Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Homeostaza żelaza w ustroju

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Program edukacyjny Niedobór żelaza u dzieci ODC. 1/5

Przebieg dystrybucji żelaza i uwarunkowania jego wchłaniania z pożywienia

Transkrypcja video „Homeostaza żelaza w ustroju”

00:00:19

Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie z zaśnieżonego Zabrza chwilę kolejny pan będziemy poświęcać tematowi niedoboru żelaza u dzieci, który jest tematem bardzo ważnym, choć czasami też bardzo niedocenianym.

00:00:38

Pozwolicie państwo, że rozpoczniemy od omówienia? Jak wygląda homeostaza żelaza w ustroju człowieka?

00:00:48

Gospodarka yyy.

00:00:50

Żelazem powstają człowieka, jest bardzo precyzyjnie uregulowana. Yy jest to związane z jednej strony koniecznością stałego uzupełniania magazynu w organizmie, ale z 2 strony szczególnie ważne jest także ochrona organizmu przed nadmiarem żelaza to żelazo wchłaniany jest fill z pokarmem w ilości około jednego 2 mg dzień.

00:01:12

Nie, po czym za pomocą przenośnika białka transfery osocza owej trafia yy żelazo do magazynów yy w organiźmie jedna spółki to jest pula w szpiku kostnym, która jest jest jest około 300 mg. Ta pula yy z tej puli powstają w szpiku kostnym rytro blastera. Z nich erytrocyty i te krążące erytrocyty. To jest największa pula żelaza w organiźmie to jest aż 1800.

00:01:45

Yy miligramów u kresu życia erytrocytów zostają one zniszczone w układzie śród siateczkowe wśród bankowym i to żelazo, które było w krążących erytrocytach, jest przechowywany przez makrofagi.

00:01:59

Jest to około 600 600 mg. Największym magazynem tam, gdzie żelazo jest przechowywane, ale nie jest metabolizowane tylko jak gdyby jest przekazywanej uwalniany w momentach zapotrzebowania jest wątroba, gdzie jest to około 1000.

00:02:15

Gramów. Natomiast w mięśniach znajdziemy około 300 mg żelaza, które yy jest związany z mioglobiny ją jako jako jako jej skład, jak gdyby składowy element.

00:02:29

I, jeżeli zobaczymy w sumie, że w ciągu doby się wchłania około jednego 2 mg także średnio w ciągu doby traci się te jeden do 2 mg, głównie w złuszczonych komórkach błon śluzowych u dziewczynek przez utratę krwi.

00:02:47

Także widzimy, że ta Chaos faza żelaza jest bardzo precyzyjnie wyregulowana po to, żeby z jednej strony zastąpić to, czego coo było, ale z 2 strony.

00:02:58

I żeby żeby zapobiec nadmiar owi żelaza yy organizm człowieka nie ma sprawnego systemu głosowania nadmiaru żelaza, a jeżeli to ona to żelazo w formie wolnej niezwiązanej z transfery mną pojawi się we krwi. Stanowi ono zagrożenie dla jego narządów dla serca.

00:03:16

EE dla yy układu Yy gruczołów wydzielania wewnętrznego, także dlatego jest tak istotne, żeby żeby ta homeostaza, że osoba była tak precyzyjnie wyregulowana. Oczywiście są punkty, przy których trafiam. Ostatnio przestaje działać takim punktem jest transfuzja koncentratów krwinek Czerwonych Powt.

00:03:40

Kiedy wprowadzamy dodatkową nie do końca kontrolowaną ilość żelaza w organizmie, ale nie jest. Nie jest to oczywiście temat dzisiejszego wykładu.

00:03:50

To państwo, jeżeli sobie policzymy wspólnie właśnie zawartość żelaza w poszczególnych częściach magazynów ustrojowych, to widzicie państwo, że jest tego około 5 g u człowieka dorosłego.

00:04:04

Natomiast noworodek zaczyna swoje życie z ilością około pół grama i to jest i właśnie w ciągu w ciągu życia.

00:04:14

Yyy w ciągu dzieciństwa praktycznie ta ilość ulega dziesięciokrotne i dziesięciokrotne mu zwiększaniu od pół grama do 5 g. Także tu widzimy, że ten mechanizm jest pięknie wyregulowany, jeżeli teraz.

00:04:30

Wiesz, analizowanie od czego to wchłanianie żelaza z pokarmów zale.

00:04:33

Że to zależą od szeregu elementów, zależy od tego, ile żelaza będziemy mieli diecie, bo oczywiście, jeżeli dieta będzie nie sprzyjała, będzie będą pokarmy ubogie w żelazo.

00:04:48

No to tego żelaza automatycznie będzie się wchłaniało mniej, ale także zależy od tego, w jakim towarzystwie to żelazo sparowany, czyli od substancji nasilających lub hamujących wchłanianie żelaza. Jakie to są substancje? Powiemy za chwilę.

00:05:03

Zależy od tak, jak powiedzieliśmy o zapasów żelaza w ustroju w momencie, kiedy te zapasy są na granicy maksymalnej, wtedy wchłania się minimalna ilość żelaza w przewodzie pokarmowym, tak samo od szybkości wytwarzania i rozpadu krwinek Czerwonych.

00:05:19

Jeżeli mamy sytuację, gdzie dochodzi do hemolizy, wówczas też uwalnia się więcej żelaza z krwinek czerwonych i to wchłanianie także będzie zmniejszony.

00:05:29

Optymalne wchłanianie zależy także od tego, jakie jest kwas ata soku żołądkowego. Jaka jest ilość żółci z dwunastnicy, jaki jest stan funkcjonalny błony śluzowej dwunastnicy i górnego odcinka jelita czczego.

00:05:42

Jeżeli na którymś z tych poszczególnych etapów przewodu pokarmowego dochodzi do nieprawidłowości, to także może w znaczny sposób upośledzać wchłanianie, że raz.

00:05:52

Wchłanianie żelaza yy zależy od yy tego, w jakim yy towarzystwie jest ono wprowadzone z dietą. Na pewno wchłanianie żelaza zwiększają pokarmy roślinne takie jak sałata, soja, orzechy, kukurydza, czarna fasola, Zielona, fasolka czy czy czy czy brokuły i jak państwo widzicie na tym slajdzie nie ma szpinakową, osłabionego przez marynarza popeye jako najlepsze źródło żelaza i krzty. Natomiast ilość.

00:06:25

Żelaza w szpinaku nie jest tak duża, jak w wymienionych poprzednio yy produkt.

00:06:31

Oczywiście bardzo dobrym yy.

00:06:35

Pokarmem zawierającym duże ilości żelaza są pokarmy zwierzęce takie jak zwłaszcza mięso, mięso, czerwone wątroba, wątróbka, ale także ostatnio coraz bardziej popularne w naszych dietach owoce morza żelazo także w dobrych ilościach jest w mięsie.

00:06:52

Drobiowym czy w żółtku jaja kurzego i w rybach to co zwiększa wchłanianie żelaza jest to witamina C niekoniecznie musi być to witamina C wprowadzono dodatkowo z preparatami żelaza, ale tak, ale także wszelkiego typu. Właśnie pokarm roślinny, którą tą witaminę C zawiera w obfitości.

00:07:15

Yy oczywiście wchłanianie żelaza yy jest zwiększone w sytuacjach, kiedy mamy niedokrwistość, zwłaszcza na tle niedoboru żelaza. No i tak im fizjologicznym stanem, w którym żelazo wchłanianie żelaza jest zwiększone, jest ciąża natomiast niekorzystnie na wchłanianie żelaza wpływają dieta bez białkowa, fosforany, szczawiany, także także w dawnych czasach, kiedy, kiedy powszechnie było stosowana dieta mleczno mączna różnego typu kaszki.

00:07:47

Które, które powodowały, że dziecko bardzo szybko i fajnie przebierało, to to właśnie też powodowało, że jednocześnie było było to narażanie na zmniejszone wchłanianie żelaza i jego niedobór.

00:08:00

Zmniejsza nią wchłanianie fosforu, tak jak już powiedziałem, bo Stany Szczawiany, ale także fit, mijany czy teina, także także picie dużej ilości, herbaty czy kawy nie sprzyja wchłanianiu żelaza także konkurencyjne pierwiastki, takie jak wapń, magnez, miedź i.

00:08:18

Będą to yy wchłanianie żelaza hamował, no i tak jak jak wcześniej pokazywaliśmy na tym schemacie chama o statycznym duża ilość żelaza w organiźmie i niedobór kwasu solnego.

00:08:31

Są to też te elementy, które wpływają, że to wchłanianie jest zmniejszony i popatrzcie państwo, że odsetek trwającego się żelaza nigdy nie będzie stóp procentowych, aby wahać się będzie w przedziale od jednego do 50%, natomiast najczęściej w tym poziomie spoczynkowym to jest około 10% żelaza wspomnianego jest.

00:08:52

Kolejny podobny schemat właśnie chyba o statyczny, gdzie tutaj Państwo widzicie jak jak jak wygląda podróż yy żelaza w organizmie?

00:09:01

Czyli widzimy właśnie zaczyna się to w przewodzie pokarmowym, gdzie gdzie pierwszym elementem jest to jest to wpuszczenie żelaza przez kosmki jelitowe. Tutaj w tym przypadku Biuro bierze udział takie białko, które nosi nazwę Wero Wero Por.

00:09:17

O tym a jednym z elementów właśnie wpływającym na wchłanianie jest yy bierze w tym udział białko zwanych EBC. Jedyną z jelita yy. Żelazo łączy się z transfer inną, która która przede wszystkim chroni.

00:09:36

Tkanki organizmu przed Wolnym żelazem i transportuje je tam.

00:09:40

Gdzie, gdzie, gdzie jest po prostu żelazo potrzebne, czyli z jednej strony jeżeli jeżeli jeżeli jeżeli jest potrzebna produkcja krwinek czerwonych, to jest do szpiku kostnego, gdzie elektroplast ach żelaza jest wbudowywane i potem dalej po wyrzuceniu jądrach retro blasty przychodzą w erytrocyty. Czyli to jest ta tak tak zwana pół lat.

00:10:01

Rządca, natomiast jeżeli tutaj zapach zapotrzebowanie jest mniejsze, to żelazo sferyczną trafia do wątroby, gdzie wątroby jest magazynowany. Natomiast w przypadku, kiedy ten dowód zewnętrznie jest ograniczony, a organizm potrzebuje żelaza, to także działa to w 2 stronę, że z wątroby, że razem z trans port owany do szpiku kostnego, żeby mogło stanowić podstawę produkcji krwinek.

00:10:24

Czerwonych no i wreszcie ostatnim etapie, tak jak powiedzieliśmy w makro flagach żelazo znowuż przy udziale tego białka fero partyjnych zostaje pochłonięte przez makrofagi i w tym właśnie układzie siateczkowe.

00:10:37

Wśród bankowym duża pula żelaza jest tak, że fill przechowywana. Gdzie w tym momencie tutaj głównym tym elementem układu Siateczkowa Śródgałkowego jest.

00:10:47

Śledziona, gdzie także z tego, jak gdyby magazynu jest przekazywana do ferrytyny i to koło yy.

00:10:56

Zużytkowania żelaza, siem na zamek fizjologiczna gospodarka żelazem w organizmie jest można jeszcze przedstawić właśnie w taki sposób jak na tej rycinie, gdzie grubość się strzałek odzwierciedla jak duża jest pula właśnie tego żelaza krążącego pomiędzy tymi compartment amy.

00:11:19

Widzicie państwo, że yy bardzo duże jest, jest, jest, jest jest właśnie ten przejście z układu Siateczkowa wśród bankowego z makrofagów do puli związanej z transfery mną i tak samo spoj związanej z transfery mną do komórek yy macie komórek macierzystych nimi rytro idealnej szpiku kosci.

00:11:41

Także także troszeczkę, mniejsze, jest, jest, jest jest. Jest to przejście właśnie spójni szpiku do krążących erytrocytów. Także widzimy, że to jest jak gdyby 2 kolejności.

00:11:55

Właśnie ta pula krążącego żelaza. Natomiast widzicie państwo, że w porównaniu do tego, co krąży w organizmie to, co się wchłania z przewodu pokarmowego czy coś to zostają z panem?

00:12:03

Wątrobie jest. Są to znacznie mniejsze, mniejsze, wręcz powiedzmy śladowe ilości i to co jest najważniejsze ta to wolne żelazo praktycznie w organizmie się nie pojawia, co jest ważne, dlatego, żeby nie zostały uszkodzone narządy miąższ owych.

00:12:19

Yy żelazo jest zasadniczym składnikiem hemoglobiny mioglobiny i wielu enzymów biorących udział w metabolizmie komórkowym replikacji naprawie DNA, co o czym się bardzo często zapomina.

00:12:32

Czy się nie pamięta, że Las odgrywa również kluczową rolę w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, także ma znaczenie w rozwoju układu odpornościowego, gruczołów dokrewnych i układu sercowo naczyniowego.

00:12:44

Natomiast yy w procesie rozwoju mózgu żelazo jest niezbędne do mieli mi za ć istoty białej dla rozwoju i funkcjonowania różnych układów neuroprzekaźników, między innymi układu dopaminy, noradrenaliny i serotoniny.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały