Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Grypa - Informacje ogólne, metody diagnostyczne - prof. dr hab. Lidia Brydak

prof. dr hab. n. med. Lidia Brydak
Grypa u dzieci ODC. 1/4

Informacje ogólne, metody diagnostyczne oraz porównanie objawów grypy i przeziębienia.

 

Transkrypcja Informacje ogólne, metody diagnostyczne (odc. 1) 

 

00:00:00 

 

00:00:00 

 

00:00:02 

 

00:00:02 

 

00:00:04 

 

00:00:04 

 

00:00:21 

 

00:00:21 

 

00:00:27 

Pozwolicie państwo, że się przedstawię? Jestem kierownikiem zakładu badania wirusów grypy i kierownikiem jednego ze 149 krajowych ośrodków do spraw grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Państwowy zakaz higieny Warszawa. 

00:00:45 

Dziękuję serdecznie za zaproszenie z wykładem jegi peu dzieci na forum pediatrii praktycznej. 

00:00:52 

 

00:00:55 

 

00:00:56 

UE zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, co roku w całym świecie rejestruje się od 5 do 10% zachorowań na grypę eurosów dorosłych, 22/30% zachorowań dzieci, aczkolwiek w Polsce pozwolę sobie dodać, że to wyrządzić do 40% zachorowań i dzieci 3 do 5 milionów ciężkich powikłań pogrypowych. 

00:01:22 

 

00:01:23 

Ja bym również 292 650000 zgonów, chociaż moim zdaniem liczba ta zdolność jest zdecydowanie zaniżona. Na przykład tak się dzieje po prostu w Polsce. Podczas infekcji wirusem grypy. Jeżeli kichamy to wielkie problem na. 

00:01:47 

Na ale zalu jakim jaki wysadzisz nas przechodzi na ubrania i inne po prostu ludzi. 

00:02:00 

 

00:02:01 

Oczywiście PL powinniśmy przestrzegać zasad higieny, to znaczy częste mycie rąk ll. Jeżeli dziś, a nie zatrzymywać chusteczką jednorazową, którą potem potem usuwane zakażenie wirusem grypy na powierzchniach gładkich utrzymuje się do 24 godzin na powierzchniach Chropowatych od 4 do do 6. 

00:02:31 

Dać im okres wyglądania UE zależy oczywiście od naszego układu immunologicznego. 

00:02:38 

 

00:02:38 

To jest od stylu w niej od Zaparzenia w kontakcie stałym przypadku u dzieci z grupy podwyższonego ryzyka. Ten może może być to znacznie przedłużone były po. 

00:02:54 

Charakteryzuje się tym, że występuje nagle objawia się wysoką temperaturą, bólem głowy, katarem, czas lem zależności. Oczywiście od naszego układu immunologicznego. 

00:03:08 

 

00:03:09 

EE wiadomo w 1947 roku, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia zastanawiała się, co zrobić, żeby monitorować jak ciążę w niego z grupy feel biur grypy U powstał międzynarodowy nadzór nad grupą i Polska. Od 1957 roku uczestniczymy na czym ten? 

00:03:40 

EE nadzór po prostu poleca. 

00:03:44 

 

00:03:45 

Myśmy planował środek do spraw, gdzie tu w dwutysięcznym 13. Dwutysięcznym 14 sezonie 50 żeśmy zmodyfikowały ten natur, a mianowicie jest to nadzór internetowy Selgros w nadzorze tym uczestniczy 16 wojewódzkich stacji sanitarno epidemiologicznych. 

00:04:08 

 

00:04:10 

Współpracy z lekarzami rodzinnymi analizuje to się przededniu grupach wieku, a myślę od zera do 4 roku życia, 5 do 9, 10 do 14, 15 do 25, 27 do 44, 45 do 60, 4 i powyżej 60/5 roku życia. 

00:04:40 

 

00:04:41 

I teraz zgłaszający się pacjent do lekarza, który uczestniczy w nadzorze. W tym wypadku siąpi no to jest ograniczone nazwy pobierany jest materiał materiał do badań wirusologicznych. 

00:05:01 

EE, który jest następnie przesłany do wojewódzkiej stacji Sanitarno epidemiologicznej. Wszystko to się dzieje komputerowo. To potęga. Oczywiście, oprócz oprócz przesyłania oprócz przesyłania na to miało i. 

00:05:13 

 

00:05:24 

 

00:05:24 

Teraz krajowy osrodek do sprawy, gdy porównuje to i na stronie wlóz. 

00:05:33 

Przesyła informacje o sytuacji w niego so logicznej i sytuacji epidemiologicznej. Spodziewałem na sentinel Inc tępieniem sentyment to jest to jest nadzór, który uczestniczą lekarze, a na osądzenie to są badania, które przychodzą albo prywatnie, albo ze szpitali. 

00:05:56 

 

00:05:57 

Jadę również, jesteśmy zobowiązani dać informacje o sukcesach diety typu a i linia z wirusa grypy typu B niezależnie od wszystkiego mamy raporty dwutygodniowe do nadzoru, który wbijamy na stronę Światowej Organizacji Zdrowia, o liczbie przebadanych prób z podziałem na pozytywne i negatywne. 

00:06:27 

Informacje osób ćpasz i dyniach grypy typu B. 

00:06:32 

 

00:06:33 

Miał zaraz wytłumaczę, dlaczego to jest tak istotne, no z istotnych wielu powodów. Po pierwsze. 

00:06:42 

Jeżeli nie będzie. 

00:06:45 

Wiadomości jak wirus pro życzen świecie nie będzie możliwości zrobienia szczepionki przeciwko życie na następne, śledząc 2 sprawa bardzo istotna. 

00:07:01 

 

00:07:01 

Możemy nie przechwycić wysoce patogenne go wirusa grypy, który może być źródłem powstania i wywołania pandemii grypy, A po 3 że mamy obecnie leci anty grzybowe nowej generacji, ale o tym fill po prostu porozmawiamy później. 

00:07:24 

 

00:07:24 

 

00:07:24 

 

00:07:26 

Bardzo często objawy diety są mylone z przyszłym wiezniami. Grupa to jak mówiłam wysoka temperatura, wysoka gorączka, złe samopoczucie bez kluczy nie odeszło si szerszy order tazer dreszcze, zmęczenie, pocenie, wymioty, zawroty głowy. Ll może może utrzymać zmieniać przez kilka tygodni, a przeziębienie to jest jedynie ta pani jest. 

00:07:56 

Za nieznaczne Brat do lampki. Objawy te występują od 7 do 10 dni. 

00:08:04 

 

00:08:04 

 

00:08:06 

A wspólne to są objawy na osobę, ból gardła, ból głowy, bo adams ta utrata apetytu, czas el pisanie Diagności to no ale to wina grypy oparta jest na potwierdzeniu obecności antygenu i potwierdzenie przyrostu poziomu przeciwciał. Najpierw omówię potwierdzenie obecności Antygenu. 

00:08:32 

 

00:08:32 

Posty przesiewowe tak zwane testy customowe przy dużej zmasowanej infekcji. 

00:08:39 

 

00:08:39 

 

00:08:39 

U mogą być użyte, ale metoda ta wymaga potwierdzeń metodą revital Pis Jan. Stacje, które nie posiadają chociaż już teraz wszystkie mają są jeszcze używane metody immuno fluorescencyjne i zalecenie wirusa prowadzi się enzo lotka w późnych i hodowla frankowych. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że szczepionka ta. 

00:09:07 

 

00:09:10 

Gotowana jest wzor od czas w zarodkach kurzych. 

00:09:14 

 

00:09:14 

 

00:09:15 

Jak pobierany materiał do badań jego so logicznych? 

00:09:20 

Musimy mieć 3 patyczki wymag owe wymaż znoszę, zmusza gardzieli ll z najbardziej zaludnionych miejsc fill, jak również wymaż z jednej dziurki od nosa z jednym patyczkiem. 

00:09:36 

2 wielkie nosa. Wszystko to wkładamy do jednej probówki, czyli mamy 3 patyczki i przesyłamy do do laboratorium diagnostycznego. 

00:09:49 

 

00:09:50 

Ale przypadku osób ciężko chorych EE możemy również pobierać, pokłócimy zgrzewa ostrze, löwe go płyn mózgowo rdzeniowy, wysiąść ucha środkowego i tutaj chciałabym podkreślić, że. 

00:10:08 

Jedynie w uchu środkowym wirus ten nawet do 7 dni potrafi się po prostu utrzymać. Materiał bio przyjmy przyjmy to materiał pośmiertny, kiedy możemy stwier. 

00:10:26 

Jak dla kiedy pacjent po prostu umarł, pobiera się go albo z tanki publicznej, albo franki sercowej sens owej wszawicy zależności od przebiegu infekcji grupowej. 

00:10:26 

 

00:10:47 

 

00:10:48 

 

00:10:48 

2 metoda potwierdzająca, że pacjent przeżył, że pacjent przeszedł. 

00:10:57 

Gdyby te to już rocznicy przyrostu poziomu przeciwciał IG pobierana jest trefna sprzed. 

00:11:06 

Podlega badaniu EE mamy surowice super na tętnie i oznaczamy poziom przeciwciał EE anty ze magno tymi nowyh też są zahamowania hemaglutyniny że magenty nacji i oznaczenie poziomu przeciwciał anty nogami gazowej. 

00:11:25 

 

00:11:26 

Ze względu na to, że od paru lat mamy szczepionkę, która jest cztero składnikowe, to też ozeasza wykonywany jest stero na antygenami wirusa grypy, sub typ wirusa grypy A h jeden N jeden pdm 0 0 9 sub typu wirusa grypy typu A. 

00:11:53 

 

00:11:54 

Ha 3 2 i większa od grypy typu B Linia Yamagata i również linia Wiktoria też przeciwciał anty na broń i gazowych. 

00:12:07 

Obecnie jest używany jedynie w badania, że naukowych podstawowe metody diagnostyki wirusa grypy w jego oddechowych i ze szczególnym uwzględnieniem grupy macie państwo przedstawione na tym slajdzie. 

00:12:24 

Eee nie. 

00:12:25 

 

00:12:26 

To, co powiedziała przedmiot wymaz z nosa wymaz z nosa gardzieli aż pirat popłuczyny ze warstw celowego płyn mózgowo rdzeniowy w 10 HI na tego odbiorcy inne widzicie państwo, że izolacje izolacje robi się na zarodkach kurzych. Tego typu badania są wykonywane jedynie w krajowym ośrodkiem do spraw grypy. 

00:12:53 

 

00:12:53 

I Zalacze jest również wirusa grypy w próbki pobranej prowadzona jest przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne i mamy milorad się biologii molekularnej, które już wszystkie 16 wojewódzkich stacji Posada Fill tak zwany Lip Balm ale te pcr II w zależności od. 

00:13:22 

Długości fali odczytujemy, odczytujemy, ale oprócz tego jeszcze w krajowym ośrodkiem do spraw grypy możemy przy jednym pobraniu określić obecność innych wirusów oddechowych, dlatego, że w tym samym czasie co krąży wirus grypy. 

00:13:33 

 

00:13:45 

 

00:13:47 

Ciąży około 200 wirusów oddechowych. 

00:13:52 

Panie żadnym wypadkiem potwierdziles Światowa organizacja Wytypowała te, które najczęściej są, czyli możemy przy jednym pobraniu śledzić i mamy wirus grypy typu a i typu B mamy w niego, ale w auto jest najczęstszym wirusem atakującym dzieci. 

00:14:13 

 

00:14:14 

AIA będą w jego metod nemo wirus koronawirus 2 229 ie NL się slamsy i chciałam, aby jego Zero 43 w jego sprawy P 1 2, 3 i 4 drużynowe już on tego wirus i bog wie już. Dlaczego to jest tak istotne, że żebyśmy mieli świadomość? 

00:14:43 

Że na widok droopy nie działają antybiotyki, żebyśmy mieli. 

00:14:49 

 

00:14:50 

Żebyśmy mieli świadomość, że to jest infekcja w jego słowa. Owszem, używa się antybiotyki. Jeżeli dochodzi do powikłań bakteryjnych i tutaj mamy na tym, jakie są metody, na jakiej hodowli piankowej, fantowej się schody, to mówię po to, żebyście Państwo mieli świadomość, że że. 

00:15:17 

 

00:15:18 

Na hodowli Kwantowy możemy potwierdzić łatwiej izolacje innych wirusów oddechowych, które które, które możemy po prostu przebadać w laboratorium, jakie najczęściej są postaci zakażeń oddechowych, obejmuje po pierwsze górne drogi oddechowe przeziębienie, zapalenie gardła. 

00:15:46 

Migdałków, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok bocznych nosa. 

00:15:51 

Dolne drogi oddechowe to zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. 

00:15:58 

 

00:16:03 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały