Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

 

Transkrypcja video ANN – postępowanie 

00:00:14 

Jeżeli zdiagnozujemy alergiczny nieżyt nosa, jeżeli zdiagnozujemy lokalny. 

00:00:20 

Alergiczny nieżyt nosa. 

00:00:23 

To co robić? Jak postępować, proszę państwa, przede wszystkim postępowanie w alergicznym nieżycie nosa musi być kompleksowe i między innymi dlatego my alergolodzy. 

00:00:36 

Pediatrzy właśnie próbujemy yy no wyjść z tą wiedzą i propagować ją i może troszkę więcej nawet opowiadać E na tematy i postępowania i leczenia yy u dzieci i u dorosłych z Alergicznym już dawno Stanisz. No przeciętny pediatra może wykonać dlatego, że no. 

00:00:59 

Na przykład sposób leczenia, czyli my immunoterapia swoista jest zarezerwowana w pewien sposób tylko i wyłącznie dla alergologów, ale chce. 

00:01:11 

Chciałbym, żebyście Państwo poznali te metody dlatego, że bez współpracy, tak jak państwo widzą tutaj pediatry Renault Loga, czyli otolaryngologa alergologa. 

00:01:24 

Eee bez wspólnej smogowego działania nie jesteśmy w stanie naszym pacjentom pomóc państwo jako pediatrzy są no nieodłącznym miało składową prawidłowego leczenia pacjentów z alergicznym nieżytem. 

00:01:45 

Jakie są ogólne zasady postępowania? Proszę państwa, no przede wszystkim tak to się, że tak powiem opiera na 4 takich filarach, to jest unikanie alergenu i czynników drażniących, czyli w pewien sposób profilaktyka to jest farmakoterapia. 

00:02:03 

To jest edukacja pacjenta i tak jak wspomniałem, skutecznie prowadzona immunoterapia, ale znowu wspominam. 

00:02:12 

Że tylko przez alergologów. 

00:02:14 

No i to Wszystko ee obecnej dobie jest również w pewien sposób podporządkowane optymalizacji kosztów, bo o tym też musimy zawsze pamiętać, bo nie, nie wszystkim możemy. Znaczy może inaczej. 

00:02:31 

Mówią, wszyscy wymagają, no tego yy leczenia yy najdroższego czy diagnostyki najdroższym. 

00:02:40 

Czyli ta optymalizacja. 

00:02:41 

Kosztów tutaj jest bardzo istotna. Proszę państwa, paster wiele wiele lat temu powiedział. Taką sentencję wspólnie się bardzo zgadzam, a mianowicie. 

00:02:52 

O znaczeniu o znaczeniu profilaktyki dim rozmyślam o jakiejś chorobie. Nigdy nie zastanawiam się jak znaleźć na nią lekarstwa, ale jak jej zapobiec. 

00:03:03 

Profilaktyka to, co jest yy, wydaje się bardzo istotnym elementem, o czym również zwracają uwagę wszystkie gremia alergologicznej w kontekście leczenia czy postępowanie z alergicznym nieżytem nosa. 

00:03:19 

Ale jak państwo popatrzą na profilaktykę? 

00:03:23 

To tutaj EE nie mamy za wiele yy za wiele możliwości karmieniu pierwszy tak alergolodzy mówią 3 6 miesiąc wszystkich niemowląt. 

00:03:35 

Niezależnie od historii EE alergii w rodzinie, niezależnie od od spodziewanej choroby. Czy to alergiczny nieżyt nosa, czas Wszystko atopowe zapalenie skóry. 

00:03:50 

Ale znowu proszę na pewno popatrzeć na jedną rzecz, a mianowicie dieta Kobiety czy w ciąży czy karmionych piersią nie ma. 

00:03:58 

Znaczenia, jeżeli chodzi o yy choroby, o jakby nasilenie chorób alergicznych. 

00:04:07 

Natomiast na pewno unikanie dymu tytoniowego. 

00:04:11 

U dzieci w wieku przedszkolnym sugeruje się wielopłaszczyznowe interwencje, czyli no wszystkie te próby unikania właśnie alergenów, czyli zmniejszenie kontaktu z alergenem mogą mieć znaczenie, ale ono jest na tyle niewielkie, że powinniśmy je ze tak powiem. 

00:04:35 

Yy no kumulować, bo jeżeli weźmiemy badania, które znowu był dawno już przeprowadzone, to proszę zwrócić uwagę, że skuteczność metod ograniczenia ekspozycji na alergeny zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i ze mną, chociaż z zewnątrz nie jesteśmy bardzo w stanie z niej ograniczyć. Ekspozycją natomiast te wewnątrz no jesteśmy w pewien sposób. 

00:05:01 

Tak powiem, mamy możliwości pewne jakej ograniczenie ekspozycji. To proszę jednak zwrócić uwagę, że jeżeli odnosi się to do roztoczy kurzu domowego, bym go zwierząt domowych, to te to ta skuteczność jest albo bardzo słaba, bo brak jej, choć ostatnie badania, bo są bardzo, że tak powiem intensywnie prowadzone. Proszę zwrócić uwagę pokazują, że codziennie odkurzanie materacy zmniejszało masę kurzu i objawy alergicznego nieżytu. 

00:05:31 

No nosa eee. To było badanie które mmm. 

00:05:37 

Było przeprowadzane przez yy odkurzacze z tym yy filtrem HEPA również są badania, które pokazują, że oczyszczacze powietrza również zmniejszają w pewien sposób nasilenie objawów i zmniejszają. 

00:05:58 

Ilość pyłków i alergenów. 

00:06:01 

Dlatego yyy mmm. W tej chwili uważa się, że powinniśmy zalecać tego typu tego typu działania. Proszę państwa, jeżeli chodzi o. 

00:06:13 

Opiekę, kto ma w zasadzie tą opiekę sprawować, to proszę zwrócić uwagę, że od kilku lat. 

00:06:20 

To właśnie. 

00:06:22 

Pediatrzy to właśnie lekarze pierwszego kontaktu. To właśnie lekarze rodzinni są. 

00:06:30 

Lekarzami, którzy powinni się zajmować, którzy powinni leczyć. 

00:06:34 

Nieżyt nosa. 

00:06:36 

Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. 

00:06:38 

Pacjent z objawami nieżytu nosa, jeżeli nie ma tylko. 

00:06:43 

A liderów innych wskazań do skierowania do alergologa czy laryngologa, czyli anatomiczne, mechaniczny zaburzenia czy jakąś chorobę systemową powinien mieć tą próbę terapeutyczną właśnie przeprowadzoną przez lekarza rodzinnego przez pediatrę. 

00:07:00 

Jeżeli jest dobra odpowiedź na leczenie, to powinno być to kontynuowane. Chyba że mamy jakieś inne jeszcze przyczyny, które no pewien sposób skłaniają nas do do do skierowania dziecka do do do specjalisty. 

00:07:16 

Na przykład duże dawki. Jak? 

00:07:19 

Bądź działanie niepożądane leków bądź konieczność edukacji pacjenta. Chociaż myślę, że to akurat państwo potrafią zrobić doskonale bądź to, co jest najważniejsze, czy może nie najważniejsza najczęstsze, a mianowicie konieczność wykonania immunoterapii swoistej. 

00:07:38 

Proszę państwa i tak jak wspomniałem od wielu lat jest to propagowane i w tej chwili tak mniej więcej przedstawia się obraz. 

00:07:47 

Tak mniej więcej przedstawia się obraz postępowania, czy czy opieki nad pacjentem z alergicznym nieżytem nosa, czyli najpierw pacjent sam się leczy. 

00:07:57 

Ma podstawie wiedzy, którą zdobywa przez poprzez yy lekarza. 

00:08:04 

EE lekarza pediatrę czy lekarza specjalistę. 

00:08:08 

Dalej jest farmaceuta, potem jest właśnie lekarz rodzinny i dopiero specjalista. I to zostało proszę zwrócić uwagę potwierdzone przez naszych specjalistów, przez naszych, przez nasze polskie grania, czyli pacjent z objawami nieżytu ją. Najpierw sam się leczy, a potem w opiece zdrowotnej. Farmaceuta, lekarz, ogólny lekarz, dopiero lekarz, specjalista. 

00:08:33 

I proszę Państwa, skoro tak, skoro państwo jesteście, czyli pediatrzy są na pierwszej linii frontu, że tak powiem. 

00:08:43 

Zaraz za farmaceutami, no to jak leczyć alergiczny nieżyt nosa. Proszę państwa, to jest yy. To prawda. 

00:08:52 

Ze ostatnich dokumentów wzięty schemat. Niemniej ten schemat jest już od wielu, wielu lat od. 

00:09:02 

Ari 2008 roku potwierdzone potem polskimi standardami leczenia nieżytu. 

00:09:08 

Jak państwo widzą we wszystkich 4 postaciach alergicznego nieżytu nosa mamy 2 podstawowe leki. 

00:09:16 

Receptory histaminy nowe h jeden, czyli. 

00:09:21 

Tak mówiąc potocznie, leki przeciwhistaminowe zarówno doustne, jak i donosowe. 

00:09:26 

Wziewne glikokortykosteroidy i proszę państwa. 

00:09:31 

Oczywiście mamy do tego jeszcze EE unikanie ekspozycji, czyli tą profilaktyka, o której wspominałem. 

00:09:38 

Zawsze płukanie roztworem soli fizjologicznej. Bardzo istotne może być bardzo pomocne. 

00:09:47 

Ale antagoniści receptora bełkot jonowego? Tak, ale głównie wtedy, kiedy mamy współistniejącą astmę przy alergicznym jeszcze zniosę astmę. Natomiast proszę unikać do nosowych lub doustnych leków obkurcza jących. Jeżeli mamy nasiloną blokadę nosa, wtedy rzeczywiście można podać te leki, ale krótko. 

00:10:12 

Aria podaje 5 7 dni Eee ja podaję 3 4 dni i to jest absolutnie wystarczająco. To ten ten schemat jest również przedstawiony w UE w tym takim pozytywnym paper pediatrycznym i tutaj jest to stopniowo tak jak państwo widzą, czyli najpierw tym lekiem bazowym jest lek Przeciwhistaminowy doustny bądź do nosowy. 

00:10:36 

U nas najczęściej jest to lek doustny. 

00:10:39 

Przeciwhistaminowy dalej donosowe glikokortykosteroidy, no i potem ewentualnie właśnie albo inny lek przeciwhistaminowy albo antagonista rec recepturę bełkot. 

00:10:51 

Nowego no i ta swoista immunoterapia, która o której nie można zapomnieć yy, bo wszyscy pacjenci powyżej 5 roku życia wszystkie dzieci powyżej 5 roku życia które. 

00:11:06 

Mają uczulenie i które? 

00:11:09 

Mają stwierdzone uczulenie i ono koreluje z objawami. Te dzieci powinny być odczuwane, powinno być przynajmniej skierowane do alergologa. Celem weryfikacji, czy czy może być odczuwane i w razie czego odczulem. 

00:11:26 

Proszę państwa podstawą leczenia umiarkowanego i ciężkiego, okresowego oraz każdego przewlekłego, czyli tylko ten łagodny okresowi mnie, ale tak jak wspomniałem. 

00:11:39 

Wielu pacjentów w Polsce w zasadzie prawie w ogóle nie występuje albo występujący bardzo rzadko łagodnie okresowy, prawie w ogóle nie występuje. 

00:11:48 

Natomiast EE te wszystkie inne postacie powinny być leczone miejscowo działające mi glikokortykosteroidy, ani to są leki podstawowe i do tego, jak gdyby uzupełnienie terapii poprzez leki przeciwhistaminowe doustne. 

00:12:07 

Bądź do donosowe. Proszę państwa, tak jak wspomniałem w dwutysięcznym 20 roku pojawiła się ta Polska Aria, czyli jak gdyby pewien sposób implementowanie założeń Ali międzynarodowej na warunki polskie. I ja pokazałem tutaj państwu. 

00:12:26 

Kilka wyszczególnił em kilka takich no punktów, które są bardzo, bardzo istotne w UE w postępowaniu z alergicznym nieżytem nosa, przede wszystkim doustne i donosowe leki przeciwhistaminowe są mniej skuteczne niż donosowe glikokortykosteroidy. 

00:12:45 

U pacjentów z ciężką postacią Nieżytu nosa. 

00:12:49 

To donosowe glikokortykosteroidy stałą terapię pierwszego wyboru czasami WU Właszcza u dzieci starszych. Jeżeli mamy niepowodzenie w leczeniu. 

00:13:03 

Lekami yy czy sterydami losowymi czy lekami przeciwhistaminowy mi doustnymi. 

00:13:08 

Można zastosować. 

00:13:11 

Pro pro pro premium frutti kanonu i azarath cynę w jednym preparacie. Czasami jest to w tej monoterapii większe lepsze działanie. 

00:13:20 

Wszystkie zalecane leki są bezpieczne. Proszę o tym pamiętać i jak gdyby przekonywać naszych pacjentów, głównie ich rodziców, że to są leki bezpieczne, że nie ma tutaj nie ma, nie ma niebezpieczeństwa. 

00:13:39 

No to i takiej sfery do fobi, o której za chwilę może jeszcze słowo powiem domięśniowe glikokortykosteroidy są przeciw. 

00:13:48 

Wskazane, proszę państwa, do monitorowania bardzo dobre, bardzo dobra jest tak zwana wizualna skala analogowa Viso Analog Skejl od zera do 10 i na podstawie. 

00:14:03 

Na podstawie yy. 

00:14:05 

Także spali, możemy spokojnie eee. 

00:14:09 

Monitorować i EI dostosowywać leczenie. Jeżeli EE pacjent mówi, że jego objawy są powyżej 5, czyli są dość gość bardzo nasilone. 

00:14:21 

Wtedy albo intensyfikuje my leczenie, albo zmieniamy. W patrzymy również na to, czy pacjent prawidłowo bierze leki. 

00:14:31 

Jak również, no czasami musimy dodać pewne leki czy czy czy zmienić leczenie, jak również ewentualnie zobaczyć, czy nasze rozpoznanie jest prawidłowe. 

00:14:42 

Natomiast jeżeli okazuje się, że że te objawy są coraz mniejsze, coraz coraz mniejszą wartość mają właśnie na tej wizualnej skali analogowej. Znaczy, że nasze leczenie jest prawidłowe. Znaczy, że możemy. 

00:15:01 

Kontynuować leczenie bądź nawet je je przerwać. Tak jak wspomniałem, proszę pamiętać, że no tymi podstawowymi lekami już od dawna są leki przeciwhistaminowe doustne i kortykosteroidy donosowe. To są leki, które działają na wszystkie. 

00:15:20 

Eee w różnym stopniu oczywiście, ale na wszystkie. 

00:15:24 

EE objawy EM alergicznego Nieżytu EE nieżytu nieżytu nosa i tak jak wspomniałem one są bezpieczne proszę. 

00:15:35 

Nie stosować bardzo tego nie lubimy i. 

00:15:41 

No nie ma takich rekomendacji, by nie stosować w alergicznym nieżycie nosa leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji z uwagi na ich działanie. 

00:15:52 

Niepożądane wiele mają działań niepożądanych. Nie będę o tym w tej chwili mówił, ale leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji nie powinny być stosowane alergicznym. 

00:16:04 

Nieżycie nosa tylko i wyłącznie 2 generacji. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo donosowe glikokortykosteroidy u to ona przede wszystkim wynika z tego, że ta biodostępność, jak państwo widzą, jest tutaj. 

00:16:18 

Marna a co za tym idzie objawy ogólne takie jak to wpływ na na wzrost kości czy w ogóle wzrosty pacjentów jest minimalny, a z 2 strony jako leki przeciwzapalne doskonale regenerują wręcz błonę śluzową nosa, nie wpływając w żaden sposób na w żaden sposób nie wpływając na. 

00:16:44 

Yy zniszczenie tej błony tak jak robią to lepiej obkurczające błonę śluzową. Ja wspomniałem już, że alergiczny nieżyt no znaczy nieżyt nosa często współistnieje z zapaleniem zatok przynosowych i ww. Ostatnio opublikowanych europejskich zaleceniach tak zwanej epos leczenia leczenia zatok przynosowych i i. 

00:17:15 

EI po niku proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy ostre EE zapalenie zatok, to leczenie jest absolutnie tylko i wyłącznie objawowe nlpz y PARACETAMOL i należy unikać antybiotyków. Jeżeli mamy ostre po wirusowe zapalenie zatok to donosowe glikokortykosteroidy, czyli one znowu tutaj się pojawiają a dopiero jeżeli mamy podejrzenie że mamy. 

00:17:44 

Bakteryjne, czyli cechy bakteryjnego zapalenia, to wtedy do donosowe glikokortykosteroidy dodajemy antybiotyk i proszę zwrócić tutaj uwagę na to, co jest Napisane na dole. 

00:17:59 

Otóż ostre zapalenie zatok jest z reguły chorobą samo ograniczającą się, ale przy braku poprawy lub podejrzeniu powikłań pilnie skierować pacjenta do specjalisty o to laryngologa proszę państwa, pamiętajmy o tym. 

00:18:13 

Że EE żeby. 

00:18:16 

O prawidłowo yy leczyć pacjenta to nie tylko kwestia zlecenia odpowiednich badań odpowiednich leków, ale również EE poinstruowanie pacjenta o prawidłowym podawaniu leków. 

00:18:32 

To są 2 krótkie informacje, które należy przedstawić pacjentowi. Jak prawidłowo aplikować leki donosowe, no najczęściej tak jak wspomniałem, są to sterydy. 

00:18:46 

Otóż przede wszystkim oś przechodząca przez dozownik powinna być skierowana na wewnętrzny kąt. 

00:18:53 

To jest pierwsza zasada 2 dozownik skierowany powinien być pod kątem 60 70 ° w stosunku do DNA jamy nosowej. 

00:19:05 

Są bardzo proste, są bardzo proste. Te wytyczne eee AAA yyy przedstawienie ich trwa, no nie wiem 15 20 sekund, ale proszę zwrócić uwagę, że tylko niewiele około 8% pacjentów jest. 

00:19:20 

Yy edukowa na ww tej kwestii jak stosować jak stosować leki, leki donosowe. A proszę pamiętać, że one są skuteczne tylko wtedy, kiedy będą dobrze podawane. Proszę państwa, ale jeżeli nie mamy, nie mamy. 

00:19:39 

Poprawy po takim leczeniu, jeżeli nie mamy sukcesu, to wtedy proszę skierować do alergologa i tam będziemy mieli immunoterapii alergenow o to jest kolęd. To jest metoda, którą możemy użyć wła. 

00:19:56 

Przy okazji przy okazji yyy alergicznego nieżytu nosa. To jest zarówno metoda leczenia, jak i niektórzy mówią sposób prewencji profilaktyki przeciw astmie, bo bardzo często alergiczny nieżyt nosa może nie leczony czy źle leczony może przejść własne. 

00:20:18 

Dlatego immunoterapia legionowa to nie tylko leczenie, ale również w pewien sposób profilaktyka, ale o tym może państwu powiem. 

00:20:26 

E na Steam? 

00:20:28 

Spotkaniu, a teraz bardzo serdecznie państwu dziękuję za wysłuchanie tego wykładu. Mam nadzieję, że w tych kilku słowach powiedziałem mną ważniejsze rzeczy, nie wszystkie, ale mają ważniejsze rzeczy na temat alergicznego nieżytu nosa i to co chciałbym, żebyście państwo jakby zapadnięta lit o to, że alergiczny nieżyt nosa to naprawdę poważna choroba. Należy ją leczyć. Możecie państwo to robić we własnym. 

00:20:58 

Gabinecie EE do podstawowego leczenia nie jest potrzebny specjalista, tylko państwo. Jesteście na pierwszej żyle? Byłem linii frontu, macie doskonałe leki do tego, żeby żeby leczyć skutecznie, a jeżeli nie będzie poprawy, jeżeli nie będzie zadawalającego efektu leczenia, w takim razie zapraszam wtedy wszystkich do alergo wszystkich pacjentów do alergologa tam mamy jeszcze jedną metodę, a mianowicie. 

00:21:28 

Immunoterapię swoistą dziękuję państwu za uwagę. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały