Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Aktualne możliwości profilaktyki i leczenia infekcji RSV

prof. dr hab. n med. Ewa Helwich
Profilaktyka zakażeń wirusem RS ODC. 3/5

Skuteczne i zalecane leczenie zakażeń wirusem RV

Transkrypcja video Aktualne możliwości profilaktyki i leczenia infekcji RSV

00:00:27

I teraz przyszła, proszę państwa, pory.

00:00:32

Porozmawiali o tym, jakie mamy dzisiaj aktualne możliwości profilaktyki i leczenia infekcji wirusem rs.

00:00:47

Tutaj proszę państwa, tabelę dotyczącą tych.

00:00:51

Czynników taki takiego leczenia, który zwykle stosujemy w zapaleniu oskrzelików i teraz dopasujemy to do zapalenia oskrzelików, etiologię, spał. Oczywiście to są dane uzyskane z bardzo wielu badań na podstawie my tę analizę publikacji.

00:01:15

Po pierwsze leki rozszerzające oskrzela i mamy tutaj siłę dowodów wysoką, że nie są zalecane w przypadku zakażenia re spał, bo po prostu nie przynoszą oczekiwanego efektu, podobnie jak z steroid inhalacjach, podobnie jak steroidy zastosowane systemowo tutaj zdecydowanie nie należy ich stosować. Podobnie antagoniści receptora.

00:01:45

Bełkot żyjemy.

00:01:49

Wyraźnie je bada.

00:01:51

Nie wskazują na to, że my należy stosować antagonistów receptora logo trialu, bo one nie mają efektów korzystnych w zakażeniach wirusem rs.

00:02:02

EE nie są zalecane innym immunoglobuliny do stosowania dożylnego.

00:02:08

Eyy przeciwciała monoklonalne fazie ostrego zakażenia podkreślam fazie już rozwiniętego zakażenia nie są zalecane.

00:02:17

Antybiotyki w sytuacji, kiedy jest to zakażenie wirusowe bez.

00:02:25

Nadkażenia bakteryjnego nie są oczywiście zalecane bloku przeciwwirusowych przeciwko wirusowi Rs. Takimi lekami nie dysponujemy przeciwieństwie do grypy. Swego czasu wydawało się, że ta fizjoterapia klatki piersiowej.

00:02:44

Przyniesie korzyści w razie ostrej choroby, bo pozwoli udrożnić tej drożne oskrzeli Ki o. Okazuje się, że jednak te skutki fizjoterapii ll nie są pozytywne i w związku z tym nie powodują l zniesienia tej, o która ci niepodległy nie powodują ulgi niemowlęciu, a więc nie te metody nie są zalecane. Jedyna rzecz, która.

00:03:14

Którą można rozważyć dostosowanie w inhalacji soli hipek to nie.

00:03:20

Ocznej, bo w tej ostrej w Azji fazie zachorowania może przynieść umiarkowaną korzyść. Umiarkowany efekt, czyli proszę Państwa właściwie, czyja powiedzieć, żeby nie promujemy w tej chwili żadnym?

00:03:37

Środkiem farmakologicznym, który.

00:03:42

Mógłby być używanie w czasie ostrego zachorowania i które, na które moglibyśmy może liczyć, że spowoduje ustąpienie objawów i poprawi sytuację dziecka.

00:03:56

Na liście badane są nowe leki w leczeniu zakażeń. Cherry spał u głównie chodzi tutaj o.

00:04:04

Leki stosowane u dorosłych. To jest na przykład widnieje tutaj taka takie w ziemne na Nano nano ciało, które tutaj jest oznaczone symbolem symbolem al X Zero 171 Jestem mama ciało, które przyłącza się do białka EW wirusa rs.

00:04:30

I to eee ta substancja jest 2. Fazie badań klinicznych. Była badana także u dzieci w wieku do 24 miesięcy. No i tutaj pierwsza rzędowym punktem końcowym tych badań była ocena czasu do spadku wiremii.

00:04:56

EE poniżej granicy wykrywalności tej zieleni, którą się bada testem narysował wymazach z nosa, więc nie ma tutaj jeszcze mowy o tym, że jest Nadzieja, że to nano ciało spowoduje zmniejszenie ciężkości, zachorowania i konsekwencji tego zachorowania, a więc jest to bardzo wstępna faza badań będą mniej sygnalizuje państwu, że te badania mają miejsce, toczą się może w niedalekiej przyszłości.

00:05:28

Yy, uzyskamy jakiegoś pozytywny efekt. Te pozytywne odpowiedź na te badania.

00:05:33

W tej chwili to co?

00:05:34

Stosujemy w zapobieganiu ciężkim zakażeń, zapobieganiu, nie leczeniu, bo tak jak państwu powiedziałam.

00:05:43

EE yy yy substancji monoklonalne humani z owane L fazie ostrej zastosowane nie przynoszą efektu. Przynajmniej to zapewnienie mamy w charakterystyce produktu leczniczego pali Zuma było, czyli synagis.

00:06:03

EE jest to monoklonalne przeciwciało klasy IG je wykazuje silne działanie Neutralizujące oba podtypy wirusa, a więc i szczepka i szczepy.

00:06:14

P no i to jest to lek, który stosujemy pi substancja, którą stosujemy w profilach byc dawcę 15 mg na kilogram masy ciała niemowle. Nic więc ja raz w miesiącu w sezonie spodziewanego zagrożenia zakażeniem raz brał.

00:06:35

Czyli w Polsce, ponieważ to zagrożenie rośnie od listopada, to zaczynamy inni za cię od października, podając co miesiąc ll taką dawkę obliczoną zależnie od masy ciała, czyli kolejnych miesiącach.

00:06:54

Te dawki wzrastają, no bo masa ciała niemowlęca niemowlęcia także rośnie, czyli ta objętość iniekcji zwiększa się aco niestety jest pożar.

00:07:06

Bardzo niepożądanym działaniem zwiększa się także.

00:07:12

Cena tego leku obliczona na jednego pacjenta. Proszę państwa, skąd my w ogóle wiemy, że pali wizu map, czyli synagis?

00:07:24

Działa pozytywnie, rzeczywiście zmniejsza narażenie na infekcje re Stau to badanie wykonano jeszcze w poprzednim wieku. To to była publikacja, która.

00:07:38

Podała wyniki badania.

00:07:44

Impact rysował ukazała się w 98 roku poprzedniego stulecia istego badań w tym badaniu udowodniono no wystarczająco dużej liczbie dzieci.

00:07:58

Yy, która część tych dzieci uzyskiwało badaniu synagis podane w takich dawkach 15 mg na kilogram raz w miesiącu 2. Grupa o uzyskiwała placebo. Okazało się, że ryzyko ciężkiego zachorowania.

00:08:20

Czyli ryzyko konieczności hospitalizacji było o 50% niższe niż w przypadku tej grupy porównawczej otrzymującej placebo, co wskazywało na to, że rzeczywiście nie jest to substancja, która zmniejsza ryzyko zachorowania i ryzyko ciężkiego Zachodu.

00:08:45

I tutaj macie państwo przeźroczy, który mówi o pokazuje, że we wszystkich podgrupach dzieci urodzonych przedwcześnie w tym badaniu rejestracyjne, rejestracyjnym Impact re spał ll pali zoom obcy i synagis, bo taka jest nazwa handlowa tej substancji powodowało zbliżoną redukcję ryzyka hospitalizacji.

00:09:12

Od tego, w której.

00:09:15

W jakim wieku urodzeniowym było badane dziecko, prawda? Niebieski słupek znacznie wyższe są te słupki. Dzieci, które zachorowały grupie placebo niż te, które.

00:09:36

Yy, w którym podawana synagis, a więc substancji jest zmniejszającą ryzyko zachorowania.

00:09:45

Teraz proszę państwo bardzo podobne badanie dotyczące dzieci z wrodzoną wadą serca chyba dynamicznie istotnie istotną, która nie mogła być operowana bezpośrednio po urodzeniu.

00:10:01

Tylko te dzieci by podlegały. Owszem obserwacji kapio logicznej, ale nie były operowane i badań nie była korygowana, ale tak jak podkreślam, jest chyba dynamicznie istotna. Czyli nie jest to jakaś prosta wada o niewielkim przecieku.

00:10:16

Tylko wada, która yy, która jednak stwarza ryzyko i wymaga leczenia takie dzieci.

00:10:24

EE także narażone są na zachorowanie wirusem.

00:10:31

Wirusem rs i na ciężki zachorowanie, które mogłyby zdestabilizować już i tak obciążone wadą wrodzoną serca dziecko i to badanie wykonane przez Welt SA w 2003 roku, bo bardzo podobne wyniki, a więc zmniejszyło ryzyko ciężkiego zachorowania i potrzebę hospitalizacji.

00:10:59

Dotyczyło to zarówno dzieci z wrodzoną.

00:11:06

Jaki jaki tym partii z u dzieci bez sinicy, ale a więc wyżej chorujących.

00:11:18

Dobry państwa jest w tej chwili wiemy, że ich bezpieczeństwo i tolerancja tej profilaktyki są bardzo dobre, że objawy niepożądane są podobne w obydwu grupach leczonych, a więc i tej dzieci z zagrożeniami układu oddechowego Lego z ryzykiem zakażeń, jakich dzieci z wadą wrodzoną serca wziął żadnego dziecka? Nie, nie było konieczności odstawienia w związku z wystąpieniem zdarzenia.

00:11:49

Nie pożarł.

00:11:49

Dlatego, że ten odczyn po podaniu profilaktyki zwykle jest miejscowy, niewielki i ogranicza się on do niewielkiej bolesności. W miejscu wstrzyknięcia czy jakiś jakiegoś niepokoju zwiększonego dziecka.

00:12:06

Proszę państwa, teraz trzeba powiedzieć, że w tej chwili.

00:12:11

I w trakcie badań jest już substancja o nazwie miejsce wina to jest monoklonalne przeciwciało, które.

00:12:24

Fill jeden można podawać jednorazową postaci iniekcji do mięśniowej w ciągu całego okresu zwiększonego ryzyka zakażeń, czyli okresie 5 miesięcy.

00:12:36

Więc gdyby się potwierdziły?

00:12:40

Pan z pewne efekty takiego zapobiegania. Rzeczywiście to była. Byłaby duża korzyść, bo wtedy nie byłoby konieczności.

00:12:54

Badania dziecka raz w miesiącu i podawania leku raz w miesiącu tylko raz na wstępie sezonu zwiększonego ryzyka zakażeń. I tutaj, proszę państwa, ta substancja była badana u starszych wcześniaków od 29 tygodnia.

00:13:14

Emm wieku ciążowego, a więc nie.

00:13:19

Będą jeszcze najmłodszych wcześniaków tych z największym ryzykiem.

00:13:26

Yy stwierdzano, że w ciągu 150 dni po podaniu, czyli w ciągu tych 5 miesięcy.

00:13:39

No było.

00:13:41

Czy yy zakażeń wirusem rs wymagających leczenia szpitalnego czy też ambulatoryjnego, czyli wstępna informacja jest pozytywna.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały