Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

 

Transkrypcja video Choroba Gravesa – Basedova 

 

00:00:20 

Leczenie choroby Gravesa-Basedova u dzieci. 

00:00:24 

Zaczynamy od leczenia zachowawczego, czyli podajemy treo statyki i tutaj rekomendowane jest mattim azor Icardi mazzoll F przy tylko w przypadku nietolerancji fill można podawać kropelki o uracyl albo metylo tragedii uracyl. 

00:00:42 

Dlaczego tak jest? Jeszcze kilka lat temu w UE krajach azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych był preferowany był preferowany properties. 

00:00:53 

A cel ale ze względu na ryzyko ciężkich uszkodzeń wątroby we wszystkich światowych rekomendacjach hmm podaje się, że to są leki tylko do wyjątkowych sytuacji, natomiast rekomendowany jest wyłącznie meti mazal albo karwi malzon mattim azul podajemy w dawce od 0 4 do 0 8 miligrama na kilogram masy ciała na dobę. To jest dawka początkowa, którą zaczynamy leczenie jeszcze do niedawna. 

00:01:24 

W poprzednich rekomendacjach. 

00:01:27 

EE była dawka 0,5 do jednego miligrama na kilogram masy ciała. W tej chwili jest tendencja, żeby obniżać te dawki, stosować raczej niższe, czyli od 0, 4 do zera 8 fill, ale to jest i tak dawka początkowa, którą dajemy przez pierwsze 3 tygodnie leczenia. Maksymalnie taka dawka wynosi 40 60 mg na dobę. 

00:01:52 

I podajemy ją EE w jednej albo 3 dawkach yy jeżeli to jest kilka tabletek to to wtedy może rzeczywiście lepiej to rozdzielić, ale z właściwości farmakokinetycznych tego leku wynika, że możemy równie dobrze podać go w jednej dawce dobowej i dawka początkowa jest stosowana do uzyskania poprawy klinicznej. Jest zwykle to trwa 2 do 3 tygodni. 

00:02:22 

Czyli do 21 jeden dni i po tym czasie kontrolujemy ft 4 ft 3 to jest h nadal w chorobie. Granica będzie na pewno obniżone, bo takim krótkim czasie leczenia ale ft 4 jest te 3 już powinny ulec normalizacji i wtedy możemy zacząć redukcję dawki fil mniej więcej o 1/4 1/5 tej dawki początkowej pod kontrolą hormonów tarczycy. 

00:02:51 

EE w ciągu 3 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia możemy dojść do dawki podtrzymującej, która wynosi sumarycznie na całego pacjenta 5 mg metizol iu na dobę i taką dawkę stosuje się do 24, a nawet do 36 miesięcy. To jest też taka zmiana, która pojawiła się w ostatnich rekomendacjach, bo przedtem mówiliśmy, że do 24 miesięcy teraz jest to podane, że nawet do 36 miesięcy. 

00:03:24 

Często wykorzystujemy też na początku leczenia beta drena lityki. I tutaj najlepszym wyborem jest propranolol jako ten nieselektywne beta Adreno Lityk. 

00:03:36 

Bo on nam daje wyhamowanie wszystkich receptorów beta FILI stosujemy go zwykle w tym na początku leczenia w dawce Fill 3 razy po 10 mg. 

00:03:51 

EE maksymalnie do 40 mg na dobę L zwykle po 3 miesiącach możemy zakończyć podawanie propranolol u. Oczywiście nie robimy tego nagle, tylko trzeba powoli fill zmniejszać dawkę, bo może dojść do ponownego pojawienia się tachykardii z odstawienia. 

00:04:17 

Lecząc tyle ostatkami, musimy pamiętać, że u pacjenta mogą wystąpić reakcje uczuleniowe. Może dojść do uszkodzenia wątroby i tutaj, w przypadku lme Tima zolw częściej obserwujemy hiper bilirubine miem ll. Natomiast w przypadku Propy Plot i Uracyl u są to uszkodzenia wątroby. 

00:04:39 

Aby fill przebiegający bardzo burzliwie, mogą doprowadzić do dużego stopnia martwicy wątroby i do całkowitej i niewydolności. Dlatego ten prop fill nie jest polecany, nie jest rekomendowany do leczenia przewlekłego. Fill może dojść do uszkodzenia szpiku. 

00:05:01 

Może może dojść też do rozwoju zmian typu was kuli tiz ll albo nawet reakcji tocznia podobnych i tutaj też częściej fill wiąże się to z zastosowaniem fill Propyl oto uracyl u. 

00:05:21 

Monitorowaniu leczenia. W związku z tym powinniśmy brać pod uwagę nie tylko homeostazę hormonalną, czyli tsh, ft 4 i tutaj już ft 3 też jest bardzo przydatne, ale również sprawdzać czy leczenie jest bezpieczne. 

00:05:38 

EE, czyli robić też EE ocenę morfologii krwi z oceną krwinek białek i płytek, które mogą fill, których wartości świadczą o tym, jak pracujesz P. 

00:05:51 

Nick ll oceną fil aminotransferaz. 

00:05:57 

Yy i mniej więcej co 6 miesięcy sprawdzamy przeciwciała wiążące receptor dla tsh, bo to pozwala nam prognozować, jak będzie przebiegała kuracja pacjenta, czy będziemy mogli się zdecydować na odstawienie tyle ostatków po 2 latach? Czy musimy leczenie wydłużyć do 3 lat? Lel aczkolwiek też nie daje to pełnej gwarancji? 

00:06:24 

Jeżeli nawet wygasły przeciwciała, to to może się zdarzyć, że pacjent po zakończeniu leczenia ponownie będzie miał objawy choroby. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który po 6 8 miesiącach leczenia farmakologicznego nie da się ll ustawić na dawcę podtrzymującej, czyli nie możemy u niego zastosować takiej dawki, bo przy każdej próbie redukcji. 

00:06:55 

Dawki tyle o statyk u dochodzi do nawrotu objawów nad czynną. 

00:07:00 

Kości albo mamy nawrót po zakończeniu leczenia, to wtedy musimy rozważyć leczenie radykalne. 

00:07:09 

El ita leczenie radykalne polega krótko mówiąc na fill usunięciu tarczycy albo chirurgicznym usunięciu tarczycy, albo zniszczeniu tarczycy przy pomocy jodu radioaktywnego. 

00:07:25 

Czyli metoda farmakologiczna jest jedyną metodą pozwalającą na zachowanie tarczycy. 

00:07:33 

EE chirurgiczne leczenie polega na totalnej strumyk tomi, czyli całkowitym usunięciu tarczycy. Operacja powinna być wykonane w Stany w stanie wyrównania hormonalnego, czyli musi pacjent być przygotowane do zabiegu. On musi być wł. Tyle o zje. 

00:07:52 

Fill czasami to leczenie też pozwala na zmniejszenie wolac o daje też lepsze warunki do operacji i mniejsze ryzyko powikłań. 

00:08:03 

Natomiast leczenie jodem radioaktywnym możemy przeprowadzić fill w określonych grupach pacjentów, czyli fill w polskich rekomendacjach. To to są dzieci powyżej 10 roku życia, fill i uznane w przeciwwskazania. 

00:08:20 

To jest ciąża, podejrzenie raka tarczycy, czyli na pewno pacjent ze zmianą ogniskową z Głoską i zus z wózkiem w tarczycy nie może mieć planowanego leczenia jodem radioaktywnym. 

00:08:34 

W przebiegu choroby graj w CSA Ll pacjenci ze słabą jodo chwyt nością i dużym wolem też wymagali, by stosunkowo wysokich dawek fill Abla cyj Nych. 

00:08:45 

W związku z tym to też nie jest dobra metoda dla takich pacjentów. No i wiek poniżej 5 lat tutaj jest pewna luka między tym 10 rokiem życia 5 rokiem życia, wynikająca z tego, że w światowych rekomendacjach mamy podane, że właściwie przeciwwskazaniem jest poniżej 5 roku życia. 

00:09:05 

Powyżej 5 jest to uznawane za leczenie bezpieczne, ale u nas w polskich rekomendacjach powyżej 10 roku życia. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały