Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Probiotyki

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Probiotyki w pediatrii ODC. 1/5

Przedstawienie najwazniejszych pojęć związanych z mikrobiotą jelitową oraz probiotykami u dzieci.

Transkrypcja Probiotyki Wprowadzenie (odc. 1) 

00:00:00 

 

00:00:02 

 

00:00:02 

 

00:00:15 

Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie probiotyki w pediatrii. Nazywam się Hanna Szajewska. Jestem kierownikiem kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

00:00:25 

Moje życie zawodowe związane jest z SP GA nem Europejskim towarzystwem Gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci. Związany jest aj SAP Międzynarodowym Stowarzyszeniem do spraw Probiotyków i Prebiotyków. 

00:00:38 

 

00:00:38 

Oraz bardzo związane jest z E bm em. Dzisiaj będę chciała państwo poprą rozmawiać na temat probiotyków. Rynek probiotyków, gigantyczny rynek, który stale rośnie. Szacuje się, że jego wartość w dwutysięcznym 23 roku globalnie będzie wynosiła 70 milionów miliardów dolarów, ale bardzo często padają pytania, marketing czy faktyczne korzyści, kiedy należy je stosować, jakie wybrać i dlaczego? 

00:01:08 

 

00:01:09 

I to nie tylko w prasie takiej codziennej można znaleźć takie hasła. Probiotyki nie działają dla większości z nas, to tylko zbędny wydatek, ale również w czasopismach naukowych typu Dżamal Journal of The American Medical Association. Bardzo ważne pytanie, czy probiotyki to pieniądze spuszczone w toalecie albo gorzej? 

00:01:30 

 

00:01:31 

Również w tym roku w czasopiśmie Gastroenterology znalazło się takie zdanie. Obecnie konsumenci nie mają łatwego sposobu na porównanie różnych szczepów probiotycznych na rynku, a wiele osób, w tym wielu lekarzy, nie rozumie, że nie wszystkie probiotyki mają takie same działanie. 

00:01:49 

To o czym będę chciała dzisiaj powiedzieć? To powiem, skąd zainteresowanie Probiotykami, bo wiem co to są probiotyki i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, na co zwracać uwagę wybierając probiotyk? 

00:02:00 

 

00:02:01 

Skąd zainteresowanie probiotykami, bo zainteresowanie Probiotykami wynika przede wszystkim z zainteresowania unik robio tą mikrobiota. To są wszystkie drobnoustroje, przede wszystkim bakterie, ale również archeion y grzyby oraz wirusy zasiedlające organizm człowieka. 

00:02:19 

Głównie, ale nie tylko, ale głównie przewód pokarmowy bardzo często zamiennie stosowany termin Nick robią, ale może on też oznaczać po prostu zbiór genów. 

00:02:31 

Stworzony przez Mikrobioty. 

00:02:33 

 

00:02:34 

I pewno jest też znany państwu termin mikroflora, ale jest to termin historyczny odnoszący się tak naprawdę do świata roślinnego i nie należy go używać w odniesieniu do drobnoustrojów. 

00:02:47 

Drobnoustroje, które zasiedlają nasz organizm. Tak jak powiedziałam, przede wszystkim przewód pokarmowy nie są tylko pasażerami i mają liczne funkcje. 

00:02:58 

 

00:02:58 

Te funkcje podsumowane są na są na tym przeźroczy i to jest przede wszystkim ochrona przed bakteriami chorobotwórczymi i ten odbywa się to poprzez realizację na przykład poprzez rywalizację o dostępne w jelitach składniki odżywcze. 

00:03:13 

To jest funkcja wspomagająca funkcje immunologiczne i tu bardzo ważne jest wytwarzanie IG, a zapewniający odporność na bakterie i wirusy, ale też uzyskiwanie tolerancji na pokarmy. 

00:03:25 

 

00:03:26 

Kolejna funkcja mikrobioty. To są funkcje trawienne i metaboliczne. One odgrywają rolę w wytwarzaniu witamin z grupy B, Witaminy, Kwitem i kwasu Foliowego. 

00:03:37 

To są jako przykłady i wreszcie wpływ na układ nerwowy poprzez modulację osi jelito mózg, czyli taka dwustronna sygnalizacja biochemiczna, która jest odpowiedzialna między innymi za regulację nastroju, lęku, stresu, bólu i funkcji poznawczych. To krótkie podsumowanie. 

00:03:56 

I tylko kilka przykładów funkcji mikrobioty. 

00:03:59 

 

00:03:59 

Mikrobiota jelitowa a Jeszcze raz powtórzę tutaj tych drobnoustrojów się znajduje. Najwięcej zmienia się pod względem bogactwa i różnorodności w ciągu naszego życia bardzo duże znaczenie z punktu widzenia pediatry ma to, co się dzieje w pierwszym w pierwszym 1000 dni, czyli w czasie ciąży i w pierwszych 2 latach życia. 

00:04:22 

Kiedy ta mikrobiota się kształtuje, potem jest w miarę stabilna, ale też oczywiście pewne czynniki mogą na nią wpływać. 

00:04:30 

I znowu taki druk wrażliwy okres to jest wieku podeszłym. 

00:04:34 

 

00:04:35 

O mikro bio ć mówi się parafrazując trochę to słynne powiedzenie, lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym, że lepiej mieć bogatą, zróżnicowaną mikrobioty i być zdrowy niż ubogą mikrobiota i być chorym, ponieważ jedną z taką z cech z zdrowy mikrobioty jest właśnie jej zróżnicowanie. 

00:04:58 

 

00:04:59 

Jeżeli mamy do czynienia zaburzenia, jeżeli mamy zaburzenia dotyczący liczby, ale też funkcji mikrobioty, no mówimy wtedy o DZ bio zje i praktycznie rzecz biorąc, nie ma w tej chwili takiego schorzenia, którego nie wiązałoby się być o patogenezie, którego nie rozważało by się roli dysbioza i to dotyczy zarówno chorób alergicznych. To dotyczy otyłości nieswoistych zapaleń jelit to dotyczy martwi, czego zapalenia jelit? 

00:05:28 

 

00:05:29 

Wiele jeszcze nicków, które wpływają na mikrobioty na różnych etapach życia. Ja bym chciała może pokazać te, które mają największe znaczenie w pierwszych z punktu widzenia pediatry w tych pierwszym 1000 dni i to czynniki wpływające na mikrobioty we wczesnym okresie życia. 

00:05:47 

To jest sposób porody porodu. Lepiej, jeżeli jest z drogami natury, to jest sposób żywienia i oczywiście preferowane jest karmienie pokarmem kobiecym. Nie bez powodu jest zalecane. 

00:05:59 

Łączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia to bardzo sprzyja rozwojowi bakterii z rodzaju bifidobacterium. 

00:06:07 

 

00:06:07 

Znaczenie ma większy ciąży wiek ciążowy poród przedwczesny zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń mikrobioty i wreszcie krótko chcę powiedzieć o czynnikach środowiskowych, a w szczególności znaczenie ma pobyt w oddziale intensywnej opieki medycznej, co oczywiście może mieć związek z porodem przedwczesnym oraz stosowanie leków, zwłaszcza antybiotyków i inhibitorów pompy protonowej. 

00:06:32 

 

00:06:33 

Uznanie roli mikrobioty Veti o patogenezie wielu chorób w UE, uznanie roli w zdrowiu w utrzymaniu zdrowia spływu wpływa na olbrzymie zainteresowanie możliwościami modyfikacji mikrobioty. 

00:06:49 

Ta modyfikacja mikrobioty jest możliwa poprzez zastosowanie probiotyków prebiotyków synbiotyk UE coraz więcej mówi się o xpost biotyk, a i też duże zainteresowany jest zwłaszcza zakaże wy kontekście zakażenia. 

00:07:03 

EE co strigoi z zywicy? Ile ma transfer mikrobioty jelitowej? 

00:07:09 

 

00:07:10 

Ja dzisiaj będę mówiła tylko i wyłącznie o probiotykach i najpierw zacznę od odpowiedzi na pytanie Coto są probiotyki. Taka najbardziej aktualna definicja probiotyków mówi, że są to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny u gospodarza. 

00:07:30 

 

00:07:30 

Każda część tej definicji jest niezwykle ważna. Drobnoustroje muszą być żywe, jeżeli to są zabite drobnoustroje, to już nie mówimy wtedy o probiotykach podawane w odpowiednich ilościach. 

00:07:42 

To oznacza, że dawka ma znaczenie i wywierają korzystny efekt zdrowotne, czyli musimy mieć dowody na to, że ten efekt rzeczywiście istnieje. 

00:07:54 

Do probiotyki są dostępne w różnych postaciach, mogą być do dodawane do żywności, mogą być sprzedawane i najczęściej są dostępne jako suplementy diety. Rzadziej są dostępne jako jako leki. 

00:08:08 

 

00:08:09 

Jaki jest mechanizm działania probiotyków to przeźroczyste podsumowuje kilka mechanizmów, o których często się mówi. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że są takie, które powszechnie występują. 

00:08:20 

One są wspólne dla wielu rodzajów probiotyków. To jest przykładowo ochrona przed kolonizacją. Wytwarzanie krótko łańcuchowych kwasów tłuszczowych to może mieć wpływ na Pasaż jelitowy stabilizacja, normalizacja, mikrobioty, przyspieszenie wymiany Enter oocytów, konkurencja z patogenami. 

00:08:38 

 

00:08:39 

I one są powszechnie występujące wspólne. Jeszcze raz podkreślę dla wielu rodzajów probiotyków, ale proszę zwrócić uwagę, że są takie, które są częste wspólne dla poszczególnych gatunków, czyli już nie dla wszystkich rodzaju. 

00:08:53 

To jest wytwarzanie witamin bezpośrednio antagonizm, stabilizacja bariery jelitowej, metabolizm soli, kwasów żółciowych czy aktywność enzymatyczna i neutralizacja Courcy Nog. 

00:09:04 

 

00:09:05 

I wreszcie są takie, które są rzadkie i są swoiste dla poszczególnych szczepów i tu w rachubę wchodzi modulacje odpowiedzi immunologicznej i wytwarzanie specyficznych substancji bioaktywnych, działanie Endokrynnie i Neuro denne ja szczególnie chciałam zwrócić uwagę na te rzadkie mechanizmy swoiste dla poszczególnych szczepów, dlatego, że nieprzypadkowo mówimy o tym, że właściwości probiotyków są szczep o zależ. 

00:09:31 

 

00:09:32 

Zwłaszcza te działanie immunologiczne czy różnice w tym oddziaływaniu inno logicznych mają tutaj takie duże znaczenie i ponieważ właściwości probiotyków są znacznej mierze szczep o zależne, to dlatego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania każdego probiotyku należy ocenić oddzielnie. 

00:09:51 

Co nowego w UE było w dwutysięcznym 20 roku. 

00:09:54 

 

00:09:54 

To jest taka publikacja, która podsumowuje, jakie kryteria muszą być spełnione, aby drobnoustrój był probiotykiem. Identyfikacja jest ważne, do tego jeszcze wrócę bezpieczeństwo kiedykolwiek drobnoustrój, który ma być stosowany jako probiotyk, musi być bezpieczny, udokumentowane działanie. 

00:10:13 

Mówiłam już o tym, mówiąc o definicji, że to korzystny efekt musi być wykazany, czyli w co najmniej jednym badaniu z udziałem ludzi i wreszcie musi być właściwa liczebność drobnoustrojów. 

00:10:24 

W komercyjnie dostępnym produkcie pod koniec okresu ważności. 

00:10:29 

 

00:10:30 

To są kryteriach, na które należy też zwracać uwagę, wybierając probiotyk. To co państwo tutaj pokazałam, to jest to, co aj sad podsumował. 

00:10:38 

Jakie są kryteria, które my jako konsumenci czy nasi pacjenci wybierając probiotyk powinni zwracać uwagę? Rodzaj gatunek szczep data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, dawka, postać i dane naukowe pozwolą państwo, że krótko scharakteryzuj eczy? 

00:11:00 

Omówię każdy stych, każdy z tych kryteriów. 

00:11:04 

Rodzaj gatunek szczep. Zawsze należy wybierać dobrze zidentyfikowany probiotyk. Co to oznacza? Oznacza, że musimy znać nie tylko rodzaj nie tylko gatunek, ale dokładnie jeszcze i że bardzo ważne są te wszystkie literki i cyferki koło koło nazwy Drobnoustroju. 

00:11:24 

 

00:11:24 

Które pokazują konkretnie, w którym miejscu, jaki jest nazwa, jak jest NAZWA I numer zbioru, w którym jest przechowywany dany szczyt, a PCC oznacza to jest amerykańska kolekcja szczepów dsm to jest niemiecka cnc cnc M to jest francuska, no i też mogą być stosowane nazwy marketingowe. 

00:11:43 

One w żaden sposób nie są regulowane, ale oczywiście ułatwiają nam orientację, z jakiego rodzaju drobnoustroje my mamy to? 

00:11:51 

Czynienia optymalna jest też znajomość kompletnej sekwencji genomu i na szczęście nie zawsze, ale coraz częściej mamy do czynienia z takimi probiotykami, gdzie ta kompletna sekwencja genomu jest dobrze znana. 

00:12:07 

 

00:12:08 

Często pada pytanie dotyczące tego, czy preparaty powinny być i jedno, czy wielo szczep owe wielo szczegółowość perse nie gwarantuje lepszego efektu. 

00:12:18 

 

00:12:18 

Aby uzyskać efekt taki jak w badaniu klinicznym, zaleca się stosowanie tego samego drobnoustroju lub ich kombinacji i w takiej samej dawce jak w badaniu dokumentującym jego skuteczność. 

00:12:34 

Kolejny komentarz dotyczy dawkowania. Zwykle jest podawany w jednostkach tworzących kolonie i czyli liczby cf utox od angielskiej, nazwy Kolonii, formy i jony. 

00:12:46 

 

00:12:46 

Nic więcej nie zawsze znaczy. Lepiej powiedziałam to już w kontekście szczepów, ale powtórzę to również w kontekście dawki. 

00:12:56 

Nie ma ogólnych zasad dawkowania probiotyków i w związku z tym należy stosować dawki, tak jak w badaniu z określonym szczepem Probiotyczny, które wykazało korzystny efekt w danym wska. 

00:13:08 

 

00:13:08 

Ale Jeszcze raz powtórzę, więcej nie znaczy, nie zawsze znaczy lepiej do dotyczy i dawki i liczby szczepów. Termin ważności, warunki przechowywania, termin ważności to jest to to znaczy, że producent powinien zagwarantować minimalną liczbę żywych drobnoustrojów przez cały okres ważności produktu i warunki przechowywania należy przestrzegać zaleceń producenta. Niektóre probiotyki wymagają przechowywania w lodówce. 

00:13:39 

Niektóre mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Zawsze te warunki przechowywania należy sprawdzić. 

00:13:47 

 

00:13:48 

Bardzo ważna rzecz. To jest jakość probiotyków. Każda postać, czyli leki, suplementy diety podlegają odrębnym regulacjom. Lepsza jest jakość probiotyków zarejestrowanych jako leki, ale proszę pamiętać o suplementy diety też mogą być dobrej jakości na jakość produktów i konieczność lepszej kontroli zwrócił uwagę dokument Sg Anw F'ie opublikowany w Dwutysięcznym 17 roku, gdzie znalazło się takie stwierdzenie, że konieczne są działania. 

00:14:18 

Które zapewnią właściwą jakość preparatów probiotyczne. 

00:14:21 

 

00:14:22 

Niestety towarzystwa naukowe mogą tylko wzywać do takiej lepszej kontroli. Anieli nie mają mocy sprawczych, żeby taka kontrola rzeczywiście miała miejsca. 

00:14:33 

No, ale miejmy nadzieję, że jakoś w niedalekiej przyszłości uda się do takiej kontroli doprowadzić. I jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle ważna wtedy, kiedy mówimy o probiotykow, o probiotykach, to jest bezpieczeństwo ich stosowania. Zerowe ryzyko nie istnieje. 

00:14:46 

 

00:14:50 

 

00:14:50 

 

00:14:51 

Probiotyki generalnie uważane są za bezpieczne i dobrze tolerowane, co nie znaczy, że pewne działania niepożądane mogą wystąpić i nie mogą wystąpić. Mogą i to jest ryzyko fugami przypadku wtedy, kiedy stosujemy probiotyki. 

00:15:09 

Fill taki jak drożdżaki saccharomyces boulardii, na przykład albo bakterie mi. Czy w przypadku stosowania probiotyków pochodzących z bakterii. 

00:15:20 

 

00:15:20 

Fill i to ryzyko fugami ryzyko bakteriami nakazuje nam odstąpić od probiotyk o terapii u takich osób u osób z niedoborem odporności u ciężko chorych leczonych na oddziałach intensywnej opieki medycznej i u chorych z cewnikiem wprowadzonym do dużych żył. 

00:15:40 

 

00:15:42 

Ostatnia bardzo ważna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. To są dane naukowe, każdy z probiotyków wymaga oddzielnych badań w celu określenia jego bezpieczeństwa i skuteczności w ściśle określonej sytuacji klinicznej. 

00:15:57 

Nie należy ekstrapolować danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa określonego szczepu na inne, nawet tego samego rodzaju i po w tym kontekście pokazywałam państwo również te mechanizmy działania coś, co bardzo różnicuje. 

00:16:12 

Probiotyki to są jego i ich wpływ na przykład na układ immunologiczny. 

00:16:16 

 

00:16:17 

Podsumowując, o czym mówiliśmy, próbowałam odpowiedzieć państwu na pytanie, skąd zainteresowanie Probiotykami? Ono wynika przede wszystkim ze znaczenia. Mikrobioty to są te wszystkie drobnoustroje, które zasiedlają organizm człowieka. 

00:16:33 

Odpowiedziałam państwu na pytanie coto są probiotyki i przypomnę, że są to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. 

00:16:43 

 

00:16:44 

 

00:16:44 

I powiedziałam państwu, na co zwracać uwagę, wybierając probiotyk i te kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę, to po pierwsze, z jakiego rodzaju szczepem mamy do czynienia, czyli musimy dokładnie zwrócić uwagę również na te literki i cyferki obok nazwy drobnoustroju mówiłam państwu o warunkach przechowywania mówiłam państwu o dawcę więcej, nie znaczy zawsze lepiej to dotyczy i dawki i liczby szczepów, i wreszcie dane nauk. 

00:17:14 

Howe nie powinno się stosować takich probiotyków, które mają nie udokumentowane działanie, czyli skupić się tylko na tych, które u dokument o mają udokumentowane działanie. 

00:17:26 

Dziękuję państwu bardzo za uwagę. 

00:17:30 

 

00:17:31 

 

00:17:31 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały