Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Transkrypcja video Patofizjologia bólu brzucha

00:00:00 

 

00:00:01 

 

00:00:01 

 

00:00:17 

 

00:00:17 

 

00:00:23 

 

00:00:25 

 

00:00:27 

 

00:00:27 

Witaj państwa bardzo serdecznie dzisiaj będziemy mówić o rodzajach bólów brzucha u dzieci, choć pracuję w tym już ponad 40 lat. 

00:00:37 

W tych bólach brzucha to tak jak tutaj jest napisane ból brzucha to źródło tysiąca niespodzianek, nawet dla najbardziej doświadczonego lekarza, a doświadczonym lekarzem niewątpliwie Jestem. 

00:00:54 

 

00:00:55 

EE, jeśli chodzi o Plan wykładu, to najpierw zapoznamy się z patofizjologii o bólu brzucha. Później nie rozpatrzymy przyczyny ostrych bólów brzucha. 

00:01:04 

To są najbardziej niepokojący dla każdego i dla rodziców i dla nas lekarzy. Następnie jak jak gdyby jednym z przedstawicieli ostrych bólów brzucha będzie coś, co określamy mianem ostrego brzucha, jest to trochę żargon owe określenie, ale używane na całym świecie. 

00:01:25 

 

00:01:27 

Następnie mówimy symb temat o logie najczęstszych ostry ból brzucha i na koniec jak gdyby na deser omówimy przewlekłe bóle brzucha, które są zmorą zarówno rodziców, jak i nas lekarzy. 

00:01:42 

Zacznijmy od pasa w patofizjologii bólu brzucha. 

00:01:46 

 

00:01:46 

 

00:01:46 

 

00:01:46 

EE przewodzenie bólu brzucha przedstawione na tej rycinie odbywa się EE włóknami Delta grubymi zmieni zadawanymi bardzo szybko przewodzący mi. 

00:01:58 

On nas informują najczęściej o bardzo ostrych i przykrych sytuacjach. Jak powiedzmy, Oparzenie przecięcie, no na przykład zapalenie otrzewnej, czyli bardzo ostrych bólach i bardzo niebezpiecznych dla ustroju. 

00:02:13 

Ey poza tym yy. 

00:02:16 

Czuciowe unerwienie obejmuje włókna te tak zwane średnie o przewodzeniu 3 do 15 m/s, czyli jak państwo widzą znacznie, znacznie wolniej i ostatnimi, którymi dysponujemy, to są. 

00:02:32 

 

00:02:32 

Włókna C cienkie nie zmieni, nie zmieni z Owane wolno przewodzące od pół do 2 m/s. 

00:02:43 

 

00:02:43 

Eee bóle brzucha dzielimy na ostre, które wymagają postępowania w trybie nagłym, najlepiej w szpitalu. Z reguły potrzebna jest także konsultacja chirurgiczna w tego typu bólach, a oraz bóle przewlekłe, nawracające, które pozwalają na spokojniejsze postępowanie. 

00:03:05 

Najlepiej oczywiście w trybie ambulatoryjnym, choć oczywiście ten tryb ambulatoryjny w warunkach polskich nie jest tak prosty, ponieważ wielu. 

00:03:14 

Badań w warunkach ambulatoryjnych wciąż jeszcze nie jesteśmy w stanie wykonać. 

00:03:20 

 

00:03:21 

Jeśli chodzi o przebieg bólu w czasie, no to widzą państwo. Mogą one być bardzo różne. Ten pierwszy niebieski tutaj widoczny, o to jest mój dramat. 

00:03:34 

O dramatycznym przebiegu może być związane z pęknięciem tętniaka aorty, czasem z pęknięciem wrzodu żołądka, ale głównie no przy dramatycznej sytuacji wiodący czasem niechybnie do śmierci. 

00:03:50 

 

00:03:51 

Ten przedstawiony jako C, czyli ta ta linia to jest był narastający w czasie i tak. 

00:04:02 

Przed prezentuje się ból towarzyszący na przykład zapaleniu wyrostka robaczkowego, który z czasem narasta zmienia swoją lokalizację. Tak, takie dolegliwości mogą dotyczyć zapalenia uchyłków. Oczywiście to nie jest pediatryczna choroba, tylko ludzi doros. 

00:04:20 

 

00:04:21 

Ten z naznaczony literą B, czyli taki falujący kolkowy, jest charakterystyczny dla bólów pochodzących z powiedzmy ogólnie narządów rurowych, czyli takich jak przewód pokarmowy, czyli jelito, żołądek, drogi żółciowy, drogi moczowe i to jest bardzo charakterystyczny, taki falujący z okresami szczytu i który po jakimś czasie łagodnieje i znowu. 

00:04:50 

 

00:04:51 

 

00:04:52 

I yy ostatnim jest ból, a który narasta w czasie EE i po jakimś czasie również słabnie. On jest charakterystyczny dla. 

00:05:06 

EE z zapalenia przewodu pokarmowego albo inaczej infekcji przewodu pokarmowego. 

00:05:16 

EE bóle dzielimy EE ogólnie rzecz biorąc dotyczące jamy brzusznej na somatyczne EE i drzewne. Zacznijmy od bólów somatycznych. Pochodzą one z podrażnienia nerwów somatycznych. 

00:05:21 

 

00:05:31 

Czyje one są również zaopatrzone w te szybko przewodzące włókna są poza które, których zakończenia znajdują się w otrzewnej, ściennej, otrzewnej kreskowe jej albo sieci mniejszej. 

00:05:44 

 

00:05:45 

 

00:05:45 

EE tutaj mają państwo przedstawione i schematycznie. Jak to wygląda ten nerwy, jak widzą Państwo docierają samego nawet kosmków jelitowych tu na sam sam koniec, ale wnerwiają również były one pod śluzową mięśni, nówkę gładką i część podłużną i część poprzeczną unerwienia ją także otrzewną, co tutaj jest widoczne. 

00:06:12 

 

00:06:13 

Co jest charakterystyczne dla somatycznych bólów brzucha, to jest ich stały charakter. Nie falują tak jak typowe kolkowe bóle mają wyraźną lokalizację, ponieważ są przewożone drogami, które mają odwzorowanie korowe. No i oczywiście poza małymi niemowlętami są wyraźnie zlokalizowane w jamie brzusznej w określonym miejscu. 

00:06:39 

 

00:06:39 

Towarzyszy im z reguły wzmożone napięcie powłok, bo związane to jest podrażnieniem otrzewnej. W związku z tym wtórnie do tego dochodzi do wzmożonego napięcia powłok stałego nie falującego, jak to ma miejsce w bólach trze wnych i bardzo charakterystyczną cechą pacjenta, który ma bóle brzucha. Somatyczne jest to, że unika on ruchów. 

00:07:06 

Eee to jest taki pacjent, który leży i ledwie w cudzysłowie oddycha, ponieważ nawet każdy każdy głębszy wdech wywołuje nasilenie objawów. 

00:07:21 

EE jest szczególnym rodzajem bólu somatycznego. Jest ból przeponowy, małą coprawda pochodzenie otrzewną we. 

00:07:31 

 

00:07:31 

Ale przechodzone jest przez nerw przeponowy przeponowy i odczuwany wcale nie w brzuchu, tylko w okolicach barku. Źródłem takiego bólu przeponowego jest EE, no Wszystko, co przylega do przepony z samą przeponą wyłącznie aczkolwiek ona rzadko ulega zmianom takim, które wywołują dolegliwości bólowe, czyli wątroba. Ale ta część przylegająca do do przepony żołądek. 

00:08:01 

Jego górna część też przylegająca do przodu. 

00:08:04 

 

00:08:04 

Pany przełyk dolna jego część i śledziona może także wywoływać bóle przeponowe odczuwane, mimo że powstają w brzuchu w okolicach barku. 

00:08:16 

Teraz przejdźmy do 3 Wnych bólów brzucha EE. Tu jest przedstawiony schematycznie, no całe unerwienie 3 drzewne jak widzą państwo niezwykle bogate, mający szereg połączy z. 

00:08:33 

Z ze stacjami przekaźnikowy. 

00:08:36 

 

00:08:36 

Mi i te bóle eee nie mają wyraźnego wzorowania chorobowego. Mogłem powiedzieć boli w brzuchu właśnie może być to ten ból kolkowy, ale ta lokalizacja jest zdecydowanie gorsza niż w przypadku Bólów 3. 

00:08:55 

I te bole drzewne są niedokładnie lokalizowane, no ponieważ nie mają właśnie odwzorowania, korowe go są napadowe, kolkowe. Z charakterystyczną ich cechą jest właśnie kolko wość, czyli takie falowanie ból. 

00:09:09 

 

00:09:10 

Zwykle odczuwane są przynajmniej pierwotnie w linii pośrodkowej. 

00:09:14 

Napięcie powłok, w przeciwieństwie do bólów somatycznych jest niestałe i wtórne do bólu. Jeżeli mamy w szczycie bólu może być wzmożone, to napięcie powłok, ale w momencie, kiedy ten ból łagodnieje, czy nawet przejściowo ustępuje napięcie, powłok wyraźnie się zmniejsza. 

00:09:34 

 

00:09:35 

Co jeszcze towarzyszy bólom drzewnym. To jest pacjent niespokojny. Ogólnie rzecz biorąc, czyli taki, który co chwilę zmienia położenie, raz się położy raz wstanie raz zwinie. 

00:09:46 

W kłębek stara się znaleźć takie położenie, w którym boli jak najmniej też bardzo charakterystyczną cechą. Jeżeli badamy pacjenta jest to, że jeżeli uciskamy na powłoki brzuszne. 

00:09:58 

 

00:09:58 

W sposób stały, no nie dziubie my brzydko mówiąc brzucha tylko uciskamy w sposób stały powłoki brzuszne to ten ból łagodnieje tak nie dzieje się w przypadku byłby somatycznego jak to bywa w zapaleniu otrzewnej. 

00:10:14 

Wtedy ten ból zdecydowanie narasta i w ogóle drzewne mogą właśnie dawać te tak zwane bóle przeniesione, które są odczuwane w zupełnie innym innej części niż tak naprawdę pierwotnie. 

00:10:30 

Po wstają i cóż to jest taki ból przeniesiony? 

00:10:33 

 

00:10:34 

Powstają w jamie brzusznej, ale odczuwany jest niekiedy w całkiem odległych miejscach w tak zwanych derma tomach, bo my pierwotnie można powiedzieć, byliśmy u nerwie niż takie paski równe, ale ponieważ urośli śmy, wyciągnęli śmy się to te paski się bardzo po przemieszczały, no bo mamy kończyny wydłuża D. 

00:10:56 

 

00:10:57 

Sn i tak dalej i tak dalej. W związku z tym, że yy. W ten sposób dochodzi do powstania bólu EE prze przeniesionego powstające prawda w jamie brzusznej, ale dociera przez ten włókno do rdzenia kręgowego, ale obok znajduje się włókno to narysowane tutaj jako C które jest nerwem somatyczny pierwszego rzędu, ale wnerwiający derma Tom. 

00:11:27 

 

00:11:27 

Manny i w związku z tym sygnał do mózgu idzie tak taki, że boli bark, a wcale nie ta śledziona wątroba, żołądek czy te narządy przylegające do przepony i tak ten niejako myli nas ten ból przeniesiony odnośnie tego, gdzie tak naprawdę toczy się proces chorobowy. 

00:11:51 

 

00:11:52 

 

00:11:54 

Cennym bólem brzucha, jako że są przechodzone przez układ wegetatywny, mogą towarzyszyć najprzeróżniejsze objawy wegetatywne, czyli zlewne poty. Możemy się czerwienić, blednąć, mogą im bardzo często, jak to zwykle w Polsce bywa. Towarzyszą temu nudności i wymioty, bardzo charakterystyczne dla każdej kolki wątrobowej nerkowej. To jest charakterystyczna cecha. 

00:12:22 

Bólów 3 nych. 

00:12:24 

 

00:12:25 

Tak naprawdę cebulę trzebny lokalizuje EE pacjent zwykle albo w nadbrzuszu albo fill uszu albo w podbrzuszu i zwykle tak jak już mówiłem na wstępie bardziej w linii pośrodkowej czy ale albo wysoko pośrodku albo na dole. 

00:12:44 

Widzą państwo EE, która jest na schemacie? Cóż, cóż, boli w nadbrzuszu, jeśli chodzi o te bóle drzewne. 

00:12:52 

 

00:12:53 

No to ładnie je. 

00:12:54 

Wątroba może boleć żołądek. Początkowa część dwunastnicy i na tym koniec wśród brzusiu boli, bo dziwo wyrostek robaczkowy na oczywiście jelito i wstępni CA, czyli część wstępująca jelita grubego, a w podbrzuszu pozostała część okrężnicy, nerki, przydatki i to jest bardzo charakterystyczny obraz. 

00:13:22 

 

00:13:22 

 

00:13:22 

 

00:13:24 

A jakie mamy tak zwane czerwone flagi w ostrych bólach brzucha? To co powinno wyostrzać naszą czujność, zapalać czerwoną lampkę w naszym mózgu? Co nas powinno? Szczególnie niepokoić w przypadku ostrych bólów. 

00:13:40 

 

00:13:41 

Objawami niepokojącym jest gorączka i leukocytoza może, bo może świadczyć o stanie zapalnym w obrębie przewodu pokarmowego nudności. Wymioty, które mogą sugerować no od niedrożności poprzez oczywiście bóle kolkowe zapa. 

00:13:56 

 

00:13:56 

Ale nie dróg żółciowych moczowych i tak dalej. Cisza w brzuchu, czyli zupełny brak perystaltyki. Słyszalny zatrzymanie Stolca i gazów, noras noras oraz typowe objawy otrzewnowej. 

00:14:11 

To powinna nas zdecydowanie niepokoić. Co jeszcze w usowa te wymioty bądź smoliste stolce mogące świadczyć o krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Objawy wstrząsu, które mogą być albo następstwem zapalenia. Na przykład to trzeba. 

00:14:27 

 

00:14:27 

Albo na przykład także ciężkiego krwawienia z przewodu pokarmowego. Nagle pojawiająca się żółtaczka jest także objawem niepokojącym. Jeśli badamy morfologia, robimy to często to wzrost hematokrytu, czyli zagęszczenie krwi może świadczyć o tym, że nasze płyny przemieściły się do 3 przestrzeni, czyli do przewodu pokarmowego. 

00:14:52 

 

00:14:53 

Bo tam rozpoczyna się biegunka, mamy niedrożność czy inne tego typu schorzenia, no i nie odprowadzal na przepuklina także powinna nas zaniepokoić pod warunkiem, że pacjenta badamy w całości rozebranego i powiem w przy moim całym wielkim doświadczeniu kiedyś zdarzyło mi się przegapić u więźnia N tą przepuklinę u pacjenta z ostrymi bólami w Izbie przyjęć. No na szczęście zreflektował em się. 

00:15:23 

Kilkanaście minut później i pacjenta dokładnie obejrzałam i okazało się, że ma nie odprowadza. 

00:15:28 

 

00:15:28 

Stanął przepuklinę, no i sprawa zakończyła się zupełnie prawidłowo, czyli to nawet przy dużym doświadczeniu. Teoretycznie może się zdarzyć. 

00:15:38 

Na tym etapie zakończymy ten wstęp i za chwilę spotkamy się ponownie i omówimy dalsze elementy bólów brzucha, o których mówiłem na wstępie. 

00:15:52 

 

00:15:52 

 

00:15:52 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały