Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Wcześniaki i zapobieganie martwiczemu zapaleniu jelit

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Probiotyki w pediatrii ODC. 5/5

Omówienie problemu martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków.

 

Transkrypcja Wcześniaki i zapobieganie martwiczemu zapaleniu jelit (odc. 5) 

00:00:01 

 

00:00:02 

 

00:00:15 

Probiotyki w pediatrii, wcześniaki i zapobieganiem martwicze mu zapaleniu jelit. Nazywam się Hanna Szajewska. Jestem kierownikiem kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

00:00:26 

 

00:00:27 

Martwicze zapalenie jelit najkrócej link entro kolei the snack groźne powikłania wcześniactwa szacuje się, że na świecie częstość występowania to 5 do 10%. w Polsce nie ma bardzo precyzyjnych danych, ale to może być nawet około 9% krajem, w którym to ryzyko jest najmniejsze, to jest Japonia i 1,6%. 

00:00:50 

 

00:00:51 

W każdym przypadku występuje duże ryzyko zgonu, jeśli chodzi o patomechanizm, martwicze go zapalenia jelit to nie jest on dokładnie poznane. 

00:01:01 

Kilka czynników, które mogą odgrywać rolę, ale między innymi dysbioza zaburzenia liczebności i funkcji mikrobioty. No i skoro tak, to oczywiście powstaje pytanie, jaka może być rola probiotyków i czym warto je stosować? 

00:01:19 

 

00:01:19 

Powiem państwu tutaj omawiając aktualne, czyli z dwutysięcznego 20 roku wytyczne 2 towarzystw SP GA no, czyli europejskiego towarzystwa gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci oraz fill aga, czyli europejskiego towarzystwa amerykańskiego towarzystwa gastroenterologii. Zacznę od pierwszego, czyli wytycznych dokumentu, czyli od krytycznych SP GA no. 

00:01:45 

Eee jak to jest? Są to jest grupa, która pracowała. Ona pracowała pod kierunkiem 2 neonatologów, ale też wchodzili jak za chwilę państwo mówią. 

00:01:50 

 

00:01:51 

 

00:01:55 

Ona była bardzo wielu dyscyplinarna, poza neonatologa mi wchodzili też tam wyzej osoby zajmujące się gastroenterologia, epidemiolog tą metodyką badań probiotykami, czyli tak bardzo zróżnicowana grupa. Tłumaczenie tego dokumentu SP GA. No mogą państwo znaleźć medycynie praktycznej w październikowym numerze z Dwutysięcznego 20. 

00:02:15 

 

00:02:16 

 

00:02:16 

Metodyka to tak jak w powiedziałam wiele dyscyplinarna grupa robocza, czyli nie tylko neonatolodzy, ale też przedstawiciele innych dyscyplin, ale pod kierunkiem neonatologów zalecenia zostały sformułowane na podstawie wyników badań z Randomizacją oraz oddzielnie opublikowanej metaanalizy sieciowej. Analizowano tylko szczepy probiotyczne, które były dobrze scharakteryzowane. 

00:02:41 

 

00:02:42 

Przy formułowaniu wytycznych, tak jak to się bardzo często dzieje stosowano, zastosowano system grad, zgodnie z którym jakość danych może być wysoka, umiarkowana, niska lub bardzo niska i siła zalecenia. 

00:02:56 

Zalecenie może być silne lub warunkowe, czyli słabe, silne, za oznacza, że należy coś zrobić. Słabe za prawdopodobnie należy to zrobić słabe przeciwko prawdopodobnie nie rób tego silny przeciwko nie rób. 

00:03:11 

 

00:03:12 

 

00:03:13 

Emm grupa ta grupa, o której mówiłam, zadała sobie, czy sformułowała kilka pytań, które które na odpowiedź, na które. 

00:03:24 

Odpowiedź, na które uzyskano, tworząc te wytyczne. Po pierwsze, czy podawanie probiotyków wcześniej, a co jest bezpieczne po 2 czy wcześniakom należy podawać probiotyki? Jeżeli tak, to które z nich wybrać i w jakiej dawce zastosować? 

00:03:39 

 

00:03:40 

Pytanie kolejne to, czy kombinacja probiotyków jest skuteczniejsza niż jeden szczep? Zmniejszaniu ryzyka nanek 2 3 stopnia w jakiej dawce należy podawać szczep probiotyczny lub kombinację szczepów i jak długo należy podawać probiotyki i czy właściwe jest podawanie szczepu, których nie przebadano w dobrze zaplanowanych badaniach z randomizacją? 

00:04:00 

 

00:04:00 

Obejmujących duże grupy dzieci. Jak spróbuję podsumować niektóre z tych pytań i najważniejsze wytyczne zapobiega, zaczynając od chyba najważniejszego mianowicie, które szczepy zgodnie z zaleceniami SP GA nui mogą być zastosowane w zapobieganiu. 

00:04:18 

Nek i są tylko 2 2 szczepy, jeden pojedynczy i jedna kombinacja, którą uzyskały pozytywną rekomendację i jeżeli spełnione są kryteria. 

00:04:30 

Bezpieczeństwa do tego jeszcze za chwilę. 

00:04:32 

 

00:04:32 

Wrócę te szczepy to LG no z uzg wizji do akwarium infantis bb 0 2 Bifidobacterium lactis bb 12 i streptococcus Termo Filus, czyli jeden pojedynczy szczeg i kombinacja 2 piw do bakterią i streptococcus Termo filoz w odniesieniu do 2 szczepów. Tak jak państwo widzą tutaj na tym przeźroczy UE jest duży znak zapytania, czyli nie można było sformułować Ali zalecenia za ani zalecenia przeciwko po nie było wystarczających danych. 

00:05:03 

 

00:05:04 

 

00:05:04 

 

00:05:04 

I wreszcie bardzo ważne są 2 sytuacje 2 szczepy w odniesieniu, do których dane były na tyle mocne, że sformułowano zalecenie przeciwko, to znaczy, że te szczepy nie powinny być stosowane. 

00:05:18 

Skupię się teraz na te na tych, bo to jest oczywiście zawsze ważniejsze, które mogą być stosowane. I Jeszcze raz powtórzę, jeżeli spełnione są kryteria bezpieczeństwa, zaraz do nich. 

00:05:28 

 

00:05:28 

Prace te szczepy to l rano z uzg mają podaną państwo. Tutaj też dawkę duży rozrzut z czego to wynika? 

00:05:35 

To wynika z tego, że te dane są takie w piśmiennictwie i kombinacja 3 szczepów i mają państwo również podane dawkowanie w odniesieniu do każdego szczepu. Zalecenie jest warunkowe przy bardzo małej wiarygodności danych. 

00:05:51 

 

00:05:51 

Komentarz do tych zaleceń proszę zwrócić uwagę, że za żaden z poddanych ocenie probiotyków nie był skuteczny w odniesieniu do wszystkich istotnych punktów końcowych, czyli nie tylko najak, ale również do sepsy i do zgonów. 

00:06:05 

Zmniejszał ryzyko nek, ale nie wykazywano, że równocześnie było zmniejszenie innych punktów ryzyka innych punktów końcowych, czyli na przykład sepsy czy zgon o. 

00:06:18 

 

00:06:19 

Jedno z często zadawanych pytań do to, jak długo należy podawać probiotyki zgodnie z wytycznymi SP gia nu. Jeśli chodzi o początek, to niestety nie ma jednoznacznych danych, bo bardzo różnie probiotyki były zaczynano podawać. W badaniach również nie ma jednoznacznych danych dotyczących czasu podawać. 

00:06:40 

 

00:06:41 

Co związku z tym zaleca grupa robocza. Grupa robocza zaleca, aby poszczególne oddziały określiły same czas trwania terapii, zależnie od leczonej populacji o ryzyka chorób tej danej populacji, takich jak właśnie ryzyka, martwicze go zapalenia jelit. Znowu jest to zalecenie warunkowe na podstawie danych o bardzo małej wiarygodności. 

00:07:06 

 

00:07:07 

Mówiąc o szczepach, które mają mogą być stosowane, mówiłam państwu stosowane i jeżeli spełnione są warunki bezpieczeństwa, bo jest to jedno z ważniejszych pytań, czy podawanie probiotyków wcześniakom i jest bezpieczny. 

00:07:21 

Generalnie uważamy, że podawanie probiotyków i jest bezpieczny, ale grupa wcześniaków to jest grupa specjalnego ryzyka. W związku z tym, że może wystąpić lll bakteriami albo mówimy tylko nie mówię o fugami, dlatego, że mówimy tylko na razie o tych być o stosowaniu probiotyków. 

00:07:40 

Bakteryjnych, bo tylko te mają zgodnie z zaleceniami SP GA no udokumentowane działanie. 

00:07:45 

 

00:07:46 

W związku z tym o wprowadzeniu probiotyku należy poinformować miejscowych mikrobiologów, tak, żeby oni mieli wypracowaną możliwość wykrywania ewentualnej bakterie mi wywołanej przez szczepy probiotyczne za pomocą standardowych metod hodowli nie należy podawać szczepów produkujących. 

00:08:06 

The match Any? 

00:08:07 

 

00:08:07 

I należy stosować tylko probiotyki produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania. Co to oznacza, że dysponujemy certyfikatem? Znamy tożsamość, poznamy czystość, znamy żywotność oraz profil wrażliwości i oporności na antybiotyki, podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do innych zaleceń, jest to zalecenie warunkowe i dysponujemy tylko bardzo mało wiarygodnością danych. 

00:08:36 

 

00:08:37 

Ważne pytanie często zadawane to jest, czy właściwe jest podawanie szczepów, których nie przebadano w dobrze zaplanowanych badaniach z randomizacją obejmujących duże grupy dzieci? 

00:08:48 

Jeśli chodzi o szczepy nieprzebadane to nowe szczepy lub nowe kombinacje szczepów powinny być oceniane tylko w ramach w ramach badania kliniczne. 

00:08:56 

 

00:08:56 

Nego ale powinny być oceniane, bo może się okazać, że inne szczepy spoza grupy tych, którym do tej pory był oceniany, że będą skuteczne w warunkach klinicznych, należy stosować. 

00:09:08 

Natomiast probiotyki, które przyniosły korzystne skutki w dobrze zaplanowanych badaniach z randomizacją i takie szczepy znalazły się w wytycznych SP genialna. Znowu jest to zalecenie warunkowe. Bardzo mała wiarygodność danych. 

00:09:23 

 

00:09:24 

Czyli podsumuję Jeszcze raz wytyczna jest pg anu. Zapobieganie nek zapobieganiem martwi czemu zapaleniu jelit u wcześniaków, jeśli spełnione są kryteria bezpieczeństwa, to może być stosowany Lactobacillus rano z uzg dawcę jeden raz 10 do 9 jednostek tworzących kolonie do 6 X 10 do 9. To są te dawki, które były skuteczne w badaniach. 

00:09:48 

 

00:09:48 

Albo kombinacja 3 Probiotyków bifidobacterium Infantis Bb 0 2 Bifidobacterium Lactis Bb 12 i Streptococcus Termo Vilus Th 4 i tu dawkowanie dla każdego szczepu to jest 3,5 X 10 do 8 jednostek tworzących kolonie. Jeszcze raz powtórzę, że jest to zalecenie warunkowe. Bardzo mała wiarygodność danych, czyli omówiłam zalecenia SP GA anus dwutysięcznego 20 roku. 

00:10:18 

A teraz skupię się na wytycznych amerykańskiego towarzystwa gastroenterologii UE też opublikowane dwutysięcznym 20 roku. 

00:10:27 

 

00:10:28 

Yaga amerykańskie Stowarzyszenie Gastroenterol logów warunkowo zaleca stosowanie 13 wybranych probiotyków pojedynczo lub w kombinacjach i na tym przeźrocza mają państwo pokazane te szczepy, które mogą być stosowane zgodnie z zaleceniami aga 13 pojedynczych lub w kombinacjach. 

00:10:49 

 

00:10:50 

Czyli mamy taką sytuację, jeżeli porównamy wytyczne SP GA, no i aga, że mamy różnicę, jeżeli chodzi o te szczepy, nawet te, które są zalecane Jeszcze raz. 

00:11:01 

Zwrócę uwagę, że jest powiedziałem, miał znak zapytania w odniesieniu do niektórych szczepów, które znalazły się wytyczne aga i jasno sformułowane wytyczne, których szczepów nie należy stosować. 

00:11:14 

 

00:11:14 

 

00:11:14 

 

00:11:15 

Czyli zgodność niektóre probiotyki zmniejszają ryzyka wystąpienia nek różnice odnośnie zalecanych szczepów. Jak w związku z tym postępować w praktyce? 

00:11:25 

Wydaje mi się, że zasadne jest wybór takiego probiotyku, który znajduje się w zaleceniach obu towarzystw i jest dostępny w Polsce. 

00:11:35 

Jeżeli spojrzą państwo Jeszcze raz, nawet dziewczyna jest pga. No i aga to zobaczą państwo, że i w jednych, i w 2 wytycznych jest Lactobacillus tram nazwie Gie. 

00:11:45 

 

00:11:45 

Tam wydaje mi się rozsądne, żeby taki probiotyk stosowanie takiego probiotyku, który jest dostępny w Polsce, żeby rozważyć w zapobieganiu nek podsumowując, zasadny jest wybór probiotyku wymienionego w zaleceniach obu towarzystw, a zarazem dostępnego w Polsce, czyli elgie elgie należy stosować zgodnie z dawkowaniem zalecanym przez figa i pokazałam państwu wcześniej to zalecenie i należy zdecydowanie przestrzegać rygorystycznie. 

00:12:16 

Aspektów związanych z bezpieczeństwem. 

00:12:19 

Dziękuję państwu bardzo za uwagę. 

00:12:23 

 

00:12:24 

 

00:12:24 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały