Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Wypis wcześniaka

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Opieka powypisowa nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie ODC. 1/6

Odcinek poświęcony wypisowi ze szpitala dziecka urodzonego przedwcześnie.

Transkrypcja video Wypis wcześniaka

00:00:30

Dzień dobry państwu, moje nazwisko kornecka, Jestem emerytowanym profesorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i wieloletnim kierownikiem kliniki neonatologii i intensywnej terapii noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Mam dzisiaj ogromną przyjemność zaprosić wszystkich państwa na serię odcinków poświęconych opiece. Typowy Pi sowej nad dzieckiem.

00:00:59

Urodzonym przedwcześnie.

00:01:04

Państwa wcześniak to dla nas oczywiście specjalny pacjent, ale kiedy mamy wypisać go z oddziału czy intensywnej terapii, czy tak zwanej go oddziału opieki ciągłej do domu, to właściwie nie ma takiego określonego momentu.

00:01:21

Często bywa to w 40 tygodniu wieku post koncepcyjnego, a więc można powiedzieć tak, jakby o czasie, ale bywa też, że wcześniaki wypisywane są.

00:01:33

Później Wszystko to oczywiście zależy od ich stanu klinicznego.

00:01:39

Wcześniak to bardzo kosztowny pacjent, pacjent, który wymaga czasem hospitalizacji nawet 5 miesięcy, a jego koszty przekraczają często 100000 zł. Decyzja zwolnienia do domu noworodka przedwcześnie urodzonego jest trudna i musi być zawsze bardzo, bardzo wyważona.

00:02:03

Wybranie właściwego momentu to jest wyzwanie dla neonatologów, ale nie tylko dla neonatologów, ponieważ musi być to odpowiedzialna i wspólna decyzja podjęta przez zespół lekarsko Pielęgniarski, ale także przez fizjoterapeutów przez konsultanta laktacyjnego, przez psychologa i oczywiście w porozumieniu z rodzicami.

00:02:26

Bezpiecznie możemy zwolnić do domu wcześniaka, który no przybiera na masie ciała i którego to jest trudniej już przewidzieć stan zdrowia nie wskazuje na konieczność częstych wizyt lekarskich spowodowanych tak zwanych ostrymi Stanami lub konieczności ponownych hospitalizacji.

00:02:46

Planowane zwolnienia to yy kilka etapów między nimi, oczywiście przygotowanie ro.

00:02:52

Rodziny, ale rodzice są z nami na oddziale intensywnej terapii i na oddziale opieki ciągłej i rodzice są zwykle przygotowani przez nas do tej opieki nad wcześniakiem. W domu uczą się tej opieki.

00:03:11

Może być oczywiście E pity za nasza lekarska, ale musi być też i kryza i staramy się, żeby była pizza, również fizjoterapeutów, bo dziecko.

00:03:22

Na oddziale zarówno intensywnej terapii. Jak już tej polityce ten fill ten syn may jest cały czas również pod opieką fizjoterapeutów, którzy stymulują i myślą o rozwój i myślą już o jego przyszłym rozwoju.

00:03:36

Ważne jest to, żebyśmy mogli rodzicom podać telefony specjalistów, gdyż za chwilę o tym będę mówić. Wcześniaki wymagają wielospecjalistycznej opieki po wypis ovejita opieka powinna być.

00:03:52

Im zapewniona.

00:03:53

Czasem wymagają również opieki socjalnej i to też powinniśmy przygotować już przed samym wypisem i nawiązać kontakt z najbliższą poradnią lekarza rodzinnego z pielęgniarką społeczną czy z położną, czy z pielęgniarką, która będzie przychodziła na wizyty pilotażowe.

00:04:20

Obserwując udział rodziców yy w codziennej naszej pracy nad noworodkiem na na oddziale podczas hospitalizacji my widzimy to zaangażowanie rodziców. Rodzice zwykle są wspaniali. To zaangażowanie jest naprawdę duże, ale bardzo często zdarza się tak, że.

00:04:42

Dobrze, musimy? Oczywiście.

00:04:44

W tej.

00:04:45

Opiece pomóc a część rodziców przychodzi bardzo rzadko do do swoich dzieci. To jest oczywiście rzeczywiście sytuacje incydentalne, ale tym rodzicom szczególnie trzeba poświęcić bardzo dużo uwagi, przygotować im programy edukacyjne. Oczywiście i porady laktacyjne.

00:05:07

Kamienie milowe wypisu mmm wcześniakach to przedewszystkiem stabilna ciepłota ciała to brak epizodów silnicy i bezdechów przynajmniej 7 dni po odstawieniu kofeiny, która jest lekiem stosowany od pierwszych godzin nawet życia noworodka. Prawie, że do do wypisu bezdechy u wcześniaków są bardzo częste i one występują nawet u 50% wcześniaków.

00:05:38

Urodzonych w 30. Tygodniu ciąży, a jeszcze częściej u dzieci bardziej niedojrzały.

00:05:45

Oczywiście noworodek musi oddychać samoistnie musi oddychać powietrzem atmosferycznym, przebywać już w łóżeczku. No i to, co bardzo istotne, musi tolerować dobrze żywienie.

00:05:57

Przygotowanie do wypisu dziecka i rodziców już właściwie mówiłam, jest bardzo ważne i musimy zadać im zawsze to pytanie, czy jesteście na to gotowi? Czy jest przygotowany dom i czy Państwo jesteście gotowi objąć opieką wcześniaka, który wymaga czasem wielo wielo miesięcznych?

00:06:21

Wizyt specjalistycznych, które wymaga specjalnej opieki domowej. Wspomniałam o bezdech ach. Staramy się oczywiście fill wypisywać dzieci, u których bezdech i nie występują.

00:06:35

To jest to odstawienie kofeiny, obserwacja związku z karmieniem i bardzo ważne jest ocena ostatniego bezdechu przed wypisem. Te wszystkie dane powinny znaleźć się w dokumentacji lekarskiej w dokumentacji wy pi sowej.

00:06:52

Nie wiemy tak naprawdę dokładnie kiedy mamy odstawić pulsoksymetr wiemy, że noworodek urodzony przedwcześnie, który wymaga intensywnej terapii, ma konieczność monitorowania wszystkich podstawowych parametrów życiowych.

00:07:06

Te parametry monitorowane są ciągle monitorowane są przy pomocy nowoczesnych monitorów, ale już tuż przed wypisem dziecka. Zwykle dzieci mają już tylko kontrolę.

00:07:23

Saturacji, a więc kontrole wysycenia Tlenem, czyli pulsoksymetr M.

00:07:28

Kiedy powinniśmy też ten pulsometr odstawić, tak naprawdę dokładnie nie wiemy. Odstawiamy go zwykle. Może w 33. 34 tygodniu wieku pod koncepcyjnego, ale czasami później niedobrze jest, jeżeli ten pulsoksymetry jest stosowany do dnia wypisu, chociaż część pielęgniarek bardzo by tego chciała i rodzice może może też, ale jednak wcześniak musi nauczyć się mówiąc w cudzysłowie żyć bez pulsoksymetru i więc stałej.

00:08:00

Kontroli saturacji.

00:08:02

To jest program edukacyjny, który wdrażamy od pierwszych godzin życia na oddziale zarówno na początku intensywnej terapii. Potem przez cały okres hospitalizacji są oddziały noworodkowe w Polsce, które mają szkoły, rodziców, wcześniaków.

00:08:21

Niestety, tych yy szkół jest trochę chyba za mało i nie odbywają się one zwykle tak regularnie, jeżeli chodzi o os spotkania. No ja muszę tutaj się pochwalić, że w szpitalu księżnej Anny Mazowieckiej.

00:08:36

Taka szkoła rodziców wcześniaka istnieje już wiele, wiele lat.

00:08:39

I to jest cykl spotkań z różnymi specjalistami. EE, takie spotkania odbywają się raz w tygodniu. Cały cykl to 8, czasem nawet i 9. Yy spotkań rodzice tą edukację bardzo sobie chwalą, bo rzeczywiście są przygotowani do opieki nad noworodkiem w domu.

00:09:00

Wcześniak wypisywano z oddziału, musi mieć oczywiście dokonane wszystkie badania przesiewowe musi mieć wynik badań okulistycznych, czasem tych badań okulistycznych ma kilka badanie słuchu, ocena. Oczywiście ostatnia ocena hematologiczna wszystkie.

00:09:18

Wyniki badań laboratoryjnych i co bardzo ważne, ocena gospodarki wapniowo fosforanowej, bo to jest miarą dobrego żywienia dziecka. O tym za chwilę jeszcze będę mówiła.

00:09:34

Kontynuacja właściwej opieki nad noworodkiem o małej, urodzeniowej masie ciała jest obowiązkiem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a więc wypisujemy naszego wcześn aczka 2 ręce lekarza rodzinnego, ale poradnie neonatologiczne i wszystkie poradnie specjalistyczne sprawują opiekę.

00:09:56

Specjalistyczną i ta opieka ma być opieką kompleksową. Program opieki kompleksowej nad wcześniakami jest złożony przez konsultanta krajowego już kilka lat temu i stary czeka realizacji w Ministerstwie zdrowia. Ten program ma obejmować dokładną harmona.

00:10:21

Program wizyt u poszczególnych specjalistów w poszczególnych okresach powie pisowych. Chcielibyśmy jako neonatolodzy, aby.

00:10:33

Wcześniak po wypisie mógł podczas jednej wizyty mówiąc troszkę kolokwialne pod jednym dachem spotkać się w tym samym czasie z kilkoma specjalistami, aby nie było konieczności przyjeżdżania na te wypis te wyniki po wypis owe kontrole bardzo, bardzo często, bo wiemy, że bardzo często zdarza się, że miejsce zamieszkania.

00:11:07

Wcześniaka jest oddalony od tego?

00:11:09

Miejsca, gdzie był leczony w pierwszych godzinach dniach i miesiącach życia.

00:11:18

W ta opieka specjalistyczna musi oczywiście objąć wszystkie dzieci urodzone przedwcześnie, a więc tu jest podział tych dzieci. Noworodki bardzo niedojrzałe, urodzone między 23, 27 tygodniu tygodniem ciąży. Urodzony między 28 ja 31, 32, 30 przed.

00:11:40

I również poniżej poniżej 37 tygodnia, a więc ta opieka kompleksowa obejmuje bardzo wiele, wiele noworodków, ale oczywiście częstość tych wizyty jest bardzo różna i to zależy od dojrzałości dziecka, a więc od tygodnia ciąży, w którym dziecko się urodziło, ale oczywiście również od stanu, w jakim ten wcześniak został wypisany. Szczegółową taką opieką i programem.

00:12:11

Wczesnego usprawniania i wczesnej kompleksowej opieki.

00:12:15

Są objęte dzieci. Ogólnie rzecz biorąc z masą ciała poniżej 1500 g. Szczególnie oczywiście dzieci urodzone z masą ciała poniżej kilograma urodzone przed 32 tygodniem ciąży, ale również dzieci, które nie są wcześniakami, a które urodziły się w w ciężkim stanie. Takiego z punktacją w 5. Minucie życia, która jest bardzo istotna dla życia dziecka poniżej 3 punktów.

00:12:45

Szczególnie również musimy zająć się kompleksowo dziećmi ze zmianami w mózgu. Zmiana mil EU COM a la cyj ny mi urodzonymi przedwcześnie z zaburzeniami neurologicznymi, jak również na szczęście to jest rzadko, ale tymi dziećmi, których doszło do zapalenia opon mózgowo rdzeniowych w okresie noworodkowym, również noworodkami z przebitymi zakażeniami wewnątrz maciczne. Nie wspominałam już o epizodach bezdechów.

00:13:15

To też ma oczywiście bardzo istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju i dla oceny w tej opiece kompleksu.

00:13:24

Ok dzieci so Biała między telepatii niedokrwienna niedotlenieniu way to już są dzieci, które muszą być też objęta opieką kompleksową, ale nie są to zwykle wcześniaki, tylko dzieci urodzone o czasie. Również taką specjalną grupą są noworodki tak zwany blisko terminu noworodki, późne wcześniaki takie również nazywamy. To są dzieci urodzone poniżej 36 tygodnia ciąży, które bardzo często po urodzeniu, ale także i w pierwszych tygodniach i to samo.

00:13:55

Latach życia wykazują zaburzenia koordynacji ssania, połykania i oddychania.

00:14:00

Mają często zwiększony ubytek masy ciała i bardzo często wymagają konsultacji laktacyjnych. Czyli to są no wiesz, dzieci, które to opieką musimy objąć.

00:14:12

Jak wyglądał by taki harmonogram wielu specjalistycznych wizyt? My oczywiście wielu ośrodkach już wysokospecjalistycznych w poradniach neonatologicznych zlokalizowanych przy klin.

00:14:27

Nitach neonatologii przy centrach perinatologii cznych.

00:14:30

Taki harmonogram wizyt juz realizujemy, ale chcielibyśmy oczywiście, żeby on był realizowany w ponad 20 takich ośrodkach w Polsce w pierwszym roku życia wcześniaka chcielibyśmy widzieć przynajmniej 5 razy, a więc w pierwszym 3, 6, 9 i 12 miesiącu życia, wieku skorygowanego, a więc tego wieku od noszonego do wieku.

00:15:03

A więc 40 tygodnia ciąży w 2 roku życia to około 4 wizyty obligatoryjnie bo 18 i w 24 miesiącu życia. To jest niezwykle istotne. Bardzo ważne jest również tutaj wspomnieć o tym, że wśród tych wizyt kompleksowych jest bardzo istotna. W pierwszym roku życia po skończeniu 12 miesiąca życia wieku skorygowanego, ocena psychologiczna, no i w 3 roku.

00:15:32

Życia chcielibyśmy, aby były 3 wizyty według wieku już wtedy kalendarzowego, a więc urodzeniowego.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały