Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Transkrypcja video Nawrotowe paciorkowcowe zapalenie gardła 

 

00:00:29 

Witam państwa serdecznie yy. Tematem prezentacji będzie nawrotowe paciorkowca WE zapalenie gardła i migdałków. O takiej sytuacji mówimy wtedy, gdy u dzieci potwierdzono w ciągu jednego roku 3 do 6 takich zakażeń, natomiast u dorosłych powyżej 3 takich zachorowań w ciągu 6 miesięcy takie nawrotowe pociąg owocowe zapalenie gardła i migdałków występuje stosunkowo dużej dużej grupie pacjentów. Szacuje się, że to jest 20 do 30%. 

00:01:02 

Dzieci w okresie 3 miesięcy od tego pierwszego rozpoznanego epizodu, a więc pytanie, dlaczego tak się dzieje? Myślimy, że to może być nieskuteczne. 

00:01:12 

Leczenie tego pierwszego epizodu, pomimo zastosowania antybiotykoterapii zgodnie z zaleceniami, albo może być niewłaściwa lub zbyt krótka terapia. I to jest chyba najczęstsza przyczyna niestosowanie się do zaleceń lekarskich, czyli sprowadzamy się do tego poprzedniego, że ta terapia jest. 

00:01:32 

Jest zbyt krótka albo ponowne zakażenie przez osobę, która jest kontaktem domowym i jest nosiciel. 

00:01:41 

Mamy pacjenta piętnastoletniego z objawami anginy, paciorkowce owej z masą ciała 42 kg. Taki pacjent otrzymał penicylina doustnie w dawce 2 razy po 1,5 miliona po 2 dniach gorączka ustąpiła po dalszych 3 dniach ustąpiły wszystkie inne objawy, które pacjent odczuwał, więc ból gardła, powiększenie migdałków łącznie po 6 dniach antybiotykoterapii zakończono leczenie. 

00:02:10 

Tutaj się yy rodzą 2 pytania, czy antybiotyk był właściwy, czy dawka była wystarczająca i czy czas terapii też był optymalny? 

00:02:20 

Pewnie państwo już tutaj odpowiedzą sobie na to pytanie. My dalej idziemy wywiadem i widzimy, że po 2 tygodniach ponownie wystąpiła. 

00:02:30 

Po tygodniu ponownie wystąpiła gorączka i ból gardła. W badaniu widzimy, że są powiększone duże migdałki z odczynem węzłów chłonnych, okolicznych bez Kataru i bez kaszlu. 

00:02:43 

Pytanie, czy angina yy była prawidłowo leczona penicyliną? Oczywiście tak nie ma wątpliwości, że yy. Streptococcus spigen S jest w 100 procentach wrażliwy na penicyliny. 

00:02:56 

2 aspekt tego wyboru antybiotyku czy każdego antybiotyku w leczeniu anginy to jest czas powinno być leczenie kontynuowane przez 10 dni. Tutaj to kryterium czasu nie zostało spełnione. 

00:03:10 

Więc możemy podejrzewać, że nawrót był nawrót. Był z tego powodu, jakie mogą być potencjalne inne przyczyny, nieskuteczności leczenia penicyliną? 

00:03:19 

Najważniejsza to obecność w Błonie śluzowej na Błonie śluzowej gardła i nosogardła patogenów, które produkują beth elekta mazy na przykład haemophilus influenzae albo flora beztlenowa. 

00:03:35 

Hana filoz influenza, jeśli spojrzymy na yy wrażliwość szczepów yy określaną w ramach programu raz pinet, to jest kontynuacja projektu Aleksander autorstwa Pani profesor Hryniewicz i widzimy tutaj, że jeśli chodzi o haemophilus influenzae, to wrażliwość na ampicillin E samą amoksycylinę nie jest wystarczająca, ale amoksycylina z kwasem klauzula nowym, czyli obejmująca już szczepy wytwarzające beta laktamowe bazę. 

00:04:06 

A mowilas INFO. 

00:04:07 

Branża to już będzie to optymalne postępowanie, ponieważ wrażliwość jest rzędu ponad 98%. Jakie są potencjalne, więc opcji antybiotykowe w przypadku nawrotów. Jeśli penicylina nie jest skuteczna, to w tej sytuacji amoksycylina z kwasem klanowym, idąc tym tropem wyników wrażliwości w projekcie respi net. 

00:04:35 

EE albo klindamycyna przypadku nawrot owej anginy zaleca się yy yy. Różne postępowanie i jeżeli nie bardzo znamy przyczynę, czyli bez zdefiniowanej przyczyny, wówczas klindamycyna, jeśli nawrót spowodowany jest nieskutecznym leczeniem na skutek czy w efekcie za. 

00:04:56 

Badania przez nosiciela w domu, czy czy w środowisku przedszkolnym wówczas bardzo dobre dane. 

00:05:06 

Pokazane są w pracach zcf adro Ksylem, ale również pamiętajmy, że to również jest terapia dziesięcio dniowa. Jeżeli mamy nawrót spowodowany nieprzestrzeganiem zaleceń przez pacjenta, to wtedy może być jednorazowa dawka penicyliną Ben Satynową. 

00:05:22 

W jednym wstrzyknięciu, co może technicznie jest trudne, byłoby idealnym leczeniem, ale technicznie jest nam trudno. Trudno to przeprowadzić. 

00:05:31 

Yy w sytuacji, gdy zapalenia gardła, wywołamy paciorkowcem, nawracają, rodzi się pytanie, w którym momencie i czy jest to optymalne postępowanie skierować pacjenta do chirurgicznego usunięcia migdałków? To jest jeden z częściej wykonywanych zabiegów w pediatrii. No i rodzi się pytanie, czy tak czy nie? 

00:05:55 

Yy w pediatrics pojawiła się metaanaliza w 2019 roku podsumowująca wyniki 7 badań dość dużej grupy dzieci, które miały więcej niż 3 infekcje w okresie roku 3 wstecz i na podstawie analizy, jak te dzieci dalej funkcjonowały w sensie obecności w szkole i nawrotu zapalenia migdałków wyciągnięto wniosek, że w krótkim czasie. 

00:06:26 

Yy po operacji w pierwszym roku po operacji ten efekt był jak najbardziej pozytywny, natomiast yy. 

00:06:33 

Wyniki długoterminowej Oceniono jako yy jako ograniczone, a więc nieco sceptycznie wyciągnięte wnioski, że nie jest to optymalny sposób leczenia. 

00:06:45 

Nawrotowe go zapalenia migdałków, również rekomendacje amerykańskie otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi dość tutaj precyzyjnie precyzyjnie mówią, kiedy należy rozważać tonsile kto? 

00:07:01 

Nie i to są pacjenci, którzy generalnie mówi się o zasadzie czujnego wyczekiwania takiego postępowania, jakie znamy w przypadku podejrzenia, czy w przypadku obserwacji zapalenia ucha środkowego to również ta zasada czujnego wyczekiwania, a nie podejmowania decyzji o zabiegu operacyjnym. 

00:07:26 

O zabiegu operacyjnym myśli się w sytuacji, gdy tych nawrotów w ostatnim roku jest więcej niż się. 

00:07:34 

Albo więcej niż 5 Wu roku, ale przez 2 poprzednie lata albo więcej niż 3 przez 3 poprzednie lata, czyli widać, że jeżeli to jest pierwszy rok, w którym rzeczywiście dziecko często ma nawroty zapalenia gardła po tych nawrotów powinno być więcej niż 7. W tym ostatnim roku bardzo podobne do amerykańskich są rekomendacje polskie, ale nie są takie bardzo pro. 

00:08:02 

Mówi się, że yy. Że ta liczba nawracających nawrot owych epizodów jest bardzo podobna jak w zaleceniach amerykańskich i mówi się o zapaleniu gardła o ciężkim przebiegu czy ciężkiej postaci nawracającego paciorkowce, owego zapalenia gardła i migdałków. 

00:08:20 

I wtedy, gdy tych epizodów rzeczywiście jest więcej niż 7 w roku albo więcej niż 5 w roku, ale w 2 kolejnych latach albo więcej niż 3. 

00:08:31 

W 3 kolejnych latach. 

00:08:33 

EE a yy przebieg tego zapalenia gardła nawrotowe go zawsze ma postać ciężką, czyli jest wysoką gorączką z odczynem węzłów chłonnych z wysiękiem na migdałkach, więc potwierdzonym zakażeniem w badaniu mikrobiologicznym. 

00:08:51 

No i oczywiście z nieskuteczną antybiotykoterapię w przypadku potwierdzenia tego zakażenia paciorkowcem owego. Czyli tutaj widać, że te kryteria rzeczywiście są bardzo wysokie, mimo. 

00:09:01 

Dane i mówi się, że warto rozważać tonsile kto mię przypadku ciężkiego przebiegu, natomiast w łagodniejszych postaciach nawracającego paciorkowce owego zapalenia gardła u dzieci i u dorosłych wyniki nie są jednoznaczne, więc nie sformułowano zaleceń odnośnie takiego jasnego kwalifikowania do. 

00:09:25 

Do zabiegu operacyjnego Yy. Patrząc na strategię antybiotykoterapii, aby ona była, aby ona była racjonalna, bo się niepewnie zadać sobie pytanie, dlaczego taka nie jest, bo często rodzice od nas oczekują antybiotyku, nie zawsze wtedy, kiedy on jest potrzebny, sami decydują, kiedy odstawiają ten antybiotyk, a następnie używają go w momencie, kiedy zaczyna się infekcja i nie zawsze jest to rzeczywiście infekcja paciorkowce sowa albo w obawie przed powikłaniami odstawiają antybiotyk. 

00:09:58 

Gdy objawy kliniczne ustąpią, a jest to czas krótszy niż 10 dni antybiotykoterapii. 

00:10:06 

Strategia, jak postępować, aby uniknąć yy yy no takiego niewłaściwego leczenia, które które skutkuje klinicznymi nawrotami, to oczywiście staranna ocena kliniczna i staranna weryfikacja czy zapalenie gardła ma etiologię wirusową czy etiologię bakteryjną? Pamiętamy tutaj skala C. 

00:10:28 

Bardzo pomocna yyy kliniczna ocena. W razie wątpliwości uzupełniona szybkim testem albo badaniem mikrobiologicznym. Pamiętamy, że w razie wątpliwości mamy czas, aby wykonać posiew mikrobiologiczne. Ten posiew zwykle możemy mieć. 

00:10:49 

Wynik posiewu możemy mieć po 24 48 godzinach, a jest to czas, do który, o którym możemy opóźnić podanie antybiotyku, bo powikłania czy te wczesne czy późna nie wymagają tak bardzo pospiesznego podania antybiotyku, więc można sobie pozwolić na to, aby opóźnić antybiotykoterapię. 

00:11:12 

A wiedzieć, że ona na pewno jest potrzebna, bo jest to paciorkowce owe zapalenie gardła, a więc penicylina pozostaje wciąż lekiem z wyboru jako leczenie pierwszego rzutu, czyli leczenie z wyboru w terapii bakteryjnego, zapalenia gardła i migdałków etiologii streptococcus Pio Genes nie skuteczność takiego postępowania może wynikać. 

00:11:36 

Z obecności bakterii, które wytwarzają beta Laktamowe i wówczas penicylina nie będzie dawała idealnego efektu klinicznego. Wtedy warto rozważyć klindamycyna czy amoksycylina z kwasem klanowym. 

00:11:51 

Leczenie chirurgiczne, czyli tonsil ekta Mia nie jest wskazana u wszystkich pacjentów z nawrot owym zapaleniem gardła. Nawet u tych pacjentów, u których wydaje nam się, że te nawroty są częste B. 

00:12:04 

Jest ich kilka w roku EE 3 4 5 wiemy, że ta liczba nawracających epizodów musi być zdecydowanie większa, aby odnieść korzyść z zabiegu w stosunku do leczenia zachowawczego. Dziękuję bardzo. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały