Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Patogeneza i czynniki ryzyka ciężkiego zachorowania RSV

prof. dr hab. n med. Ewa Helwich
Profilaktyka zakażeń wirusem RS ODC. 2/5

Charakterystyka patogenezy, wskazania do hospitalizacji

Transkrypcja video Patogeneza i czynniki ryzyka ciężkiego zachorowania RSV

00:00:27

Teraz Ryga ństwa będziemy mówili o patogenezie i czynnikach ryzyka ciężkiego zachorowania. Trzeba pamiętać o tym, że synonimem ciężkiego zachorowania dla małych dzieci w zasadzie jest konieczność hospitalizacji. Jeśli dziecko może być leczone w domu, to to to zachorowanie nie ma takich znamion ciężkiego zachorowania, jeśli.

00:00:58

Stwierdzam już, że te objawy są zaawansowane i oceniamy, że to jest groźne dla dziecka, że przebieg tego zachorowania może być i dalszych etapach się pogarszać.

00:01:13

To wtedy oczywiście takie dziecko to kierujemy do szpitala. To co zamawiamy państwa przez przy pomniku Unia to to, że noworodki urodzone przedwcześnie popularnie jest nazywany wcześniakami, rodzą się z bardzo niedojrzałym układem.

00:01:30

Oddechowym i z niepełnym rozwojem płuc. Przypominam państwu, że w okresie embrionalnym, który trwa.

00:01:37

Do 7 tygodnia życia dziecka. Ten rozwój układu oddechowego jest jeszcze już jest zapoczątkowany między 7 a 17 tygodniem wieku płodowego. Mamy okres kanalii, co wy z określonym już obrazem histologicznym obrębie rozwijających się płuc.

00:02:04

Między 17 a 27 tygodniem życia płodowego jest okres pseudo gruczołowy, a pamiętając, że w tej chwili niektórym dzieciom już dwudziesto 3 3 tygodniowej ciąży czy dwudziestocztero tygodniowej ciąży udaje się przeżyć, nam udaje się im pomoc w tym przeżyciu. To trzeba pamiętać, że ten rozwój układu oddechowego jest bardzo niepełne. L ogóle nie ma mowy jeszcze o pęcherzykach.

00:02:37

EE te pęcherzyki płucne pojawiają się dopiero po 36 tygodniu ciąży. Między 28 a 36 mamy do czynienia z okresem woreczkow ym. Apel pro w okresie między 36 tygodniem te wieku płodowego a 2 roku 2 3 rokiem życia.

00:03:01

E trwa etap pęcherzyka rozwija się wtedy mikro krążenie płucne, które umożliwia swobodne oddychanie, ale ten czas rozwoju pęcherzyków trwa jeszcze znacznie dłużej, bo do 18 22 roku życia osobnika także proszę państwa.

00:03:23

Ta ewolucja zmian uświadamia nam, jak bardzo nie dojrzało jest układ Oddechowy chwili urodzenia przedwczesnego dziecka i jak bardzo on jest narażony nie tylko na uszkodzenie ze strony nadmiernego ciśnienia. Na przykład.

00:03:45

Która które to powstaje w przypadku konieczności wentylacji mechanicznej płuc, przy niewydolności oddechu własnego.

00:03:55

Ale bry państwa także, że każdy czynnik chorobowy, który ze im zaburza dalsze dojrzewanie po urodzeniu tego niedojrzałego układu oddechowego tych niedojrzałych płód jest czynnikiem bardzo groźnym, co także uzasadnia konieczność zrobienia wszystkiego, co możliwe.

00:04:17

Aby do takich ciężkich zachorowań nie dopuścić, żeby umożliwić dziecku Ll dojrzewaniu układu oddechowego, dojrzewanie innych układów w sposób nie zaburzony po to, żeby one miały szansę dogonić jak najszybciej swoich rówieśników urodzonych o czasie pod względem rozwoju poszczególnych narządów L. Jak wiadomo, każdy wirus, także wirusy TIM nabłonka oddechowego.

00:04:48

No więc zmiany zapalne.

00:04:51

Naczynia włosowate stają się nieszczelne EE dochodzi do gromadzenia się płynu, a więc do tego obrzęku lokalnego. Gromadzą się białe krwinki, których zadaniem jest interweniowanie i tamowanie tej infekcji.

00:05:07

Pojawiają się masy martwicze na ranki fill, biorąc pod uwagę to, że światło oskrzelików tych przewodów niedojrzałych układu oddechowego jest bardzo wąskie.

00:05:21

EE innego on dalszemu zwężeniu pod wpływem czynników zapalnych. To oczywiste jest, że te ten przepływ powietrza jest bardzo utrudnione. Dodatkowo śluz zatyka oskrzeli Ki te rzęski.

00:05:39

Stają się niewydolne, nie usuwają tych tego zalegającego materiału. Skutkiem tego jest to, że jeszcze powietrze jakoś się przedostaje dobrych jeżyków. Czy do tych woreczków nie dojdzie?

00:05:52

Miały, ale już wydał wydobyć. Jest nich nie może. Powstaje wtedy mechanizmy znany pulmonologa, mechanizm i pediatr Om mechanizmy.

00:06:06

Fill zastaw co wy, a więc powietrze się dostaje. Nie może się wydostać, co doprowadza do nadmiernego rozdęcie.

00:06:17

Ja łódce na radio gramach jest widoczne l ll ta kopuła. Przepony się wtedy spłaszcza więcej przestrzeni międzyżebrowych jest widocznych na radio gramie, co jest równoznaczne z roz będziem nadmiernymi płuc.

00:06:36

Tak jak już mówiłam u noworodków i niemowlę podczas tego pierwszego zakażenia wirusem RS bardzo często dochodzi do zapalenia płuc czy do zapalenia.

00:06:47

EE oskrzelików, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się u starszych dzieci u dorosłych, u których takie zakażenie może być zakażenie bez gorączkowego.

00:06:58

Jacuś sowieckim nieżytem nosa czy niewielkim pogorszeniem się samochód samopoczucia, a przy obsługiwaniu klatki piersiowej stwierdzamy jedynie w burczenia udziel.

00:07:19

Małych nie mam renty, szczególnie tych, które które takie u tych dzieci, które urodziły się przedwcześnie mamy, proszę państwa, nieefektywnie kasze.

00:07:30

I to jest pierwsza taka flaga sygnałowa, Bogiem noworodki i małe niemowlęta w zasadzie nie kaszlą, jeśli pojawia się u nich kaszel, to musimy pomyśleć o tym, żeby mamy do czynienia z infekcją wirusem Perez.

00:07:48

Przyspiesza się od de, pojawia się duszność wydechowa z charakterystycznym świstem z wizerunkiem mamy wzmożony wysiłek oddechowej. Widać, że włączają się przy oddychaniu, mięśnie pomocnicze oddechowe.

00:08:03

Pojawia się przyspieszona czynność serca. Pojawiają się trudności z karmieniem, no i wreszcie bezdech już w tej fazie bezdechu wiadomo, że mamy do czynienia z ciężkim zachorowaniem, że to tutaj.

00:08:18

Absolutnie konieczna jest hospitalizacja, bowiem to jest.

00:08:24

EE tej sytuacja, która zagraża życiu podobnie, jeśli mamy spadki saturacji w tej chwili. Na szczęście jest tak, że na izbach przyjęć szpitali i B Poradniach pediatrycznych mamy możliwość zbadania saturacji przy pomocy.

00:08:42

MU mnie, jeśli rodzice mówią, że dziecko jest ledwie senny, apatyczny, poprzednio tak się nie zachowywało. Jeśli pojawia się blado sińce wokół.

00:08:54

Wydłużenie wyraźnie tej fazy oddechowej, a o przy osłuchiwanie usłyszymy nie tylko świsty, ale także trzeszczenia.

00:09:03

Dobry państwa na.

00:09:04

Pewno takie dziecko musi być hospitalizowane. Powiem jego stan może się znacznie pogo.

00:09:13

To jest sytuacja, która bezpośrednio zagraża życiu.

00:09:18

Wybraństwa Przypomnijmy sobie, jakie są czynniki ryzyka ciężkiego zachorowania, więc i hospitalizacji, a więc u dzieci urodzonych przedwcześnie, u których istnieje nieprawidłowy rozwój.

00:09:37

Podgrzewa oskrzela.

00:09:39

Kolego, a więc rozpoznajemy taką sytuację jako dysplazji oskrzelowo Płucną, o tym, na jakiej podstawie rozpoznajemy dysplazja oskrzelowo płucne u dzieci urodzonego przedwcześnie będziemy jeszcze mówili, no ale widzicie tutaj już państwo, że u dzieci, które wychodzą po urodzeniu z oddziału intensywnej terapii czy patologii noworodka, z rozpoznaniem dysplazji oskrzelowo płucnej, to są dzieci mają wyższego ryzy.

00:10:10

Ciężkiego zachorowania spowodowanego wirusem rs, ale także ten zwiększamy w stosunku do dzieci urodzonych o czasie ryzyko ciężkiego zachorowania dotyczy dzieci sprawdzonymi hemo dynamicznie istotnymi wadami serca dotyczy wszystkich noworodków urodzonych skrajnie przed wcześniej, a więc przed 28 tygodniem ciąży, a więc takich, które mają przy urodzeniu.

00:10:37

Mniej niż kilogram masy ciała, nawet jeśli nie dotyczy ich dysplazja oskrzelowo płucna leży najczęściej dotyczy, ale nawet jeśli nie to także ich. Czy ich ryzyko za ciężkiego zachorowania spowodowane niedojrzałością płuc jest bardzo istotne, jest wyższa niż noworodków urodzonych w czasie. Podobnie rzecz się ma u nieco większych wcześniaków tych urodzonych przed 33 tygodniu ciąży, czyli mniej więcej z masą ciała 1,5.

00:11:07

Kilograma no i wreszcie dotyczy w zasadzie wszystkich wcześniaków.

00:11:14

Inne czynniki ryzyka, o których wiemy to astma.

00:11:18

Mukowiscydoza, czyli dobór odporności FIL no, ale w takich przypadkach.

00:11:26

Proszę państwa.

00:11:29

To są populacje, nie jesteś i nie wal też jeszcze będziemy.

00:11:33

O tym mówili.

00:11:40

L tutaj będzie w miejscu diagram dotyczący tej bezpośredniej zależności pomiędzy zapadalnością na zakażenia.

00:11:49

A wiekiem ciążowym tutaj mamy noworodka urodzonego o czasie i niebieski kolor. To są dzieci, które chorują w ciągu pierwszego półrocza i żółty kolor. To są te dzieci, które.

00:12:05

Zachowują w 2.

00:12:07

Półroczu pierwszego roku życia, widzicie państwo, że to.

00:12:12

Więc jest zmniejsza się w miarę w miarę dojrzewania dziecka, wzrastania dziecka w ciągu pierwszego roku życia. No i tutaj porównawcza do tej grupy noworodków urodzonych o czasie, który oczywiście także istnieje ryzyko zachorowania. Tylko że.

00:12:30

Te zachowania te ryzyko jest mniejsze i ll samo zachorowanie może być łagodniejsze, natomiast inny otrzy noworodek. Tutaj macie państwo w tej kolumnie dzieci urodzone przed 28 tygodniem cię ciąży z masą ciała zwykle poniżej kilograma. Tutaj starsze wcześniaki, a więc populacja między 29 a 33 tygodniem ciąży, czyli dzieci takiego o 1,5 kg.

00:12:59

No i wreszcie takie dzieci urodzone już bliżej terminu brak widłowego urodzenia, ale też jeszcze wcześniaki przed 36 tygodniem ciąży.

00:13:12

To wyraźnie państwo pokazuje, jak kształtuje się to ryzyko.

00:13:19

Proszę państwa, to jest to yy słyszymy pytania, jakie jest zagrożenie zgonem takiego dziecka chorującego przededniu wprowadza.

00:13:31

Programu profilaktyki zakażeń wirusem Rs. Ta sprawa zagrażającego zgonu szczególnie byłaby omawiana. Szczególnie była.

00:13:45

Jest ważnym punktem zainteresowana tym, którzy decydowali o finansowaniu tego programu. No i tutaj proszę państwa, ale musimy jasno powiedzieć, że to ryzyko zgonu.

00:13:58

Nie jest yy ich, ja nie mówię procentowo nie jest jakiś wielo procentowe, ale stanowi kilka procent. Dlaczego tak jest?

00:14:07

No to mamy jesteśmy krajem rozwiniętym i mamy jednak siecie oddziałów intensywnej terapii, noworodków i dzieci, a więc w przypadku ciężkiego zachorowania możemy tej lus do nogi zapowiedź. No, ale to ryzyko.

00:14:25

Tak czy inaczej istnieje tutaj macie państwo dane zebrane.

00:14:33

Z 55 opublikowanych badaniach w UE czasie od 2002 do 2014 roku pochodzą one z 32 krajów, gdzie oceniano właśnie efekty ostrych zakażeń dróg oddechowych związanych z zakażeniem. Re spał u Ll i dane dotyczące ciężkich hospitalizacji pochodzą z 26 krajów i dane ze zgodą.

00:15:02

Dane dotyczące zgonów pochodzą z 37 badań z 27 krajów. Da więc dysponujemy taką meta analizą, która właśnie nam mówi o tym, że to ryzyko jest zgonu sięga w zależności od publikacji do 8% w krajach rozwiniętych i jest wyższe w krajach.

00:15:28

Mniej rozwiniętych.

00:15:30

Naszej sytuacji, proszę państwa.

00:15:35

Kiedy musimy myśleć, a tym, że u dziecka, którego badamy ll istnieją wskazania do hospitalizacji, jeśli stwierdzamy zakażenie układu oddechowego, jakieś objawy nieżytu górnych dróg oddechowych, a jest to dziecko maleńkie.

00:15:54

Oczywiście pierwotnie nie wiemy, jaka jest przyczyna, ale jaka jest etiologia.

00:15:59

Ale w tej chwili.

00:16:02

Tak jak już o tym wspominałam.

00:16:05

Yy dysponujemy te na oddziałach.

00:16:10

Przyjęć do szpitali i w Poradnia możliwością jednak wykonania pewnych. Badanie da więc możliwością o określenia saturacji, ale także wykonania testu w kierunku rs w kierunku zakażenia wirusem rs.

00:16:26

I jest to już test, który wymaga krótkiego czasu w zasadzie 20 minut. Kiedy będzie można potwierdzić nie lub wykluczyć takie zakażenie. Podobnie dysponujemy zresztą testament.

00:16:41

Testami w kierunki w kieru.

00:16:43

Grupy, które są nieco mniej dokładne niż te testy kierunku Re Stau No ale dają jakąś możliwość przesiewa jakąś wstępną informację na temat prawdopodobnego prawdopodobnych przyczyn tej infekcji. Natomiast tak, jeśli zbieramy Wywiad, to oczywiście jeśli mamy do czynienia.

00:17:03

Eee yyy dzieckiem urodzonym przedwcześnie. Jeśli u tego dziecka jest rozpoznania, dysplazja z królował rapu.

00:17:14

Czyli w skrócie Angielskojęzycznym Ppd. Kiedy jest to dziecko z istotną wrodzoną wadą serca? Jest to niemowle. Z tego powodu pod obserwacją kardiologów to oczywiście myślimy o tym, że takie dziecko powinno być skierowane do szpitala po to, żeby dokładnie określić jego zagrożenie ciężkim zachorowaniem i uzasadnić lub nie uzasadniać l przyjęcia do szpitala.

00:17:44

E Izbie przyjęć szpitala. W takich przypadkach l wykonany test orientuję także lekarza Izby przyjęć.

00:17:52

Gdzie takie dziecko? W jakim oddziale powinno się znaleźć prawda? Bo na pewno nie oddziale patologii noworodka, gdzie leżą dzieci zagrożone zachorowaniem na rs fał i wtedy takie dziecko musi być izolowany od takich, które mogą łatwo ulec zakażeniu na skutek kontaktu.

00:18:15

Jakie mamy obiady 5 czne u dzieci, które identyfikujemy wskazania do hospitalizacji obiad w Tychach już mówiłam o trudnościach w karmieniu, odwodnieniu i wtedy spowodowanie nawodnienia drogą dożylną.

00:18:34

W sytuacji, kiedy są trudności w karmieniu, może być bardzo istotne i zadecydować o tym, czy to choroba będzie postępowała, czy uda się ją zatrzymać na tym.

00:18:46

I spowodować w ciągu paru dni poprawę objawów w ustąpienie objawów i dobrostan dziecka.

00:18:55

No i ta saturacja poniżej 94% to już jest taka. Taki też opier flagowy który nas.

00:19:02

Informuje o tym, że tutaj zagrożenie istnieje. Oczywiście im młodsze niemowlę tym zagrożenie wiele większe, no i wskazania dodatkowe, którym możemy się kierować w terenie wy odległości w terenie.

00:19:20

Wtedy, kiedy rodzina zamieszkuje w małej miejscowości z dużą odległością do szpitala, kiedy są trudne warunki socjalne, to wtedy też łatwiej zadecydujemy o tym.

00:19:33

Prędzej się decydujemy o tym, że dziecko powinna być je hospitalizowane, bo to ryzyko jest ciężkiego zachorowania jest bardzo istotne.

00:19:43

Proszę państwa, jakie są następstwa zakażenia Re Zwał LU dzieci, w tym wypadku dzieciom nieco bardziej dojrzałych wcześniak.

00:19:55

Tutaj widzicie państwo na tym wykresie?

00:20:00

Przy grupy wiekowe dzieci poniżej 3 miesiąca życia między 3 i 6 i w 2. Półroczu życia i kolorami. Proszę państwa, zaznaczone są populacje dzieci w zależności od dojrzałości przy urodzeniu kolor niebieski to dojrzałość 29/30 2 kolor żółty 33/30 4 tygodnie i kolor ten wrzosowy jasny fiolet.

00:20:31

To 35 tygodni działo, że urodzenie w tym czasie widzie Państwo, że to ryzyko spada w zależność, im większe jest dziecko.

00:20:42

No bo światło z serii jest szersze i trudniej dochodzi do doop tu racji układu oddechowego i tej narastania cierpię tych objawów infekcji układu oddechowego.

00:20:58

I my dziecko, później urodzone, w tym także to ryzyko spada. No ale u wszystkich wcześniaków jest ona znacznie wyższy.

00:21:08

Niż noworodków urodzonych o czasie, a więc one muszą podlegać ochronie w sytuacji, w której wypisujemy wcześniej jakiś oddziału.

00:21:21

Rodzeniu po wielu tygodniach czy miesiącach leczenia zawsze mówimy rodziców rodzicom, że w otoczeniu tego dziecka absolutnie nie można palić, bo dym tytoniowy jest czynnikiem ogromnego ryzyka i nasilającym ryzyko innych nieprawidłowych.

00:21:42

Czynniku, że takie dziecko nie powinno uczęszczać do żłobka, dlatego, że niego.

00:21:51

Yy ryzyko zachorowania jest znacznie wyższe i ona powinna być chronione takim rodzinnym kokonem osób, które które bardzo się wystrzegają przed wszelkimi infekcjami.

00:22:07

Eraz tutaj państwo, proszę państwa, macie potrzebę wentylacji u dzieci, które zachorowały na wirus rs.

00:22:19

Różnym znowu czasie po urodzeniu i w różnym wieku płodowym, widzicie państwo, że to najwyższe ryzyko dotyczy najmłodszych dzieci najwcześniej urodzonych i w miarę upływu czasu i zmierzał.

00:22:36

Wyższego wyższej dojrzałości dziecka przy urodzeniu to ryzyko maleje, ale tutaj mamy właśnie śmiertelność związaną z zakażeniem rs stałą, która dotyczy głównie pierwszego roku życia dziecka i na te metaanalizy potwierdzają to, CO czymś mówi.

00:22:58

Także wikcia żałoby wiek płodowy i i okres życia. To są te czynniki decydujące o ciężkości zakażenia r Stał iść już do niego dojdzie, bo oczywiście chodziłoby nam głównie o to, żeby chronić dziecko przed możliwością zagrożenia w ogóle.

00:23:21

S podtrzymujemy tego, czy pokazałam państwu na poprzednich przeźrocza. Jeszcze raz proszę państwa, macie tu państwo sobie zabrane fill, konsekwencje zakażeń wirusem rs te wczesne i późne wczesniej konsekwencjami zachorowanie oczywiście to jest hospitalizacja, a więc.

00:23:45

Ciężkie zachorowanie, które naraża dziecko na konieczność hospitalizacji i naraża dziecko na inne l zachorowania dzieci, które są także hospitalizacji.

00:23:59

Część takich dzieci hospitalizowanych, a jak będzie wymagało leczenia w oddziałach intensywnej terapii i mechanicznej wentylacji wsparcia oddechowego? No a dodatkowo jeszcze te zagrożenia, które dotyczą okresu jesienno zimowego, bo jest to okres w Polsce między październikiem a kwietniem. Kiedy ryzyko zakażenie re Stau wyraźnie Rosji rośnie.

00:24:26

Ten jest to bardzo trudny okres dla lekarzy pediatrów, bo to obłożenie w szpitalach jest większe, bo pacjentów w poradniach mamy znacznie więcej, co oczywiście jest i trudne sensie.

00:24:41

Naszego postępowania, ale także generuje określone wysokie koszty, jeśli chodzi o powikłania.

00:24:48

Późne, to trzeba pamiętać o tym, że przebycie takiego ciężkiej, takiej ciężkiej infekcji wirusem rs no zwiększać może nawet powodować nadreaktywność oskrzeli, a więc ich skurcz, a więc ogniowe, o która ci świszczący oddech, a część z tych dzieci to są noworodki, które w przyszłości będą chorowały na astmę.

00:25:13

Będę nie obniżają wydajność płuc, a w sytuacji, kiedy to zachorowanie jest na tyle czy ciężkie, że powoduje bezdechy niewydolność, ciężko nie wydarza się oddechowy oddechową.

00:25:25

Możliwe jest także uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego powodujące obniżenie jakości życia i znowu dochodzimy do tego, że to leczenie powikłań generuje istotne koszty, o czym zapominać nie możemy.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały