Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Epidemiologia zakażeń układu moczowego

prof. dr hab. n med. Danuta Zwolińska
Zakażenia układu moczowego u dzieci ODC. 1/5

Czynniki wpływające na rozwój zakażeń układu moczowego, różnicowanie ze względu na płeć dziecka

Transkrypcja video Epidemiologia zakażeń układu moczowego 

00:00:14 

Dzień dobry państwu Witam bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, które poświęcimy bardzo ważnemu problemowi, jakim jest zakażenie układu moczowego u dzieci. Temat zakażenie układu moczowego u dzieci to niekończąca się historia wzbudzająca wiele kontrowersji. 

00:00:33 

Wielu aspektach tego problemu i z w związku z tym chciałabym dzisiaj państwu przybliżyć ten problem w oparciu o najnowsze wytyczne od najnowsze rekomendacje naszego towarzystwa naszego to znaczy Polskiego Towarzystwa nefrologii dziecięcej. 

00:00:55 

Często zastanawiamy się, jeśli chodzi o zakażenie układu moczowego, czy leczyć czy nie leczyć. Jeżeli naczyć 100 czym jak długo? 

00:01:07 

Czy istnieje konieczność leczenia profilaktycznego na te odpowiedzi na te pytania właśnie mogą pomóc nam ll rekomendacje, które ukazują się co jakiś czas L. 

00:01:24 

Opracowywane są one przez liczne towarzystwa naukowe. 

00:01:29 

Międzynarodowe, ale również w 2015 roku ukazały się pierwsze polskie zalecenia dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu Moczowego. Od tej pory minęło prawie 6 lat. Ukazały się nowe publikacje, mamy, zdobyliśmy nową wiedzę. Nowe doświadczenia. W związku z tym również te zalecenia musiały ulec zmianie ulec nowelizacji i tak mniej więcej copie co 5. 

00:01:55 

Fill dochodzi do nowelizacji. Praktycznie rzecz biorąc wszystkich zaleceń w różnych dziedzinach. Obecne zalecenia jeszcze się drukiem. Nie ukazało. To będzie odbędzie się wkrótce. 

00:02:07 

Fill zalecenia były opracowywane przez grupę ekspertów naszego towarzystwa. Tej grupie przewodziła pani profesor Anna wasilewska z Białegostoku i właśnie wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydał monografię. Hmm, to znaczy zalecenia ukażą się jako monografia. 

00:02:26 

Oo właśnie w systemie go fill z tego fill wydawnictwa uniwersyteckie. 

00:02:33 

Dlaczego poruszamy problem? Taka, że układu moczowego? Dlaczego ten problem jest taki ważny? Jest ważny dlatego, że jest to najczęściej zakażenie Bakteryjne 2 co do częstości PL Chorób infekcyjnych u Dzieci i najczęstszy zakażenie szpitalne fill również dlatego, że sprawia nam bardzo duże trudności diagnostyczne u najmłodszych dzieci z tego powodu, że objawy są bardzo nieswoiste, niecharakterystyczne. 

00:03:03 

Zakażenie układu moczowego lub również lubi nawracać nawroty są bardzo częste PL. Do roku od pierwszego epizodu około 30% chorych dojdzie do kolejnego epizodu. To budzi niepokój rodziców. To budzi niepokoju. Również lekarze Pierwszego kontaktu rockowa nieco do przeżycia. Oczywiście ico do przeżycia nerki w z reguły są bardzo. 

00:03:29 

Dobre, ale niestety u części dzieci ll rozwinąć się może przewlekła choroba nerek możecie rozwinąć poprzedzona rozwojem nadciśnienia, zwłaszcza dotyczy to dzieci, u których zakażenie układu moczowego rozwinęło się fill. 

00:03:43 

Były rozwinęło się na podłożu wad wrodzonych wad, które przede wszystkim utrudniają swobodny spływ moczu. Dalszym ciągu jednak ten związek wysyłkowy nikt wolności nerek z zakażeniami jest przedmiotem. 

00:04:01 

Spróbujmy zdefiniować zakażenie. Wszyscy wiemy, że jest obecność drobnoustrojów w drogach moczowych położonych powyżej zwieracza pęcherza moczowego. Wszystko co jest poniżej to jest kolonizacja i tym się praktycznie, żeby on nie powinniśmy przejmować częstość występowania. 

00:04:17 

Praktycznie od lat się nie zmienia i można powiedzieć, że u dzieci do 14 roku życia odsetek pacjentów z nią dochodzi do 10. 

00:04:27 

Procent wśród gorączkuj ących dzieci mniej więcej jest to 10% doron czujących. Nie, nie mogą nieco większy, bo do 13. No i u większości dzieci ten pierwszy epizod zakażenia układu moczowego występuje w okresie niemowlęcym jaka jest? Jakie jest zróżnicowanie płci w UE odniesieniu do częstości występowania? Otóż. 

00:04:53 

Tylko w pierwszym okresie tych dzieci najmłodszych w pierwszych pierwszym 3 miesiącach życia dominuje płeć męska. Później już u tych starszych niemowląt, jak również u dzieci starszych przeważają dziewczynki. 

00:05:07 

Jeśli chodzi właśnie o. 

00:05:09 

Incydent zakażenia układu Moczowego jest wiele czynników usposobiona jących. Jedne z nich są bardziej istotne, 2 mniej. Niemniej jednak na pierwszy Plan. 

00:05:20 

Wysuwają się panu układu Moczowego, które właśnie utrudniają swobodny spływ moczu, w tym cel odpływy pęcherzowo Moczowy modowe, które prawi praktycznych rzeczy, bo są wykrywane przy okazji właśnie zakażenia układu moczowego gorączkowego czynników juz posiadających do wystąpienia zakażenia układu moczowego jest wiele. 

00:05:43 

Należą do nich przede wszystkim wady układu moczowego utrudniające swobodny spływ mocu, w tym odpływ pęcherzowo mocowo dobry i tu chciałam podkreślić. 

00:05:52 

Że najczęściej właśnie odpływ pojechać owe moczowo dobry wykrywany jest przy okazji gorączkowych zakażenia układu moc. 

00:05:58 

Dobrego, czyli tam sprzyjającymi jest również zakażenie układu moczowego. W wywiadzie nie tylko wywiadzie osobniczy, ale również wywiadzie rodzinnym. Dysfunkcja pęcherza moczowego, które możemy rozpoznać po właśnie zaburzonej nikt ci. 

00:06:15 

Do tych czynników należy również cukrzyca, ale chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę na zaparcia nietrzymanie moczu. To, co właśnie zaznaczyłam na czerwono, proszę państwa, zaparcia nietrzymanie stolca to jest bardzo istotny czynnik usposobienia jący. 

00:06:30 

Zwłaszcza LU tych dzieci. 

00:06:33 

Szynek, które mają nawracające yy. 

00:06:38 

Zaparcia i nawracające zakażenia układu moczowego. Bardzo dobrym efektem ustąpienie zakażeń jest właśnie fill. Pozbycie się zaparć, także pytaj mnie zawsze o zaparcia w ukladzie u dziewczynek, które mają nawracające zakażenia układu moczowego do czynników spadających należy również kamienica czy moczowa, czy też hyper Crystal i niekoniecznie musi się już wytworzyć. 

00:07:07 

Konkretny złóg, ale również instrumentacja na drogach moczowych, takich jak cewnikowanie to, co najczęściej właśnie robimy jako pediatrzy przy pobieraniu moczu, czy też przy cewnikowaniu dzieci z pęcherzem nie ogrodem oczywiście najczęściej jest to również jako zakażenie wstępujące. Nie, nie dziwne jest, że stan zapalny sromu czy niewłaściwa higiena należą również do tych czynników, które sprzyjają. 

00:07:38 

Dziewczynek nastolatek, który podjął już fill aktywność seksualną. Właśnie ta aktywność seksualna oraz stosowanie dopochwowych ich mechanicznych środków antykoncepcyjnych jak najbardziej jeszcze nikt im sprzyjający, no i może teraz w kontekście tych upałów, które w tej chwili padło, powinniśmy wiedzieć, że również mała ilość wypijanych płynów sprzyja właśnie. 

00:08:03 

Zakażeniu, a to z tej racji, że nie ma mechanicznego wypłukiwanie bakterii jej. 

00:08:11 

Tych czynników, jak widzicie państw jest bardzo dużo, ale w praktyce musimy się i zastanowić, w jakim wieku, które czynniki dominują i tak u dzieci najmłodszych do 3 roku życia. 

00:08:22 

Szukajmy anormalnie rozwojowych właśnie tych, które mówiłam różnych uro pati w tym odpływów po chyżego, moczowo dobrych, a u dzieci starszych właśnie pytajmy o zaparcia, o delegację czy zaburzoną zaburzają nikt. 

00:08:38 

I to, co chciałam też podkreślić, że cel zaburzenia mikcji i lub wydalenia stolca są obserwowano u prawie 40% chorych w pierwszym zakażeniem układu moczowego i występujących u dzieci. Te, które już oczywiście zakończyły trening czystości, ale również właśnie to, co w podkreślałam u dzieci, u których zakażenia układu moczowego. 

00:09:01 

Na wracają, dlaczego właśnie te zaparcia są takie ważne? Dlaczego one są czynnikiem sprzyjającym? Przede wszystkim wiemy, że bakterie, które są czynnikiem sprawczym, zakażenie układu moczowego to są bakterie, które pochodzą z przewodu pokarmowego, a więc jeżeli mamy zalegające zbite masy, to. 

00:09:21 

Jest bardzo sprzyjający moment, żeby te bakterie się przede wszystkim namnożyły. No i to jest jedna rzecz, czy one potem przechodzą? 

00:09:30 

EE a 2 rzecz że te zbite masy kałowe uciskają, proszę państwa na pecherz moczowy być na cewkę i to powoduje, że fill mąż pęcherz nie opróżnia się całkowicie nos pęcherzu zalega, a jak wiemy mocz też jest bardzo dobrą pożywką dla bakterii, także fill. 

00:09:54 

Właśnie również te masy kałowe drażnią chciałem pęcherza i powodują przechodzenie tych bakterii Kałowych i Teologicznie wiemy, że najczęściej jest zakażenie układu moczowego. Fill to jest zakażenie bakteryjne prym wiedzie żyć jak Oli, która jest odpowiedzialna za niemal 90% pierwszy rozowych zakażenie układu moczowego, ale podkreślam tych ambulatoria. 

00:10:20 

Natomiast inaczej ten odsetek, bo dzisiaj ukształtował przy zakażenie w szpitalu 30% chłopców, który już kończyli, by skończyli 6 miesiąc życia. Bardzo często zakażenie jest skojarzony z bakterią Proteus, który kolonizuje się pod napleta. 

00:10:40 

Takie bakterie, jak są dom o nasz, czyli pałeczka ropy błękitnej klebsiella pneumoniae. To są szczęście, bakterie pochodzenia szpitalnego fill, ale one są tyle też nie były niebezpieczne, że produkują urazą i która zmienia odczyn na moczu na zasadowy i sprzyja powstawaniu. Z kolei kamicy kamienicy, gdzie tworzą się złogi, spalano wapnia czy złogi strugi tobą. 

00:11:08 

Yy okresie pokwitania, niezależnie od tego, czy to są chłopcy czy dziewczynki i zakażenie układu moczowego, może mieć związek z bakterią Staphylococcus Apro pikus. To jest są zakażenia bakteryjne, natomiast oczywiście inne bakterie też mogą mieć związek z zakażeniem. Praktycznie każda przyjdzie. 

00:11:28 

Do innych drobnoustrojów, mianowicie do zakażenie układu moczowego. Może to prowadzić mykoplazma ureaplasma chlamydia, trachomatis czy mycobacterium tuberculosis. Jeśli chodzi o chlamydię trachomatis, jest to pewien rodzaj bakterii gram ujemnych, które żyją wewnątrz komórkową. 

00:11:47 

Dlatego też fill mówimy, że jest to nietypowa, a typowa bakteria, ponieważ przy zakażeniach tymi drobnoustrojami mamy do czynienia z sytuacją, kiedy posiew moczu jest. 

00:11:59 

Fill ujemny a. 

00:12:00 

Yy yy objawy stanu zapalnego w moczu pod postacią logo Cytuj i jak najbardziej są obecne. 

00:12:08 

U dzieci, które szczegółów w szczególnej grupach to znaczy takie, które mają obniżoną odporność wtórną czy pierwotną część bardzo długo stosowały antybiotyki bez probiotyków dzieci sprzeglo COM cewnikowaniu może dojść do zakażenia grzybiczego. Głównie jest to zakażenie związane z candida albicans. 

00:12:35 

W końcu również do zakażenia mogą prowadzić wirusy, najczęściej adenowirusy. Wówczas dochodzi do zakażenia najczęściej do roli dróg moczowych i może to być krwotoczne zapalenie pęcherza, czyli objawem jest w tym przypadku krwiomocz oraz oczywiście objawy dyzury tzn. 

00:12:55 

EE, proszę państwa. 

00:12:57 

Czasami, jeżeli moc jest po broni nie jałowo, no tak, zwłaszcza jeżeli mama popiera na badanie bakteriologiczne mocna woreczek, czego robić? 

00:13:07 

Nie wolno, ale o tym później to zwiedza się inne bakterie, które wynikają zanieczyszczenia. I tutaj mamy to niektóre z nich. Wymieniono jak Lactobacillus species, kolejne bakterie Gronkowce pan bym do zoo negatywny czy bać org owcy auta harmonizujący. 

00:13:25 

To może jest ważna taka wskazówka diagnostyczna. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały