Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Transkrypcja Ostre zapalenie ucha środkowego 

00:00:12 

Dzień dobry państwu zaczynamy 2 cykl naszych wykładów dotyczących zakażeń górnych dróg oddechowych. Dzisiaj skoncentrujemy się na ostrym zapaleniu ucha Środkowego. 

00:00:27 

No taka najprostsza definicja, to jest zakażenie jamy ucha środkowego w wyniku. 

00:00:35 

Zakażenia wirusowego nosogardła. 

00:00:39 

I ewentualnego nadkażenia bakteryjnego. 

00:00:43 

I to zakażenie objawia się przede wszystkim bólem ucha. 

00:00:50 

Często gorączką oraz typowymi zmianami otoskop owymi, początkowo przekrwienie błony bębenkowej z matowieniem to zmatowienie w dużym stopniu wynika z tej fazy narastania wysięków w obrębie jamy ucha środkowego, a później w miarę nasilania zakażenia już wybrzuszeniem błony bębenkowej, które jest języku angielskim określane jako takie. 

00:01:19 

Wypchnięcie B Jing ich to już jest na ogół takie już. 

00:01:26 

Najbardziej typowe. 

00:01:30 

Znak, że doszło chyba do zakażenia Bakteryjnego już taki znak zakażenia bakteryjnego oraz uwaga to jednocześnie temu towarzyszy nasilony ból, a często zagrożenie pęknięciem błony bębenkowej, czyli perforacją. 

00:01:51 

I to tutaj na wstępie warto od razu odróżnić od 2 jednostek, które są często mylone i to jest zupełnie zrozumiałe, a mianowicie tak zwanego wysiękowe go zapalenia ucha Środkowego po angielsku. 

00:02:10 

Jest to określano jako od Tahiti sweetie film, który de facto nie jest czynnym zapaleniem. To jest w pewnym sensie stan po zapalny. To jest zaleganie wysięku. 

00:02:22 

Najczęściej po przebyciu ostrego zapalenia ucha Środkowego. 

00:02:28 

I tutaj charakterystyczne gorzej słyszymy, a nawet dorośli nieraz mówią o pewnym bulgot Aniu przy ruchach głowy w obrębie ucha. 

00:02:43 

Natomiast ból jako taki jest nieobecny. Gorączka jest nieobecna, nie ma objawów ostrego zapalenia. Gdybyśmy sprawdzili na przykład crp przypadku mamy prawidłowe. 

00:02:57 

Oraz ze ostre zapalenie ucha Środkowego powinno być odróżnienie od ostrego zapalenia ucha zewnętrznego, czyli de facto zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego. 

00:03:12 

I to, co najbardziej odróżnia od zapalenia ucha środkowego, że tak jak ostrym zapaleniu ucha Środkowego z reguły jest ono poprzedzone zakażeniem wirusowym. Nosogardła to w ostrym zapaleniu ucha środkowego. Absolutnie to nie jest. 

00:03:29 

Konieczne jest to nie inaczej też określane jako ucho pływaka. Jest to nagle występujący ból. 

00:03:38 

Nieraz towarzyszy temu gorączka. Nieraz towarzyszą nowe objawy ogólne, ale nie mamy tutaj wyraźnie poprzedzającego nieżytu. Nosogardła tak wygląda naturalnie o to skopia prawidłowa, błyszczący bębenek z charakterystycznym refleksem świetlnym, srebrzysty, przejrzysty bębenek i to jest naturalnie sytuacja zupełnego zdrowia. 

00:04:06 

Natomiast już w warunkach, kiedy mamy właśnie zaleganie wysięku po zapaleniu ucha środkowego, to widzimy, że ta błona jest przezierny na że to nie jest ona jako tako zaczerwieniona, ale widzimy obrąb płynu. 

00:04:24 

I refleks świetny może być niewidoczny tak jak patrzymy na Akwarium pełne wody, to też nie będziemy widzieli, że FLEX. 

00:04:38 

Natomiast zapaleniu ucha zewnętrznego, no czasami widać, jak ten przewód zewnętrzny jest poddany. Stany zapalne mu, ale nieraz trzeba zajrzeć otoskop MI, co jest charakterystyczne, że tu zaczyna być najbardziej bolesna, bo to jest bolesne zapalenie, ale szczególnie bolesnym momencie jak wkładamy otoskop. Samo włożenie wziernika powoduje ogromny ból. 

00:05:08 

I jak nam się uda zobaczyć, błonę bębenkową, to było na bębenkowa. Jest zupełnie prawidłowa. To tak na wstęp. 

00:05:17 

Ale zawsze chwili obecnej, kiedy mamy jakiekolwiek objawy z układu oddechowego, czy jest to zapach, czy jest to choroba przeziębień owa czy też. 

00:05:30 

Jakakolwiek sytuacja dotycząca układu oddechowego pytanie nr jeden. 

00:05:36 

Który powinniśmy odpowiedzieć, czy dziecko? 

00:05:40 

Badany pacjent miał styczność z kimś, u których stwierdzono zakażenie 19. 

00:05:50 

A jeśli nawet nie miał, to jeżeli ma takie objawy, a przyszedł do naszej przychodni, to naturalnie nie mamy czasu na badanie genetyczne rtp CRM, ale da Bóg, żeby w każdej przychodni był dostępny szybki test antygenowych, którego czułość. 

00:06:14 

Zależna od techniki w dużym stopniu od brutalności naszego wykonania, natomiast jest to absolutnie swoistość porównywalna z testem genetycznym. Także to jest zawsze pytanie nr jeden, co nie znaczy, jak stwierdzimy taką sytuację, że od razu musimy odesłać dziecko do szpitala i i tylko zakładamy, że zgodnie z kryteriami ustalonymi przez. 

00:06:45 

Polski towarzystwa epidemiologów i zakazi. 

00:06:48 

Dzików jest to sytuacja tak zwanego skąpo objawowego zakażenia i możemy się pokusić u dziecka, leczeniem w domu, leczeniem przeciwgorączkowym, przeciwbólowym. 

00:07:02 

I w tej sytuacji, kiedy widzimy już objawy stanu zapalnego, no możemy zaryzykować wypisanie antybiotyku i bycie w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami. 

00:07:18 

W momencie jak spojrzymy w zapaleniu ucha środkowego. 

00:07:23 

Oby to błona bębenkowa jest na początku zaczerwieniona, a refleks jest jeszcze widoczny w anglosaskiej medycynie określa się taki stan redir czerwone ucho. 

00:07:36 

Jak wysięk będzie narastał, to już widzimy zatarcie. Nie ma już śladu refleksu, bo już jest JAMA Bębenkowa i spełna płynu płynu Śluzowego Śluzowo Ropny. 

00:07:52 

Tego natomiast w dalszym sytuacji, jeżeli mamy bardzo dobre naświetlenie, widzimy nieraz wybrzuszenie już nieraz tej górnej części ledwo zaznaczone, ale coe widzimy więcej tam po stronie brzeżne i widzimy prześwity w, a nie na żółto. No widzimy, że tam już jest nie tylko wysięk. 

00:08:15 

Ale śluzowy, ale wysiłek na pewno ropny, a jak mamy już takie wybrzuszenie, to jest za 5 minut może być perforacja. 

00:08:24 

Jeśli szybko nie wprowadzimy leczenia antybiotykowe go, to jest takie typowe wybrzuszenie i teraz jak wygląda etiologia zapalenia ucha środkowego? Jak wyglądała w erze przed szczepieniami przeciwko pneumokokom Wymi zdecydowana dominacja pneumo Kołka. 

00:08:46 

Na 2 miejscu pałeczkach y Mowil na nie typ owalna. 

00:08:51 

Asterysk zdecydowanie, no na 2 miejscu, szczególnie na wychodząca na pierwsze miejsce w kolejnych nawrotach ostrego zapalenia ucha środkowego. No i jakieś takie tam znaczenie pałeczki Mora xella nie do końca jasne, no ale ponad 20 procentach nie udało się nigdy nic wyhodować. 

00:09:16 

Mimo nakłucia to przecież, żeby mieć takie wyniki, to błona bębenkowa musiała być na kłuta. 

00:09:25 

To jest polskie badanie, który moim kierunkiem moi przyjaciele laryngolodzy wykonali jeszcze w 2009 2010 roku i tak samo widzimy tutaj dominację pneumo kołka na 2 miejscu pałeczka chemo fill na. 

00:09:46 

No ale jałowość była aż w 62 procentach i to było takim powód niepokoju. Dlaczego? No rozumowali śmy troszkę w ten sposób, że może niedoskonały był posiew. Może przedtem w kilku przypadkach już był zastosowany antybiotyk. 

00:10:06 

Wskazaniem do nakłucia błony bębenkowej był bardzo nasilony ból gorączka no już i te wybrzuszenie to było wtedy usprawiedliwienie. Teraz byśmy już pewnie takiego badania nie wykonali. No ale mamy pewną informację z ery przed wprowadzeniem powszechnych szczepień. Tym około, ale to pan. 

00:10:28 

Teraz amerykańskie badania. 

00:10:32 

Już ze ery spełniona już przebytych szczepień 7 valent nią i obecnie stosowaną trzynasto walen tą szczepionką pneumokokom u widzimy, jak spadł udział Pneumo Cooka. 

00:10:49 

Jak na wzrosło znaczenie pałeczki hemofilii lnej, a także tym i to pałeczki chemo film Ace, proszę spojrzeć na te liczby potrzeby 20 50 bl, czyli beta Ala sama z o dodatniej. 

00:11:04 

No i jednocześnie też tutaj pewien niemały odsetek jałowości w tym badaniu. Natomiast ostatnie badanie. 

00:11:15 

Już ostatnie badanie proszę zobaczyć z Rochester. 

00:11:19 

Z takiego bardzo ważnego odcinka yy. 

00:11:23 

Ośrodka kierowanego przez sławnego doktora Piker o. 

00:11:29 

Widzimy jak na łeb na szyje spadło udział pneumokokach, wzrosło znaczenie pałeczki hemofilii lnej. 

00:11:38 

No i tutaj widzimy, że wykonano bardzo dobre wczesne badanie i ten ta jałowość jest tutaj bardzo zredukowana. Ja skończę jeszcze ten komentarz do tej jałowości albo to były przypadki niedoskonałości posiewu, bo jeśli jednocześnie wykonano zwykły posiew, a jednocześnie badanie genetyczne genetyki, to widzimy. 

00:12:08 

Ogromna u różnice albo uwaga. Była to jeszcze wirusowa etiologia. 

00:12:17 

I teraz spójrzmy na ogólno przyjęte w rekomendacjach 2016, a przedtem w UE Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej. 

00:12:29 

Fill unowocześniony w amerykańskiej Akademii. 

00:12:36 

No nosa i gardła z 2014 niezmienne zalecenia dotyczącej leczenia zapalenia ucha Środkowego, że przez pierwsze. 

00:12:49 

2 3 dni zakładamy leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. 

00:12:58 

Natomiast antybiotyk natychmiast stosujemy u dzieci z zapaleniem ucha środkowego poniżej 3 6 miesiąca, gdy jednocześnie z bardzo wysoka gorączka i wymioty. 

00:13:13 

Gdy mamy jednocześnie? 

00:13:15 

Nie obustronne zapalenie ucha środkowego, no i oczywiście po perforacji, ale sprze spojrzeć, że ten pierwszy pierwsze kryterium, że poniżej 6 miesiąca to zaledwie literka C czy czko bardzo słabe można być arbitralne uzasadnienie, natomiast wysoka gorączka wymioty ma literkę a i to już dowodzi że tutaj są mocne dane. To była taka praca. 

00:13:45 

Fil amerykański. 

00:13:46 

Ta fill doktora li La i gdzie wyraźnie udowodnił, że jeżeli zapaleniu ucha Środkowego towarzyszy wysoka gorączka check tyczna i jednocześnie wymioty, to. 

00:14:01 

Aww otoskop i mamy wyraźne wybrzuszenie to w 100 procentach mamy zakażenie Bakteryjne i powinniśmy z kopyta leczyć antybiotykiem, natomiast warto jeszcze spojrzeć na takie dawne badanie, że udowodniono, że nawet wtedy, kiedy ma. 

00:14:20 

Mamy udowodnione, wtedy wykonywano właśnie fill. Tympanon ocen tezę zakażenie pneumokokowe to w wyprawie 20 procentach może dojść do samo wyleczenia. 

00:14:35 

Ale w 80 procentach wymagana jest antybiotyk, czyli zasadniczo, kiedy zakładamy zakażenie pneumokokowe, absolutnie powinniśmy stosować antybiotykoterapię, natomiast dużo większa możliwość samo wyleczenia jest w zakażeniu. Nietypowa lnu pałeczką hemofilią. 

00:14:58 

A jeszcze większą i to w ogóle było traktowane czasami jako nosicielstwo, jako zanieczyszczenie w zakażeniu Mor axella katara lis i teraz Jeszcze raz wracając do tego czujnego wyczekiwania, czyli tego nieleczenia od razu antybiotykiem, że w warunkach czerwonego ucha nawet w obecności wysięku, nawet kiedy mamy jeszcze ból i gorączka. 

00:15:28 

Istnieje szansa na samo wyleczenie. 

00:15:33 

I to jest to uzasadnienie tego czujnego wyczekiwania, ale jednocześnie to nie jest bierne wyczekiwanie. To jest intensywne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 

00:15:48 

Przy leków przeciwbólowych, no i bardzo ważne nawet. 

00:15:52 

Nie nie odetkanie to znaczy ekspozycje dziecka, którego boli ucho na chłodne powietrze odtyka się wtedy nos i trąbka słuchowa i konieczne nawodnienie i konieczne nie zmuszanie do jedzenia, ale zdecydowanie zapewnienie obfitego pojenia. 

00:16:14 

Leki przeciwbólowe naturalnie paracetamol ibuprofen. Już porównywanie działania przeciwbólowego i u dzieci u dorosłych zawsze wypadało zawsze i przeciwgorączkowego i przeciwbólowego wypadało zawsze na korzyść ibuprofenu. No ale ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych są związane pewne działania niepożądane. 

00:16:42 

Nieobecne przy stosowaniu paracetamolu, ale tu trzeba bardzo jasno powiedzieć, że my stosując ibuprofen i paracetamol w dawkach tak zwanych od ISI, no trzymamy się bardzo dużego marginesu bezpieczeństwa. 

00:16:59 

Proszę zobaczyć, jak wygląda dawkowanie paracetamolu. To jest pietnaście miligramów na dawkę co 4 godziny to wychodzi 90 mg na dobę. 

00:17:12 

Natomiast już u do młodzieży i u dorosłych. Te dawkowanie jest stosunkowo znacznie mniejsze, bo my podajemy 750000, ale nie 6 razy, tylko maksymalnie 4 razy na dobę, żeby nie przekroczyć tych 4 g. 

00:17:30 

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w warunkach, kiedy ze względu na mdłości czy wymioty czy niechęć budzenia dziecka w nocy rozgorączkowany go podajemy lek do odbytniczo. Pamiętajmy, że dawka doodbytniczo. 

00:17:46 

Musi być większa od 30 50% od analogicznej dawki doustnej, bo czasami kiedyś myślano ja tak byłem uczony w młodości, że czopek doodbytniczy to prawie zaszczytnie to jest zło konieczne, zawsze dawka doodbytniczo, a jej poziom we krwi. Ja później poziom mózgu, bo przy paracetamolu to chodzi o to żeby lek osiągnął odpowiedni poziom w centralnym układzie nerwowym w Polsce wzgórzu. 

00:18:18 

Jeśli chodzi o gorączkę czy we wzgórzu, jeśli chodzi o chuo ból. 

00:18:23 

No zależy od tego systematycznego podawania odpowiednie dużej dawki. Natomiast dawka ibuprofenu tu trzeba bardzo wyraźnie. To jest tak zwana dawkowanie od ISI, czyli lek wydawany bez recepty. 

00:18:41 

No to to jest 10 mg na dawkę co 6 godzin, a powyżej 40 kg młodych dorosłych u młodzieży ma 400 mg. 

00:18:54 

Co 6 godzin. 

00:18:55 

Natomiast chciałbym przypomnieć, że u ludzi starszych to albo u osób obciążonych kardiologicznie, nawet młodzieży. 

00:19:07 

Bezpieczniejszym lekiem, który zapewnia również nie zwiększa, nie zwiększa krzepliwość i jest naproksen. I ten na procent jest o tyle wygodny, że stosuje się go nieco 6 aco 12 godzin. 

00:19:24 

I i teraz bardzo ważne, żeby czy można, bo jest taki sposób, że jak pacjenta bardzo boli, to zaczynamy naprzemiennie podać paracetamol ibuprofen paracetamol ibuprofen. Czy to jest dobry sposób? 

00:19:39 

Proszę zobaczyć, jak różni się działanie. Ja mówię o centralnym działaniu od o działaniem na cyklon Cyg nazev obrębie mózgu w obrębie podwzgórza. Jeśli chodzi o gorączkę. 

00:19:55 

W obrębie wzgórza, jeśli chodzi o czucie. 

00:19:58 

Że mamy jakby 2 elementy działania cykle oxygen azy. Pierwsze to jest cykli za cja kwasu arachidowego a 2 2 etap tej sper oksydacja już zaistniałej prostaglandyny i proszę spojrzeć że niesterydowe leki przeciwzapalne blokujący klizan cię. Natomiast paracetamol blokuje per oksydacji. 

00:20:28 

Czyli mamy 2 leki działające w podobny sposób, ale mające różne punkty zaczepienia. 

00:20:35 

To jest idealna koegzystencja, idealny synergii z tych 2 leków, czyli jeżeli mamy nasiloną gorączkę, czynne nasilony ból to nie dawajmy tych leków naprzemiennie ibuprofen nie silniejsze od paracetamolu nie warto go rozcieńczać paracetamolem tylko dajmy ten lek zje jednocześnie i wtedy w dużym stopniu możemy zastąpić jakby 2 szczebel działania przeciwbólowego ten 2 szczebel. 

00:21:05 

To jest dodanie do analityku czy do leków nlpz słabego opioidów. Ja kiedyś woziłem w torbie. 

00:21:14 

Tramadol w kroplach. 

00:21:17 

W czasie, kiedy prowadziłem taką praktykę, jest żoną domową. Teraz zasadniczą, jeżeli się poda że raz lub 2 razy paracetamol z ibuprofenem, to zastąpi nam nawet ten 2 szczebel działania przeciwbólowego. Ale to jest uwaga doraźnej raz 2. 

00:21:36 

Ale jak mamy w zapaleniu ucha środkowego taką sytuację wybrzuszenie za uchem to nie jest powiększony węzeł chłonny. 

00:21:47 

To jest zapalenie wyrostka sutkowa tego. 

00:21:51 

I tutaj zdecydowanie wysyłamy do laryngologa. My możemy, jeżeli ten osiągnięcie laryngologa nie jest zaraz dostępne, to my od razu wprowadźmy leczenie i tutaj na ogół w amerykańskich zaleceniach. Zresztą to się zgadzają z naszymi mamy powinniśmy. 

00:22:13 

Zdecydowanie to jest sytuacja do hospitalizacji i dożylnie zastosować beta lat. Tam czasami wystarczy 2 generacja dożylnie cwu rok Symb o poprawie przedłużenie cwu rok synem Axe Tylem, natomiast idealnie to byłoby podanie od razu cech jak sowy. 

00:22:35 

My w pewnych sytuacjach w zapaleniu opon mózgowych w zalecano w amerykańskiej medycynie w medycynie ambulatoryjnej, żeby lekarz ambulatoryjny miał dostępny yyc FC axon i pierwszą dawkę cew jacksonów takiej sceptycznej, niebezpiecznej sytuacji podał domięśniowo. No jeżeli stosujemy cewka w sondą kosztuje, stosujemy przez 7 dni. 

00:23:01 

W postaci pamięta realnej, ale można i to jest usankcjonowane przedłużeniem tej 3. Generacji Cefalosporyny cefalu sporną 2 generacji na końcu tego cyklu dotyczącego zapalenia ucha środkowego chciałbym państwu pokazać takie już ubm sam się kultowe czesko słowackie badanie dotyczące wpływu szczepień. 

00:23:30 

I przeciwko Pneumokokowych tę szczepionką. Wówczas początkowo jeszcze 11 falentą. Obecnie ta sama ten sam mechanizm szczepionki jest stosowane w postaci dziesięcio walen tnej na zapobieganie zapaleniu ucha środkowego i to udowodniono, bo to było badanie zaplanowane, randomizowane z podwójnym zaślepieniem byłaby wyraźną redukcję pneumokokowe go szczepionkowego zapalenia ucha środkowego. 

00:24:03 

Ale każdego pneumokokowe go zapalenia ucha środkowego, a także zapalenia ucha środkowego. 

00:24:12 

Spowodowanego nie typ owalną pałeczką hemofilią. To było takie klasyczne badanie, oceniające skuteczność. Jedna grupa dostała szczepionkę a 2. Grupa kontrolna dostała tutaj na szczep inną szczepionkę przeciwko wzw, a badanie było zaślepione. To klasyczne badanie dotyczące skuteczności. 

00:24:37 

Naturalnie yy. 

00:24:39 

Tym obrazkiem chciałem zakończyć ten cykl, a natomiast jeśli będziemy mówili anty już klasycznie o antybiotykoterapii ostrego zapalenia ucha środkowego, to omówimy to już po tym cyklu dotyczącym zapalenia zatok, ponieważ ten sensie antybiotykoterapia zapalenia ucha środkowego. 

00:25:06 

I zapalenia zatok jest taka sama, tylko różnią się dawki, ale zasadniczo całe i filozofia leczenia antybiotykowe go jest taka sama. Dziękuję państwu. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały