Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Aktualizacja schematu żywienia

dr hab. n. med. Andrea Horwath
Żywienie niemowląt w pierwszym roku życia ODC. 1/5

Wytycznie i metodologia schematów żywienia

Transkrypcja video Aktualizacja schematu żywienia 

00:00:00 

 

00:00:02 

 

00:00:03 

 

00:00:03 

 

00:00:04 

 

00:00:07 

 

00:00:15 

Witam państwa bardzo serdecznie mamy najbliższych kilkanaście kilkadziesiąt minut. 

00:00:21 

 

00:00:21 

Spędzić nad żywieniem dziecka w pierwszym roku życia fill i nad tym, co jak kiedy wprowadzić fill może na początek ja się przedstawię. 

00:00:33 

Nazywam się Andrea Horvath, Jestem pediatrą gastroenterologia, wiem fill, prowadzę zespół żywieniowy w klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Hanny Chajewski. Jej Jestem też przewodniczącą sekcji alergii na karmę Polskiego Towarzystwa gastrologii, hepatologii i żywienia dzieci, członkiem. 

00:00:50 

 

00:00:54 

Towarzystwa europejskiego pediatrycznego dotyczącego zajmującego się gastrologia, Hepatologia w żywieniu. 

00:01:00 

Dzieci, jak również Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii klinicznej. Ll stąd moja obecność tutaj, a także Jestem współautorem najnowszych wytycznych zaleceń żywieniowych właśnie niemowląt właśnie dzieci w pierwszym roku życia. Stąd myślę, że obecność moja jest tutaj w pełni usprawiedliwiona. 

00:01:07 

 

00:01:28 

Jak yy mawiał Henryk Sienkiewicz mówić, kiedy w brzuchu pusto w głowie groch z kapustą i tyle jest trochę rozszerzona perspektywa tego, o czym dzisiaj chcę mówić, a mianowicie zacznijmy od podstawowego elementu, czyli przypomnienia sobie, co to jest programowanie żywieniowe czy programowanie metaboliczne w szerszym pojęciu tematu, a więc wszelkie czynniki środowiskowe. 

00:01:36 

 

00:01:52 

5 tematów. 

00:01:52 

 

00:01:57 

Działające w krytycznych okresach rozm. 

00:02:00 

Dziecka lwy okresie prenatalnym, ale także tych pierwszych latach życia, które determinują nasze funkcjonowanie, zdrowie także w życiu dorosłym, czyli te podstawowe elementy mające wpływ na nasze początki powodują trwałe modyfikacje procesów metabolicznych i hormonalnych i determinują ryzyko chorób. 

00:02:18 

 

00:02:31 

W wieku dorosłym chorób cywilizacyjnych. 

00:02:34 

 

00:02:34 

Takich jak alergia pokarmowa, otyłość, nadciśnienie, zespół metaboliczny z wszystkimi jego powikłaniami fill. Dlatego właśnie to żywienie jest takie ważne i dlatego zajmuje tyle miejsca. Hmm. Tym początkowym okresie naszego rozwoju, ale. 

00:02:56 

 

00:02:56 

Oczywiście, jeżeli w ogóle mówimy o programowaniu metabolicznym, to musimy ja stać sobie sprawę, że jest to temat znacznie szerszy niż tylko dieta dziecka. 

00:03:06 

W tych pierwszych miesiącach latach życia, bowiem na całokształt funkcjonowania oddziałują inne czynniki i tak jakby droga porodu antybiotykoterapia to czy posiadamy inne zwierzęta w domu, rodzeństwo, sposób żywienia całej rodziny. 

00:03:26 

Porada u. 

00:03:27 

 

00:03:27 

I te wszystkie elementy wpływają na naszą mikro dietę, więc robione przewodu pokarmowego mikrobioty układu oddechowego, mikrobioty skóry ll i te elementy mogą także wpływać na ryzyko wielu chorób, w tym chorób alergicznych. 

00:03:46 

A trzeba pamiętać, że w tym pierwszym okresie rozwoju gro rodziców e troska się właśnie o ryzyko nietolerancji czy ryzyko alergii u swojego. 

00:03:58 

Potok korzystają Lecha. Z okazji zachęcam państwa do. 

00:04:03 

Dla których tej publikacji, która ukazała się w standardach medycznych tego roku i jest to stanowisko grupy ekspertów właśnie dotyczących modyfikacji mikrobioty prewencji alergii, ale nie to dzisiaj jest tematem naszego spotkania, bo dzisiaj będziemy rozmawiać znacznie szerzej. 

00:04:23 

O żywieniu l niemowląt i no nie tylko w czasie pandemii, ale żyjemy w takich czasach, a nie innych wciąż jeszcze walczymy z tą zarazą 21 wieku i jako żywieniowy zadaliśmy sobie maju Dwutysięcznego 20 roku. Pytanie. 

00:04:37 

 

00:04:45 

 

00:04:45 

Czy pandemia wpłynęła na żywienie niemowląt? Fill pytania dotyczące żywienia były skierowane do matek i opiekunów dzieci pomiędzy 4 12 miesiącem życia. I proszę zwrócić uwagę, że 88% rodziców odpowiedziało, że absolutnie pandemia pozostawała bez wpływu na karmienia dziecka. Jej na rozszerza mie wprowadzanie pokarmów uzupełniających, więc moglibyśmy się cieszę. 

00:05:13 

 

00:05:13 

Że Wszystko jest w porządku i rodzice sobie radzą. Co więcej, 66% uznało swoją wiedzę na temat żywienia dziecka za dobrą lub bardzo dobrą, a zaledwie 5% za niewystarczające, więc w zasadzie mogłabym powiedzieć, Wszystko wiemy na tym 5%. Dzisiaj przygotowane jest to krótkie moje wystąpienie. 

00:05:40 

 

00:05:41 

Ale czy rzeczywiście? 

00:05:42 

Na pewno jest tak, że tylko et 5% rodziców ma wystarczającą wiedzę, jak państwo się za chwilę przekonają, jeżeli będą mi towarzyszyć w trakcie tego spotkania, to niestety ta prawda o żywieniu niemowląt nie wygląda aż tak różowo jak w tych ankietach. W odpowiedziach przynajmniej dotyczącej wiedzy rodziców na temat żywienia niemoc. 

00:06:09 

 

00:06:10 

Co jakiś czas? Oczywiście. 

00:06:12 

EE dostępne są nowe badania, nowe dane dotyczące tego programowania żywieniowego ryzyka, rozwoju niektórych chorób, w tym chorób alergicznych u dzieci. W związku z tym wytyczne chociaż podstawowe zakres. 

00:06:30 

Jeśli wydawać by się mogło się nie zmieniają, one cały czas ulegają różnym modyfikacjom. 

00:06:36 

 

00:06:37 

I w tym. 

00:06:37 

Roku miałam przyjemność uczestniczyć w grupie roboczej, która zajęła się aktualizacją zasad żywienia zdrowych niemowląt i miło mi zaprezentować będzie dzisiaj te wytyczne one zostały opublikowane w 3 niezależnych pediatrycznych czasopismach, medycynie praktycznej, standardach medycznych, pediatrii i przeglądzie pediatrycznym. 

00:07:01 

Więc tak więc państwa może sobie wybrać czasopismo, do którego zajrzeć, żeby bliżej przyjrzeć się tym wytycznym, a ja chwilę. 

00:07:11 

Poświęce teraz uwagę nad metodologią. 

00:07:16 

Tych wytycznych Mira przypominam, że ostatnie wytyczne dotyczące zasad żywienia zdrowych niemowląt publikowane były przez polskie Towarzystwo Gastrologii, Hepatologii i żywienia dzieci dwutysięcznym 14 roku dwutysięcznym 16 pojawiło się stanowisko dotyczące karmienia piersią. Czyli widzą państwo, że rzeczywiście teraz był najwyższy czas na aktualizację tych wytycznych? 

00:07:16 

 

00:07:45 

 

00:07:46 

L co do metodyki to. 

00:07:48 

Ten podstawowy skład tutaj pod przewodnictwem pani profesor Krajewskiej. 

00:07:55 

I pana profesora Piotra sochy wraz z ZEA miał rybach i doktorem Bartłomiejem Zalewskim i ze mną dokonał przeglądu najważniejszych, aktualnych wytycznych dotyczących żywienia niemowląt, w tym wytycznych Europejskiego towarzystwa gastrologii, hepatologii i żywienia dzieci. 

00:08:18 

 

00:08:18 

Europejskiej Akademii Alergologii, immunologii klinicznej amerykańskiej, Akademii Pediatrii i Fsy. To jest taki urząd Europejskich, które opiniuje i wydaje takie dyrektywy, które z którymi no wszyscy dążą, żeby te produkty dostępne do żywienia były zgodne i żeby zaspokajały ten optymalny rozwój dziecka. Bo te zwykle te dyrektywy obarczone są. 

00:08:48 

Pewnym jest sekcjami, tam muszą być dowody na skuteczność. 

00:08:52 

Bezpieczeństwo różnych procedur. 

00:08:55 

 

00:08:55 

No globalnie oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia, która ma nieco szersze spojrzenie. Wszystkie te znalezione wytyczne i rekomendacje stanowiska zostały przejrzane pod kątem jakości ich Aktualności, ale także pod kątem adaptacji do polskich warunków i ta podstawowa grupa robocza przygotowała wstępna wytyczne. 

00:09:20 

Potem została rozesłana do szerszej grupy ekspertów z dziedziny pediatrii, gastrologii, Alergologii, Neonatologii, Immunologii, Mikrobiologii, czyli bardzo, bardzo szeroka nawet stomatologii. 

00:09:27 

 

00:09:34 

Każdy z ekspertów mógł zgłosić i zgłaszał swoje zastrzeżenia wątpliwości na podstawie nich było stworzone następny dokument z poprawkami i on musiał być znów zatwierdzony. Zaakceptowany przez całą grupę. 

00:09:55 

 

00:09:56 

I roboczą i tą szerszą grupę zajmującą. 

00:09:59 

 

00:09:59 

 

00:09:59 

Wytycznymi i jak już mieliśmy prawie ostateczną wersję, to ona była przedyskutowana z przyszłymi użytkownikami, czyli rodzicami i lekarzami. I na tej podstawie dopiero powstała ostateczna wersja dokumentu, którą przed chwilą państwu prezentowała. 

00:10:18 

Tak prezentuje się. 

00:10:19 

Aktualna PL tabela żywienia dziecka w pierwszym roku życia widzimy, że karmienie piersią oczywiście jest podstawą. 

00:10:28 

I o tych wszystkich. 

00:10:31 

Dodatkowych elementach wprowadzenia pokarmów uzupełniających potencjalnie alergizujących za chwilę sobie przed. 

00:10:38 

Skutkuje oczywiście ten czas, który mamy dzisiaj. Wspólny jest za krótki, żeby omówić wszystkie elementy zasad żywienia zdrowych, filmową, które znalazły się w tych wytycznych, ale pozwoliłam sobie na zwrócenie uwagi na podstawowe takie elementy, czyli karmienie naturalne czy zastosowanie preparatów mlek modyfikowanych wtedy, kiedy Kabili naturalne, nie jest możliwe. O powiem trochę o po wprowadzeniu bogami. 

00:10:53 

 

00:11:08 

Uzupełniających takie zupełne podstawy, ze szczególnym zwróceniem uwagi. 

00:11:13 

 

00:11:14 

Na epok a no potencjalnie alergizujące i ostatnia część będzie dotyczyła wody i innych napojów. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na ostatnie wytyczne dotyczące cukru w diecie dzieci, zwłaszcza dzieci poniżej pierwszego roku życia. 

00:11:33 

 

00:11:34 

 

00:11:34 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały