Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Kaszel - czym jest i jak powstaje?

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Kaszel u dzieci ODC. 1/5

Autor wyjaśnia czym jest zajwisko kaszlu oraz wyjasnia sposób, w jaki on powstaje.

Transkrypcja video Kaszel - czym jest i jak powstaje?

00:00:00 

 

00:00:04 

 

00:00:18 

Dziękuję. Chciałbym zaprosić państwa do obejrzenia serii kilkunasto minutowych prezentacji dotyczących problematyki kaszy. 

00:00:18 

 

00:00:20 

 

00:00:28 

 

00:00:28 

 

00:00:28 

W poszczególnych krótkich filmach postaram się zaprezentować Państwu najpierw problematykę dotyczącą patofizjologii tego odruchu. W kolejnych odcinkach będą państwo mieli okazję usłyszeć jak omawiam. 

00:00:42 

Objawy alarmowe towarzyszące niekiedy kaszl owi klasyfikacje podstawowych rodzajów kaszlu, a także problematykę kaszlu ostrego kaszlu przewlekłego, a także algorytmy postępowania w każdym. 

00:00:56 

 

00:00:58 

Nazywam się Henryk Mazurek, Jestem pediatrą pulmonologii morderco logiem pracuje w rabce i z racji miejsca pracy od wielu lat zajmuje się problematyką dotyczącą kaszlu. 

00:01:12 

Kaszel z 2 strony jest w pewnym sensie bliski każdemu lekarzowi, praktykując mu także pediatrze, ponieważ każdym jest jednym z podstawowych objawów, które są przyczyną zgłaszania do lekarza. Szacuje się, że jako pojedynczy objaw jest to objaw nr jeden będące przyczyną. 

00:01:30 

 

00:01:32 

Szacuje się, że problemy związane z kaszlem odpowiadają za około 9 10% wszystkich wizyt u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i są również te problemy związane z każdym przyczyną znacznych kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia. Z 2 strony. Nie każdy kaszel od razu kończy się konsultacją lekarską. 

00:01:42 

 

00:01:57 

 

00:01:57 

 

00:01:57 

 

00:01:58 

Bardzo wielu rodziców, bardzo wielu pacjentów na własną rękę stosuje leczenie, kupując w aptekach produkty. Tak zwane od więc dostępny bez recepty i szacuje się, że są to dosłownie miliardy wydawane na tego produkty nie zawsze. 

00:02:15 

O dobrze udokumentowanym działaniu z 2 strony kaszel, oprócz swojej powszechności, która jest funkcją częstości infekcji układu oddechowego, może być również objawem znacznie poważniejszych schorzeń, niekiedy nawet zagrażających zdrowiu czy życiu z 2 strony choroby, przejawiające się każdy. 

00:02:32 

 

00:02:36 

 

00:02:36 

 

00:02:36 

Mają niekiedy swoiste dla przyczyny terapie, co powoduje, że nie można wszystkich przyczyn kaszlu i sposobów postępowania. Mówiąc obrazowo wrzucać do jednego worka, lecz niestety konieczne jest stosowanie zindywidualizowanego podejścia w zależności od tego, co obserwujemy u pozycję. 

00:02:57 

W czasie dzisiejszego spotkania przypomnę, czym jest kaszel, w jaki sposób dochodzi do wystąpienia tego odruchu oraz jakie mogą być konsekwencje jego zaburzeń. 

00:03:03 

 

00:03:08 

Jak doskonale wiemy, kaszel jest odruchem obronnym fizjologicznym. W związku z tym występuje u osób zdrowych, u których ma za zadanie oczyszczanie dolnych dróg oddechowych z nadmiaru wydzieliny instalowanych drobiny zanieczyszczeń, jakie dostaje się do dolnych dróg oddechowych oraz zapobiegać. 

00:03:27 

Aspiracji ciał obcych do dróg oddechowych, przede wszystkim. 

00:03:30 

 

00:03:31 

Skoro jest odruchem fizjologicznym, musi pojawiać się również u osób zdrowych. Potwierdziły to badania przeprowadzone w połowie lat 90. Które u dorosłych wykazały występowanie od zera do 16 Epizodów Kaszmir w ciągu 24 godzin u dzieci od zera do 30 przy średnio około 10 11 epizodów w ciągu do. 

00:03:51 

 

00:03:51 

W Stanach patologicznych oczywiście liczba epizodów znacznie rośnie. Własnie odnotowywano około 300 epizodów każ nich w ciągu doby. U osób dorosłych w przewlekłym Idiopatycznym kaszlem ta liczba sięgała 700 kaszki w ciągu doby. 

00:04:09 

Oczywiście rośnie też intensywność epizodów kaszlu, który osiągają znacznie większe nasilenie aniżeli te epizody obserwowanej osób zdrowych, które bardzo często nawet nie zauważają tego. 

00:04:22 

Że zdarzyło im się od czasu do czasu zakaz. 

00:04:24 

 

00:04:26 

Oczywiście wystąpienie odruchu kaszlu to efekt podrażnienia chemo i Mechan o receptorów, przede wszystkim w układzie oddechowym, ponieważ właśnie w drogach oddechowych, dolnych drogach oddechowych znajdują się receptory kaszlu receptory kaszlu, który tak naprawdę. 

00:04:43 

Mają charakter kanałów jonowych, których stymulacja prowadzi do depo realizacji komórki tkanki i to. 

00:04:49 

 

00:04:51 

 

00:04:51 

 

00:04:51 

Pobudzenie przenosi się drogą włókien nerwowych do rdzenia przedłużonego 2 rodzaje włókien odpowiadają przede wszystkim za przewodzenie bodźców do środkowych. 

00:05:00 

Są to włókna cb zmieli nowe, aktywowane przede wszystkim przez bodźce chemiczne oraz włókna. Mieli nowe określane jako włókna a Delta, które proszę o władzą przede wszystkim bodźce od strony Mech Ano receptorów, ale także niektórych wywoływane także przez niektóre bodźce chemiczne. 

00:05:17 

 

00:05:18 

Bodźce docierają do rdzenia przedłużonego i tu dochodzi do przełączenia na fazę frn tą układu ruchowego, czyli na drogę, która doprowadzi do pobudzenia mięśni odpowiadających za wystąpienie epizodu kaho. Warto jednak zwrócić uwagę na 2 dosyć istotne zjawiska. Po pierwsze, do ośrodka przedłużonego docierają także bodźce. 

00:05:41 

 

00:05:42 

Z innych narządów do ośrodka kaszlu docierają mianowicie bodźce z przewodu słuchowego zewnętrznego. To są gałęzie czuciowe nerwów. Będę o kogo określany jako anno arnolda docierają również bodźce z jam nosowych od strony gałązek nerwu trójdzielnego. No i wreszcie gałązki nerwu. 

00:06:05 

 

00:06:05 

Błędnego dostarczają również bodźców pochodzących w przełyku żołądka oraz serca. Oznacza to, że niektóre bodźce stymulujące wspomniany wcześniej narządy mogą również aktywować odruch kaszlu z 2 strony. 

00:06:20 

Ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym przede wszystkim od pasma samotnego, pozostaje pod kontrolą ośrodków pod korowych i ośrodków korowych. 

00:06:27 

 

00:06:28 

 

00:06:29 

Przecież odczuwamy pobudzenie donoszą. 

00:06:32 

Przecież możemy do pewnego stopnia hamować narastające pobudzenie do karku. Na przykład jeśli jesteśmy w sytuacji chociażby tak, jak teraz wystąpień publicznych, ale możemy też świadomie za kaszleć na przykład robię, zwrócić czyjąś uwagę. Warto dodać, że właśnie. 

00:06:49 

Ośrodki korowe odpowiadają za tak zwany kaszel nawykowe czy psychogenne. Będziemy o tym mówić w jednym z kolejnych spotkań, gdzie dochodzi do znacznego pobudzenia właśnie ze strony centralnego. 

00:07:02 

 

00:07:02 

 

00:07:03 

Tu warto dodać, że także niektóre leki działające przede wszystkim depresyjnie na centralny układ nerwowy mogą zmniejszać skuteczność. Każdy to takich leków należą. Oczywiście leki sedat jedna leki ok dowe, ale również środki stosowane w anestezji. Tak więc dla sprawnego zadziałania. 

00:07:24 

 

00:07:26 

Jako odruchu obronnego konieczne jest oczywiście sprawność wszystkich elementów, aby pojawił się kaszel kaszel, w którym wyróżniamy 3 zasadnicze fazy. 

00:07:38 

Otóż jeśli dojdzie bodziec do ośrodka przedłużonego, dochodzi do stymulacji. Najpierw mięśni wdechowych, które odpowiadają za wystąpienie pierwszej fazy spośród 3 kaszlu, mianowicie fazy w D. 

00:07:51 

Wiąże się ona z dobraniem dodatkowej objętości powietrza zwykle około 400 ml, aczkolwiek w niektórych sytuacjach może być zwiększona i przekraczać nawet 2 L. 

00:08:01 

Będzie ona potrzebna po to, aby potem ułatwić usunięcie bodźca stymulującego drukarz nabieranie powietrza trwa poniżej sekundy, przeciętne około 700 milisekund. 

00:08:06 

 

00:08:13 

I kończy się. 

00:08:15 

Zamknięciem Głośni i Równoczesną aktywacją mięśni wydechu. 

00:08:19 

 

00:08:20 

Ta aktywacja mięśni wydechowych trwająca przy zamkniętej głośni około 200 milisekund prowadzi do znacznego sprężenia powietrza zawartego poniżej głośni do wzrostu ciśnienia. Ten wzrost ciśnienia. 

00:08:33 

Dla skutecznego k ślub powinien przekraczać 60 centów Słupa wody, aczkolwiek sięga zwykle powyżej nawet 200 Centrum Słupa wody i otwarcie głosi na szczycie wzrostu ciśnienia prowadzi do ekskluzywnego wypchnięcia powietrza z dróg oddechowych, które oczywiście ma za zadanie porwać, usunąć to, co było. 

00:08:56 

 

00:08:57 

Przyczyną pojawienia się, jak pisał Łukasz, przepływy wydechowe w czasie koszty są oczywiście najwyższe. W początkowej części tutaj możemy zmierzyć tak zwany szczytowy przepływ koszulowy pig flu, który o kilkadziesiąt procent zwykle przekracza to, co bierzemy podczas spirometrii, czyli szczytowy przepływ wydechowy. 

00:09:20 

 

00:09:21 

Przepływy osiągane wówczas tylko osiągane. Wówczas tak jak wspomniałem, są najpierw już znacznie wyższe, potem stopniowo maleją i kończą się wydechem znacznie poniżej czynnościowej pojemności zalegającej przeciętnie podczas takiego pojedynczego epizodu kaszlu ulega usunięciu w spółce około 90% pojemności życiowej. 

00:09:44 

Tu oczywiście osiągane znaczne przepływy są warunkiem skuteczności każdej. 

00:09:51 

 

00:09:51 

I zastanawiając się nad sytuacjami, kiedy taki kaszel może być nieskuteczny? Oczywiście możemy spotkać się z zaburzeniami całej drogi od ruchu poprzez zaburzenia części czuciowe, zaburzenia przewodnictwa bodźców czuciowych, zaburzenia. 

00:10:08 

Przetwarzania, bo obrębie centralnego układu nerwowego i wreszcie zaburzenia drogi fl na przykład w chorobach nerwowych. Myślę tu warto dodać, że konsekwencje osłabienia odruchu oczywiście są poważne, bo. 

00:10:23 

 

00:10:23 

Mniej skuteczne odruch kaszlu będzie prowadził do zalegania. Przede wszystkim wydzielili do mnie. 

00:10:29 

To może w ostrych Stanach doprowadzić do niedo dły, a w przewlekłych sytuacjach będzie sprzyjać zakażeniu. Zalegająca wydzielina jest znakomitą pożywką dla bakterii, które dostają się do dolnych dróg oddechowych i w konsekwencji można dojść do stanu zapalnego danych. 

00:10:47 

 

00:10:48 

Z 2 100 nadmierne nasilenie kaszlu, które obserwujemy w niektórych sytuacjach też nie jest dobre, bo mówiliśmy o tym, że skurcz mięśni wydechowych przy zamkniętej go właśnie prowadzi do znacznego wzrostu ciśnienia do znacznego wzrostu ciśnienia. 

00:11:05 

 

00:11:06 

W obrębie dolnych dróg oddechowych, ale także w jamie brzusznej. Związku z tym tym wzrostom ciśnienia mogą prowadzić niestety powikłania bardzo nasilonego. 

00:11:19 

Mąką one mieć charakter dosyć banalny, takie jak pęknięcia naczyń, wybroczyny spojówkowego, ale mogą mieć też charakter powiększania worka przepukliny nowego rozejście się ran w okresie pooperacyjnym nietrzymania moczu lub stolca albo epizodów omdlenia. 

00:11:34 

 

00:11:37 

Oznacza to innymi słowy, że kaszel jest potrzebny po to, żeby zabezpieczać nasze dolne drogi oddechowe, ale w niektórych sytuacjach może osiągać nasilenie. 

00:11:48 

Na biegu. 

00:11:49 

 

00:11:51 

Jeśli chodzi o mięśnie wdechowe, które ulegają aktywacji podczas fazy Wdechowej podczas pierwszej fazy Kaho, to oprócz mięśni zasadniczych duchowych, czyli przepony i mięśni międzyżebrowych zewnętrznych, dochodzi zwykle do aktywacji mięśni podłużnych grzbietu, które zapewniają odpowiednią postawę klatki piersiowej. 

00:12:10 

Zwykle, jeśli ten wdech jest bardziej intensywny, to chodzi również do aktywacji dodatkowych. Jeśli mięśni pochyłych, czyli jeśli mięsko wołczkowo sutkowych, mięśni, klatki piersiowej, mięśni piersiowych. 

00:12:22 

Mięśnie Zębatych, mięśnia czworobocznego. 

00:12:24 

A niekiedy również mięśni twarzy mięśni, skrzydełek nosa czy mięśnia grudkowo językowe. 

00:12:31 

 

00:12:31 

Aktywacji ulegają oczywiście również liczne mięśnie wydechowe w fazie 3 kaszlu, czyli w fazie otwarcia głosił tutaj oczywiście najważniejszy jest skurcz mięśni międzyżebrowych, wewnętrznych oraz mięśni brzucha prostych, ale zwłaszcza skośnych i poprzecznego, ale dodatkowo aktywacji ulega mięśni, biodrowo, lędźwiowy, sympatii dolny, czyli od roku żebrowe tu oczywiście niezbędne jest również zachowanie odpowiedniego tonu sa mięśni miednicy małej, w tym również mięśni zwieraczy. 

00:13:02 

I wreszcie są sytuacje, kiedy wspomniany wcześniej odruch kaszlu nie jest pełni 3 fazowy mianowicie. 

00:13:12 

 

00:13:13 

Mamy sytuację, kiedy brakuje fazy pogłębionego wdechu, tak zdarza się w sytuacji, kiedy u pacjenta obserwujemy nie pojedyncze epizody kaszlu, ale kaszel. 

00:13:25 

W postaci kilku występujących bezpośrednio po to wie po sobie napadów. Wtedy faza albo w ogóle nie występuje, albo jest minimalna, bardzo mała, związana z dobraniem minimalnej ilości powietrza. 

00:13:38 

 

00:13:39 

Takie gaśnięcia są oczywiście zagrożeniem powikłaniami takimi jak właśnie niedotlenienie jak wzrost ciśnienia. 

00:13:50 

A u niektórych osób również zaburzeniami, natomiast jest też odruch, który mógłby przypominać nieco odruch kaszlu, ale nim nie jest. 

00:13:57 

Mianowicie mam na myśli tak zwany odruch wydechowych. Ten odruch pojawia się w sytuacji, kiedy bodźce takie same jak wybór odruch kaszlu stymulują okolice krtani albo pojawią się w fazie wydechu. Wtedy nie ma również fazy wdechu, ale pojawia się tylko i wyłącznie krótkie zamknięcie. 

00:14:17 

 

00:14:18 

Forsowny wideo po to, żeby usunąć przede wszystkim to, co może się pojawić w okolicy krtani i mogłoby ulec aspiracji, gdyby pojawiła się normalna faza wydechowa. 

00:14:32 

Oczywiście w warunkach przede wszystkim. 

00:14:36 

Doświadczalnych warunkach badań naukowych możemy mierzyć intensywność, częstotliwość odruchu kaszlu możliwa jest rejestracja wspomniana wcześniej przy pomocy odpowiednich rejestratorów umieszczonych w pobliżu chorego. W tej chwili również niektóre aplikacje na komory na telefony komórkowe mogą tu. 

00:14:54 

 

00:14:54 

 

00:14:54 

 

00:14:55 

Umożliwiać możliwa jest ocena kaszlu subiektywna poprzez kwestionariusze dzienniczki. Ocenę przy użyciu wizualnej skali analogowej pobudzenia do kaszlu, ale również jego intensywności. 

00:15:06 

Możliwe jest wreszcie badanie wpływu kaszlu na jakość życia, ale są też metody obiektywnych pomiarów każy można mierzyć intensywność komponenty uczuciowej, czyli oferent nej poprzez badanie wrażliwości odruchu kaszlu, podając pacjentowi rosnące stężenia substancji, prowokujące klaszczą na przykład kwasu cytrynowego. 

00:15:25 

 

00:15:26 

 

00:15:26 

 

00:15:26 

Możliwe są również pomiary skuteczności komponenty frn ej szczytowego pomiar szczytowego przepływu kaflowego, pomiary generowanych wciśnij w przełyku lub w żołądku. 

00:15:37 

Dodaj mnie w żołądku. Te wartości ciśnień są nieco wyższe. Możliwa jest również do wykonania elektron biografia mięśni zaangażowanych w odruch kaszlu. Tutaj przede wszystkim wykorzystywane są mięśnie skośne, brzucha czy wreszcie czy wreszcie wspomniany wcześniej rejestrację częstości i intensywności? 

00:15:57 

Kończąc ten odcinek warto dodać, że tak jak w wielu sytuacjach życiowych najlepszy jest Złoty środek. 

00:16:05 

Zbyt słaby odruch kaszlu wiąże się ze wspomnianymi zagrożeniami, ale kaszel zbyt intensywny również nie jest korzystny dla. 

00:16:05 

 

00:16:16 

Człowieka o tym jak? 

00:16:20 

Wygląda diagnostyka i postępowanie w poszczególnych sytuacjach związanych z nadmierną intensywnością i częstością kaszlu. Pomówimy przy następnych spotkań. Dziękuję państwu za uwagę. 

00:16:30 

 

00:16:33 

 

00:16:33 

 

00:16:34 

 

00:16:34 

 

00:16:34 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały