Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Niedobór żelaza i jego konsekwencje

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Niedobór żelaza u dzieci ODC. 2/5

Fazy rozwoju niedoboru żelaza i jego wpływ na rozwój układu nerwowego

Transkrypcja video „Niedobór żelaza i jego konsekwencje”

00:00:18

Kolejnym etapem mojej prezentacji będzie.

00:00:24

Omówienie niedoboru żelaza i związanych z tym konsekwencji.

00:00:29

Niedobór żelaza jest najczęstszym zaburzeniem odżywiania występującym zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Czasami w Polsce. Zapominamy o tym, że także może to dotyczyć naszych rodaków. Fill takie bardzo dobre, tak zwane 4 badanie stanu zdrowia i odżywienia w Stanach Zjednoczonych ujawniło niedoboru żelaza bez niedokrwistości u 7% Maluchów w wieku jeden do 2 lat u 9% nastoletnich dziewcząt.

00:00:59

I Haszu 16% Kobiet w okresie rozrodczym.

00:01:02

Kolejną populacją pediatryczną, która będzie i jest narażona na niedobór żelaza. Jest to młodzież wyczynowa, Uprawiająca sport, gdzie także zapotrzebowanie na żelazo ulega zwiększeniu, jeśli chodzi o niedobór żelaza, możemy wyróżnić kilka faz właśnie tego stanu.

00:01:21

Pierwsza faza wstępna to jest sytuacja, kiedy magazyny tkankowych ulegają wyczerpaniu, czyli zmniejsza się ta pula żelaza w wątrobie czy w układzie siateczkowa wśród łąk owym, ale jednocześnie nie nie dochodzi do obniżenia hematokrytu i stężenia żelaza w to robi.

00:01:37

Natomiast to, co będziemy stwierdzać, to niskie stężenie ferrytyny w surowicy krwi i tutaj tylko jedna mała uwaga. Musimy pamiętać, że ferrytyna jest nie tylko najlepsze.

00:01:48

Jednym z najlepszych parametrów, które stosujemy do oceny magazynów żelazo w organizmie, ale także jest białkiem ostrej fazy. Także w niektórych sytuacjach, kiedy będziemy mieli do czynienia z procesem aktywacją procesu zapalnego, ferrytyna będzie podwyższona, ale nie będzie to oznaczało, że.

00:02:07

Mamy zwiększoną czy czy zwiększoną ilość żelaza w formie.

00:02:12

Yy także, ale pomimo pomimo właśnie tych sytuacji, cały czas ferrytyna jest najlepszym miernikiem wypełnienia magazynów organizmie żelaza Fill 2 fazą rozwoju niedoboru żelaza jest tak zwany utajony niedobór żelaza, czyli te magazyny, o których już wcześniej wspominaliśmy, uległy wyczerpaniu, ale także zmniejszyła się ilość żelaza dostępna do procesów krwio tworzenie.

00:02:36

W związku z tym będziemy wiedzieć zarówno obniżony poziom żelaza w surowicy, parametr zdolności wiązania żelaza w surowicy oczywiście wzrośnie, bo jest to odwrotnie proporcjonalne do żelaza w surowicy. Natomiast na tym etapie.

00:02:55

Będzie jeszcze sama hematokryt prawidłowy, natomiast yy erytropoetyna ulegnie ograniczeniu w szpiku kostnym z powodu braku dostępnego żelaza. Czyli widzimy, że tutaj coś się już zaczyna dziać.

00:03:08

Niedobrego w szpiku kostnym, ale jeszcze nie widzimy tego w pełni we krwi obwodowej, jeśli chodzi o morfologię krwi.

00:03:14

No i wreszcie ostatnim etapem jest pełna objawowa niedokrwistość z niedoboru żelaza. Tak jak macie tutaj państwo yy, to przedstawione na tym slajdzie, gdzie jak większość krwinek jest, jest jest, jest jest bladziutka, bo po prostu zawierają bardzo małe ilości znacznie zmniejszonej ilości hemoglobiny.

00:03:32

Większość krwinek jest jest jest mała mikro cyto za i właśnie są one niedobra dli WE i dochodzi do tej 3 fazie. Już właśnie ostatni, gdy znacząca część krążących erytrocytów.

00:03:45

Jest już produkowana przy ograniczonej ilości.

00:03:48

Żelazem, czyli poprzedniej fazie, tylko to dotyczyło tego wstępnego etapu. Natomiast jeżeli ilości żelaza nie są uzupełniane, wówczas będą też już niepełnowartościowe erytrocyty wyrzucane do krążenia obwodowego poporodowym.

00:04:04

No i dzieci matek z niedokrwistością w czasie ciąży. Paradoksalnie, ta ostatnia grupa jest najbardziej narażona na konsekwencje niedoboru żelaza.

00:04:15

Yy wyniki badań podstawowych yy potwierdzają hipotezę, że yy. Zarówno nie tylko o właśnie niedokrwistość z niedoboru żelaza, ale sam niedobór żelaza bez niedokrwistości u tych najmniejszych dzieci u niemowląt może mieć trwały negatywny wpływ na rozwoju układu nerwowego.

00:04:33

Dlatego jednym z zadań przed pediatrami, osobami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia także przed lekarzami rodzinnymi, którzy zajmują się dziećmi, powinno być wyeliminowanie niedokrwistości z niedoboru żelaza, ale nie tylko także.

00:04:48

Wyeliminowanie samego niedoboru żelaza.

00:04:55

Jeśli chodzi o wpływ niedoboru żelaza na rozwój układu nerwowego, tak jak już wcześniej powiedziałem.

00:05:03

Zaczyna się ten niekorzystny wpływ i już w okresie życia płodowego, jako że niedokrwistość u matki w czasie ciąży jest szczególnym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu, ponieważ to żelazo jest niezbędne dla prawidłowej neuro genezy różnicowania się układu nerwowego i ostatniego etapu, czyli mieli ni za cji, ponieważ rozwój układu nerwowego nie zatrzymuje się, nie kończy się w życiu płodowym, ale także jest bardzo dynamiczny pop.

00:05:31

Rodzie niemowlęta, które utrzymywały wystarczającą ilość żelaza w okresie życia płodowego, ale otrzymywały dietę ubogą w żelazo. W pierwszych pierwszym półroczu w pierwszych 6 miesiącach życia także wykazują nieprawidłowości w rozwoju układu nerwowego, w tym zaburzenia pamięci i procesów uczenia się. Jak sobie państwo fill? Zerknięcie na ten slajd to widzicie państwo, że rozwój układu nerwowego odbywa się.

00:06:01

Przez cały okres yy praktycznie od okresu yyy perinatalne go poprzez pierwsze 2 lata.

00:06:08

Życia, ale widzicie państwo, że pewne etapy zaczynają się wcześniej tu. Natomiast jeśli chodzi o neuro geneza, czyli pasowanie nowych neuronów, to szczyt tego jest właśnie w pierwszym półroczu życia.

00:06:23

Mieli ni za cja zaczyna się największe nasilenie, ma bezpośrednio po porodzie, tak samo jak z synteza różnych naukach neuro TRAN.

00:06:32

Emiterów generalnie rzecz biorąc, te procesy są cały czas aktywne. W związku z tym jest to niezmiernie ważne, żeby zarówno w okresie Yy 3 Trymestru, kiedy ten układ nerwowy się dynamicznie rozwija, ale także w ciągu pierwszego roku i nawet 2.

00:06:49

Roku życia, żeby żeby żelazo dostarczać wystarczającej ilości, żeby ten rozwój układu nerwowego nie został w sposób nieodwracalny, zahamowany.

00:07:02

Jakie są neurologiczne konsekwencji niedoboru żelaza?

00:07:06

Yy potwierdzono, że nie mam lenta z niedoborem żelaza. Wykazują gorsze funkcjonowanie w domenach poznawczych afektywnych i motorycznych. Przed rozpoczęciem leczenia niemowlęta z niedoborem żelaza wykazywały gorsze wyniki w testach rozwoju umysłowego i psychomotorycznego.

00:07:25

Według skali Baileya rozwoju niemowląt, porównaniu do niemowląt prawidłową gospodarką żelaza, czyli nawet w tak trudnych do badania populacji można wykazać takie.

00:07:38

Konsekwencje niedoboru żelaza.

00:07:41

Podczas testów behawioralnych niemowlęta narażone na niedobór żelaza oceny są jako bardziej drażliwe yy niezdecydowane i szybciej męcząca się w porównaniu do niemowląt prawidłowymi poziomami żelaza.

00:07:54

Ponadto niemowlęta te utrzymują ściślejszy kontakt z matkami wykazują mniej poza pozytywny afekt, mniej się bawią i są mniej uważne. Czyli cały czas widzimy, że ten ośrodkowy układ nerwowy gorzej się u tych niemowląt z niedoborem, że.

00:08:09

Klasa rozwija i niedobór żelaza wieku niemowlęcym wpływa negatywnie na procesy rozwoju układu nerwowego. W trakcie tego niedoboru pokarmowego trwałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i zaburzeniami czynności behawioralnych, pomimo leczenia preparatami żelaza, czyli jeżeli tego niedobór żelaza nie zdiagnozujemy i odpowiednio wcześniej nie włączymy preparatów żelaza, wówczas późniejsza suplementacja tych negatywnych efektów na ośrodkowy układ nerwowy.

00:08:39

Może nie być w stanie odbiór?

00:08:41

Ci młodzi dorośli, którzy doświadczyli przewlekle ciężkiego niedoboru żelaza w okresie niemowlęcym mają trudności w testach wymagających kontroli hamującej przewrotności uwagi czy planowane planowanie i pamięci poznawczej porównaniu do osób, które miały przez cały okres tego właśnie.

00:09:01

Yy życia niemowlęcego prawidłowe poziomy żelaza.

00:09:04

Ponadto niedobór żelaza prowadzi do zaburzeń czynności połączeń czołowo proszkowych Iip ocampa i wreszcie podsumowując rozwój układu nerwowego w ciągu pierwszych 2 lat życia wyznacza zakres długoletniego funkcjonowania wykonawczego i pamięci poznawczej, czyli nie dostarczając prawidłowej ilości żelaza. Może to mieć implikacji na całe późniejsze życie pacjenta.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały