Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Przebieg kliniczny zakażeń pneumokokowych

Dr n. med. Ilona Małecka
Zakażenie pneumokokowe u dzieci – epidemiologia, diagnostyka, leczenie i profilaktyka ODC. 3/5

Autorka prezentuje różnorodnośc przebiegu klinicznego zakażeń pneumokokowych.

Transkrypcja Przebieg kliniczny zakażeń pneumokokowych 

00:00:29 

Przebieg kliniczny zakażeń pneumokokowych. Kwestia przebiegu klinicznego to jest przede wszystkim różnorodność postaci klinicznych zakażeń pneumokokowych. Mówiłem już państwo dzisiaj o donosicielstwie, które nie łączy się z objawami klinicznymi, ale może mieć istotne znaczenie w transmisji pneumokokach, zwłaszcza populacjach, które są populacjami zamkniętymi, a więc przebywają ze sobą przez określoną ilość czasu. 

00:01:00 

I możemy mówić o tak zwanych zakażeniach nieinwazyjnych. Są to tak zwane zakażenia błon Śluzowych, gdzie klasycznym przykładem jest ostre zapalenie ucha środkowego czy ostre zapalenie zatok przynosowych. 

00:01:12 

No i w. 

00:01:13 

Końcu o zakażeniach inwazyjnych ll krwii czy ośrodkowego układu nerwowego albo tkanek jak zapalenie płuc czy ropne zapalenie stawów. Rzadziej zdecydowanie występują inne postacie zakażeń inwazyjnych, jak zapalenie wsierdzia osierdzia otrzewnej. 

00:01:31 

Skóry kości, tkanek miękkich czy spojz? 

00:01:34 

Jednakowoż proszę pamiętać, że są one także możliwe i warto pamiętać także o diagnostyce biologicznej w przypadkach tego typu manifestacji klinicznych ostre zapalenie ucha środkowego tutaj promo kod jest tak naprawdę najczęstszym bakteryjnym czynnikiem, jeżeli chodzi o czynnik biologiczny ostrego zapalenia ucha Środkowego i to zarówno u dzieci, jak i dorosłych odpowiada. Według różnych statystyk od 30 do 50% za powód od 30 do 50% zachorowań. 

00:02:05 

Częstość oczywiście zmniejsza się wraz z wiekiem, czyli jest zdecydowanie częściej czynnikiem etiologicznym u dzieci niż u dorosłych. 

00:02:13 

Ryzyko hospitalizacji z powodu tego ostrego, pneumokokowe go zapalenia ucha środkowego wynosi około 5 X 100000 X 1000 Ble. 

00:02:29 

Ostre zapalenie ucha środkowego. Tutaj Pneumokoki jest najczęstszym bakteryjnym czynnikiem etiologicznym i to zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Według różnych publikacji odpowiada za około 30 do 50% zachorowań. 

00:02:44 

I częściej zdecydowanie występuje jako czynnik etiologicznym u dzieci niż u dorosłych. Ryzyko hospitalizacji z powodu ostrego zapalenia ucha Środkowego o pneumokokowe J biologii szacuje się na 5 X 1000 przypadków. 

00:02:58 

Zwykle pneumokokowe zapalenie ucha środkowego w porównaniu z zapaleniami ucha o innej etiologii charakteryzuje się cięższym przebiegiem dzieci. Czy pacjenci mają wyższą gorączkę? Bardziej nasilony ból ucha i oczywiście większe ryzyko powikłań. 

00:03:14 

Postaci bakteriami czy zapalenia wyrostka sutkowa tego. 

00:03:19 

W 50 procentach w niom oko kowego zapalenia ucha środkowego mamy do czynienia z obustronnym zapaleniem uszu. To także może być istotna praktyczna uwaga kliniczna dla lekarzy, którzy zajmują się leczeniem tych pacjentów. Proszę państwa, jeżeli chodzi o zapalenie zatok przynosowych, odwołam się tutaj do rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego z 2016 roku. 

00:03:45 

I zobaczcie państwo, że z kolei jeżeli popatrzymy na rekomendacje, które umieszczane są w kontekście właśnie rozpoznawania czy potwierdzania zapalenia zatok przynosowych, to tutaj ll w tej pierwszej rekomendacji zwraca się uwagę, że tak naprawdę postawienie takiego rozpoznania ustala się na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego. 

00:04:06 

Gdzie typowe kliniczna typowa kliniczna manifestacje obejmuje się mógłym miejscowy, generalnie albo najczęściej z przewagą jednej strony gorączka i to wysoka powyżej 39 ° podwyższone wartości parametrów zapalnych czy nasilenie objawów po początkowym łagodnym okresie choroby. Oczywiście taki obraz kliniczny dotyczyć będzie zwłaszcza dzieci starszych. Proszę pamiętać, że. 

00:04:32 

W przypadku pierwszych lat życia dziecka mamy najczęściej do czynienia z niedrożnością nosa, a nie z zapaleniem zatok, ponieważ generalnie yy mały u małych dzieci możemy mówić tylko i wyłącznie o obecnych komórkach się towych. 

00:04:46 

Natomiast czy Zatoki Czołowe, czy Zatoki Szczękowe rozwijają się yy w późniejszym okresie? Natomiast jeżeli chodzi o diagnostykę ostrych zapaleń zatok czy zatok przynosowych, nie zaleca się tutaj rutynowego wykonywania badań mikrobiologicznych. 

00:05:03 

Jak również nie zaleca się tutaj rutynowego wykonywania badań obrazowych. 

00:05:08 

Rozpoznanie możemy właśnie postawić na podstawie tych objawów klinicznych, o których już mówiłam, jeżeli chodzi o tamto miasto zakażenia inwazyjne i gdybyśmy chcieli popatrzeć na ll typy tych zakażeń inwazyjnych, no to w skali Europy posocznica i zapalenie płuc występują z równą częstością, trochę rzadziej mamy do czynienia z zapaleniem opon mózgowo rdzeniowych, bo w porównaniu do 37% ono występuje mniej więcej w 22 procentach, natomiast zapalenie opon z równoczesną posocznicę. 

00:05:40 

Dotyczy tylko 1% pacjentów. 

00:05:42 

Natomiast yy ciekawe są dosyć dane szwedzkie po analizie prawie 3000 dzieci i dorosłych hospitalizowanych z rozpoznaniem inwazyjnej choroby pneumokokowe. Jej, bo tutaj zdecydowanie najczęstszą manifestacją kliniczną było zapalenie płuc, rzadziej posocznica i jeszcze rzadziej zapalenie opon mózgowo rdzeniowych. Przy czym gdybyśmy analizowali tylko populacje dzieci do 2 roku życia, no to oczywiście manifestacja w postaci posocznicy, czyli zapalenia opon była zdecydowanie częstsza. 

00:06:13 

Posocznica Humalog ogowa występuje w około 40 procentach chorych na inwazyjną chorobę. Pneumokokowe są przebiegli nicz ny generalnie jest podobny do innych posocznicy bakteryjnych, dlatego w tym pierwszym okresie, kiedy trafia do nas pacjent i nie znamy jeszcze czynnika biologicznego, no często posługujemy się taką terminologią inwazyjnej choroby bakteryjnej. Ryzyko rozwoju ciężkiej, piorunujący i Posocznicy Pneumokokowe Yi u osób, które są generalnie osobami zdrowymi, bez dodatkowych obciążeń. 

00:06:44 

Jest generalnie niskie. 

00:06:46 

Ono może być wyższa w przypadku zaburzeń odporności, a zwłaszcza u pacjentów bez śledziony. Jakie są czynniki ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowe ju dzieci, co zwiększa tak naprawdę pragną prawdopodobieństwo inwazji tego promo Koka, który początkowo znajduje się w jamie nosowo gardłowej inwazji. Oczywiście pierwotnie fizjologicznie jałowych płynów ustrojowych, wielu przyw czynnikiem i właściwie dominującym jest wiek. 

00:07:17 

Czyli wiek dziecka poniżej 2 roku życia, nawet bez współwystępowania innych Stanów patologicznych. 

00:07:25 

Dalej wcześniactwo, niedożywienie, bierne, palenie tytoniu, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc takich jak astma tak jak astma czy mukowiscydoza, przewlekłe choroby serca i tutaj w przypadku małych dzieci istotną grupą są dzieci z wrodzonymi wadami serca, przewlekła niewydolność nerek lub zespół nerczycowy. To są sytuacje po urazach czaszki ze złamaniem podstawy czaszki i płyn otokiem nosowym lub penetrujący do mózgu. 

00:07:53 

Wesoło pacjenci po założeniu implantu ślimakowego to są w końcu pacjenci z zaburzeniami odporności i to zarówno pierwotnym, jak i wtórnym mi zarówno ty puchu moralnego, jak i komórkowego, bo jest anatomiczna lub czynnościowa z plemienia a spania i to w końcu jest wodogłowie, zwłaszcza u dzieci, które mają założony układ Drenujący. 

00:08:17 

Proszę państwa, gdybyśmy chcieli zobaczyć na populację wcześniaków i częstość inwazyjnej choroby pneumokokowych w tej grupie, to proszę zobaczyć, że w porównaniu do dzieci urodzonych o czasie, a także różnicując jeszcze wcześniaków grupy, w zależności od tygodnia ukończenia tej ciąży, bo ryzyko fill rozwoju inwazyjnej choroby pneumokokowe i zwłaszcza u skrajnych wcześniaków, czyli urodzonych poniżej 31 tygodnia, jest zdecydowanie większe niż tych 2 pozostałych grup. 

00:08:47 

I jest ono zdecydowanie największe w pierwszym. 

00:08:51 

Urocz użycia, dlatego w przypadku wcześniaków czy w ogóle małych dzieci, terminowe rozpoczęcie szczepień, czyli rozpoczęcie szczepień jeszcze w pierwszym kwartale życia, najlepiej po ukończeniu 6 tygodnia życia, ma absolutnie kolosalne znaczenie dla skuteczności tej metody profilaktyki. Z kolei jeżeli popatrzymy na korelacje między masą urodzeniową a ryzykiem rozwoju inwazyjnych Robert Naukowej. 

00:09:17 

W pierwszych latach życia dziecka to sytuacja jest podobna, to znaczy u dzieci, które urodziły się ze skrajnie niską masą ciała tutaj zdefiniowaną w tym badaniu jako poniżej 2 g to tak naprawdę nie jest jeszcze skrajną fill skrajnie niską urodzeniową masą działa, ale już fakt posiadanej masy ciała poniżej 2 kg. 

00:09:40 

Istotnie zwiększa ryzyko rozwoju inwazyjnej choroby naukowej i znowu przypadku, tak jak to było w przypadku wcześniactwa. Moim większe jest to ryzyko w pierwszych 6 miesiącach życia dziecka i znowu terminowe rozpoczęcie szczepień u małych dzieci, a zwłaszcza u wcześniaków. 

00:09:59 

Czy u dzieci, które urodziły się w obrazie hipotrofii, bo ma kolosalne znaczenie dla zwiększenia skuteczności tej metody profilaktyki? 

00:10:08 

Jeżeli chodzi o pneumokokowe zapalenie płuc, najczęściej mamy do czynienia składkowym zapaleniem płuc. Początek objawów jest zwykle nagły i tak jak już państwu mówiłam, w przypadku tych kryteriów, które bierzemy pod uwagę jako podejrzanie przypadku zapalenia płuc, no to mamy tutaj podobne objawy jak wysoka gorączka dreszcze, ból w klatce piersiowej, kaszel, duszność, a nawet Sienica Tachykardia. Zwracam także państwa uwagę, że ona również tak jak częstość oddechów zależy od wieku dziecka ogólne osłabienie. 

00:10:40 

Przypadku dzieci starszych, złe samopoczucie. 

00:10:44 

Czynnik etiologicznym zapalenia płuc. Tutaj z kolei dane także z rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych, zakażeniach układu oddechowego widzą państwo, że poza okresem noworodkowym, który w sensie czynników etiologicznym rządzi się trochę innymi uwarunkowaniami, to tak naprawdę u dzieci w okresie niemowlęcym, a także pierwszych 4 lat życia czy później Streptococcus Pneumoniae jest absolutnie uwzględniany jako możliwy czynnik etiologicznym zapalenia płuc i należy o tym pamiętać. 

00:11:16 

Ale w przypadku podejmowania decyzji terapeutycznej jako istotne znaczenie. 

00:11:22 

Zobaczmy na taką retrospektywną analizę grupy 254 dzieci i dorosłych, ale poniżej 26 roku życia, którzy trafili z powodu zapalenia pneumokokowe go płuc. Jak u nich przedstawiała się manifestacja kliniczna? Najczęściej, jak Państwo widzą, obserwowano gorączkę oraz kaszel, w tym wykrztuśnie z wykszt ruszaniem kwocie. 

00:11:45 

Ale również często występowała hypnose, złe samopoczucie, osłabienie, wymioty, ból brzucha, ból w klatce piersiowej czy większość pacjentów wymagała tutaj w tym przypadku także hospitalizacji, więc im młodszy wiek występowania zapalenia płuc i od biologii pneumokokowe. Ja bym niestety ryzyko tego, że będzie to dziecko wymagało hospitalizacji jest większe. 

00:12:10 

Znowu odnosząc się do rekomendacji, o których już dzisiaj wielokrotnie mówiłam, rozpoznanie poza szpitalnego zapalenia płuc u dzieci stawia się przede wszystkim na podstawie objawów klinicznych. 

00:12:22 

Zwróćcie państwo uwagę, że w rekomendacje tej podkreśla się to, że badania radiologiczne jest wskazane w przypadku podejrzenia powikłań. 

00:12:31 

Co należy tak naprawdę do tych typowych objawów klinicznych. Fakt występowania zwiększonej częstości oddechów, czyli ta hypnose oczywiście gorączka wciąganie między żebrze, ale również fill. 

00:12:46 

To, co państwo są w stanie stwierdzić w badaniu przedmiotowym, czyli w osłuchiwanie płuc, obecność twórczym i przestrzeń, zwłaszcza wówczas i jeżeli występują one jednostronnie. 

00:12:57 

Nie stwierdzenie tych objawów znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo zapalenia płuc. Jednakowoż warto pamiętać o przesłance klinicznej, że wcale takiego rozpoznania nie wyklucza i to jest typowy radiologiczny obraz. 

00:13:12 

Pneumokokowe go zapalenia płuc najczęściej o charakterze płytowym. Gdzie macie państwo litry charakter zmian i tak jak już często dzisiaj mówiłam, może współistnieć z obecnością płynu w jamie opłucnej? 

00:13:25 

Jaka jest definicja zapalenia płuc? Według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia? No oprócz klinicznych objawów zapalenia płuc, o których już mówiłam, to są popowy zmiany w radio gramie. 

00:13:36 

Klatki piersiowej pod postacią gęstych, pierzastych, zagęszczeniu, pęczkach po haczykowych lub płynu w jamie opłucnej lub wręcz występowanie obydwu tych zmian, także podstawy czy obraz radiologiczny również może nasuwać podejrzenie fip naukowego zapalenia płuc. 

00:13:56 

Kiedy natomiast możemy mówić o potwierdzonej? 

00:13:58 

Pneumo gowym, zapaleniu płuc. 

00:14:00 

Wtedy, kiedy oczywiście spełnione są kryteria kliniczne zapalenia płuc lub ciężkiego zapalenia płuc, o którym mówiłam wcześniej. Natomiast ważny dla tego, żeby mówić o potwierdzonym pneumokokowych zapaleniu płuc, jest uzyskanie albo dodatniego wyniku posiewu krwi lub wysięku z jamy opłucnej w klasycznym po siebie bakteriologicznym, albo potwierdzenie obecności materiału genetycznego pneumokokach, metodami molekularnymi, czyli metodą pcr. 

00:14:27 

Zwracam państwa uwagę, że bardzo często brany pod uwagę dodatni wymaz gardła lub z gardła lub nosa, który potwierdza tam obecność plenum okok przy braku izolacji tego patogenu z krwi czy z wysięgu z jamy opłucnej nie daje nam podstaw do rozpoznania pneumokokowe go zapalenia płuc. W takim ujęciu kryteriów yy rozpoznania tylko i wyłącznie bo się w krwi czy jamy opłucnowej. 

00:14:57 

Lub potwierdzenie obecności metodami molekularnymi. 

00:15:02 

Proszę państwa, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych to jest najcięższa kliniczna postać inwazyjnej choroby pneumokokowe i również taka, która ma najgorsze rokowanie. Śmiertelność u dzieci nawet w przypadku zastosowania odpowiedniego leczenia. I to jest bardzo ważne, aby to podkreślić. Oscyluje na poziomie około 8% do typowych objawów klinicznych zapalenie opon mózgowo rdzeniowych o bakteryjnej etiologii, bo ona tutaj nie będzie istotnie różniła się od. 

00:15:33 

Etiologii innej bakteryjnej to przede wszystkim gorączka, dodatnie objawy oponowe, wrażliwość bądź przeczulica. 

00:15:41 

Dezorientacja, apatia, bóle głowy, światłowstręt, nudności i wymioty, ale to, co mówiłam już państwu wcześniej grupa niemowląt jest bardzo trudna do oceny klinicznej, bo może nie być wcale typowych objawów, a często objawem dominującym oprócz ogólnie złego stanu dziecka jest tak naprawdę tylko gorąco. 

00:16:04 

Częściej jest ona właśnie izolowana, albo wręcz w postaci hipotermii. Niewydolność oddechowa, wymioty, biegunka, a więc objawy, które na pierwszy rzut oka wydaje się mało specyficzne dla bakteryjnego zapalenia opon zaawansowanej postaci oczywiście mogą dołączyć się zaburzenia świadomości, odwodnienie czy nawet objawy wstrząsu septycznego. Może być tak, że przy gorączce mamy drgawki i tu jest konieczność zróżnicowania. Czym mamy do czynienia? 

00:16:33 

Tylko i wyłącznie z drgawkami gorączkowy mi czy drgawki są objawem właśnie bakteryjnego zapalenia opon mózgowo rdzeniowych. 

00:16:41 

Mogą również pojawić się objawy ogniskowe, neurologiczne. One zwykle trochę wcześniej naprowadzają nasze myślenie na postawienie takiego rozpoznania jak niedowład połowiczny czy niedowład czterokończynowe albo porażenie nerwu twarzowego czy zaburzenia widzenia u starszych dzieci. 

00:16:58 

Jeżeli chodzi o powikłania pneumokokowe go zapalenia płuc. Dane z publikacji amerykańskich, która była retrospektywną analizą populacji dziecięcej, czyli dzieci poniżej 17 roku życia, ale warto podkreślić znakomita większość, bo. 

00:17:13 

80% tych dzieci to były dzieci poniżej 2 roku życia. 

00:17:17 

I generalnie conajmniej jedno powikłanie neurologiczne, które generalnie nie miało swojej korelacji z ciężkością przebiegu dotyczyło aż 58% dzieci. 

00:17:28 

EE w tych najczęściej wymienianych powikłaniach yy wymieniano ciężkie opóźnienie rozwoju, niedosłuch odbiorczy, porażenie nerwów czaszkowych, wodogłowie, niedowład czterokończynowym, zaburzenia widzenia, ataksja nadpobudliwość mało głowy o małogłowie, a śmiertelność Oceniono w tej analizie na 13%. 

00:17:50 

Jeżeli chodzi o kwestię, którą często stawiamy sobie jako problem kliniczny, czy dzieci, u których pojawiają się ll inwazyjne zakażenia, czy pojawiła się ll? 

00:18:03 

Pojawił się epizod inwazyjnego zakażenia, w tym inwazyjnego zakażenia pneumokokowe go mogą być podejrzewaną zaburzenia odporności. Krótko mówiąc, czy takie dzieci wymagają potem naszej dalszej diagnostyki i naszej dalszej obserwacji? 

00:18:18 

Generalnie uważa się, że inwazyjna choroba pneumokokowe, zwłaszcza jeżeli mamy jej nawrot owy charakter czy kolejny epizod takiej infekcji, jest to czynnik prognostyczny pierwotnych niedoborów odporności i takie dzieci powinny być pod tym kątem monitorowane, czyli należy uwzględnić w późniejszych oczywiście oddanie już po wyleczeniu dziecka i po ustąpieniu ostrych objawów infekcyjnych. Diagnostykę w kierunku pierwotnych niedoborów odporności. 

00:18:49 

Podjednostek, a powinno uwzględniać od oceny w kierunku stężenia podstawowych pod klasy immunoglobulin. 

00:18:57 

Ale zaburzenia również produkcji swoistych przeciwciał niedoboru dopełniacza czy yy. Chociażby wykonanie usg jamy brzusznej nakierowane na ocenę położenia i obecności obecności śledziony kliniczne postacie zakażeń pneumokokowych mają swoje różne powikłania. 

00:19:16 

Mówiłam państwu przed chwilką o możliwych powikłaniach bakteryjnego zapalenia opon, natomiast warto również pamiętać o możliwych powikłaniach, które dotyczyć będą także tych zakażeń uważanych czy traktowanych jako nieinwazyjne. 

00:19:29 

W przypadku zapaleń zatok przynosowych możemy mieć oczywiście bardzo poważne powikłanie w postaci zapalenia tkanek miękkich oczodołu czy wręcz ropnia oczodołu możemy mieć zakrzep Zatoki, Jamiste yzy, rzadsze powikłania wewnątrzczaszkowe, jak chociażby zapalenie opon mózgowo rdzeniowych rok jak na twardo wkowy czy ropień na twardo wkowy przypadku zapalenia ucha środkowego fill najczęstszym powikłaniem jest ostre zapalenie wyrostka srodkowa tego, ale także porażenie nerwu 7 zapalenie błędnika czy z rzadszych powikłań. 

00:19:59 

Również wymienia się zapalenie opon mózgowo rdzeniowych. Ropień na twardo wkowy. 

00:20:05 

EE, czyli te powikłania, które również dotyczyły ostrego zapalenia zatok przynosowych w przypadku zapalenia płuc. Jeżeli chodzi o powikłania, wymienia się zapalenie opłucnej wysięk w opłucnej Martwicze zapalenie płuc czy ropień płuca. 

00:20:20 

Rzadziej zdecydowanie zapalenie wsierdzia Ropne zapalenie stawu, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie opon mózgowo rdzeniowych jako przejaw inwazyjnego zakażenia bakteryjnego. 

00:20:33 

Powikłania z kolei pneumokokowe go zapalenia opon mózgowo rdzeniowych wymienionych generalnie, bo wcześniej pokazywałam państwu je na przykładzie publikacji i takiej konkretnej analizy publi populacji. 

00:20:45 

Natomiast w przypadku lll zapalenia opon możemy te powikłania jeszcze podzielić sobie na powikłania wczesne, czyli takie, które tak naprawdę pojawiają się w momencie, kiedy mamy pacjenta w okresie hospitalizacji i intensywnego leczenia to mogą być drgawki czy nawet stan padaczkowy. 

00:21:03 

Może to być wodogłowie, na które powinniśmy być wyczuleni, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. 

00:21:08 

Obrzęk mózgu w głowie nie czy zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny, natomiast powikłania późne będą podobne, jak te, o których już wcześniej mówiłam. 

00:21:19 

Od objawów ogniskowych w postaci niedowładu czy porażenie spastyczne kończyn po zaburzenia mowy, padaczkę upośledzenie umysłowe czy upośledzenia słuchu, który zawsze powinien być monitorowany. 

00:21:29 

Ale u pacjentów po ropnych zapaleniach opon mózgowo rdzeniowych mogą być zaburzenia zachowania snu czy dotyczące różnych aspektów rozwoju psychoruchowego. 

00:21:39 

Dzieci może być w końcu ropień mózgu, tętniak mózgu, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. Fill istota jest taka, że pacjenci wymagają stałego monitorowania albo w przypadku poradni P oz, gdzie lekarz rodzinny będzie okresowo tych pacjentów oceniał albo w ośrodkach specjalistycznych, które zajmują się leczeniem. 

00:22:00 

Ale także monitorowaniem tego, co dzieje się z pacjentami po zakończeniu ostrej postaci choroby. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały