Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zapobieganie biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Probiotyki w pediatrii ODC. 2/5

Znaczenie probiotyki w zapobieganiu biegunce u dzieci spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków.

 

Transkrypcja Zapobieganie biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków (odc. 2) 

00:00:00 

 

00:00:02 

 

00:00:15 

Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie probiotyki w pediatrii, zapobieganie biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków. Nazywam się Hanna Szajewska, Jestem kierownikiem kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego antybiotyki. 

00:00:32 

 

00:00:33 

Nie da się ukryć jedno z największych osiągnięć medycyny 20 wieku, ale też należą do najczęściej przepisywanych leków na świecie. Niestety, Polska jest w czołówce państw, które nadużywają antybiotyki nie tylko polskim i Polsce. Jest to problemem. To są aktualne dane dwutysięczny 20 rok ze Stanów Zjednoczonych, 25% hospitalizowanych dzieci otrzymywało antybiotyki, których nie potrzebuje tak jak powiedziałam dane ze Stanów Zjednoczonych. 

00:01:03 

Ale wysoce prawdopodobne, że tak się dzieje w bardzo wielu krajach również. 

00:01:08 

 

00:01:08 

Tak jak powiedziałam w Polsce, tym bardziej, że Polska należy do tych krajów, które nadużywają antybiotyków. 

00:01:15 

Antybiotyki ratują życie, ale też są związane z działaniami niepożądanymi. No przede wszystkim jest to oporność narastająca oporność na antybiotyki i nieprzypadkowo na bardzo wielu krajach, również w Polsce. Prowadzona jest ta akcja stop niepotrzebnej antybiotykoterapii. 

00:01:32 

Antybiotyki to wpływ na ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych taką osobą, która zwróciła na to uwagę z pan profesor Martin blaser i praktycznie rzecz biorąc. 

00:01:44 

 

00:01:44 

Może nie wszystkie to źle powiedziałam, bo chciałabym powiedzieć, ale bardzo wiele chorób związanych jest ze stosowaniem antybiotykoterapii we wczesnym okresie życia. Znowu nowe dane ze Stanów Zjednoczonych ponad 14,5 tysiąca dzieci, w tym 70% otrzymywało conajmniej jeden antybiotyk w ciągu pierwszych 2 lat życia. I proszę zobaczyć większe, że życie ryzyko chorób alergicznych. 

00:02:07 

 

00:02:07 

Takich jak astma czy alergiczny nieżyt nosa, większe ryzyko atopowego zapalenia skóry, większe ryzyko celiaki, większe ryzyko od tyłu nadwagi i otyłości bardzo podobne są wyniki badań, które przeprowadziła nasza klinika we współpracy z naszymi kolegami z Holandii. Ocenialiśmy ekspozycję na antybiotyki we wczesnym okresie życia, a ryzyko chorób przewlekłych i wykazaliśmy zwiększone ryzyko. 

00:02:36 

 

00:02:36 

EE wystąpienia chorób alergicznych, zwiększone ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości, przy czym oceniana była wczesna ekspozycja, czyli nie tylko w pierwszych 2 latach życia, ale również w czasie ciąży, czyli wczesna ekspozycja i zwiększone ryzyko chorób w późniejszym wieku. 

00:02:56 

No i wreszcie kolejna rzecz, która jest związana ze stosowaniem antybiotyków. To jest biegunka po antybiotyk o terapii i trochę więcej na temat tej biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków. 

00:02:57 

 

00:03:08 

Chciałbym teraz powiedzieć. 

00:03:09 

 

00:03:09 

 

00:03:10 

Po pierwsze, kiedy ją rozpoznajemy, rozpoznajemy ją wtedy, kiedy stolce występują częściej niż zwykle i lub są o zmienionej luźniejszej konsystencji, a objawów tych nie można wytłumaczyć w inny sposób niż stosowaniem antybiotykoterapii. Kiedy biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków może wystą. 

00:03:32 

 

00:03:33 

No może wystąpić w czasie podawania antybiotyku i wtedy stosunkowo łatwo jest ją rozpoznać, ale również od kilku dni do kilku tygodni. 

00:03:43 

6 8 tygodni od rozpoczęcia antybiotykoterapii, a zdarza się nawet, że występuje już po zakończeniu antybiotykoterapii. Spektrum objawów jest bardzo zróżnicowane, od łagodnej samo ograniczającej się biegunki do ciężkiego rzekomo błoniaste go. 

00:04:02 

Zapalenia jelita grubego. 

00:04:04 

 

00:04:05 

Na tym przeźroczy Podsumowany jest patomechanizm biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków. Jest to przede wszystkim bezpośredni wpływ antybiotyków na przewód pokarmowy, który może spowodować uszkodzenie błony śluzowej, stymulację, motoryki, przewodu pokarmowego czy zaburzenia mechanizmów transportujących. Bardzo duże zmiany mają zmiany ilościowe i jakościowe składu mikrobioty, czyli inaczej mówiąc gdy zbiory. 

00:04:32 

 

00:04:32 

A i wreszcie olbrzymie znaczenie ma selekcja szczepów bakterii opornych na antybiotyk. Proszę tutaj sobie popatrzeć, jak to tak graficznie można sobie wyobrazić. Jak wygląda ta mikrobiota przed zastosowaniem antybiotykoterapii? Jakie spustoszenie może uczynić zastosowanie antybiotykoterapii? 

00:04:54 

 

00:04:54 

Bardzo dużo rolę w tej selekcji szczepów bakterii opornych na antybiotyki odgrywa wzrost bakterii krost REGIO i z definicji Le używam już tej nowej na nazwy ta dawniejsza nazwa to jest clostridium difficile około 10 do 20% wszystkich przypadków biegunki związanej ze antybiotyk o terapią fill związane jest z zakażeniem był zwołanym tą właśnie bakterią Clostridium i z deficytem. 

00:05:24 

 

00:05:24 

Nie trzeba być gastroenterologii dziecięcej gwiazd c logiem nie trzeba robić endoskopii, żeby powiedzieć, że to jest zdrowa błona śluzowa, a to jest chora błona śluzowa. Jeżeli jest taki obraz ciężkiego, to już jest ciężkie rzekomo błoniaste zapalenie jelit to w zasadzie prawie na 99%. Możemy powiedzieć, że przyczyną tego jest Ghost rider rides difficile. 

00:05:48 

 

00:05:49 

Na tym krześle czy podsumowane są czynniki ryzyka wystąpienia biegunki związanej ze antybiotyk o terapią należą do nich długotrwała antybiotykoterapia, szczególnie antybiotykami o szerokim spektrum działania. Każdy antybiotyk może spowodować biegunkę, ale te o szerokim spektrum działania to ryzyko jest znacznie większa. 

00:06:10 

 

00:06:11 

Oczywiście hospitalizacja zwłaszcza powtórne hospitalizację mają znaczenie. Pobyt w domach opieki dla przewlekle chorych wiek to jest skrajne grupy wiekowe, czyli albo bardzo młode, małe dzieci młodsze, tym to ryzyko może być większe i starsze osoby powyżej 65 roku życia, a zwłaszcza osoby w podeszłym wieku powiedzmy powyżej 80 roku życia. Ciężki stan chorego sprzyja wystąpieniu biegunki związanej z antybiotykoterapię. 

00:06:41 

 

00:06:42 

Sprzyjają też temu zaburzenia odporności, białaczka, leczenie, cytostatyki kami, dializy, nieswoiste zapalenia jelit, zabiegi operacyjne w jamie brzusznej, ciężkie oparzenia i PiS od przebycia, biegunki związanej ze antybiotykoterapię. Ponieważ jest duże ryzyko, że wystąpi kolejny epizod. 

00:07:03 

 

00:07:04 

Na tym przeźroczy pokazano, okazuje państwo, jaka jest częstość występowania biegunki związanej z antybiotyk operacją duży rozrzut od 4 do 80% z media No 22%. Dlaczego jest taki duży rozrzut? Oczywiście to zależy od definicji, którą zastosowali autorzy, a te definicje, które w piśmiennictwie można spotkać, jeżeli chodzi o biegunkę związaną ze stosowaniem antybiotykoterapii, dosyć się różnią. Zależy to oczywiście od stosowanych antybiotyków. 

00:07:34 

Od stanu chorego od hospitalizacji od występowania tych czynników ryzyka, o których przed chwilą mówiłam. 

00:07:41 

 

00:07:42 

To przeźroczy pokazuje państwu, jaka jest częstość biegunki związanej ze stosowaniem poszczególnych antybiotyków i dane dotyczą akurat tutaj dzieci w grupie dzieci poniżej 2 roku życia to ryzyko. W tym badaniu wynosiły 18%. Generalnie u dzieci między pierwszym miesiącem a 15 rokiem życia około 11%. Najczęstsza najczęściej przyczyną biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków było stosowanie. 

00:08:12 

Amoksycyliny z kwasem klauzula nowym, czyli tych anty tego antybiotyku, który jest dosyć często w pediatrii stosowany 23%. 

00:08:20 

 

00:08:21 

Ale są też takie antybiotyki, jak na przykład penicyliny, gdzie to ryzyko jest znacznie mniejsze. Ta znajomość tego ryzyka jest o tyle ważna, że może mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji, czy warto jest zastosować probiotyk przy stosowaniu konkretnego antybiotyku. 

00:08:42 

 

00:08:43 

No tak czy owak? 

00:08:45 

Znajomość patomechanizm, u świadomość tego, jakie spustoszenie czynią antybiotyki. Jeżeli chodzi o mikro biot sprawia, że zainteresowaniem cieszą się cieszy się stosowanie probiotyków w profilaktyce. 

00:09:00 

Biegunki związanej z antybiotykoterapię i spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy powinny być stosowane, czy nie, a jeżeli tak, to które należałoby wybrać? 

00:09:10 

 

00:09:11 

Jeżeli spojrzymy na dane z piśmiennictwa, to opublikowanych zostało kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt meta analiz tu są pokazane tylko 2 najważniejsze przeglądy co krain, które pokazują IT i też inne, które dowodzą, że stosowanie probiotyków jako grupy zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków oraz biegunki wywołanej przez prosty guides definicji. 

00:09:38 

 

00:09:38 

Dla tu jest wielkość efektu, którego możemy się spodziewać w przypadku biegunki po antybiotykoterapii. Zastosowanie probiotyków jako grupy zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki o 42%. W dalszym ciągu pozostaje 58% tego ryzyka, ale obniżamy to ryzyko o 42% w przypadku biegunki związanej z clostridium i z definicji, ile zastosowanie probiotyków znowu jako grupę zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki. 

00:10:09 

O 60% pozostaje 40% tego ryzyka. Zmniejszamy to ryzyko o 60 proc. 

00:10:16 

 

00:10:16 

Czyli generalnie mamy zmniejszenie ryzyka, biegunki przy stosowaniu probiotyków jako grupy o około 40 do 60%, ale oczywiście wiemy, że nie wszystkie probiotyki działają tak samo. Wiemy o szczep o zależności probiotyku i stąd pytanie, który probiotyk należałoby zastosować? 

00:10:37 

Na tym przeźroczy mają państwo aktualne wytyczne SP GA nu europejskiego towarzystwa gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci, zgodnie z którymi WU lei zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków, można zastosować lactobacillus, rano z uzg lub saccharomyces boulardii. Jest to zalecenie mocne. 

00:10:44 

 

00:10:58 

 

00:10:58 

Umiarkowaną jakością danych SP giant u nie jest jedyne towarzystwo naukowe, które zaleca stosowanie probiotyku. Też tak mówią, ale eksperci z Ameryki Łacińskiej dwutysięcznym 16 roku. 

00:11:12 

Tak też mówili eksperci ze Stanów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia, która w swoich wytycznych, bo dała zielone światło do stosowania probiotyków o udokumentowanym działaniu. I Jeszcze raz powtórzę, to jest elgie i saccharomyces boulardii. 

00:11:30 

Co nowego w dwutysięcznym 20 rok. 

00:11:32 

 

00:11:32 

EE dwutysię w dwutysięcznym 20 roku zostały opublikowane wytyczne amerykańskiego towarzystwa gastroenterologii Cznego. Jeżeli chodzi o zapobieganie biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków, to nie było tam w ogóle do niej odniesienia. 

00:11:48 

Natomiast skupiono się na tej cięższej postaci, mianowicie zapobieganiu biegunce clostridium fill krostre i o ile z definicji Le i tak jak państwo widzą, jest to zielone światło, przy czym. 

00:12:00 

 

00:12:00 

Ze względu na szczep o zależność wymienione zostały czy wskazane zostały te szczerby, które mają udokumentowane działanie? Ja chciałabym zwrócić tutaj na znowu uwagę na jeden z tych szczepów saccharomyces boulardii jest to szczep, który jest dostępny w Polsce, czyli jak postępować w praktyce. W grupach ryzyka wystąpienia biegunki związanej z antybiotykoterapii są uzasadnione jest stosowanie probiotyków o udokumentowanej skuteczności. 

00:12:22 

 

00:12:31 

I takie probiotyki o udokumentowanej skuteczności przed chwilą państwu pokazywała. 

00:12:36 

 

00:12:36 

 

00:12:37 

Jeśli chodzi o stosowanie probiotyków, często zadawane są różnego rodzaju pytania. I ja postarałam się zebrać te pytania i spróbuję państwu. 

00:12:45 

Teraz krótko na nie odpowiedzieć, kiedy rozpocząć podawanie probiotyków? Generalnie uważa się i tak mówią dane z piśmiennictwa, że jeżeli stosujemy probiotyk, a wybieramy go wtedy, kiedy rzeczywiście jest to wskazane, czy istnieją czynniki ryzyka, jest to antybiotyk, który to ryzyko występuje. Wystąpienia biegunki jest duże, to należy zastosować i jak najwcześniej optymalnie równocześnie z rozpoczęciem antybiotykoterapii. 

00:13:09 

 

00:13:10 

2 pytanie, które jest zadawane to jest jak długo należy podawać probiotyk. 

00:13:15 

Zdecydowanie przez cały czas antybiotykoterapii. Z tym pytanie związane jest 2. Jak nale jak długo należy kontynuować podawanie probiotyku po zakończeniu antybiotykoterapii? 

00:13:28 

I tutaj nie ma jednoznacznych wytycznych. Według niektórych ekspertów wskazane jest kontynuacja probiotyku przez 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii. 

00:13:38 

 

00:13:38 

Ale Jeszcze raz mówię, nie ma tych niejednoznacznych danych. To wynika z tego, że w badaniach nie jest to dobrze oceniane badaniach. 

00:13:47 

Bardzo często było to na pewno było stosowane przez cały czas antybiotykoterapii, a tylko w niektórych z nich było stosowane również po zakończeniu antybiotykoterapii. 

00:13:58 

Kolejne pytanie dotyczy tego, czy Probiotyki podawać rutynowo podczas antybiotykoterapii dożylnej, czy tylko podczas leczenia antybiotykami doustnej? I tu chcę zwrócić uwagę na to, że droga podawania antybiotyku u nie ma znaczenia. Istotne są rodzaj antybiotyku i czynniki ryzyka. 

00:14:14 

 

00:14:17 

 

00:14:17 

 

00:14:19 

Czy można podawać równocześnie probiotyk bakteryjny i antybiotyk? Znowu to jest dosyć często zadawane pytanie, bo jeżeli stosujemy saccharomyces Boulardii, czyli Drożdżaki o działaniu Probiotyczny, to tej wątpliwości nie ma. 

00:14:34 

Natomiast kiedy stosujemy probiotyk bakteryjny, a takim jest na przykład elgie, to te wątpliwości istnieją, ale chcę zwrócić państwa uwagę, że w badaniach klinicznych probiotyki Bakteryjne zwykle były podawane równocześnie. 

00:14:47 

A tak jak na przykład jak w przypadku reggiano ten efekt został udokumentowany. 

00:14:53 

Ale też chcę powiedzieć, że oddzielne podawanie nie będzie błędem. 

00:14:57 

 

00:14:58 

Jak postępować w razie wystąpienia biegunki w trakcie antybiotykoterapii, od odstawić lub zmienić antybiotyk. No przede wszystkim jeżeli jest to możliwe, to należy rozważyć odstawienie antybiotyku, ale jeżeli przerwanie antybiotykoterapii nie jest możliwe, to należy rozważyć zmianę i wybór antybiotyku o możliwie najwyższy najwęższym spektrum działania. 

00:15:21 

 

00:15:22 

Kolejne pytanie dotyczy tego, czy krótsze antybiotykoterapia zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki? No niestety nie, ponieważ są dane, że nawet krótkotrwała antybiotykoterapia, na przykład jedna dawka antybiotyku w trakcie profilaktyki około operacyjnej zwiększa ryzyko wystąpienia biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków. 

00:15:44 

 

00:15:45 

I wreszcie pytanie o to, czy stosowanie probiotyków łącznie, czyli na przykład elgie Izaka Romy CZ Bu Larry. Każdy z nich ma udokumentowane działanie w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków. Czy jest to skuteczniejsze od probiotyków zawierających i jeden? Szczerze powiem tak, że nie ma danych uzasadniających łączne stosowanie tych 2 szczepów, zapobieganiu biegunce związanej z antybiotykoterapię i skoro jest tak, że każdy z nich ma udokumentowane działanie, to wydaje mi się, że wystarczy zastosowanie. 

00:16:16 

Jednego z nich, a danych tak jak powie. 

00:16:18 

 

00:16:18 

Widziałam potwierdzających większą na przykład skuteczność stosowanej tych. Łącznie nie mamy. Podsumowując stosowanie antybiotyków, zwłaszcza o szerokim spektrum działania. 

00:16:32 

I lub w grupach ryzyka zwiększa ryzyko biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków w grupach ryzyka w zapobieganiu biegunce związanej z antybiotykoterapii są uzasadnione jest stosowanie probiotyków o udokumentowanej skuteczności i takie probiotyki w swojej prezentacji państwu pokazała. 

00:16:52 

 

00:16:52 

Warto jednak pamiętać, że najlepszą metodą zapobiegania biegunce związanej z antybiotykoterapię jest rozsądne stosowanie antybiotyków. 

00:17:01 

Dziękuję państwu serdecznie za uwagę, zwracając uwagę na to, że stosowanie masek teraz wykorzystamy tak często jest ważne, ale też trzeba pamiętać, że warto, żebyśmy ich ograniczali jak najszybciej, bo nie są bardzo korzystne dla środowiska. Dziękuję bardzo. 

00:17:21 

 

00:17:22 

 

00:17:22 

 

00:17:26 

 

00:17:26 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały