Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Epidemiologia i czynniki sprzyjające rozwojowi nowotworu

prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Wczesna diagnostyka onkologiczna na poziomie gabinetu pediatrycznego ODC. 1/5

Czym charakteryzują się nowotwory wieku dziecięcego, rola czynników środowiskowych i genetycznych w ich powstawaniu

Transkrypcja video „Epidemilogia i czynniki sprzyjające rozwojowi nowotworu”

00:00:24

Wczesna diagnostyka onkologiczna, o czym chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć o pierwsze epidemiologii nowotworów i o czynnikach sprzyjających rozwojowi nowotworów. Dalej, kiedy lekarz powinien myśleć o rozpoznaniu nowotworu, czyli jakie dane z wywiadu, badania przedmiotowego, a także podstawowych badań dodatkowych powinny zwrócić uwagę lekarza na możliwość wystąpienia nowotworu.

00:00:52

Bardziej chciałam omówić najważniejsze nowotwory dziecięce, czyli nowotwory Układu Krwiotwórczego i Chłonnego, a więc białaczki i chłoniaki, ale mniej pod kątem leczenia, a pod kątem właśnie tego, jak powinniśmy pacjentów z tego rodzaju nowotworami rozpoznać dalej.

00:01:10

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, bo to 2 pod kątem częstości nowotworów wieku dziecięcego Balin Ewroon Blast Oma Neuroblastoma i Guzy.

00:01:22

Tkanek miękkich.

00:01:25

Zacznijmy od nowotworów wieku dziecięcego. Każdego roku w Polsce rozpoznajemy od tysiąca do 1200 nowotworów u dzieci, z czego średnio 70 do 80% jest całkowicie wyleczonych.

00:01:43

Dlaczego nie jest to dlatego, że wciąż ponad 70% nowotworów rozpoznawanych jest bardzo późno w 3 i w 4 stopniu zaawansowania, kiedy ta wyleczalność jest stosunkowo niska?

00:01:58

Rozpoznanie nowotworu w pierwszym i 2 stadium wyleczonym to wyleczalność około 90 do 100% i dlatego dzisiaj o tym jak rozpoznać nowotwór będziemy mówić.

00:02:11

Nowotwory u dzieci to 2 po wypadkach urazach i zatruciach przyczyna zgonu, ale pierwsza chorobowa przyczyna zgonu u dzieci i młodzieży między pierwszym a 19 rokiem życia.

00:02:26

Albo tworu dzieci są oczywiście rzadsze niż u dorosłych. To jest około 1% wszystkich chorób nowotworowych w Polsce i tutaj częstości zapadalność niewiele różni się od danych europejskich. Ryzyko zachorowania na nowotwór w Polsce w pierwszych 15 latach.

00:02:47

To około 1 X 625 dzieci.

00:02:52

Wiemy już, że te nowotwory dziecięce są zdecydowanie rzadsze, ale czy one różnią się od nowotworów u osób dorosłych? Przede wszystkim, aby bardzo duże zróżnicowanie histologiczne w nowotworach dziecięcych mamy bardzo różne umiejscowienia anatomiczne dominują zupełnie inne nowotwory niż u dorosłych i inna jest też kwalifikacji.

00:03:16

Nie widzę 92% nowotworów dziecięcych, ma charakter nie nabłonkowych, a klasyfikacja odbywa się według tkanki, z której one powstały u dorosłych przeważają nowotwory o charakterze nabłonkowe ym, a klasyfikacja jest skolei na rządowa.

00:03:37

Jak wygląda statystyka wśród nowotworów dziecięcych? Innymi słowy, w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej spotkać się możemy przede wszystkim z białaczka mi, bo ono dominują wśród nowotworów dziecięcych na 2 miejscu są guzy ośrodkowego układu nerwowego na 3 chłoniaki, a pozostałe nowotwory to jest mniej więcej między 8 a jeden.

00:04:07

Co na 3% wszystkich nowotworów dziecięcych.

00:04:12

Bardzo ważną cechą nowotworów dziecięcych jest ich niesamowicie. Wielka dynamika rozwoju zdecydowanie szybsza niż u osób dorosłych. Nowotwory dziecięce potrafią bardzo zwiększyć swoje wymiary nawet w ciągu kilku dni. Mamy bardzo różną też częstość występowania poszczególnych nowotworów w zależności od wieku dziecka.

00:04:36

Nieco częstsze są one nadal wśród chłopców niż u dziewcząt i wpływ środowiska na nowotwór. Wystąpienie nowotworu zaczyna być coraz bardziej znaczący.

00:04:48

Jeśli popatrzymy na występowanie nowotworów, a wiek dziecka, to tak ostre białaczki limfoblastycznej, choć występują w każdym wieku od zera do 19. Roku życia, to jednak ich szczyt zachorowań, a to jest między 2 5 lat ostre białaczki nie limfoblastyczna.

00:05:08

To raczej głównie okres niemowlęcy, ale oczywiście wystąpić mogą w każdym wieku.

00:05:14

Dzieci do pierwszego roku życia będziemy myśleli o neuroblastoma mi, o retino blast, o mi, o HEPA to obraz tasmie, a w okresie młodzieńczym raczej będą dominowały chłoniaki, ostro, sarcoma czy mięsak julinka.

00:05:30

Powiedziałem wcześniej, że częściej chorują chłopcy. Kiedyś ta przewaga była zdecydowanie większa, ale nadal nowotwory są częstsze u chłopców niż u dziewczynek.

00:05:42

Mówiąc o tym, że nowotwory są częstsze u chłopców, chciałbym podkreślić, że ta różnica nie jest już w tej chwili tak duża, jak była kiedyś, ale nadal występuje u chłopców. Będziemy mieli więcej białaczek i chłoniaków u dziewczynek. Więcej raka tarczycy, kory nadnerczy czy guzów zarodkowych.

00:06:03

Badania światowe pokazują, że wśród rasy białej więcej jest na przykład zachorowań na miejsca kiinga czy nowotwory jąder i białaczki.

00:06:13

Vazil będzie mniej guzów Williamsa niż w Europie i w Stanach Zjednoczonych, natomiast wśród rasy czarnej i więcej będzie chłoniaków, burki ta czy raka tarczycy, a w Japonii 12 krotna większa zachorowalność na raka szyszynki to Wszystko pokazuje.

00:06:33

Jak ważne są wpływy środowiska.

00:06:37

Jakie czynniki będą sprzyjały rozwojowi nowotworu? To, co bardzo istotne, że nowotworem człowieka powstają w wyniku równoczesnego działania kilku czynników prowadzących do uszkodzenia genomu zdrowej komórki, a w konsekwencji zaburzeń metabolizmu i zaburzeń proliferacji.

00:07:01

Wśród czynników środowiskowych, które mają wpływ na rozwój nowotworu, wymienia się całą masę rzeczy od promieniowania jonizującego przez rolę pola elektromagnetycznego, która wciąż jest dyskusyjna przez różnego rodzaju związki chemiczne, leki cytostatyczne, ale także czynniki infekcyjne. Nie bez znaczenia jest tu także zażywanie kokainy i marihuany.

00:07:29

Jeśli ma ono miejsce w ciąży, to znacznie wzrasta ryzyko radomiła o sarcoma udziec.

00:07:38

Wśród czynników środowiskowych wymienia się także pestycydy, szczególnie u małych dzieci i szczególnie kojarzy się udział tych pestycydów z białaczką, szpikową, Fap Em 4 albo M 5. Nie bez znaczenia wśród czynników sprzyjających rozwojowi nowotworu są czynniki genetyczne, ale także zaburzenia odporności.

00:08:03

Wśród czynników genetycznych wymieniał się mutację genów, które bezpośrednio są zaangażowane w rozwój nowotworu jak wt jeden czy wt 2, ale także mutacje genu, w wyniku których dochodzi do kolejnych mutacji i znaczących delecji Chromosomu alnych w kluczowych loci, jak ma to miejsce u dziecka z anemią fanko niego.

00:08:28

Wreszcie mutacje genów bezpośrednio zaangażowanych w naprawę dna czy złożone zespoły chromosom alne, zwiększający osobniczą podatność na rozwój nowotworu. Jak więc widzimy te czynniki genetyczne odgrywają ogromną rolę w powstaniu nowotworu.

00:08:50

Osoby z pewnego rodzaju chorobami tak te, które wymienione są tutaj, czyli za zelde niz mem z wrodzoną dyskredytacją neuro Fibro Matową z różnego rodzaju zaburzeniami chromo sowy mi jak zespół dałna czy klinefeltera. Ale wiem fanko niego. Te osoby mają znacznie większą podatność na wystąpienie nowotworu niż osoby bez tych zmian.

00:09:17

To samo dotyczy zaburzeń odporności, takich jak ciężkie złożone zaburzenia odporności, choroba wisko ta olbrich, a to są te choroby, w których nowotwór ma szanse znacznie większą na rozwinięcie się niż u pacjenta, który tymi chorobami obarczony nie jest warunkami niezbędnymi były uzyskania wysokiej wyleczalność i na nowotwory soi jest przede wszystkim wczesne rozpoznanie i stąd dzisiaj.

00:09:48

O tym będziemy mówić.

00:09:50

Ostateczne diagnozowanie i leczenie musi się odbyć wyłącznie w ośrodkach Onkologii i hematologii dziecięcej, które są w każdym województwie i im prędzej dziecko trafi do tego ośrodka. Tym ma większą szansę na pełne wyleczenie.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały