Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Profilaktyka i leczenie grypy

prof. dr hab. n. med. Lidia Brydak
Grypa u dzieci ODC. 4/4

Przedstawienie profilatyki i leczenia grypy z podkresleniem znaczenia szczepień.

Transkrypcja video Profilaktyka i leczenie grypy

00:00:00 

 

00:00:00 

 

00:00:00 

 

00:00:02 

 

00:00:02 

 

00:00:05 

 

00:00:05 

 

00:00:10 

 

00:00:10 

 

00:00:14 

 

00:00:14 

 

00:00:17 

 

00:00:17 

 

00:00:19 

 

00:00:19 

 

00:00:26 

 

00:00:27 

Chciałabym tutaj omówić, a mówić profilaktykę i leczenie. 

00:00:34 

Eee doszło nie tylko do pandemii, ale gdy dojdzie do epidemii, bo jakaś różnica między epidemia pandemią epidemii mamy cose z N pandemia następuje wtedy, gdy w populacji pojawia się nowy sub typ wirusa grypy. 

00:00:56 

 

00:00:57 

Który wyniku rasą traci, czyli mieszania się parą genów, powoduje, że ten wirus jest bardzo patogenne. 

00:01:07 

Cała, że my jak możemy walczyć jedyną i najskuteczniejszą metodą to jest profilaktyka, profilaktyka i Jeszcze raz profilaktyka. Oczywiście i leczenie. 

00:01:24 

 

00:01:25 

Ja może wspomnę o jednej rzeczy, a mianowicie 1918 roku, kiedy kiedy wybuchnęła pierwsza pandemia wirusa grypy spowodowana, spowodowana przez wirus h jeden n jeden zmarło obecnie danych od fill 50 do 100 milionów ofiar. 

00:01:50 

Kiedy doszło do pandemii w 1957 roku, spowodowaniu przez wirus sub typu a h 2 N 2. 

00:02:03 

Broki tylko jeden do 4 milionów jazdą. 

00:02:03 

 

00:02:09 

Każdy słuchający zadał sobie pytanie, dlaczego była taka różnica przypadku? Hiszpanki 50 do 100 mln. 

00:02:18 

 

00:02:18 

A to w przypadku pandemii azjatyckiej mamy jeden do 4 miliardów. Dlaczego? Dlatego, że w 41 1941 roku była już pierwsza szczepionka przeciwko grypie nie tak dobrej jakości jak mamy obecnie, ale ci, którzy przeżyli hiszpankę nikt nie dyskutował. 

00:02:45 

Że się nie będzie szczepił, ludzie się chętnie szczepili. 

00:02:49 

I nikt nie. 

00:02:50 

Obalał szczepień przeciwko grypie od paru sezonów. 

00:02:55 

 

00:02:55 

Mamy szczepionki i jest cztero składnikowe eee z tego składnikowe. 

00:03:04 

I w sezonie EE 2020 21 mieliśmy 2 rodzaje szczepionki, szczepionek i inaktywowane. 

00:03:16 

 

00:03:16 

 

00:03:16 

 

00:03:17 

Mówiąc językiem gazetowym stopiątki zabite, chociaż nigdy jego samochód kiem nie zabita, nie zabija. Czy to są te metody biochemiczne? Mamy zyro szczepionym Lilianę, jakbyśmy wzięli ten jego zgrzyty i poczęli go na kawałki i mamy tylko fragmenty wirusa grypy i to jest wzrost szczepionym bilion MI stopiątki pod jednostkowe. Jakbyśmy wzięli ten jego zgody? 

00:03:46 

Bo i te konce, które są obce bije to mamy szczepionki pod jedno stowe to jest podjednostka hemaglutyniny, a to jest powinno 100 neuraminidazy. 

00:03:59 

 

00:04:00 

I tym miejscu pionkami możemy szczepić dzieci już od 6 miesiąca życia, ale od już 2 sezonów mamy szczepionkę. 

00:04:12 

 

00:04:12 

Te też czteroletnią sport debaty tak zwaną szczepionkę żywą to jeszcze 5, które jest opracowana z jego słów zaadoptowanych do obniżonej temperatury. 

00:04:28 

Przy czym, że tutaj możemy tę szczepionkę używać od 2 roku życia do 17 roku życia, tylko nie mogą być tu dzieci z grupy. 

00:04:43 

Bardzo żadnego ryzyka. 

00:04:44 

 

00:04:45 

Ale mamy jeszcze odnośnie leczenia lepiej anty grypowe nowej generacji Inhibitory neuraminidazy ofertami dzień. 

00:04:57 

Pałami i Balansowa. 

00:05:03 

I mamy pytanie, szczepić się czy nie szczepić? Oto jest pytanie. 

00:05:09 

Człowiek rozumny nie działa na własną szkodę. 

00:05:14 

Nie poszłam i dzieci na czerwonym świetle, żeby przebiegały. 

00:05:18 

 

00:05:19 

Człowiek rozumny nie działa nas na szkodę swoich dzieci. Powinniśmy szczepić jak największą populację ludzi, dzieci i człowiek. Rozumny nie powinien działać na szkodę własnej społeczności. 

00:05:35 

Jest to, czy to od cytatu wybitnego etyka. 

00:05:40 

 

00:05:41 

Edyta profesora Zbigniewa Jaworskiego Ll. A ja chciałabym skomentować ten ostatni ostatnią wypowiedź pana profesora. 

00:05:53 

To znaczy, nie wszystkie dzieci mogą się szczepić przeciwko grypie, więc postarajmy się. Postaramy się te, które mogą zaczerpnąć, żeby nie działały na szkodę tych dzieci, które nie mogą się zaszczepić, żeby wytworzyła się odpowiedź odpowiedź stadna. 

00:06:15 

 

00:06:15 

Jakie są wskazania codo stepień? Istnieje dużo państwa ponad 14 15 towarzystw naukowych, które rekomenduje szczepienia. Dla nas taką taki on taką biblią to jest Komitet doradczy do spraw szczepień Światowej Organizacji Zdrowia, który mówi, że. 

00:06:42 

 

00:06:42 

Powinni powinno się zalecać szczepienia przeciwko grypie i osobą począwszy oczywiście szczepionkami, tym z tym z rozszczepione bilonem i pod jednostkowym od 6 miesiąca życia należy szczepić osoby po szczepieniu organu zdrowe dzieci od 6 miesiąca życia. Dlaczego mówię zdrowe dzieci na to, że w każdej chwili mogą mogą? 

00:07:12 

Być w grupie podwyższonego życia osoby z grup podwyższonego ryzyka bez względu na wiecz. 

00:07:20 

 

00:07:21 

Ponieważ w tej grupie EE znacznie większa jest liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu sercowo naczyniowymi, w tym chorych na astmę, choroby nerek, wątrobę, choroby neurologiczne, hematologiczne, metaboliczne, w tym oczywiście u chorych na cukrzycę. 

00:07:48 

 

00:07:49 

Dzieci z niedoborami odpornościowy mi spodoba D spowodowana leczeniem inno sukcesyjnym lub zakażoną HIV em. Kobiety, które są będą w ciążę w trakcie sezonu epidemicznego. 

00:08:06 

Dzieci w wieku od 6 stego miesiąca życia do 18. Roku życia leczone przewlekle kwasem acetylosalicylowym, co zwiększa Unii. Ryzyko wystąpienia zespołu Reya oraz reforma nie na grypę. Jeśli chodzę pensjonariuszy, to nie, ale. 

00:08:26 

 

00:08:26 

Chodzi mi o to, że bardzo często wnuki mogą przynieść do dziadków do do domu zakładu opieki, infekcje, infekcje, gdy pom to były wskazania kliniczne, ale są i wskazania epidemiologiczne, to są osoby, które mogą przynosić grupę grupę na osobę z grupy wysokiego ryzyka oraz Zdrowe osoby mogą być zagrożeniem. 

00:08:58 

Dla tych osób. 

00:09:00 

 

00:09:00 

Podobnie, podobnie to, jak mówiło się o wskazaniach klinicznych wskazaniach epidemii i zaleca się, aby szczepienie poddały się osoby od 6 miesiąca życia. 

00:09:14 

To ja tutaj pominę bo yy, co jest bardzo istotne. To jest to, że osoby, które opiekują się dziećmi w wieku poniżej 5 roku życia i może. 

00:09:30 

 

00:09:30 

Yy to co teraz powiem, wyda się państwu bardzo dziwne, ale jeżeli yy kobieta dopiero co przyszła do domu, postarajmy się nie w, żeby nie przyrodzony osoby starsze, dopóki to dziecko nie nabierze po prostu odporności. 

00:09:53 

 

00:09:54 

Jak mówiłam, mogę Komenda cię co do szczepień, to jest comité de racji do spraw szczepień, amerykańska Akademia pediatrii amerykańska, a Terenia praktyki rodzinny amerykańska tego nie lekarzy rodzinnych, aby częściej kolegium internistyczne amerykańskie towarzystwo medycyny wewnętrznej. 

00:10:16 

 

00:10:16 

No, ale też się towarzystwo Chorób zakaźnych. Kanadyjska grupa robocza do spraw okresem bez badań. Zł, amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne i muszę powiedzieć jedną rzecz to, co się na początku wydawało, że to jest niemożliwe osobami osoby z chorobami onkologicznymi, bez względu na wiek, powinny być po prostu szczepione. Amerykańskie Kolegium Położnictwa i Giena kolor. 

00:10:47 

 

00:10:48 

Namawia lecam, będą je szczepienia osób, osób w ciąży, amerykańskie Stowarzyszenie ten biologiczny. I tutaj pozwolę sobie państwu powiedzieć, że krajowy ośrodek do spraw grypy z Instytutem Kardiologii w Tallinie pani nie zrobił. Badania Kardiologiczne potwierdzające, że szczepienie przeciwko grypie. 

00:11:13 

Jednak działa działa zapobiegającą odnośnie Zaostrzeń Chorób, także rozlicznych i tak samo światowa inicjatywach dotyczące przewraca optymalnej mieszały płuc, jak i również, jak i również aż mnie. 

00:11:30 

 

00:11:33 

Zasze ja ta była szczepionka w 2020 roku 2001 zalecenia mamy ma. 

00:11:42 

 

00:11:43 

Sub typ h jeden N jeden to jest pokrewieństwo antygenowe mamy już Hongkong, Hongkong, mamy wirusy linii linii Waszyngton, gdzie jest linia Victoria i linia yamagata. 

00:11:59 

Tutaj mamy fill sub typ wirusa grypy typu A a mamy tutaj linię i to jak mówiłam mieliśmy 3 szczepionki 2 inaktywowane. Jeszcze raz powiem szczepionki inaktywowane. 

00:12:15 

Możemy szczepić dzieci już? 

00:12:16 

 

00:12:17 

Zus tego miesiąca życia i szczepionkę żywą otrzymaną ust ol be adapted wirusów, czyli wirus zaadaptowanych do obniżonej temperatury. Replikacji. Jeszcze raz powtarzam tylko osoby, które są dzieci są zdrowe od 2 roku życia do 17 roku życia. 

00:12:40 

Muszę powiedzieć, że że wstydem pokazuje tę rycinę, dlatego, że procent zaszczepionej populacji polskiej. 

00:12:52 

 

00:12:54 

Stawia nasz kraj na przedostatnim miejscu w Europie. 

00:13:00 

W ostatnim sezonie epidemicznym, czyli 2020 21 mamy zużycie szczepionki 5,2%, czyli innymi słowy niecałe około 2 milionów populacji zaszczepiło się przeciwko grypie. 

00:13:21 

Musimy mieć świadomość, że w ofercie grupową należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie utraty zdrowia i sączenia się chorób, ale wymieńmy skutkach ekonomicznych i jakie ponosi nasz kraj z naszych z naszych podatków. 

00:13:40 

 

00:13:41 

I to, co mnie osobiście bardzo boli. EE proszę zwrócić uwagę, Przepraszam, grypę rejestruje się, muszę dla porządku powiedzieć, więc czuję się sezonami, ale ze względu na to, że zakład epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego wszystkie choroby zakaźne rejestruje latami, tu mamy mamy jaki procent dzieci jest szczepionych. 

00:14:12 

 

00:14:13 

Od zera do 4 mamy Zero 53% dzieci w tym przedziale wieku zaszczepionych. 

00:14:23 

Od 5 też 14. Roku życia, Zero 43. Najwięcej zaszczepionych mamy, ale widzicie państwo, że w zależności od sezonu wartości te są różne, ale dla mnie jest to osobiście bardzo, bardzo, bardzo przykro. 

00:14:44 

 

00:14:47 

Czarnego ośrodek do spraw grypy w Narodowym Instytucie jest do spraw do spraw zdrowia przy współpracy Screen cysta mi przeprowadził badania kliniczne w grupach podwyższonego ryzyka. A gdzie została? 

00:15:08 

 

00:15:11 

 

00:15:11 

Pokazane oceniony poziom przeciwciał przeciwko grypie Oceniono odpowiedź Chu moralną na szczepienia przeciwko grypie. I tutaj nie chcę państwa zanudzać, bo to jest dostępne w książce tam jest ponad 100. Badanie, jakie zostały zrobione są chce mojego autorstwa. Gdyby gdyby pan pandemia grypy MIT czy realne zagrożenie. 

00:15:40 

 

00:15:40 

Dle była określona podejsciu moralna wieku dzieci od 6 do 30 miesiąca od 3 roku życia do 8 roku życia, od 9 do 12 roku życia i 13 do 20. Były robione badania z wybitnymi Klinz listami u dzieci z ostrą białaczką, limfoblastyczną szczepione. 

00:16:05 

 

00:16:06 

W obecnych wariantach od zakończenia leczenia jest bardzo po prostu istotne. Samo filią lecą i ciężko. Tylko w przypadku szczepień dzieci stanowi ją lepiej. 

00:16:20 

Oj ciężką podaje się podskórnie podskórnie, gdzie normalnie szczepi się głęboko domisia. Tutaj, żeby nie było by lewo, daje się pod wspólnie dzieci z dysplazją oskrzelowo płucną. 

00:16:36 

 

00:16:36 

W przewlekłą niewydolnością nerek podawanej ciągłej ambulatoryjnej dializie Otrzewnowej oraz przewlekłą niewydolnością nerek szczepione jednorazowo i dwukrotnie. Czy z sezonu na sezon być i zakażone HIV em? 

00:16:56 

Dzieci Poos plenne, kto mi używa l szczepione w grupach Zero? 

00:17:03 

Od pierwszego miesiąca życia do 5 roku życia, 6 do 10 i 11, 15 i powyżej. Co było przedmiotem pracy doktorskiej obecnego już profesora padała głównie z Niedokrwistością, a Plastyczną w asnym ze swoistym zapaleniem, zapaleniem jelit. Te wszystkiego rodzaju badania znajdziecie państwo. 

00:17:18 

 

00:17:32 

Szczegółowo opracowane, opracowane w książce. 

00:17:39 

 

00:17:40 

Ja chciałabym tutaj poświęcić trochę dzieciom szczepienie dzieci z wadami serca. 

00:17:49 

Przede wszystkim powinno, że bardzą dużą uwagę. 

00:17:56 

Poświęcić szczepieniu kobiet w ciąży? 

00:18:00 

 

00:18:00 

Dlatego, że nie jednokrotnie. 

00:18:04 

To jak było w 1957 roku, kiedy na Wyspach Brytyjskich panowała pandemia grypy azjatycki zmarło wówczas ponad 2000 kobiet ciążę względnie urodziły martwe płody i wtedy Anglicy prowadzili szczepienia u osób, będąc u kobiet będących w ciąży dzieci po przeszczepie organów. 

00:18:26 

 

00:18:36 

 

00:18:36 

 

00:18:36 

Szczepienie kobiet karmiących dlatego, że jeżeli kobieta nie została zaszczepiona podczas ciąży, to może się zaszczepić po urodzeniu, bo urodzeniu dziecka i wytwarzane są przeciwciała ll i z mlekiem matki te przeciwciała spływają dla w tym z mlekiem do dla dla fill noworodka w Polsce. 

00:19:06 

O procentowy. 

00:19:08 

 

00:19:09 

Udział w zachorowaniach na grypę i jego serwery popadały grypopodobne od odnowy lektor do 4 i zależny jest od sezonu i nawet do rejestruje się na poziomie 35 do 58%. 

00:19:27 

Dlaczego powinniśmy szczeci dzieci? Dlatego, że małe dzieci nie mają jeszcze dobrze wykształconego układu immunologicznego? 

00:19:37 

 

00:19:37 

Jeżeli pojawia się nam noworodek w domu, to powinniśmy bezwzględnie zaszczepić domowników i opiekunów dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Amerykańska dodania pedra mediacji zaleca szczepienie zdrowych dzieci od 6 miesiąca życia do 18 roku życia szczepionkami. Oczywiście in aktowa nymi. 

00:20:07 

 

00:20:07 

Zarówno, aby państwa terminem pediatrii, jak i jak i Komitet Doradczy do spraw szczepień zaleca szczepienie dzieci z grupy podwyższonego podwyższonego ryzyka, dlatego, że infekcja Grzyb oby przebiegają zdecydowanie ciężej. Trwają, trwają dłużej. 

00:20:28 

 

00:20:29 

Takimi, jak na przykład dzieci Serbami układu krążenia, dyni chemo dyni dynamiczne istotne wady serca czy changiem miopatia czy przypadków dzieci w szczepionym w obrębie serca ciałami obcymi obcymi, na przykład w sztuczne zastawki czy elektrody stymulatora pojawia się ryzyko infekcji i zapalenia się wizja szczególnie. 

00:20:59 

Dzieci wysokiego ryzyka, u których występuje. 

00:21:04 

 

00:21:04 

Występują wady wrodzone, wynikające z zaburzeń DNA typowych D no typowy etiologia zakażeń dróg oddechowych u dzieci z wadami serca, podobnie jak i u dzieci zdrowych 60 do 90% tych infekcji ma podłoże w jego osobę. 

00:21:26 

 

00:21:27 

A zwie odrost szaro z wiekiem częstość występowania zakażeń bakteryjnych. 

00:21:33 

 

00:21:34 

U dzieci z problemami Charlie biologicznymi rejestru jeszcze większą podatność na zakażenia niż rówieśników zapobieganiu 2 odeszłaby szczególniej dzieci z grupy podwyższonego ryzyka, szczególnie tym z wadami serca stosuje się metodę do podawania zasad. Oczywiście przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń ulicami zatłoczonych miejsc. 

00:22:04 

EE sezonie infekcyjne bezwzględny zakaz palenia papierosów w obecności dziecka. 

00:22:12 

 

00:22:12 

I oczywiście tutaj przestrzeganie kalendarza szczepień coma bardzo istotne znaczenie dzieci z przewlekłymi chorobami sensem mają obowiązkowe i bezpłatne. Szczepionkę na przykład przeciwko pneumokokom, co jest bardzo, bardzo istotne. Przypadki szczególne, jakie mogą być szczepienie, jest szczepiony. Inaktywowane można już rozpocząć, bo takiego dziecka po. 

00:22:43 

Ustabilizowaniu się stanu kim czynnego? 

00:22:46 

 

00:22:46 

Optymalnie poprzednich miesiącach operacji czarkiem chirurgicznej podanie szczepionki. 

00:22:55 

Kształt adapted mutantów należy oczywiście odłożyć i tutaj obecne są wskazania, żeby tych dzieci jednak nie szczepić. Odstęp między szczepieniami u dziecka z planowaną operacją kardiochirurgiczne powinno się nosić minimum 2 tygodnie. 

00:23:13 

 

00:23:14 

To samo mówiłam, że yy w tym samym okresie co krąży wirus grypy. Książę również 200 typów wirusów oddechowych. 

00:23:24 

Nie należy stosować antybiotyków do informacji, gdy powie chyba, że dochodzi do nadkażenia Bakteryjnego. 

00:23:32 

 

00:23:33 

W przypadku infekcji powinniśmy jednak sięgnąć po metodę biologii molekularnej, żeby mieć świadomość tego, że możemy, że mamy do czynienia z infekcją grupową. Mamy leki. Anty brytowie już od 1999 roku. 

00:23:55 

I powinniśmy je po prostu zastosować, ale o o. Ale podaniu leku leków antygrypowych decyduje oczywiście pediatra. 

00:24:09 

Dlaczego jest taki słaby rozpowszechnienie szczepień? 

00:24:10 

 

00:24:15 

Po pierwsze jest brak większej akceptacji lekarzy dla tej formy profilaktyki. 

00:24:20 

Brak znajomości lekarzy o prawnym obowiązku zaliczenia szczepień. 

00:24:26 

O czym mówi ustawa o zwalczaniu zakażeń, która odeszła w życie? 

00:24:29 

 

00:24:33 

W USA dwutysięcznym 9 roku. 

00:24:37 

Niedostateczna wiedza o powikłaniach powypadkowych i koszt aż nie tylko indywidualnych, ale ich koszt aż liczone w skali całego kraju. 

00:24:50 

Niedostateczna wiedza o r ą szczepionek, bolenie grypy z Przeziębieniem. Bardzo często mówimy grypa żołądkowa nie ma takiego określenia. Grypa żołądkowa was innymi innymi infekcjami, brak refinansowania kosztów procedury przez pati. 

00:25:10 

 

00:25:11 

Super za to w tym wypadku dzieci i oczekiwanie, że szczepienie zabezpieczy nas przed wszystkimi wirusami lll górny tu ratuszowych my no nie mylenie niepożądanych odczynów poszczepiennych z powikłaniami. Bardzo często słyszy się, że że mamy powikłania powikłania, ale jeżeli mamy. 

00:25:41 

Niejednokrotnie bowiem miejsce Padania względnie. 

00:25:45 

Zdanie minimalny obrzęd, który po parunastu godzinach, a do paru godzinach myje mija i wtedy mówimy, że mamy powikłania. To nie należy mylić odczynów poszczepiennych z powikłaniami po grupowymi. 

00:26:02 

 

00:26:04 

Brak masy dosyć zakupów to pionek na cenę szczepień wśród zatrudnionych nie medycznych przedmiotów. 

00:26:12 

 

00:26:12 

Prawnych, brak refundacji kosztów szczepionki i szczepienie jak jest w przypadku dzieci jedynie jedynie dla osób dorosłych mamy możliwość tego, bo urzędy marszałkowskie kupują konieczność szczepień co sezon epidemiczny? No niestety wirus, który ulega częstym zmianom. Dlatego też musimy szczepić co sezon fill to sezon epidemiczny. 

00:26:42 

I nie możemy mieć lęku przed niepożądanymi od czynami poszczepiennymi. 

00:26:48 

Ja chcę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jeżeli chodzi o niepożądane odczyny Poszczepienne, Pogrypowe, jest to najmniejsza liczba, jaką jak ja, jaka jest rejestrowana w ogóle świecie? 

00:27:07 

 

00:27:09 

 

00:27:09 

To, żeśmy mówili, że jedyną metodą do walki z grypą jest profilaktykę i leczenie. Jeżeli chodzi o szczepionki, to wydaje mi się, że to zostało omówione. Chciałabym teraz przejść do leków anty antygrypowych. 

00:27:30 

 

00:27:31 

Tutaj Państwo widzicie ja tu, bo to jest opublikowane. Publikowany jest przypadek dziecka. Niespełna trzyletniego zdrowy chłopczyk, podejrzany tylko o alergie pokarmową. Okazało się, że to był. 

00:27:52 

 

00:27:52 

Było to badanie matki, która była lekarką. Dziecko nie było, nie było zaszczepione, pobrano wymaz z nosa i z gardła i okazało się, że jest to wirus giego jpy. 

00:28:09 

Negacja molekularna wykazała, że to był wirus a h jeden n jeden podane ofertami wir, czyli lek nowej generacji, tak zwanej Inhibitorami Dazy. 

00:28:23 

Który Panamy do organizmu, powoduje tak jak. 

00:28:28 

 

00:28:29 

Jak mamy na parkingu blokadę i wy pojawiają się kolce. Zahamowanie namnażania się wirusa grypy, A tym samym zl nie powoduje do powstania po prostu powikłań pogrypowych. 

00:28:45 

Tam u góry macie państwo osób dorosłych, ale mówimy o dzieciach, to ten przykład spisałam państwo po prostu pokazać. 

00:28:55 

 

00:28:57 

Jakie mamy leki nowej generacji? Oprócz fill Tamiflu Fill, czyli nazwa chemiczne, to jest ofertami will, mamy, mamy, mamy jeszcze leki, które są, które są lekami, lekami oparte. Naszym tezie o świętami wiru tak zwane generyki przyczyn, że w zależności od. 

00:29:25 

 

00:29:25 

 

00:29:25 

 

00:29:25 

Yy od wagi ciała i od mamy różnego rodzaju stężenia tamy ślub, czyli mających w budowie ofertami. Nazwa chemiczna tu mamy generyk obu szumi, który jest, który jest równoznaczny dlatego ale jest genetykiem, ma w swojej budowie ofertami wir i tutaj mamy, pamiętam i will. 

00:29:56 

Tamlin, przy czym, że te leki? 

00:30:00 

 

00:30:00 

Są generyki, są lekami tańszymi. Mają to samo działanie, przy czym, że w zależności od tego leku mamy inne inne innego. Pamiętacie? 

00:30:15 

Wszystko jest to dobrze napisane wolacy IT i teraz mamy jeszcze za biwak. To jest na parami wirze, ale to wlewy dożylne i o tym już decyduje. Decyduje lekarz, czyli innymi słowy. 

00:30:32 

 

00:30:33 

W przypadku, jeśli nie mogliśmy zaszczepić dziecka, to możemy podać lek nowej generacji inż. Bitom inhibitor nazwami gazu powinniśmy w zasadzie podać go po potwierdzeniu EL za pomocą metody biologii molekularnej. Czy mamy do czynienia z grypą, czy nie mamy do czynienia z grypą. 

00:31:03 

EE, bardzo mi się podoba. Po prostu ten Cytat. 

00:31:07 

 

00:31:08 

Jak zatrzymać eee zegar grupowy? 

00:31:13 

Wszak przyroda menta się prozni, to już starożytni mówili. 

00:31:18 

Dziś nie wystarczy przysłowie. 

00:31:21 

To diagnoście ta musi wirus wyróżnić bez szczepień i diagnostyki. Ślad jest dość silnie nagi jak mamy przykład teraz szans to w 2 z nieświadomą beztroską odnosi się do współczesnej plagi. Myślę, że. 

00:31:40 

 

00:31:41 

Ten Cytat jest bardzo aktualny odnośnie SARS co SARS to w 2. 

00:31:53 

To dzisiejsze spotkanie. 

00:31:56 

Można byłoby powiedzieć w paru słowach grypa. Bardzo ważny aspekt zdrowia publicznego. 

00:32:06 

 

00:32:06 

Dlatego z grypy powoduje zakażenie. 

00:32:11 

Mamy metody diagnostyczne, mamy zakażenie. Możemy potwierdzić to metodą diagnostyki zacząwszy od. 

00:32:23 

Od metod testów przyłóżkowych, które powinny być potwierdzane za pomocą metodę biologii molekularnej. Izolację wirusa w zarodku kurze w zoladku Górze. 

00:32:36 

 

00:32:38 

Jakie mamy skutki infekcji umiera od 290 do 650 osób. Chociaż dane są zdecydowanie zaniżone, mamy ciężkich przypadków powikłań od 3 do 5 milionów. 

00:32:57 

Dzieci choruje od 20 do 30%. Mi chodzi dane w Polsce to bym nawet powiedziała do 45/13 58% w stosunku do ogólnej populacji osób dorosłych od 5 do 10%. 

00:33:13 

 

00:33:14 

 

00:33:16 

Głupotę należy rozpatrywać w 2 aspektach. 

00:33:21 

 

00:33:21 

Nie tylko. 

00:33:23 

Zaostrzenia chorób istniejących względnie wywołania nowej choroby, ale za speca od chronicznych czy czelny koszt pośredni związany zachorowałem na grypę obliczony przez firmę S Medic to jest 1,5 miliarda rocznie. Koszty bezpośrednie leczenia, w które wynoszą fill w kraju w roku bez epidemii. 

00:33:48 

Pan już 4, 43 i 50 miliona. Co należy robić? 

00:33:54 

Edukować i edukować, Jeszcze raz edukować społeczeństwo, pracowników, służby zdrowia i jedyną. 

00:33:55 

 

00:34:04 

Formą najtańszą, najskuteczniejszą do walki jest grypą jest profilaktyka, profilaktyka i Jeszcze raz profilaktyka poprzez szczepienia. 

00:34:18 

 

00:34:18 

Oczywiście przestrzegania zasad zasad higieny bardzo bym się cieszyła, żeby to noszenie maseczek weszło nam w nawyk przy szczycie zachorowań na grypę, które których szczyt zachorowań na grypę w sezonie jest między styczniem poprostu a marcem nawet Lamentacje Komitetu Doradczego do Spraw Szczepień i 15 międzynarodowych towarzystw naukowych. 

00:34:46 

 

00:34:46 

To nie znaczy, że polskie towarzystwa naukowe to jakie towarzystwo pediatryczne czy w akcje na loggię Yy czy asman tycie nie ewenementu je szczepień też wiem cementują szczepienie i szczepienie. 

00:35:02 

Proszę państwa, jest to kura, która znosi złote jajka. 

00:35:08 

Że jest jeszcze kanoniczny. 

00:35:08 

 

00:35:11 

I nie tylko, że jest ekonomiczny, ale dla zdrowia publicznego, który jest, który powinien Narodowy Fundusz Zdrowia. O tym na pewno bardzo dobrze wie i propagować jest zysk Ministerstwie finansów i w Ministerstwie zdrowia. 

00:35:28 

 

00:35:29 

Chciałabym państwu powiedzieć, że ja się szczepie od 33 sezonów epidemicznych i zaszczepiłam się nawet w latach osiemdziesiątych szczepionką przeciwko grypie, którą byłam jednym z współautorów 3 osobowego zespołu. 

00:35:48 

Mnie udziale przypadł opracowanie szczepionki pod jednostkowe czy liście 5 zrobionej z samej czystej neuraminidazy ej i czystej szanow rutyny. 

00:36:01 

Życzę państwo, żebyście pamiętali, że jedyną dobrą. 

00:36:08 

 

00:36:08 

Przyjemność dla własnego dziecka. 

00:36:12 

Jest zaszczepienie do przeciwko grypie. Dziękuję państwu za uwagę. 

00:36:19 

 

00:36:19 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały