Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Kryteria rozpoznania zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz hiperglikemia stresowa

Hiperglikemia/hipoglikemia: objawy których nie można lekceważyć ODC. 1/5

Omówienie kryteriów rozpoznawania zaburzeń godpodarki węglowodanowej

Transkrypcja video Kryteria rozpoznania zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz hiperglikemia stresowa

00:00:14

Chciałam Państwa serdecznie powitać na spotkaniu dotyczącym hiperglikemii Hipoglikemii, czyli objawów, których nie można lekceważyć.

00:00:27

Na początku chciałbym państwu przypomnieć kryteria rozpoznania zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

00:00:35

Prawidłowa Anglikami ją na czczą uznajemy, jeżeli stężenie glukozy na czczo jest w granicach między 72 90 mg na decylitr. Natomiast u dzieci, u których po stężeń i jest między 100 a 125 mg na decylitr rozpoznajemy nieprawidłową glikemię na czczo. Pamiętajmy, że na czczo oznacza minimum 8 godzin od ostatniego posiłku.

00:01:03

W niektórych przypadkach wykonujemy do 8 państwo tolerancji glukozy i tutaj prawidłowa tolerancja glukozy jest by jest o 20 minucie doustnego testu tolerancji glukozy i wynosi ona poniżej 140 mg na decylitr. Natomiast nieprawidłowa tolerancja glukozy jest między 140 a 190 mg na decylitr i ten kluczowy dla nas moment to jest od weekendu ja oznaczana w 120 minucie.

00:01:35

Bosma go testu tolerancji glukozy.

00:01:40

Rozpoznajemy u niektórych pacjentów, cukrzycę i możemy ją rozpoznać na podstawie 3 kryteriów Pier.

00:01:49

Proszę to objawy hiperglikemii, czyli typowe dla Cukrzyce Palił ja Poli dpsa ubytek masy ciała oraz przygodna glikemia powyżej dwiescie miligramów na decylitr.

00:02:01

Dwukrotna glikemia na czczo powyżej 126 mg na decylitr. Zawsze pamiętamy na czczo to 8 godzin od ostatniego posiłku bądź deke nie oznacza na 120 minucie doustnego testu tolerancji glukozy, która wynosi powyżej wywieźcie miligramów na decylitr.

00:02:25

OKI temat, który chciałabym z państwem poruszyć, to hiperglikemia stresowa.

00:02:33

Hiperglikemia stresowa jest to reakcja organizmu na stres ll reakcja stres podczas choroby u dzieci obejmuje najczęściej hipertermii, miał tachykardię ta hypnose, wysoką lekko pozę. Natomiast to u części pacjentów jest porządu 5% przypadków obserwuje się wzrost P Glikemii.

00:02:58

Które były związane ze stresem, natomiast nie wiąże się z konkretnym rozpoznaniem choroby.

00:03:06

Fill i takie za mechanizm tej hiperglikemii stresowej uważał się wzrostu stężenia hormonów kont regulacyjnych i cytokin prozapalnych.

00:03:19

Bet Nieciecza hiperglikemii stresowej fill, która była tradycyjnie ll przyjęta. Jest to glikemia powyżej 20 mg na decylitr ale 2010 roku. Amerykańskie towarzystwo diabetologiczne zaproponowało wartość progową powyżej 140 mg na decylitr jako właśnie wartość hiperglikemii indukowanej stresem.

00:03:49

Ta hipoglikemia ta hiperglikemia indukowana stresem. Występuje u dzieci, u których stwierdzono dodatkowe schorzenia. Może to być w momencie bardzo wysokiej gorączki.

00:04:03

Posocznicy obserwuje się w momencie drgawek po urazach, oparzeniach czy zabiegach i RB chirurgicznych. To są takie najczęstsze przypadki, kiedy obserwujemy hipoglikemią.

00:04:19

W prasową.

00:04:21

EE państwo widzicie mechanizmy endogennej hiperglikemii Stresował. Jest to rozwinięty ll, dochodzi do aktywacji osi podwzgórze, Przysadka Nadnercza oraz autonomicznego układu nerwowego.

00:04:36

Obserwujemy wzrost hormonów, wzrost glukagonu, wzrost kortyzolu, wzrost hormonu wzrostu, wzrostem katecholamin i prozapalnych cytokin, w tym tumor necrosis factor all.

00:04:50

2 błonniku tej reakcji dochodzi do wzrostu glukoneogenezy glikogenu ulicy. To wzrostu obwodowej oporności na insulinę do wzrostu lipolizy, jak również do nasilenia stanu zapalnego.

00:05:07

Czyli u tych osób będzie występowały wzrost wątrobowe i produkcji glukozy i spadek zależnego od insuliny, wychwytu glukozy przez tkanki.

00:05:21

Chciałam państwu przedstawić jej pracę, która pokazuje, że taka hiperglikemia stresowa może być czynnikiem produkcyjnym nawracających drgawek w przebiegu gorączki.

00:05:37

W tej pracy Oceniono.

00:05:40

Dzieci. Była to grupa 100 128 osób, u których wystąpiło 166 napadów drgawek przebiegu gorączki LU tych pacjentów, częstość występowania hiperglikemii, stresowej, definiowanej jako stężenie glukozy we krwi powyżej 140 mg na decylitr będą siła 17%.

00:06:09

I takiej parownika mija stresowa, wiązała się istotnie z przedłużającym się napadem drgawek w trakcie gorączki. Czy jest takimi rekawkami powyżej 15 minut z rekawkami nawracające NI, czyli powyżej jeden napad udano je osoby z lotniskowym typem napadów z bardzo wysoką temperaturą ciała powyżej 39 i 5°C, jak również obserwowaną pacjentów.

00:06:40

Wyższą wartość mienia.

00:06:41

Chrzanów, czyli jeżeli u danego dziecka przebiegu droga, tak widzimy hiperglikemii imię, która tędy kawką towarzyszy, możemy mieć takie przepuszczanie, że takie truskawki będą wyglądały ciężej, że będą właśnie przedłużającej się, że będą nawracające.

00:07:06

W kolejnym prace chciałam państwu pokazać oceną przypadków hiperglikemii stresowej z bardzo wysoką jak weeken ją powyżej 300 mg na decylitr w oddziałach intensywnej terapii.

00:07:23

Było po retrospektywna ocenach ponad 55000 WI z pediatrycznym oddziale ratunkowym. Bardzo niewielka grupa dzieci miała tak wysokie wartości glikemii to było tych dzieci 72 przypadki mediana wieku wynosiła 8 i koma 8 lat i taki Kenia wahała się od trzys pół nawet do ponad 1000 mg na decylitr ej 13%.

00:07:53

Pacjentów miało keton Oria.

00:07:57

Naucza liście je tak Hiperglikemii Jan występowała u dzieci, którym towarzyszyły choroby układu oddechowego. Było ta 49% w 15 procentach. Były to urazy wy 8 procentach, napad drgawkowy i 65% pacjentów otrzymywała wcześniej interwencje wpływające na glikemię.

00:08:24

Zawsze zastanawiamy się, czy takiego pacjenta z hiperglikemii nią stresową leczyć czy włączać takiemu pacjentowi insulinę? Styl grupy pacjentów tylko ośmioro dzieci, czyli 11% całej grupy otrzymało terapię ukierunkowaną na kontrolę glikemii. Sześcioro z nich było leczonych insuliną.

00:08:50

Eee dwojka poda Pan o to, że nie płynny bez tekst pracy i zobaczcie państwo u trójki ze sześciorga dzieci, które otrzymywały insulina, wystąpiła hipoglikemia w zakresie poniżej 70 mg na decylitr o rozpoczęcie podawania insuliny po wskazuje mam na konieczność jednak znacznie uważności, jeżeli taką insulinę u tych dzieci włączamy właśnie ze względu na ryzyko hipoglikemii.

00:09:24

Natomiast NU 32 NZ tej grupy pacjentów wykonywano seryjne pomiary glikemii i okazało się, że normalizacja stężenia glukozę do 150 mg na decylitr bądź poniżej tej wartości w ciągu 2 dni wystąpiła samoistnie.

00:09:46

Natomiast EE u 15 pacjentów Polski pawlik N miał utrzymującą się powyżej 150 mg na decylitr, a która się utrzymywała ponad 2 dni, podawano kortykosteroidy, czyli był pewien czynnik, który wpływał na utrzymywanie się tych wysokich wartości glikemii.

00:10:09

Co istotne, proszę państwa, to glikemia była istotnie związana ze śmiertelnością, czyli im wyższe wartości glikemii tam było większe ryzyko zgonu, czyli jest to pewien czynnik, który świadczy o całości ciężkości tej choroby i jest też czynnikiem produkcyjnym. Jeżeli chodzi o zgon tego pacjenta.

00:10:37

Gdzie pracujecie? Byli później obserwowani fill i w okresie kilkuletniej obserwacji u pojedynczych pacjentów rozpoznano hiperglikemii janczy stan przedcukrzycowy czy oporność na insulinę u jednego dziecka rozpoznano o cukrze całe po sterydową, natomiast u żadnego z pacjentów w okresie obserwacji nie stwierdzono ani cukrzycę typu pierwszego, ani cukrzycy typu 2 Tpo 2. Oczywiście na nie oznacza to, że no do rozwoju tych chorób.

00:11:11

EE no nie dojdzie do żadnego pacjenta, ale w tej grupie takich zaburzeń nie obserwowano.

00:11:20

W związku z powyższym rodzi się pytanie, czy warto poszerzać diagnostykę pacjentów hiperglikemii ją stresową?

00:11:31

I chciałam tutaj państwu przedstawić opis przypadku. Jest to 1 X 100 miesięczna dziewczynka, która ma nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, przebiegające z gorączką.

00:11:44

Ą i w trakcie takim infekcji zmierzono przygodą klike nią, która wynosiła 168 mikrogramów na decylitr. Reagent była zdecydowanie wyższa. Jeżeli spojrzymy na nasze na wcześniej omawianą definicję. No jak państwo widzicie, wskaźniki zapalne ujemne crp poniżej jeden podwyższona leukocytoza i udaj dziewczynki rozpoznano hiperglikemii ją wtórną do reakcji stresowej wyniku infekcji.

00:12:14

Ale w rodzinie tej dziewczynki występuje cukrzyca typu 2. W związku z powyższym zaczęte u tego dziecka monitorować się glikemię.

00:12:27

Po 2 tygodniach pacjentka powróciła ponownie do szpitala z objawami pocenie się, zaczerwienienie.

00:12:36

Eee ta hypno E przygodna glikemia nia z banał tego dziecka wynosiła 234 mg na decylitr, a więc no była zdecydowanie podwyższona jak państwo widzicie, rozszerzono u tego dziecka diagnostykę i tutaj już hemoglobina glikowana zdecydowanie wyższa 6 i 2% oznacza noce peptyd oznaczono insuliną, pobrano dodatkowe hormony takie jak koty zal, hormony tarczycy.

00:13:07

Dziecko bez żadnych cech infekcji z ujemnymi wskaźnikami zapalne.

00:13:14

I podłączono u tej dziewczynki system do ciągłego monitorowania stężenia glukozy. Dzięki tym systemom możemy zobaczyć się nie tylko pojedyncze wartości glikemii, ale możemy zobaczycie cały profil stężenia glukozy, co bardzo ułatwia nam później diagnostyka.

00:13:35

I jak Państwo widzicie tutaj pokazany jest taki odczyt stężenia glukozy z systemu bo ciągłego monitorowania glikemii i wyraźnie widać, że w momencie kiedy dziewczynka poci się jest zaczerwieniona i występuje ta hypnose, że pojawiają się krótkie epizody hiperglikemii.

00:14:00

Poszerzono no dalej. Diagnostykę była z gór, jamy brzusznej aura w nią no guz o średnicy 5 cm prawym obszarze nadnerczy, który bardziej był podejrzany o neuroblastoma niż o falochron o cypio me fill pobrano.

00:14:18

Dalsze badania i dwudziestoczterogodzinny analiza moczu wykazały wysokie stężenia kwasu homo wanilinowego pani no migdałowego czy metoksy 4 Hydroxy fenylo glikolu.

00:14:30

W efekcie tych wszystkich badań rozpoznano neuroblastoma, czyli tutaj ta hiperglikemia wyraźnie miała związek z chorobą no o zupełnie innym podłożu z chorobą nowotworową.

00:14:51

Zdarza się, że takiego pacjenta z hiperglikemii on stresową obserwujemy później i zastanawiamy się, czy warto jak pozować takiego pacjenta w kierunku cukrzycy?

00:15:06

Widzieliśmy z tych początkowych obserwacji, że tak naprawdę niewiele pacjentów tą cukrzycę później rozwija.

00:15:18

I to tak, ale mnie opis przypadku. Tym razem chłopiec w wieku niespełna 3 lat bez chorób dodatkowych on przyjęty do oddziału ratunkowego. Sporo bugów z powodu wysokiej gorączki 40 ° i wymiotów badaniu przedmiotowym, cechy odwodnienia we badaniach laboratoryjnych. Tak jak widać wiz wysoka glikemia 238 mg na decylitr dodatkowo w.

00:15:48

Moczu głóg ozór jaika to nuria.

00:15:54

Ale dziecko bez żadnych objawów cukrzycy, czyli bez południ Polity Psi enei, którymi tych objawów typowych dla cukrzycy. To, że mnie podano płyną, uzyskano normalizację glikemii i u tego dziecka rozpoznano infekcję wirusową z hiperglikemii ją stresową.

00:16:19

By radził jednakże matka z cukrzycą wy okresie ciąży leczoną insuliną babcie i Brat Matki z cukrzycą typu 2, więc jednak rozszerzono dalej diagnostykę u tego pacjenta nie okazało się, że hemoglobina glikowana jest wysoka 6 7% pobrano przeciwciała to Paweł dla cukrzycę typu pierwszego, ale one były ujemne.

00:16:46

Wykonano do 8 państwa obciążenia glukozą Fill, a Państwo widzicie tutaj jest zdecydowanie wysoka glikemia na czczo u tego pacjenta. Później jest o 20 minucie tak by Kenia jest poniżej 140 mg na decylitr, a więc nie możemy rozpoznać zaburzenia tolerancji węglowodanów. No te bardziej cukrzycy.

00:17:12

Ten pacjent pozost.

00:17:14

Są na obserwacji, czyli oznaczano Glikemii glukometrem na czczo przed posiłkami po posiłkach odłączono system do ciągłego monitorowania stężenia glukozy i na państwo widzicie utrzymująca się na czczo wysoka glikemia do 150 nawet miligramów na decylitr czy która była zdiagnozowana za pomocą oznaczenia stężenia glukozy glukometrem, jak również.

00:17:45

Wysokie wartości, które się pojawiały po niektórych posiłkach.

00:17:52

Dokonał tego dziecka badania genetyczne w kierunku cukrzycy mono genowej i okazało się dodatnia mutacja w zakresie gluko kinazy, czyli tak zwana cukrzyca Mode 2. Jednocześnie potwierdzono mutację u matki oraz jej rodzinie.

00:18:12

Pawełko kinaza w komórkach beta trzustki ona katalizuje reakcję europosła relacji glukozy, dzięki czemu możliwa jest ten prawidłowa reakcja komórek beta na stężenie glukozy we krwi. Jest to najczęstsza przyczyna hiper glikemii na czczo bez objawów klinicznych.

00:18:36

Żeby państwo troszkę przybliżyć EE, ten temat poszukuje mutacji, wygarnie dróg o kina, że w momencie gdy mamy trwale podwyższoną bigamię na czczo, a jeżeli prze rozni Kenny trakcie testu doustnego obciążenia glukozy jest niższy niż 83 miligramy na decylitr. Zwykle w rodzinie występuje cukrzyca, czyli ktoś z rodziców ma choruje na cukrzyce sam, ale może być tak, że ten Wywiad jest.

00:19:07

Ułomny i to nie wyklucza tej choroby postępowaniu jest.

00:19:15

Tylko i wyłącznie leczenie. Jest to prawidłowa dieta. Zgodnie z zaleceniami zdrowego żywienia z unikaniem cukrów prostych, farmakoterapia zwykle jest nieskuteczna i ta wartość hemoglobiny glikowanej zazwyczaj nie przekraczać się tym i pół procent.

00:19:36

Czyli takie rozpoznanie jest bardzo istotne dla takiego dziecka, bo ono jakby mówi mu o późniejszym leczeniu i również taka diagnoza jest ważna dla całej rodziny.

00:19:58

Tutaj chciałam państwu pokazać pracę, która określam ocenia progresja Hiperglikemii bezstresowej, bo cukrzycę, czyli ten procent pacjentów, u których później widzę dalszej diagnostyce, rozpoznano cukrzycę.

00:20:17

MI ona była bardzo różna od Zero, bo 32%. Najczęściej dzieci z przypadkową hiperglikemii ją bez poważnej choroby, współistniejące jej rozbijały później pełno objawową cukrzycę. Czyli jest to ta grupa dzieci, na którą Państwo muszą zwrócić szczególną uwagę.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały