prof. dr hab. n. med. Lidia Brydak

Materiały autora prof. dr hab. n. med. Lidia Brydak

Prof. dr hab. Lidii B. Brydak

53 lata swojego naukowe życia poświęciła ,dalej kontynuując  szeroko rozumianą problematykę wirusa grypy. Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny, Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy jednego ze 149 w świecie. Ogromne osobiste zaangażowanie i starania doprowadziły do tego ,że z niewielkiego, słabo wyposażonego laboratorium powstał Zakład Badania Wirusów Grypy a w nim Krajowy Ośrodek ds. Grypy z wyposażeniem i dorobkiem naukowym na poziomie europejskim, do tej struktury włączono powstałe laboratorium do sekwencjonowania wirusów grypy

Niezależnie w latach 2006 - 2008 r. wykładowca w  Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, w latach 2009-2014r. wykładowca w Uniwersytecie  Szczecińskim.

Dorobek naukowy: ogólna liczba publikacji 1 060  i łącznym IF ponad 350 ; MNiSW=3 657

w tym publikacji: oryginalnych : 253 , IF ponad 350  ; MNiSW= 3 362, popularno-naukowych :307  , IF=6,432  MNiSW- 295, 3- książki* : 3-broszury :22- rozdziały do książek , 477 kongresy krajowe i zagraniczne . Jest autorką* jedynego opracowania książkowego w języku polskim dotyczącego grypy i jej profilaktyki, który jest wynikiem dziesiątków lat, żmudnych badań eksperymentalnych prowadzonych przy ścisłej współpracy z klinicystami i  międzynarodowymi centrami grypowymi, pt. Grypa Pandemia grypy–mit czy realne zagrożenie ? Kompendium wydane  za własne fundusze , bez sponsora, bez reklam, (wyd. 2008 r.,491 str.),-Wyd, Rytm.

Osiągnięcia dydaktyczne: Promotor 3 rozpraw doktorskich, 9- „wkładów” do prac doktorskich, 3- „wkładów” do rozpraw habilitacyjnych, recenzent 3 prac doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych oraz 5 prac magisterskich oraz 1 opinia w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

Działalność na rzecz zdrowia publicznego. Jest współautorką opracowania technologii chromatograficznej czystości inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie pierwszej i trzeciej generacji wysokooczyszczonej i podjednostkowej składającej się czystych hemaglutynin i neuraminidaz potwierdzonej badaniami klinicznymi. Było to pierwsze i jedyne do dnia dzisiejszego opracowanie tego typu nowoczesnej szczepionki przeciwko grypie w Polsce -1987r. Opracowała markery antygenowe i biochemiczne cold adapted wirusów grypy i uzyskała dwa polskie mutanty A/Pol/L/71 /H3N2/ i A/Pol/79/85/H3N2/ które mogą być dawcami genów do rekombinacyjnej szczepionki przeciwko grypie co zostało potwierdzone przez prof. dr. L. Döhnera w Ernst-Moritz –Arnd-Universitat , Institut Fur Mednizinische Mikrobiologie w Greisfald, Niemcy (1989). Była Inicjatorką i współautorką pierwszej wersji Planu Pandemicznego na Wypadek Wystąpienia Kolejnej Pandemii Grypy lub Zagrożenia Atakiem Bioterrorystycznym roku 2001. Koordynuje i współpracuje z 16 Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi (WSSE) w ramach GISRS oraz SENTINELU. Jest współautorką opracowania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 2013r. Jest inicjatorką i współautorką opracowania Wytycznych do Przygotowania Placówek Medycznych na Wypadek Pandemii Grypy 2018r. Jako pierwsza w Polsce uświadomiła nie tylko pracownikom ochrony zdrowia ale również i społeczeństwu o skutkach powikłań pogrypowych oraz o możliwościach jej zapobiegania poprzez sezonowe szczepienia przeciwko grypie nie tylko osób grup podwyższonego ryzyka ale również populacji. Inicjatorka współpracy z klinicystami z różnych dyscyplin medycznych, zdrowia publicznego, promocji zdrowia bez względu na wiek. Lista publikacji ponad 100 badań została   przedstawiona na stronie internetowej NIZP-PZH. Prezentowała stanowisko Polskiego Rządu w Parlamencie Europejskim w Brukseli 10 lutego 2011 r. skutecznie przedstawiając naukowe argumenty uzasadniające decyzje władz polskich dotyczące rezygnacji z zakupu szczepionki pandemicznej w 2011roku. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej podjęła wtedy taką decyzję, która następnie okazała się decyzją prawidłową, w przeciwieństwie do działań innych krajów. Ta decyzja nie tylko wzmocniła prestiż Polski na arenie międzynarodowej, ale dała też poważne oszczędności dla budżetu Państwa. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP-PZH  z ramienia Polski uczestniczy w Międzynarodowym Programie Nadzoru nad Grypą (GISRS) przy współpracy z WHO International Collaborating Center for Reference and Research on Influenza Virus, The Francis Crick Institute Londyn, ECDC, The European Surveillance System ( TESSy). Kierownik i współudziałowiec w 6 grantach.

Nagrody, statuetki i wyróżnienia naukowe: współautorka 3nagród Ministra Zdrowia ,3 współautorka Rektora WUM, „ STATUETKA HIPOKRATESA” za wkład w rozwój Medycyny Rodzinnej od Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Nagroda Specjalna Premiera Rady Ministrów Donalda Tuska, Warszawa 11.12.2013r. za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad wirusem grypy oraz badań prowadzących do poprawy zdrowia człowieka. Lider Ochrony Zdrowia w 2014r. , wyróżnienie za badania naukowe nad wirusem grypy. Nagroda - statuetka im. Prof. Andrzeja Steciwko,  I Edycja 2014 r.. Lider Medycyny 2016  ,Lider Roku  2016 w Ochronie Zdrowia  Publicznego.

Towarzystwa naukowe :Dyplom Polskiego Towarzystwa Hygienicznego przyznający tytuł VIP-HYGIEIA w 2000 r. Współzałożycielka  PTN- Wakcynologii w 2001r.Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Autorka b. wielu wyróżnień , odznaczeń naukowych oraz b. wielu naukowych nagród.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - 2004 r., oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – 2010 r.

 

Oglądaj (36:28)
Oglądaj (07:50)
Oglądaj (13:39)
Oglądaj (16:08)