Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

 

Transkrypcja video Noworodkowa nadczynność tarczycy 

 

00:00:20 

I chciałabym wspomnieć też o pewnej specyfice noworodkowej nadczynności tarczycy. No bo noworodki to też jest grupa pacjentów, którzy są przedmiotem zainteresowania pediatrów i powinniśmy coś na ten temat wiedzieć, ale. 

00:00:36 

Ta choroba ma swoją specyfikę. 

00:00:38 

EE, jakbyśmy chcieli ją tak krótko podsumować, to mogliśmy powiedzieć, że zawsze jest to od matczyna nadczynność tarczycy zazwyczaj jest to od matczyna nadczynność tarczycy l zazwyczaj jest to przejściowa sprawa, czyli przejściowa nadczynność tarczycy. 

00:00:59 

Najczęściej daje tachykardię hipertermia hipotrofia i to może ujawnić się już w okresie płodowym. W leczeniu nie ma sensu myśleć leczeniu radykalnym, jeżeli to jest od matczyna przejściowa hiper boza i stosujemy tyle o statyki LI, możemy sięgnąć też po propranolol, ale to jeszcze państwu rozwinę. 

00:01:23 

I leczenie musimy przynajmniej zaczynać w warunkach szpitalnych do momentu, kiedy nie jesteśmy pewni, że pacjent będzie już pozostanie dobrze wyrównany. 

00:01:33 

L należy pamiętać też, że u tych noworodkowych, noworodkowej nadczynności tarczycy może wystąpić występować też oft Almo. Partia związana z chorobą gra i psa i te dzieci są narażone na ryzyko uszkodzenia nerwów wzrokowych. 

00:01:54 

I teraz to wiemy o tej przejściowej, noworodkowej nadczynności tarczycy. Ona może się zdarzyć nawet u 2% ciężarnych z chorobą devesa basedowa. 

00:02:05 

Fill i Yy, jeżeli byśmy chcieli ocenić jej częstość wśród noworodków, to ona się zdarza u 1 X 50000 noworodków, czyli nie jest to taka częsta fill patologia, ale u kobiet ciężarnych z chorobą graj w sam, musimy ją brać pod uwagę, bo jednak 2% to jest dosyć dużo fill. Dlaczego tak się dzieje? 

00:02:32 

Szczególnie narażone na tą samą pacjentki, które miały leczenie radio jodem. Wcześniej z powodu chorób wygrali wsa, bo nawet u prawie połowy pacjentów, czyli 40% pacjentów z chorobą Brice'a Basedowa po 5 latach od przeprowadzenia leczenia radio jodem ma wykrywalne przeciwciała przeciwko receptor owi dla tsh. 

00:02:57 

Czyli ta pamięć immunologiczna cały czas jest, jeżeli w tym czasie kobieta zajdzie w ciążę fill, to jest wysokie ryzyko, że fill wystąpi feel, że wystąpi nadczynność tarczycy u płodu czy u noworodka. 

00:03:14 

EI, pamiętajmy też, że jest możliwe, że dojdzie do konwersji profilu przeciwciał u Kobiety z autem Unii za cyj nym zapaleniem tarczycy w czasie ciąży. 

00:03:28 

I taka matka, która do tej pory miała niedoczynność przebiegu auto immunizacji, innego zapalenia tarczycy może zacząć produkować też te przeciwciała przeciw receptorow EI to może doprowadzić do płodowej i noworodkowej treo toxy kozy, także właściwie u kobiet z auto im Unii za cyj nym zapaleniem tarczycy powinno się oznaczać te przeciwciała przeciwko receptor owi dla tsh. 

00:03:59 

EE 2 trymestrze u wszystkich tych kobiet, żeby nie przeoczyć takiej sytuacji, a na pewno jeżeli widzimy objawy, które sugerują, że coś się dzieje z płodem i teraz jakie to mają być obiady, tętno płodu powyżej 160 na minutę stale s'il wystąpienie wola u płodu, czyli w usg widzimy powiększenie tarczycy wyraźne. 

00:04:30 

Yy u płodu fill i kiedy możemy się spodziewać ujawnienia choroby? 

00:04:37 

U noworodka po urodzeniu możemy się spodziewać, że objawy powinny wystąpić już w pierwszych 2 tygodniach życia. 

00:04:48 

5 dni od urodzenia i teraz, kiedy od czego to zależy, u kogo się ujawni wcześniej? U kogo później? 

00:04:57 

No to zależy, przede wszystkim od tego, czy mama była leczona tyle ostatkami w czasie ciąży, jeżeli ta. 

00:05:03 

Tak to o tym, kiedy ujawni się choroba, będzie decydował czas eliminacji presostat YQWEWILZ krwi u dziecka. Tych, które od patyków, które przyjmowała matka w czasie ciąży L też będzie miało znaczenie. Czy ta kobieta karmi dziecko piersią i czy dawka, którą stosuje nadal presostat yq jest wysoka? 

00:05:31 

EE następna rzecz, od od której zależy ujawnienie się choroby. To jest zwiększenie konwersji te 4 do te 3 po porodzie to jest fizjologia u wszystkich noworodków, że zwiększa się taka konwersja. Jest to naturalny proces, który zapewnia nam przystosowanie się do nowych warunków. 

00:05:51 

Życia także tutaj ten proces. 

00:05:55 

Jest mniej zindywidualizowany, dotyczy wszystkich noworodków LI również jest istotne, czy czy dziecko otrzymało od matki również przeciwciała blokujące receptor. Wśród tych przeciwciał przeciw recepturowych, które otrzymało czy również znajduje się część przeciwciał blokujących, bo też powolne eliminowanie tych przeciwciał może zmieniać profil przebiegu. 

00:06:28 

EE czym grozi PL wystąpienie tyle, a toksyka ze u noworodka te dzieci mogą mieć trombocytopenia nie mogą mieć nasiloną żółtaczkę mogą mieć HEPA to spleen, Omega Lee Hipo Protrombiny Mię takie chyba to Speed No MEGA lla czy trombocytopenia mogą sugerować jakieś fill zakażenia fill czy cyto megalo wirusem czy jakieś inne z grupy tort także tutaj też naraża, to je na dodatkową diagnostykę. 

00:07:00 

EE mogą mieć uszkodzony mięsień sercowy i arytmie. 

00:07:07 

EE są narażone na yy yy przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych i ć mion. W związku z tym nadmiarem hormonów tarczycy i w związku z tym również właśnie ze względu na tę kranie osy nos to ze ll mogą mieć fill gorszy, rozwój psychoruchowy i ll upośledzenie umysłowe. 

00:07:33 

Czyli jak postępować z noworodkiem ciężarnej L, która ma obecne przeciwciała przeciw receptorow E. 

00:07:43 

Należy jak wiemy, mamy taką wiadomość, że to jest ciężarna, w której były obecne przeciwciała. Należy pobrać krew pępowinową na oznaczenie tych przeciwciał trab. 

00:07:56 

Jeżeli ich nie ma w krwi pępowinowej, to tutaj metoda yy. To ta metoda pozwala na całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia nadczynności tarczycy u dziecka. I tak jak powiedziałam, jeżeli to ma się te w ciągu tych 45 dni pierwszych ujawnić, to tutaj możemy od razu powiedzieć, że się nic nie ujawni. Jeżeli tragów w krwi pępowinowej nie było. 

00:08:23 

EE natomiast nie ma takiego już takiej czułości. Oznaczenie ft 3 ft 4 i to jest chyba w krwi pępowinowej to nam nie daje żadnej gwarancji i nie daje możliwości przewidywania ryzyka l to przewidywanie jest możliwe na podstawie tego jak oznaczymy ft 4 między 3 a 5 dobą życia. Jeżeli stwierdzimy podwyższone wartości ft 4 podwyższone w stosunku do normy dla danego wieku. 

00:08:54 

L wartość się w te 4 to to zapowiada ryzyko wystąpienia nadczynności tarczycy u noworodka. 

00:09:03 

Czyli podsumowując, jakie objawy sugerują tyle od oxy Kozę Powodową bądź Noworodkową tachykardia nieznanego pochodzenia? Wolę fill wytrzeszcz hipotrofia płodu niewyjaśnione mikro wybroczyny hiper bilirubine Mia he patostreamy Galia. 

00:09:24 

Obecność przeciwciał przeciw recepturowych u ciężarnej. Istotne zapotrzebowanie na tyle o statyki u ciężarnej, czyli mamy, mam tu na myśli taką sytuację, że kobieta była na niskiej dawce, które ostatku, ale w czasie ciąży fill nawróciła nadczynność, ona musiała wejść na wyższą dawkę leku. To świadczy o aktywnym procesie u matki i o ryzyku u dziecka. 

00:09:54 

Jeżeli to jest kobieta, która przebyła ablację tarczycy radio Jodem. 

00:10:00 

Albo mama ma potomstwo ma starsze dzieci, które u których występowała na noworodkowa. Nadczynność tarczycy. Wtedy możemy się spodziewać, że to jest noworodek z grupy ryzyka. 

00:10:14 

Leczenie tera toksyka zy noworodkowej powinno być leczeniem zachowawczym i tutaj jest zalecanym ETI mazzoll wydawcy od zera pół do jednego miligrama na kilogram na dobę. 

00:10:27 

EE zaleca się, żeby to podawać w 3 dawkach podzielonych, ale czasami to jest tak mała dawka, że praktycznie l lepiej jest podać po prostu dawkę jednorazową, żeby to było precyzyjne dawkowanie przy ciężkiej nadczynności fl przy zagrażającym. 

00:10:47 

Przełomie l poddaje się mocny płyn Lugola jedną krople ca 8 godzin, ale trzeba pamiętać, że to możemy wprowadzić, kiedy ll już po podaniu pierwszej dawki mattim a zolw pierwszej jednej lub 2 dawek Mati ma zalu dopiero wtedy płynu Lugola, żeby nie wprowadzić tego przed tyle ostatkiem, bo możemy zaostrzyć proces. 

00:11:12 

I przy nasilonych objawach ze strony układu Współczulnego, czyli przy tachykardii fl. Podajemy propranolol 2 miligramy na kg na dobę w 2 3 dawkach, natomiast jeżeli mamy uszkodzenia fill, objawy uszkodzenia mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu fill to tutaj propranolol nie jest dobrym wyborem, wtedy stosuje się digoksyny. 

00:11:39 

EE rzadko jest wykorzystywany prednizon w dawce 2 miligramy na kg na dobę. Jego tutaj działanie jest ograniczony, bo głównie chodzi o zahamowanie sekrecji hormonów tarczycy, natomiast fill nie daje to jakiegoś istotnego wpływu na fill ich produkcję. 

00:12:04 

No i powstaje też pytanie Coz karmieniem piersią przy leczeniu tyle ostatkiem u Kobiety karmiącej ll mówi się, że jeżeli matka bierze mniej niż 20 mg na całą dobę mattim, a zolw no to mogłaby karmić. Natomiast jeżeli utrzymujemy to karmienie, to wtedy musimy jednak monitorować czynność tarczycy u noworodka i u niemowlęcia. 

00:12:33 

Ze względu na ryzyko Hi Podrozy Rozwoju chipotle razy, czyli nakłada to jednak na nas konieczność. 

00:12:42 

EE pobrań krwi i naraża to dziecko na na częstsze wizyty w u lekarza. 

00:12:52 

Także należy o tym pamiętać, że karmienie jest możliwe wtedy, ale musimy monitorować czynność tarczycy u noworodka przypadku mattim, a zolw to ta ilość przedostając, a się z krwi matki do pokarmu jest dosyć istotne. 

00:13:09 

Na przypadku pro pytia uracyl u stężenia są niższe, ale z 2 strony nie jest polecany on jako lepszy czy u karmionych pił karmiących piersią. 

00:13:22 

Dlatego, że w przypadku Property uracyl u ryzyko uszkodzenia wątroby jest efektem niezależnym od dawki leku, także nawet mniejsza dawka może dać ryzyko tej martwicy wątroby. 

00:13:38 

I bardzo dziękuję za uwagę. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały