Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Transkrypcja video Profilaktyka nawracających zakażeń układu moczowego 

00:00:13 

Przy się mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć i pytanie, dlaczego my chcemy stosować to profilaktykę przeciw bakteryjną w sytuacjach nawet owych chociażby zakażą, boimy się przede wszystkim o wytworzenie się blizn, bo blizna to jest coś, co uszkadza trwale nerkę i obecność. 

00:00:31 

Eee, wielu takich blizn prowadzi do upośledzenia czynności miąższu nerkowego, dobrze? 

00:00:39 

Przewlekłej choroby nerek. 

00:00:41 

Wraz z jej fazą końcową i koniecznością. 

00:00:43 

Leczenia nerką zastępczego. 

00:00:45 

Fill przede wszystkim czynnikami, które sprzyjają tworzeniem się mglisto, gorączkowe zakażenia nawracające oraz odpływy pęcherzowo moczowo, dobre, nie bez wpływu są również czynniki genetyczne. No i wtedy tak jak mówię, pojawiają się blizny, nadciśnienie i przebyta choroba nerek. 

00:01:05 

Bardzo lubię to przejdzie owcze, ponieważ rolę pokazuje to ta praca stara praca, która pokazuje, że prawdopodobieństwo tworzenia się blizny wzrasta wraz z liczbą nawrotów, czyli im więcej epizodów. 

00:01:20 

Gorączkowych tym czy większa szansa, że się zrobi zna podobny jest odpowiedź Węgorzewo na przewodowym, ale proszę zobaczyć, że. 

00:01:29 

Fill ryzyko nawrotu nowych zakażeń fill w przypadku odłów pokaże chyba przewodowych rośli, ale tylko przy odprawach wyższych stopni i podobnie ma się ta sytuacja. 

00:01:43 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę Fill, rozumiem blizny fill, czyli odpływie niskiego stopnia nie stanowią specjalnie tak jak tutaj państwo widzicie zagrożenia natomiast, o których wyższe odpływy 4 5 stopnia na pewno są sytuacją sprzyjającą powstawaniu. 

00:02:01 

Yy na obrotowych zakażeń, jak również bliz w nerkach. Co dotrzeć stopnia 3 to tak. 

00:02:08 

Jest praktycznie rzecz biorąc dla pograniczu. 

00:02:14 

I teraz ważne jest, żebyśmy decyzję o stosowaniu L przeciwbakteryjne i profilaktyki, żebyśmy ją weryfikowali coś miesięcy własnych. Z uwagi na fakt, że jednak coraz częściej obserwujemy to ll. 

00:02:33 

Tą antybiotyk, o. 

00:02:35 

Oporność tak, że to jest bardzo ważny i praktycznie, żeby ons też dobrze by było, żebyś stosować tam profilaktykę przeciw bakterii nu jeżeli inne środki. 

00:02:44 

Profilaktycznie nie są wystarczające. 

00:02:48 

Yy farmakologiczna profilaktyka u dzieci Eee prenatalnym podejrzeniem wady układu moczowego nie jest standardowo zalecane i to chciałam z całą mocą podkreślić. 

00:03:00 

Natomiast należy monitorować pod kątem wystąpienia zakażdym takie dziecko aż do czasu zakończenia diagnostyki układu Moczowego. Jeżeli mamy dzieci, które mają właśnie odpływy wyższe, to fill u tych dzieci taka profilaktyka jest. 

00:03:19 

Jak również wskazana jest profilaktyka lvu dzieci z nawracającymi zakażeniami układu moczowego. Natomiast jeżeli mamy właśnie dzieci z cewnikowanie, to zarówno przypadku jedno rozumiałby za cewnikowania, jak i pozostawienia cewnika L na stałe przez dłuższy czas. Tutaj nie ma takich zaleceń, a żeby wprowadzać profilaktykę przeciw. 

00:03:50 

Bakteryjną potencjalne korzyści to już tak, jakbyśmy podsumowując to są nawracające gorączkowy zapra. 

00:03:56 

Uczenia dzieci z wyższymi odpływami pęcherzowo Fill odpływami Pęcherzowo Moze Ludowymi oraz dzieci Zbadanie, które znacząco utrudniają swobodne spółki oczu. 

00:04:08 

To są chłopcy zestaw koncepcji tylnej do czasu ll oczywiście korekcji tej wady, czy też dzieci, które mają zwężenia moczowodu znaczące, które doprowadzają do fill znaczącego wodonercze też to czasu, korekty wady, ale pamiętajmy, że fill jednocześnie musimy stosować inną profilaktykę. 

00:04:29 

To znaczy dążyć do yyy opanowaniu treningu, do opanowaniu yy kontroli nik dzieci. 

00:04:36 

Jak najszybciej zakończyć trening czystości u najmłodszych dzieci wprowadzić właściwe nawyki higieniczne, dać odpowiednią ilość płynów, leczyć zaparcia i leczyć. Oczywiście współistniejące zaburzenia, o ile to możliwe. 

00:04:52 

Yy tu mamy tabelę, która pokazuje, jakie eel mogą być stosowane i w jaki sposób leki przeciw bakteryjne w profilaktyce zakażeń i nowa w zaleceniu. Już prawie, że ostatni, że jeżeli mamy dzieci z nawracającymi zakaz. 

00:05:12 

Musimy przede wszystkim, jeżeli wykluczymy Paweł Układu Moczowego, musimy również wykluczyć czynnościowe zaburzenia wydalania, moczu i stolca i jeżeli stwierdzimy fill w badaniach, uroslo metry czysto medycznych, że mamy do czynienia z pęcherzem noragami czy z takimi czynnościowym i zaburzeniami Dolnego odcinka dróg moczowych, czy to wówczas musimy zastosować odpowiednią terapię, właśnie usprawniającą czynności dolnych dróg moczowych? No i oczywiście ich widać, a zabaw to już cały czas się podkreślam, ale. 

00:05:44 

Mam nadzieję, że to. 

00:05:45 

Ll państwu zostanie w pamięci alternatywne metody profilaktyki mogą być stosowane. 

00:05:51 

Ale praktycznie rzecz biorąc nie ma dowodów takich twardych dowodów na to że one są skuteczne mam tu na myśli motor terapię między innymi uro vaxom są żurawin czy też probiotyki ostatnio tak modna stosowany 

00:06:08 

Bardzo często pytacie Państwo uro vaxom jest tylko przydatnych wówczas jeżeli mamy fill florę jednolitą i wszelkie kolik dla inna inne bakterie, to nie działa. 

00:06:17 

Podajemy dzieciom powyżej 4 roku życia. To jest jak gdyby taka szczepionka doustna, która zabiera lzach. 

00:06:26 

Bakterii jest jakis Koli. 

00:06:28 

EE ona może być stosowana zarówno w trakcie, a w tym długo zakażenia. Czyli to jest wtedy jest to jako leczenie wspomagające, ale jako leczenie właśnie profilaktyczne, zapobiegające stosowany przez 3 miesiące w taki sposób, że się podaje jedną kapsułkę przez 3 miesiące rano przed posiłkiem. Czy żurawinę skuteczna, bo ona niby zawiera nie silne takie atwe zyny, niepozwalające przy bieganiu bakterii do Nabłonka. 

00:07:01 

Również zmienia ph, czyli zakwasza. 

00:07:04 

Lel ale praktycznie żebrzący yy są badania, które pokazują, że działanie jest korzystne, ale również i takie badanie, które tej tego nie potwierdzają. 

00:07:16 

Związku z tym no może to być stosowana i u pewnych dzieci. Być może przyniesie to efekty, probiotyki, probiotyki. Ostatnio takie modne. No na czym ma polegać ich działania? 

00:07:29 

Mamę zlikwidować Europa to denne wyprzedź niejako turo patogenne bakterie w przewodzie pokarmowym tak to jaką jest tu zobaczymy. Zobaczcie państwo na tym, by słoneczku tl patogenne zostały wyeliminowane ll i pomy również one pobudzają fill przewód pokarmowy, nabłonek do produkcji tę rozgłośnię nie swoistego układu immunologicznego. Poza tym produkt produkują mikro cyny, czyli substancje hamujące rozwój innych bakterii. 

00:08:03 

I dzięki temu, no mają korzystnie wpływać na. 

00:08:09 

Rozwój zakażenia ten dobroczynny wpływ wykazano w kilku badaniach, ale jeżeli zrobiono jakąś głębszą meta analizę i która l. Która obejmowała 10 badań z randomizacją, to to badanie niestety nie potwierdziło takiej korzyści płynących z zastosowania probiotyków, ale na pewno u części dzieci jak najbardziej się to sprawdziło. Nie układu moczowego czy też nawracających zakażeniach. 

00:08:41 

Nawet bez gorączkowych należy się zastanowić, dlaczego takie dzieje, a więc musimy dążyć do zdiagnozowania tej przyczyny. 

00:08:49 

Jak wygląda taka diagnostyka? Otóż w pierwszym takim nieinwazyjnym badaniem, który jest zalecany u każdego dziecka, które przebyło zakażenie układu moczowego, a nie nie starsze niż 24 miesiące. Musimy badanie usg wykonać również takie badanie, wykonać u dzieci starszych. Jeżeli rozpoznajemy gorączkowe zakażenie, zakażenie o nietypowym przebiegu u dzieci z czynnikami ryzyka, o których już wcześniej mówiłam. 

00:09:19 

No właśnie, w przypadku nawrot owych zakażenie układu moczowego. 

00:09:23 

Jest to badanie i tak jak mówię, mniej wazy jne i ona już pokaże nam yy takie znaczące wady, jak na przykład tutaj mamy do czynienia z wadą w postaci zastawki cewki tylnej. Charakterystyczny objaw dziurki od klucza czy też olbrzymie w ogóle darcia po stronie prawej. 

00:09:44 

Bardzo często zastanawiamy się, czy wykonywać systemu retro gra filmik cywilną, bo to już jest badanie inwazyjne. Ono powinno być wykonywane u każdego dziecka, u którego obraz usg po przebytym zum wykazuje nieprawidłowości może sugerować fill właśnie też o tym w opiekę drzewo moze wodorowy. 

00:10:06 

U dzieci z nawrat owymi zakażeniami układu moczowego lub też jeżeli zakażenie górnego odcinka miało przebieg ciężki przebieg sceptycznie, to wtedy Tracy stylu retro grafika jest konieczny. 

00:10:19 

Ona nam może pokazać właśnie obecność odpływów. Pamiętasz mnie? Euro genny także bardzo istotne badanie, które praktycznie, żeby on jest jedyny do rozpoznawania, jest złotym standardem w rozpoznawaniu odpływu państwa. 

00:10:33 

Żałoba przewodnią tego scyntygrafię statyczną, która może pokazać nam świeże zmiany przy zakażeniu ostrego doniczkowego, zapewnione i tak jak już mówiłam, bora praktycznie się nie wykonuje w tym osób. 

00:10:48 

Tym stanie, ale. 

00:10:50 

Powinno się, zaleca się wykonać je u dzieci, które przebyły ostrą odmiedniczkowe zapalenie nerek, czy też u dzieci, którymi rozpoznaliśmy wysoki odpływ. 

00:10:59 

Podażowa łoś moczowo do wy i to u tych dzieci powinniśmy szukać właśnie tych blizn pozapalnych, ale nie wcześniej. Wykonujemy to badanie niż po 4 do 6 miesiąca od epizodu ostrego odmiedniczkowe go zapalenia nerek. Wtedy wcześniej blizny się mogą jeszcze nie. 

00:11:17 

Otworzyć i na koniec 2 słowa o szczepieniach, bo bardzo często jest to pytanie L właśnie pediatrów. Czy możemy szczepić, kiedy możemy, kiedy nie można, a kiedy należy, kiedy nie szczepimy? 

00:11:30 

Oczywiście tak jak w przypadku wszelkich ostrych infekcji, tak przypadku ostrego zakażenie układu moczowego zarówno górnych, jak i dolnych dróg moczowych czy przy zaostrzeniu przewlekłego od miejscowego zapalenia nerek nie powinniśmy dziecka szczepić. 

00:11:46 

Natomiast po ustąpieniu tej infekcji zwykle najbezpieczniej będzie do 2 tygodni od ujemnego posiewu moczu. Jak najbardziej możemy dziecko, a nawet jest wskazane, żeby dziecko zaszczepić. 

00:12:00 

Pytacie też państwo coś dziećmi, które profilaktycznie otrzymują leczenie przeciwbakteryjny. Możemy szczepić, możemy też szczepić przy bezobjawowej bakterii i Przylot Podtytuły, jeżeli nie potwierdzimy zakażenia układu moczowego. 

00:12:15 

No i tak podsumowując chciałam powiedzieć, że noga zalecenia dały nam narzędzie do tego dały nam podpowiedzi, jak mamy postępować z dziećmi w określonych sytuacjach, ale to są tylko dla nas powinny być wskazówki pomocne narzędzie przy podejmowaniu decyzji, ale nie może nas ono zwolnić od myślenia. Nie musimy podjąć decyzję. 

00:12:39 

Odpowiednią dla konkretnego pacjenta odpowiednim stanie i uwzględnić wiele takich indywidualnych aspektów. Także mam nadzieję, że ten nasze dzisiaj spotkanie pomoże państwu w codziennej pracy lekarza. 

00:12:57 

Kończąc chciałam państwu bardzo podziękować za uwagę z naszego pięknego, zielonego. Już w tej chwili Wrocławia. Dziękuję bardzo. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały