Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Ostra biegunka infekcyjna

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Probiotyki w pediatrii ODC. 3/5

Ocena skali problemu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci.

Transkrypcja Ostra biegunka infekcyjna (odc. 3) 

00:00:00 

 

00:00:02 

 

00:00:15 

Probiotyki w pediatrii ostra biegunka inspekcyjna dzień dobry. Ja się nazywam Hanna szajewska, Jestem kierownikiem kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

00:00:24 

 

00:00:25 

Po pierwsze zadajmy sobie pytanie, czy ostra biegunka inspekcyjna jest problemem? Odpowiedź jest tak, jeśli spojrzą państwo na zgony z powodu ostrej biegunki u dzieci poniżej 5 roku życia, to w czasie tej mniej więcej 15 minutowej prezentacji umrze piętnaścioro dzieci średnio umiera około pół miliona dzieci rocznie poniżej 5 roku życia i żeby to jakoś państwu przybliżyć, Warszawa to jest około powiedzmy 2 miliona miliona mieszkańców to jest tak jakby co roku i 1/4. 

00:00:56 

EE mieszkańców umierała. 

00:01:00 

 

00:01:00 

To pokazuje państwu jak gigantyczny w dalszym ciągu to jest problem. Oczywiście te dzieci nie umierają w takim kraju jak Polska czy nie umierają w krajach dobrze rozwiniętych, co nie znaczy, że to nie jest problem. 

00:01:12 

Jeżeli spojrzą państwo na dane z Europy, to dzieci do ukończenia 3 roku życia mają do 2 3 epizodów biegunki rocznie, co oznacza, że biegunka w dalszym ciągu jest istotnym problemem dla systemu opieki. 

00:01:26 

 

00:01:26 

No i najczęstszą przyczyną dalszym ciągu pozostaje rotawirus. To się oczywiście może zmienić tak jak się zmieniło w krajach, w których jest duży odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko rotawirusom mówi, że mówię, że może się zmienić, ponieważ z nowości w dwutysięcznym 21 roku wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia mają bezpłatne szczepienie przeciwko rotawirusom w kalendarzu szczepień. 

00:01:52 

 

00:01:52 

Dlaczego mówi, że może się zmienić dlatego, że w krajach, gdzie jest wysoki odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko rotawirusom na pierwsze miejsce wychodzą, no robi wirusy, ale warto pamiętać, że w dalszym ciągu mniej więcej w połowie przypadków etiologii nie udaje się dostępnymi metodami na świecie dostępnymi metodami nie udaje się ustalić podstawą leczenia ostrej biegunki i wszystkie wytyczne są zgodne. To jest nawadnianie i zwykła dieta nawadnianie doustne lub dożylne w zależności od stopnia odwodnienia. 

00:02:23 

I zwykła dieta, czyli taka sama dietach była stosowana przed wystąpieniem biegunki. 

00:02:28 

Doustne płyny nawadniające to niewątpliwie jedno z największych osiągnięć medycyny 20 wieku. Ja teraz państwu mówię, że jest około pół miliona zgonów z powodu ostrej biegunki u dzieci poniżej 5 roku życia, ale przed wprowadzeniem płynów doustnych płynów Nawadniających Ll to było ich około 4 do 5 milionów. 

00:02:48 

 

00:02:48 

Doustne płyny nawadniające ratują życie jak państwo widzą, ale ale mają wady. Ich wadą jest niewątpliwie zły smak wynikający z tego, że musi tam być na cl. 

00:02:59 

Również inne elektrolity. Wadą jest to też, że nie wpływają na wymioty, czas trwania, biegunki, objętość stolca, stolców. Co sprawia olbrzymie zainteresowanie farmakoterapią i sprawia, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się probiotyki. 

00:03:14 

 

00:03:15 

Do niedawna większość wytycznych była zgodna i zalecała stosowanie wybranych probiotyków o udokumentowanej skuteczności, które można było rozważyć w leczeniu ostrej biegunki infekcyjne ju dzieci do niedawna, gdyż dwutysięcznym 18 roku w niej leczono w Mary sam, czyli jednym z wiodących czasopism medycznych zostały opublikowane zostały opublikowane 2 ważne badania, w tym jedno badanie dotyczące Lactobacillus gie tego probiotyku. 

00:03:46 

Który jest zazwy tycznych, czy był zawsze w wytycznych. 

00:03:49 

 

00:03:50 

I był zalecany, który można było rozważyć w leczeniu ostrej biegunki infekcyjne. Te 2 badania wykazały podobną skuteczność badanych probiotyków i placebo w leczeniu ostrej biegunki u dzieci. Na co warto zwrócić uwagę? Oczywiście sporo było pytań i i i takie duże zainteresowanie, które wzbudziły te publikacje. Dlaczego te wyniki badań są negatywne? No i jedna z czynników, który został, był brany pod uwagę, że około 60% dzieci było zaszczepionych przeciwko rota wirus. 

00:04:23 

 

00:04:23 

Są poprzednich badaniach tych starszych badaniach po prostu dlatego, że szczepionki nie były wtedy jeszcze tak powszechne. Taki populacji nie mieliśmy. 

00:04:32 

Czy to ma znaczenie czy nie? Trudno mi powiedzieć, ale na pewno warto o tym pamiętać i to było jedna z tych rzeczy, która była w komentarzach, a tych komentarzy, jak Państwo widzą, było sporo, która była podnoszona. Inny aspekt, który był poruszany to to, że probiotyki były podawane stosunkowo późno, bo po około 50 godzinach. 

00:04:54 

Po rozpoczęciu biegunki, czyli wtedy, kiedy ta biegunka tak czy owak z reguły już ma łagodniejszy przebieg. 

00:05:00 

 

00:05:01 

No w każdym bądź razie można powiedzieć, że mamy problem, a przynajmniej o powód, żeby się zastanowić, jaka jest rzeczywista rola probiotyków w leczeniu ostrej biegunki infekcyjne ju dzieci chciałam państwu pokazać teraz, jakie są aktualne dane, a tak się zdarzyło, że w dwutysięcznym 20 roku zostały opublikowane wytyczne SP GA nu, czyli europejskiego towarzystwa gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci. Wytyczne amerykańskiego stowarzyszenia Gastroenterologa. 

00:05:29 

 

00:05:29 

Oraz przegląd co kraj to były Wszystko wytyczne albo przegląd co kraj to była po prostu metaanaliza badań z randomizacją. 

00:05:37 

Trochę była linna inna liczba badań, które były włączonych, ale będę chciała starać się starała się teraz państwu podsumować te aktualne dane, rozpoczynając od wytycznych SP ga nu, czyli Jeszcze raz powtórzę europejskiego towarzystwa, gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci. 

00:05:54 

Metodyka, która była tu przyjęta, to analizowano metaanalizy badań z randomizacją. Populacja, która która była objęta tymi wytycznymi, to były dzieci chore na ostrą biegunkę infekcyjnego. 

00:06:02 

 

00:06:07 

Interwencja to były dobrze zdefiniowane probiotyki. Porównanie to placebo lub nie podawanie probiotyku i takie punkty końcowe, które były analizowane, to czas trwania biegunki, długość hospitalizacji u dzieci, które były hospitalizowane, konieczność hospitalizacji u dzieci leczonych ambulatoryjnie. 

00:06:25 

I poprawa w ciągu 48 godzin. 

00:06:28 

 

00:06:30 

Zalecenia formułowano wtedy, jeżeli były conajmniej 2 badania z randomizacją z tym samym probiotykiem, natomiast nie było zaleceń w odniesieniu do probiotyków ogółem to wynika z tego, że probiotyki mają właściwości szczepu zależne i skuteczność i bezpieczeństwo stosowania każdego z nich należy ocenić oddzielnie. 

00:06:49 

 

00:06:49 

Nie nie formułowano zaleceń, jeżeli było tylko jedno badanie z randomizacją, nauka to jest powtarzalność wyników, więc chodzi o to, żeby tych badań było więcej niż jedno i nie formułowano zaleceń. 

00:07:01 

Jeżeli nie było specyfikacji szczepu, jeżeli nie było wiadomo, z jakiego rodzaju drobnoustroje mamy do czynienia, a wiemy, że ta znajomość rodzaju gatunku i zwłaszcza szczepu jest niezwykle ważna. 

00:07:13 

 

00:07:14 

Fill tworząc wytyczne zastosowano system grzej, czyli oceniano jakość danych, która może być wysoka, umiarkowana, niska lub bardzo niska. I jeżeli chodzi o siłę zalecenia, to mamy 2 możliwości silne zalecenie lub warunkowe. 

00:07:29 

Ono też czasami jest nazywana, jest słabym zaleceniem silne za zalecenie, to znaczy zrób to słabe za prawdopodobnie zrób to słabe przeciwko prawdopodobnie nie rób tego i silne przeciwko i nie rób. 

00:07:44 

 

00:07:44 

 

00:07:45 

Tu jest podsumowanie wytycznych SP gia nu i tak jak państwo widzą, są 4 szczepy pojedyncze lub kombinacja 2 szczegółów, gdzie jest pozytywna rekomendacja. 

00:07:56 

Jest to zalecenie słabe z niską lub bardzo niską jakością danych, ale tak czy owak zalecenie na tak, czyli można rozważyć stosowanie tych probiotyków w leczeniu ostrej biegunki infekcyjne. 

00:08:10 

Jak taki jeden z punktów końcowych, który był oceniany i który zawsze ważny. To jest czas trwania i te badania wykazują. 

00:08:17 

Mniej więcej taki sam efekt, czyli skrócenie czasu trwania biegunki średnio o jeden dzień. 

00:08:24 

 

00:08:24 

EE wytycznych są też 2 2 kombinacje szczepów, które nie powinny być stosowane. Jedna to jest Lactobacillus, helvetia i kóz i Lactobacillus ram no zus. 

00:08:35 

Te wszystkie literki i cyferki obok nazwy są niezwykle ważne, bo Jeszcze raz powtórzę, one pokazują, z jakiego rodzaju szczepem mamy do czynienia tak i jest to w przypadku pierwszej kombinacji zalecenie mocne, przy umiarkowanej jakości danych w 2. Ten ostatni probiotyk nie jest dostępny przynajmniej na razie w Polsce. 

00:08:54 

I to jest zalecenie słabe, bardzo niska jakość danych. 

00:08:58 

 

00:08:59 

Wracam Jeszcze raz do tych pozytywnych, bo to zawsze jest ważniejsze, czyli te szczepy, które mogą być stosowane i na tym przeźroczy mają państwo podane te nazwy Jeszcze raz, ale też jak jest zalecane dawkowanie? 

00:09:11 

Jak jest czas stosowania, a generalnie czas stosowania w odniesieniu w tym konkretnym wskazaniu to jest około fill około 5 do maksymalnie 7 dni. 

00:09:20 

 

00:09:21 

To jest pierwsze dokument, który chciałam państwu powiedzieć, czyli wytyczne SP GA. No tak jak powiedziałam dwutysięcznym 20 roku zostały też opublikowane wytyczne amerykańskiego towarzystwa gastroenterologii Cznego i te wytyczne, które w zasadzie od tyczą się tylko i wyłącznie dotyczą dzieci w Ameryce Północnej, czyli teoretycznie na tym się skupiali. Autorzy wyd. 

00:09:45 

Wytycznych mniejszym stopniu zwracali uwagę na badania, które były przeprowadzone w innych krajach niż w Stanach Zjednoczonych niż w Kanadzie. 

00:09:53 

Te, które były w Ameryce Północnej, miały największe dla nich znaczenie i zalecenie mówi nie stosować jest to zalecenie warunkowe z umiarkowaną jakością danych. 

00:10:05 

 

00:10:05 

Czyli mówiłam 2 stanowisko amerykańskiego stowarzyszenia gastrologiczne go jak Państwo widzą te zalecenia się różnią SP giant warunkowo za amerykańskie Stowarzyszenie Towarzystwo Gastroenterologii w warunkowo. 

00:10:06 

 

00:10:19 

Sprzeciw i ostatni dokument, o którym chciałam powiedzieć, to jest przegląd co krain. 

00:10:24 

 

00:10:25 

Nie mieszczę to tylko zwrócę uwagę, że w tych zaleceniach amerykańskich 60% dzieci to były zaszczepione przeciwko rotawirusom te 2 ważne badania, które należy uwzględnić i ostatni dokument, na który chciałam zwrócić państwa uwagę to jest przegląd co crane? Opublikowany w grudniu dwutysięcznego 20 roku i tutaj autorzy i to troszkę może wzbudzać. Oczywiście pewne wątpliwości odnieśli się do probiotyków jako grup. 

00:10:50 

 

00:10:50 

I Skomentuj i podsumowali dane, którymi dysponowali, że prawdopodobnie jest brak wpływu lub niewielki wpływ na utrzymywanie się biegunki powyżej 48 godzin. Nie jest pewny wpływ na czas trwania biegunki i podkreślili, że analiza była na podstawie dużych badań z małym ryzykiem błędu. To tu w tym przypadku, jeżeli o tym mówią, to są głównie te badania. Te 2 badania, które oprócz pokazywałam państwo opublikowane w niej gen Czona o merys. 

00:11:17 

 

00:11:18 

Ale też w tej analizie co kryć są przedstawiane jest przedstawiona analiza dotycząca poszczególnych szczegółów. Jaki był efekt na czas trwania biegunki? 

00:11:27 

Proszę zobaczyć Lactobacillus gie to ten szczep, który znalazł się wytycznym SP Giana o skrócenie czasu trwania mniej więcej o jeden dzień saccharomyces boulardii to 2 szczep, który tam się znalazł też mniej więcej skrócenie o jeden dzień i Lactobacillus reuteri i też się znalazł wytycznych SP GA, no i też skrócenie mniej więcej o jeden dzień. 

00:11:47 

Czyli reasumując, mamy 3 ważne dokumenty opublikowane w dwutysięcznym 20 roku. Wytyczne SP GA nu warunkowo za. 

00:11:56 

 

00:11:56 

Wytyczne amerykańskiego towarzystwa gastroenterologii u warunkowe przeciw, ale głównie skierowane dla dzieci mieszkające w Ameryce Północnej i przegląd, co krej to nie są wytyczne, to jest tylko i wyłącznie metaanaliza badań z randomizacją. 

00:12:11 

Duży znak zapytania i generalnie podsumowanie, że brak efektu lub niewielki efekt, ale wszystkie probiotyki to to to ten wniosek odnosił się do wszystkich probiotyków, a nie poszczególnych szczepów. 

00:12:24 

 

00:12:25 

Co to znaczy zalecenie warunkowe za i przeciw? Jaka jest tego interpretacja? Zgodnie z dokumentem grzeje, a już mówiłam, że to jest dokument, który jest wykorzystywany przez fill przy tworzeniu wytycznych. 

00:12:36 

Co to oznacza dla pacjentów? Dla pacjentów to znaczy, że wiele osób w tej sytuacji chciałoby się oddać sugerowaną postępowaniu, ale wielu mogłoby tego nie chcieć. Interpretacja jest dokładnie taka sama przy zaleceniu za i przy zaleceniu przeciw. 

00:12:52 

 

00:12:52 

Dla lekarzy oznacza to, że u poszczególnych pacjentów mogą być właściwe różne opcje każdemu pacjentowi należy pomóc podjąć decyzję zgodną z jego systemem wartości i jego preferencjami i dla zarządzających opieką zdrowotną. 

00:13:09 

Opracowanie standardu postępowania wymaga szerokiej debaty i uwzględnia opinii uwzględnienia opinii wszystkich zainteresowanych. 

00:13:18 

Jeszcze raz zwracam uwagę, że to jest interpretacja zalecenia warunkowego os i przeciw jest bardzo zbliżona i naprawdę uwzględnia bardzo dużym stopniu również spojrzenie pacjenta, czyli gdybym miała podsumować probiotyki w leczeniu ostrej biegunki. 

00:13:21 

 

00:13:21 

 

00:13:22 

 

00:13:37 

Czy są bezwzględnie konieczne? Nie czy mogą być korzystne tak efekt, którego możemy się spodziewać, to skrócenie czasu trwania biegunki średnio o jeden dzień. 

00:13:48 

Jeżeli zastosujemy strze o udokumentowanym działaniu. 

00:13:52 

A probiotyki, które najczęściej są zalecane w wytycznych, ale jak państwo widzieli, nie we wszystkich to są saccharomyces boulardii, Lactobacillus, rano z uzg i Lactobacillus. Reuteri dsm 1 7 9 3 8. 

00:14:07 

Dziękuję państwu bardzo za uwagę. 

00:14:10 

 

00:14:11 

 

00:14:11 

 

00:14:12 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały