Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Kolka niemowlęca

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Probiotyki w pediatrii ODC. 4/5

Przedstawienie problematyki kolki niemowlęcej, jej objawów, sposobów łagodzenia oraz leczenia.

Transkrypcja Kolka niemowlęca (odc. 4) 

00:00:01 

 

00:00:03 

 

00:00:16 

Probiotyki w pediatrii, Kolka Niemowlęca. Witam państwa bardzo serdecznie. Hanna szajewska, Jestem kierownikiem kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

00:00:25 

 

00:00:26 

Kolka niemowlęca co to jest kolka niemowlęca? Wszyscy znamy ten termin, ale są tak naprawdę oznacza. Możemy zdefiniować ją jako napady nadmiernego, nie dającego się ukoić płaczu u zdrowego, im dobrze rozwijającego się niemowlęcia. Ale co to znaczy nadmierny płacz? 

00:00:46 

W 39 badaniach zastosowano 20 różnych definicji kolki to jest to, co stwierdzono w takiej analizie różnego rodzaju badań na tematy kolki. To pokazuje państwu, że nie jest wcale tak łatwo kolkę niemowlęcą zdefiniować. 

00:01:02 

 

00:01:02 

Historycznie stosowana była reguła 3 dziecko płacze ponad 3 godziny na dobę przez ponad 3 dni w tygodniu dłużej niż 3 tygodnie. Ale czy to znaczy, że jeżeli dziecko płacze 2,5 godziny, to tej z definicji to tej kolki nie można rozpoznać? No oczywiście, że nie i w związku z tym są próby lepszego zdefiniowania Kolki Niemowlęcej w tej chwili stosowane są kryteria rzymskie, no nie będę ich szczegółowo omawiał, a one pewno są Państwu dobrze znane. 

00:01:32 

Natomiast chcę zwrócić na jedną uwagę. Zobaczcie państwo, że są kryteria, które są dla celów klinicznych i dla celów badań klinicznych. 

00:01:41 

 

00:01:41 

Dla celów klinicznych są znacznie bardziej pragmatyczne dla celów badań naukowych są zdecydowanie bardziej rygorystyczne i dla celów klinicznych to mamy sytuację. 

00:01:54 

Objawy rozpoczynają się, ustępują do ukończenia 5 miesiąca są zgłaszane przez opiekunów nawracające lub przedłużające się okresu płaczu, Grymaszenia, marudzenia i tak dalej. 

00:02:04 

 

00:02:05 

I brak jest zaburzeń wzrastania gorączki, wzrastania gorączki lub innej choroby, ale nie ma tutaj tego rygorystycznego tych rygorystycznych 3 godzin czy ich 3 dni w tygodniu dla celów badań naukowych sytuacja jest zdecydowanie już inna i wtedy rygorystycznie musimy przestrzegać kryteriów dla po to, żeby porównywać wyniki poszczególnych badań. 

00:02:26 

 

00:02:27 

Kolka niemowlęca dotyczy około 10 do 40% niemowląt. Szczyt występowania częstości występowania występu około 6 tygodnia życia i z reguły objawy ustępują do 3 no maksymalnie do 6 miesiąca życia, ale nim ustąpią, jak państwo wiedzą ll no sporo jest z tym związanych niepokoju kolka niemowlęca uważana jest za łagodną dolegliwość, ale łączy się z poczuciem winy z niepokojem. 

00:02:56 

Ice frustracją rodziców. 

00:02:58 

 

00:02:59 

I może być problemem krótkie podsumowanie danych, jakie są następstwa bezpośrednie? Depresja poporodowa, zespół dziecka potrząsa nego to jedna z częstszych przyczyn zespołu dziecka potrząsa nego. 

00:03:12 

Może też sprzyjać wcześniejszemu przerwania, przerwaniu karmienia piersią i są na to dane. Z piśmiennictwa też są odległe następstwa gorzej udokumentowane, ale o takich, których mówi się w piśmiennictwie, to są problemy ze snem zaburzenia funkcjonowania rodziny. 

00:03:28 

I problemy behawioralne, ale najważniejsze są te bezpośrednie, lepiej udokumentowane. 

00:03:35 

 

00:03:36 

Jeśli chodzi o etiologii, kolki niemowlęcej duży znak zapytania nie wiemy, ale to na co chcę zwrócić uwagę to, że zaburzenia mikrobioty dysbioza zaburzenia dotyczące liczebności i funkcji mikrobioty mogą mieć znaczenia i znowu jest kilka publikacji, wiele publikacji, a ja tylko kilka z nich. Które państwo tutaj na tym przeźroczy chce zasygnalizować. 

00:04:00 

 

00:04:01 

Mówiąc o mikro bio ć, zawsze mówimy o tym, że ważna jest jej różnorodność i mówią, i wraca tutaj to samo hasło, co już, o którym wspomniałam winnej prezentacji, że lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. 

00:04:16 

I mogę powiedzieć, że lepiej mieć bogatą zróżnicowaną mikrobiota i być zdrowym niż ubogą i być chorym, bo ta mało zróżnicowana mikrobiota z reguły związane jest z występowaniem różnego rodzaju Stanów chorobowych. 

00:04:31 

W tym między innymi kolki, niemowlęce. 

00:04:33 

 

00:04:34 

Skoro mikrobiota odgrywa taką dużą rolę, to znaczy się i modyfikacje. Mikrobioty mają potencjalne znaczenie w leczeniu czy w zapobieganiu te modyfikacje. 

00:04:44 

Mikrobioty to tradycyjnie probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyk i po zbiorniki no transfer mikrobioty jelitowej akurat w odniesieniu do kolki nie będzie miał przynajmniej na razie zastosowania. Ja tylko się skupię na probiotykach. 

00:05:00 

 

00:05:00 

Jeśli chodzi o probiotyki i kolkę niemowlęcą, to tych badań jest sporo, to taki przegląd już sprzed 3 lat, który robiłam z moim jednym z naszych kolegów z kliniki. 

00:05:09 

Wtedy było 7 badań z randomizacją. Teraz jest ich pewno trochę więcej, ale i wtedy i teraz. Lactobacillus reuteri dsm 1 7 9 3 8 to ten probiotyk, który był najlepiej przebadany. To jego stara nazwa lacto bac. 

00:05:24 

 

00:05:24 

Śluz od kwietnia dwutysięcznego 20 roku. Nazwa się zmieniła. Lee Mowila Lactobacillus reuteri i na szczęście skrót. W dalszym ciągu jest ten sam L Reuteri Dsm 1 7 9 3 8 jeśli chodzi o oddane z badań z randomizacją do tych badań, jak państwo widzą, jest całkiem sporo 6 badań to jest naprawdę nieźle, głównie w populacji dzieci karmionych. Tylko jedno badanie, które dotyczyło populacji mieszanej. 

00:05:55 

 

00:05:55 

Taka dawka, która była zastosowana to 10 do 8 jednostek tworzących kolonie stosowanych albo przez 3 tygodnie albo w 2 badaniach przez 4 tygodnie i jedno badanie, w którym było stosowane przez 42 dni porównaniem było placebo i jeżeli chodzi o wyniki badań, to w większości z nich było skrócenie czasu płaczu, ale nie we wszystkich proszę zwrócić uwagę i przynajmniej w części badań sukces leczenia czy jednym słowem mamy badania, które wykazywały efekt. 

00:06:25 

I takich, których tego efektu nie było. 

00:06:28 

 

00:06:28 

No czy są państwo zdezorientowani? No zawsze w takiej sytuacji można być zdezorientowanym i wtedy jest pytanie, czy metaanaliza może być pomocna w przypadku lat L reuteri Dsm 1 7 9 3 8 mamy taką meta analizę indywidualnych danych pacjentów. To jest taka meta analiza, że badacze. 

00:06:49 

Udostępniają surowe dane, co pozwala na znacznie lepszą ich analizy. Tak też się stało tutaj i ta metaanaliza indywidualnych danych danych wykazała większą szansę powodzenia leczenia w grupie otrzymującej Lactobacillus. Reuteri w porównaniu z place. 

00:07:05 

 

00:07:05 

Bo to zwiększenie. Ta większa jest zwiększenie szansy było 19% i skrócenie czasu władczo mniej więcej o 25 minut w stosunku do stanu wyjściowego ta różnica była większa w porównaniu grupie o która była leczona probiotykiem w porównaniu z grupą, która otrzymywała placebo. Podsumowanie. Wnioski z tej metaanalizy jeżeli chodzi o niemowlętach karmiony piersią, to wykazano skuteczne. 

00:07:32 

 

00:07:32 

Lactobacillus reuteri dsm 1 7, 9 3 8 jeśli chodzi o niemowlęta karmione mlekiem modyfikowanym, nie ma wystarczających danych, aby wnioskować o skuteczności Lactobacillus reuteri Dsm 1 7 9 3 8 z czego to wynikają te wnioski? No stałego, że większość tych badań dotyczyła niemowląt karmionych piersią. 

00:07:52 

 

00:07:53 

No i w tej sytuacji powstaje pytanie, czy sposób karmienia wpływa rzeczywiście na występowanie kolki? Czy rzeczywiście można się spodziewać, że te dzieci będą reagowały inaczej? 

00:08:03 

Najlepiej byłoby mieć oczywiście badania, które byłyby przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupie dzieci, które były karmione ll mlekiem modyfikowanym nie mamy przynajmniej w leczeniu takich badań. W związku z tym musimy wnioskować po się. 

00:08:16 

 

00:08:16 

Średnio i proszę zobaczyć, jeżeli się patrzy na wyniki badań już tylko i wyłącznie korygujące kolkę z rodzajem karmienia piersią, to nie obserwowano takiej korelacji, więc można zadać pytanie, czy rzeczywiście można się spodziewać różnic? 

00:08:29 

Nie wiemy, dopóki nie ma badań, być może nie i na razie może mamy mocniejsze wnioski w stosunku do dzieci karmionych wyłącznie piersią, a mniej pewne w stosunku do dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym. 

00:08:42 

 

00:08:43 

Czy są jakieś inne probiotyki, które mogą być skuteczne? Takie nowe badanie z dwutysięcznego 20 roku wskazuje na możliwość. 

00:08:52 

Efektu, jeżeli chodzi o bifidobacterium animali sub specie Lactis bb 12. Stosowanie tego probiotyku w porównaniu z placebo zwiększało szansę na sukces terapeutyczny Ice, czyli skrócenie czasu trwania płaczu na dzień o więcej niż co przy conajmniej albo więcej niż 50% i wykazywało też skrócenie czasu płaczu około 46. 

00:09:14 

 

00:09:15 

 

00:09:16 

I generalnie rzecz biorąc probiotyki, które były oceniane w licznych meta analizach, tak jak widzą państwo na tym przeźrocza uważane są N za skuteczne, ale Jeszcze raz zwrócić uwagę, że tak naprawdę głównym probiotykiem, który był tu w tej w tych mentalnych jak oceniany, to był Lactobacillus. Reuteri dsm 1 7 9, 3 8. 

00:09:36 

 

00:09:36 

Te badania, które państwu pokazywałam, to były badania, które pokazywały oceniały skuteczność w leczeniu, ale może jest lepiej zapobiegać niż leczyć? I na pytanie, jaka jest skuteczność probiotyków w zapobieganiu kolce niemowlęcej, odpowiadamy, ta analiza co krain? 

00:09:55 

Tu mamy państwo takie dane, które dotyczą Lactobacillus, Reuteri i ponieważ zawsze nas interesują bardziej poszczególne szczepy niż probiotyki ogólnie. 

00:10:04 

Nie IV to ta metaanaliza 2 badań z randomizacją z tego jednego obejmującego to w każdej grupie ponad 270 dzieci karmionych piersią i sztucznie w porównaniu z placebo wykazała skrócenie czasu trwania kolki niemowlęcej o około 45 minut. 

00:10:07 

 

00:10:24 

 

00:10:25 

Yy to takie badanie yy. Jedno z tych badań, o którym powiedziałam, że jest u dzieci karmionych, mlekiem modyfikowanym i mlekiem i piersią. 

00:10:35 

To jest badanie przeprowadzone we Włoszech. Ważne badanie interwencja tu trwała przez pierwsze 3 miesiące życia od mniej więcej 3 dnia życia przez 3 miesiące dzieci otrzymywały probiotyk, o którym mówimy. Lactobacillus, reuteri i Dsm 1 7 9 3 8 wydawcy 10 dać 8 do 8 jednostek tworzących. 

00:10:56 

 

00:10:56 

EE kolonie przez pierwsze 3 miesiące życia i obserwowano skrócenie czasu trwania płaczu, no przynajmniej w tym pierwszym okresie o około 45 minut, czyli podsumowując dane, które mamy dane, które mamy i w leczeniu, i zapobieganiu, to oczywiście w odniesieniu do do do różnych punktów końcowych one mogą się trochę różnić, ale generalnie mamy skrócenie czasu płaczu o około 25 to 45 minut i wtedy pytanie stosować czy nie stosować probiotyki? 

00:11:26 

Mówimy oczywiście o tych, które mają udokumentowane działanie. 

00:11:30 

 

00:11:30 

No badaczy zadają sobie generalnie pytanie, czy w ogóle konieczne jest leczenie kolki? To jest badanie, które zadali sobie autorzy artykułu redakcyjnego, które towarzyszyło jednemu z badań z randomizacją opublikowanego kilka lat temu takie, które było i u dzieci karmionych sztucznie u karmionych piersią. Zresztą nota bene nie wykazało. To jest to jedno z tych badań, które nie wykazało efektu. 

00:11:53 

 

00:11:54 

Odpowiem tylko tak, że naukowcy i rodzice mogą mieć odmienne zdanie, zwłaszcza rodzice w nocy jakich dziecko płaczę i naprawdę każde, nawet kilkunasto minutowe skrócenie czasu może mieć znaczenie. 

00:12:08 

Czyli podsumowując, jeśli chodzi o kolkę niemowlęcą, to najlepiej przebadany jak na dzień dzisiejszy jest skuteczność lat to najlepiej przebadanych skuteczność Lactobacillus, reuteri i Dsm 1 7 9 3 8 w leczeniu w karmi u dzieci karmionych piersią. 

00:12:24 

Raczej to. 

00:12:25 

 

00:12:25 

Tak w przypadku niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym duży znak zapytania, ale nie wiemy tak naprawdę nie mamy danych, żeby kolka u dzieci karmionych piersią karmiony mlekiem modyfikowanym się różniła w zapobieganiu i u karmionych piersią i u karmionych mlekiem modyfikowanym. 

00:12:43 

Ten sam probiotyk i raczej tak inne probiotyki są pojedyncze badania tak jak to, które państwu pokazywałam z bb 12, które sugerują skuteczność, ale nauka to jest powtarzalność wyników. 

00:12:55 

Stąd konieczne są dalsze badania. 

00:12:59 

Dziękuję państwu bardzo za uwagę. 

00:13:02 

 

00:13:02 

 

00:13:02 

 

00:13:04 

 

00:13:04 

 

00:13:04 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały