OGLĄDAJ, ROZWIJAJ SIĘ, PRAKTYKUJ!

SPRAWDŹ

Pediatria+ to nowoczesna platforma VOD stworzona specjalnie dla lekarzy pediatrów, zawierająca filmy, nagrania oraz artykuły autorstwa najwybitniejszych ekspertów z Polski i ze świata. Razem z nimi tworzymy materiały przekazujące fachową oraz interdyscyplinarną wiedzę i praktykę z obszaru pediatrii, gastroenterologii, neurologii, alergologii, kardiologii, diabetologii i fizjoterapii dziecięcej.

Co znajdziesz na platformie PEDIATRIA+

Filmy i nagrania prezentowane w seriach tematycznych i sklasyfikowane według dziedzin, chorób, ekspertów oraz wykorzystywanych metod leczenia.

Studia przypadków ze wskazaniem diagnostyki, badań, zastosowanych metod terapii oraz precyzyjnych zaleceń.

Regularnie publikowane wskazówki diagnostyczne, aktualne standardy i rekomendacje.

 

Cyklicznie publikowane praktyczne schematy leczenia, filmy edukacyjne, artykuły, omówienia najnowszych metod leczenia i opracowania naukowe.

Regularne webinaria i konferencje z udziałem autorytetów w swoich dziedzinach.

Opinie, nagrania, opracowania, komentarze i artykuły znanych ekspertów.

Platforma Pediatria+ to dostęp do regularnie poszerzającej się bazy eksperckich materiałów kierowanych do lekarzy pediatrów.

Uzystaj darmowy dostęp

Masz już konto?

Dlaczego warto?

Dostęp zawsze i wszędzie

Wiemy, jak dużo czasu spędzają lekarze pediatrzy w gabinetach, dlatego dostęp do platformy możesz mieć z każdego urządzenia, nieważne, gdzie jesteś.

Wszystkie obszary w jednym miejscu

Mamy dla Ciebie materiały dotyczące metod leczenia każdego pacjenta i podpowiadamy rozwiązania terapeutyczne.

Najwyższa jakość materiałów

Porady, wskazówki, komentarze poparte wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów – pediatrów, zakaźników, wakcynologów, psychologów, dermatologów, alergologów, ginekologów.

Wszystko pod ręką, dla Twojej wygody

Platforma składa się z kategorii i podkategorii, a każdy materiał jest odpowiednio tagowany. Intuicyjna wyszukiwarka pomaga wyszukiwać treści, które są skatalogowane i uporządkowane.
ODKRYJ PEDIATRIĘ+
Platformę Pediatria+ tworzymy we współpracy z najwybitniejszymi ekspertami.
Sprawdź, czyje treści publikujemy:
Prof. dr hab. n. med.
Barbara Steinborn
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego UM i. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych 2011-2019. Redaktor Naczelna czasopisma „Neurologia Dziecięca”. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Neurolog, neurolog dziecięcy i epileptolog.
Prof. dr hab. n. med.
Piotr Albrecht
Posiada ponad 40-letnie doświadczenie, jest specjalistą z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, m. in. w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM. Autor ponad 197 publikacji. Popularyzator nauki i wiedzy: redaktor naukowy podręcznika „Gastroenterologia Dziecięca – Przewodnik lekarza praktyka” oraz tłumaczenia z języka niemieckiego podręcznika S. Illing, S. Spranger, „Pediatria – Poradnik kliniczny”. Przez 16 lat współpracował z miesięcznikiem „Dziecko”. Autor rozdziału: „Pierwsza pomoc” w publikacji „Rower” oraz książek „Rodzice pytają, pediatra odpowiada”, „Jak żywić niemowlęta i małe dzieci”. Były redaktor naczelny czasopisma „Pediatria Współczesna – Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”; aktualny redaktor prowadzący„Forum Pediatrii Praktycznej”. Członek Zarządu Głównego PTP, konsultant wojewódzki – gastroenterologia dziecięca.
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Małecka-Tendera
Lekarz pediatra, endokrynolog i diabetolog, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2005-2019. Uczestniczyła w licznych kongresach i zjazdach naukowych zagranicznych i krajowych jako zaproszony wykładowca i członek komitetów Naukowych Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej.. Od 2005 do 2009 r była Prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Od 2012 r. jest także członkiem honorowym tego Towarzystwa oraz przewodniczącą Komisji Nagród. Autor i współautor licznych artykułów naukowych i rozdziałów książkowych poświęconych problemom zaburzeń hormonalnych u dzieci.
Prof. dr hab. n. med.
Michał Matysiak
Specjalista w zakresie pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej dla obszaru województwa mazowieckiego. Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transfuzjologii Klinicznej i Pediatrii WUM, koordynującej w naszym kraju, leczenie wielu chorób hematologicznych u dzieci. Poza problematyką hematologiczną i onkologiczną, od lat zajmuje się problemami zakażeń, w tym szczególnie u chorych poddanych immunosupresji. Jest autorem licznych publikacji na ten temat, a także wykładowcą na kongresach, kursach, szkoleniach.
Prof. dr hab. n. med.
Justyna Czech-Kowalska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się na gospodarce wapniowo – fosforanowej, metabolizmie kostnym, żywieniu noworodków i niemowląt (szczególnie urodzonych przedwcześnie), a także zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem zakażenia wirusem cytomegalii oraz zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u hospitalizowanych noworodków, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Autorka lub współautorka ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach dotyczących m.in. suplementacji witaminą D oraz ultrasonografii w okresie noworodkowym. Brała aktywny udział w tworzeniu krajowych wytycznych dotyczących m.in. profilaktyki niedoborów witaminy D, profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K w okresie noworodkowym i niemowlęcym, żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie oraz profilaktyki i leczenia zakażenia wirusem cytomegalii. Zaangażowana w działalność dydaktyczną, prowadzi wykłady na konferencjach naukowych, kursach doskonalących CMKP oraz dla studentów medycyny.
Prof. dr hab. n. med.
Maciej Bagłaj
Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który ukończył z wyróżnieniem. W latach 1998-2020 był zatrudniony w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej. W 1996 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia z chirurgii dziecięcej. W 2006 uzyskał tytuł specjalisty urologa dziecięcego, a w 2008 roku tytuł chirurga onkologa. W 2008 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie chirurgicznego leczenia schorzeń wieku dziecięcego pogłębiał w licznych ośrodkach zagranicznych. W latach 1995-1996 pracował na stanowisku „senior registrara” jako stypendysta Royal College of Surgeons w Royal Hospital for Sick Children w Bristolu. W 2006 roku pracował na stanowisku konsultanta w Royal Hospital for Sick Children w Glasgow w Szkocji. W latach 2016 -2019 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, a w latach 2007 - 2019 pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej na terenie województwa dolnośląskiego. Obecnie pracuje w prywatnym szpitalu „Chirurgia i Dermatologia Estetyczna Dzieci i Dorosłych – Bagłaj” , gdzie realizuje usługi konsultacyjne i zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym z zakresu chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej i chirurgii onkologicznej dzieci. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Pediatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Dr n. med.
Joanna Stryczyńska-Kazubska
Obecnie Kierownik Oddziału Dzieci Starszych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu; konsultant w Poradni Konsultacyjnej d/s Szczepień w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Członek Zarządu tego towarzystwa. Wykładowca z zakresu wakcynologii na wielu konferencjach dla lekarzy. Przed objęciem funkcji kierownika oddziału wiele lat pracowała na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SZOZ w Poznaniu.
Dr hab. n. med.
Ernest Kuchar
Lekarz specjalista pediatrii, medyny sportowej i chorób zakaźnych, wykładowca akademicki. Od 2015 roku kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył wrocławską Akademię Medyczną oraz podyplomowe Studia Zarządzania i Oceny Technologii Medycznej. Stypendysta Fogarthy Foundation oraz American-Austrian Foundation. Odbył staże w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i USA. Ekspert portali medycznych: DynaMed, Medycyna Praktyczna i Konsylium24.pl. Zajmował się obalaniem mitów medycznych, współtworzył portal Pogromcy Mitów Medycznych. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, a od 2018 roku jego prezes. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society for Paediatrc Infectious Diseases (ESPID) i International Organisation of Sports Medicine (FIMS). Autor ponad 200 publikacji naukowych.
Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Doniec
Kierownik Kliniki Pneumonologii IGiChP w Rabce-Zdroju, specjalista pediatrii, alergologii, pulmonologii i pulmonologii dziecięcej, były konsultant krajowy w dziedzinie pulmonologii dziecięcej. Profesor Podhalańskiej Państwowej Uczelnii Zawodowa w Nowym Targu. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc dzieci w latach 2013- 2018. Autor i współautor ponad 350 prac naukowo badawczych, rozdziałów w podręcznikach, streszczeń w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Wielokrotnie przewodniczący komitetów naukowych, organizator i kierownik naukowy konferencji naukowo – szkoleniowych dla lekarzy. Propagator USG “point of care” i USG płuc.
Prof. dr hab. n. med.
Hanna Szajewska
Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor Naczelna Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition (2013-2019). Sekretarz Generalny European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN)(2009-2012). Sekretarz Komitetu Żywienia ESPGHAN (2012-2015). Członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics (2019-aktualnie). Propagatorka medycyny opartej na danych naukowych (evidence-based medicine, EBM). Współautorka wielu polskich i międzynarodowych wytycznych, głównie dotyczących żywienia dzieci, zapobiegania alergii, probiotyków. Współautorka ponad 350 publikacji, głównie w piśmiennictwie międzynarodowym. W 2020 roku zaliczona do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.
Prof. dr hab.
Henryk Mazurek
Specjalista chorób płuc, alergolog, pediatra, specjalista chorób płuc dzieci. Profesor zwyczajny, Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju oraz wykładowca Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Autor i współautor ponad 50 artykułów, ponad 70 rozdziałów w podręcznikach i skryptów, i ponad 100 innych publikacji dot. patofizjologii oddychania, chorób alergicznych, mukowiscydozy, infekcji układu oddechowego. Autor licznych streszczeń, materiałów zjazdowych oraz artykułów popularnonaukowych. Podczas wieloletniej pracy w Instytucie Gruźlicy i Chorób odbył liczne staże szkoleniowe w ośrodkach pulmonologicznych w Polsce i Europie. Ukończył studia z zakresu patofizjologii oddychania na Uniwersytecie Nancy I. Członek Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz European Respiratory Society. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017 r.). Członek Rad Naukowych periodyków medycznych, od roku 1996 r. członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Wielokrotnie członek komitetów naukowych oraz wykładowca konferencji naukowo – szkoleniowych.
Prof. dr hab. n. med.
Lidia Brydak
Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH oraz Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy. Dzięki niej powstał Zakład Badania Wirusów Grypy, a w nim Krajowy Ośrodek ds. Grypy. Niezależnie prowadziła wykłady na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie i Uniwersytecie Szczecińskim. Autorka 1 060 publikacji, w tym jedynego opracowania książkowego w języku polskim dotyczącego grypy i jej profilaktyki „Grypa Pandemia grypy – mit czy realne zagrożenie?”. Jest współautorką opracowania technologii chromatograficznej czystości inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie pierwszej i trzeciej generacji wysokooczyszczonej i podjednostkowej składającej się czystych hemaglutynin i neuraminidaz potwierdzonej badaniami klinicznymi. Była Inicjatorką i współautorką pierwszej wersji Planu Pandemicznego na Wypadek Wystąpienia Kolejnej Pandemii Grypy lub Zagrożenia Atakiem Bioterrorystycznym roku 2001. Koordynuje i współpracuje z 16 Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi (WSSE) w ramach GISRS oraz SENTINELU. Jest współautorką opracowania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 2013r. i Wytycznych do Przygotowania Placówek Medycznych na Wypadek Pandemii Grypy 2018r. Prezentowała stanowisko Polskiego Rządu w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Uczestniczy w Międzynarodowym Programie Nadzoru nad Grypą (GISRS) przy współpracy z WHO International Collaborating Center for Reference and Research on Influenza Virus, The Francis Crick Institute Londyn, ECDC, The European Surveillance System ( TESSy). Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista pediatrii i onkologii - hematologii dziecięcej. Od początku swojej kariery naukowej szczególnie zajmuje się zagadnieniami biologii, immunologii, diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci. Odbył staż naukowy w Katedrze Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Związany z Katedrą i Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM) i Oddziałem Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu. W 2005 r. złożył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Rearanżacje genów immunoglobulin i receptorów limfocytów T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B u dzieci” (wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów), a w 2009 r. uzyskał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych. Jest Kierownikiem Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM, a od 2010 r. sprawuje funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Od 1 września 2020 r. pełni funkcję Rektora SUM. Jest współautorem ponad 300 publikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Cytometrycznego, European Haematology Association, American Society of Hematology, International Society of Paediatric Oncology, European Society for Clinical Cell Analysis. Jest również członkiem Rady Naukowej czasopisma LEUKEMIA oraz redaktorem naczelnym czasopisma Pediatria Polska.
Dr n. med.
Anna Turska-Kmieć
Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Posiada specjalizacje z pediatrii, kardiologii i kardiologii dziecięcej. Obecnie pracuje w Klinice Kardiologii, w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Od wielu kadencji pełni różne funkcje w Zarządzie Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Została wybrana Przewodniczącą Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2019-2021. Od wielu lat publikuje prace przede wszystkim dotyczące diagnostyki elektrokardiografii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, arytmii komorowych oraz aktywności fizycznej i sportu w kardiologii dziecięcej oraz jest wykładowcą na wielu kursach i konferencjach poświęconych tej tematyce. Jest autorką rozdziałów dotyczących elektrokardiografii w wielu podręcznikach dla pediatrów i kardiologów dziecięcych oraz wykładowcą warsztatów i konferencji dotyczących tych problemów.
Prof. dr hab. n. med.
Magdalena Figlerowicz
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wykładowca akademicki, specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych, konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych w Wielkopolsce. Ordynator Oddziału Zakaźnego w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, wyznaczonego od początku pandemii COVID-19 do leczenia dzieci zakażonych SARS-CoV-2. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje hepatologię, w tym wirusowe zapalenia wątroby typu B i C oraz neurozakażenia o etiologii wirusowej, bakteryjnej, a w ostatnich latach także autoimmunologicznej.
Prof. dr hab. n. med.
Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Emerytowana profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem. Studia medyczne ukończyła w Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. Pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z jej inspiracji, jako prezesa PTN, powstały trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce. Była wieloletnim konsultantem w dziedzinie neonatologii, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children's Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka - forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 200 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ).
Prof. dr hab. n. med.
Radosław Śpiewak
Specjalista dermatolog i wenerolog, specjalista alergolog, lekarz medycyny estetycznej (absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego), kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor ds. rozwoju Instytutu Dermatologii w Krakowie. Autor lub współautor ponad 150 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz 40 monografii naukowych i podręczników.
Tworzymy społeczność kilku tysięcy lekarzy pediatrów. Sprawdź, co mówią o naszej platformie:
Platforma jest ciekawą propozycją służącą podniesieniu swoich kwalifikacji i zaktualizowaniu swojej wiedzy, szczególnie w czasach pandemii. Polecam ze względu na znakomity dobór wykładowców
Joanna z Warszawy
Bardzo interesująca platforma dla pediatrów. Wiele przydatnych wykładów z różnych dziedzin medycyny. Podoba mi się zwłaszcza podział wykładów na odcinki!
Krystyna z Lublina
Ta platforma jest jak NETFLIX dla pediatrów! Oglądam co chcę i kiedy chce, nawet podczas krótkiej przerwy w pracy, bo wykłady są ciekawe i poruszają interesujące przypadki. Fajna wyszukiwarka!
Elżbieta z Wadowic
Szybka powtórka materiału. Ciekawe CASE STUDY. Mogę oglądać nawet na telefonie.
Joanna z Gdańska
dołączam