Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Transkrypcja video Nadczynność tarczycy – tyreotoksykoza 

00:00:20 

Witam państwa ponownie następnym wykładem jest nadczynność tarczycy u dzieci i też chciałabym państwu ll powiedzieć takie wybrane l informacje na ten temat, które chciałabym, żeby żeby pediatrzy. 

00:00:40 

Fill mieli treatoxykoza to jest pojęcie, które mówi nam o fill. 

00:00:47 

O tym, że jest nadmiar hormonów tarczycy we krwi. Jest to zespół objawów związanych ze stanem hiper metabolicznym, wynikający ze zwiększonego stężenia hormonów tarczycy. 

00:01:00 

Tutaj w tej definicji nie mamy wiadomości. Skąd się wziął ten nadmiar? Czy on jest z nadprodukcji w tarczycy? 

00:01:09 

Czy on został wprowadzony dlatego, że pacjent wziął zbyt dużą dawkę leku, albo dlatego, że doszło do nagłego uszkodzenia tarczycy i niekontrolowanego uwolnienia się hormonów do krwi. 

00:01:23 

L, czyli tutaj też moglibyśmy sobie taki podział zastosować, że ll tyle od oxy koza może wynikać właśnie z nadużycia hormonów tarczycy. 

00:01:36 

Czyli przypadek może wystąpić w postaci przypadkowego spożycia. To zwykle dotyczy młodszych pacjentów. Może dotyczyć celowego użycia wtedy, kiedy to dotyczy dziewcząt, które. 

00:01:52 

W Internecie przeczytają, że to są hormony, które zmniejszają masę ciała, bo zwiększają metabolizm i czasami jest chęć redukcji masy ciała i celowe użycie. 

00:02:05 

EE, ale najczęściej mamy do czynienia z nadmiarem hormonów tarczycy związanych związanym z chorobą tarczycy i to może występować w przebiegu uszkodzenia tarczycy. Tak jak to jest przy tym botoksy kozie w chorobie hashimoto albo w ostrych Stanach zapalnych tarczycy. 

00:02:28 

A najczęściej mamy do czynienia z nadczynnością tarczycy, czyli sama tarczyca jest źródłem nadmiaru i tutaj na pierwszym miejscu jest choroba Grace a basedowa. Mogą tutaj też występować fill, choroby związane z Mutacjami Aktywujący mi gen. Receptora dla tsh, czyli zespół. 

00:02:48 

Kuno Albright a. 

00:02:52 

ELIE indukowana jodem choroba basedowa. 

00:02:59 

Jeżeli chodzi o treo toxy kozę, to moglibyśmy powiedzieć, że właściwie cała tak. 

00:03:06 

Gula chorych to jest głównie grey z basenow. To jest ta choroba Gatesa Basedowa, czyli nadczynność tarczycy. To jest około 98%, natomiast reszta ten ten znikomy procent. To są te inne przyczyny, czyli hah i toxi Kozicz albo podostre zapalenie tarczycy inaczej nazywane Eh Łabądek Scierwem. 

00:03:36 

Albo też takie Stany, które są związane z nadprodukcją w samej tarczycy, czyli Indukowana Jodem nadczynność tarczycy wole guzkowe nad czynne. Często ono też jest u dzieci Wam uwarunkowane genetycznie Mutacjami dla receptora dla tsh. 

00:03:56 

Może to być zróżnicowany rak tarczycy, zwłaszcza w postaci rozsianej LW całej tarczycy albo rak z przerzutami. 

00:04:05 

I Ll i zespół Makin Albright, a gdzie mamy fill mutację Fill Receptora Podjednostki ALFA SLD Ceptor a dla Tsh i ten receptor w wyniku tej mutacji jest w stanie stałego pobudzenia bez udziału ligandów, czyli mamy nadczynność tarczycy związaną z pobudzeniem receptora, ale to jest h jest niskie, nie ma przeciwciał stymulujących. 

00:04:35 

Natomiast wracając do tej najczęstszej postaci nadczynności tarczycy, czyli choroby Grace a basedowa cone o nim o niej wiemy. 

00:04:45 

U dzieci odpowiada za prawie wszystkie przypadki nadczynności ll charakteryzuje się występowaniem przeciwciał stymulujących. Recepta dla tsh jest to choroba, która przebiega w naturalny sposób z okresami remisji i nawrotów. I te nawroty trudno ich ryzyko określić, bo one występują z różną częstością. 

00:05:12 

I do tej pory nadal nie potrafimy określić takich bardzo konkretnych czynników, które fill, które warunkują nawroty LI po latach. Choroba granica basedowa może doprowadzić do całkowitej destrukcji tarczycy i w konsekwencji do jej niedoczynności. 

00:05:33 

EE przeciwciała przeciwko receptorom Lidla Tsh tak te, które są charakterystyczne dla choroby grax, a basię doba to są przeciwciała stymulujące, inaczej nazywane Teez i, czyli tajgej TIM Lighting sl Immunoglobulin. 

00:05:54 

I to są te charakterystyczne dla nadczynności w chorobie grax a basedowa, ale w tej grupie przeciwciał, które mają powinowactwo dla receptora dla tsh, również są przeciwciała blokujące, czyli TB i takie, które wiążą receptory, ale blokują jego aktywację i takie, które potrafią wiązać receptor bez wpływu na jego funkcję, czyli neutralne przeciwciała przeciw przeciw receptorami dla tsh. 

00:06:26 

EI teraz chciałabym państwu. 

00:06:29 

Yy zaznaczyć, że metody laboratoryjne oznaczeń tych przeciwciał fill w większości przypadków oceniają fill powinowactwo tych przeciwciał do receptora, czyli one oceniają, czy u pacjenta występuje immunoglobulina, czy występują fill immunoglobuliny potrafiące wiązać receptor dla tsh. 

00:06:55 

I te metody nam nic nie mówią o działaniu biologicznym tych przeciwciał. W związku z tym mamy informacje, jeżeli robimy te traby znane z laboratoriów, to tylko mamy taką informację, że w surowicy pacjenta występują przeciwciała, które potrafią wiązać receptor dla tsh. 

00:07:15 

Ale nie wiemy, czy to są przeciwciała stymulujące, czy blokujące czy neutralne. Jest metoda, która pozwala nam ocenić ten efekt biologiczny. FIL ona nazywa się komercyjnie, tyle tajną L, gdzie mamy możliwość ocenienia wyłącznie tych przeciwciał teez i typowych dla choroby graj w CSA. 

00:07:41 

Ale ona nie jest tak rozpowszechniona, wymaga hodowli komórkowej, bo to jest to jest yy typu bajo assa i wymaga hodowli żywych komórek i sprawdzenia efektu biologicznego. Po dodaniu surowicy pacjenta. 

00:07:57 

EE, także my, pamiętajcie państwo, że my w diagnostyce takiej powszechnej posługujemy się tą informacją, czy są traby czy nie, ale to jest to nie daje nam odpowiedzi, jaki to jest rodzaj przeciw. 

00:08:12 

Chciał także na to. Zwracam uwagę, my się domyślamy tego fill, biorąc pod uwagę objawy występujące u pacjenta. 

00:08:23 

EI teraz te przeciwciała stymulujące, czyli te te si typowy dla choroby Grace, a one dają długotrwałe wiązanie receptora dla tsh. 

00:08:34 

Pobudzenie tego receptora powoduje zwiększony wychwyt jodu, powoduje przyspieszoną biosyntezę i uwalnianie hormonów tarczycy do krwi, ale też przerost re oocytów. Im więcej tych przeciwciał stymulujących, tym większe wolę, tym większa tarczyca. 

00:08:53 

EE to stężenie tez i koreluje z nasileniem objawów nadczynności. 

00:09:00 

EE i też miano test i w trakcie leczenia jak zachowuje się stężenie tsh i w trakcie leczenia jest wykorzystywane jako prognoza co do uzyskania remisji choroby LI możliwości redukcji leczenia treo statycznego. 

00:09:21 

Rozpoznanie nadczynności tarczycy. 

00:09:24 

EE opiera się na objawach klinicznych FIL na stwierdzeniu wola o wzmożonej konsystencji, często z obecnym szmerem naczyniowym w badaniach hormonalnych potwierdzamy nasze podejrzenia stwierdzając wysokie ft 4 i wysokie ft 3 przy znacznie obniżonym albo nie oznacza lnym tsh. Najczęściej ono jest nie oznacza lne. 

00:09:50 

Są obecne przeciwciała wiążące receptor, czyli te traby, jeżeli mamy możliwość oznaczenia tylko stymulujących, oczywiście możemy z tego skorzystać, ale nie jest to konieczne do rozpoznania ll i czasami u niektórych pacjentów mamy obecne przeciwciała przeciwko treo globu, linie i pare oksyda zje z tym, że one zwykle osiągają nieco niższe miana niż w chorobie hah. 

00:10:15 

No to ale tutaj ten podział na chorobę hashimoto i graj sam wydaje się coraz bardziej płynny. Coraz więcej pacjentów prezentuje film, obecność przeciwciał przeciwko treo globu, linie czy per oksyda zje w wysokim Mianie, mając typowe objawy choroby, gra i psa. 

00:10:37 

W usg zwykle mamy w opisie powiększoną tarczycę o obniżonej echogeniczności ze wzmożonym przepływem naczyniowym. 

00:10:50 

Te objawy kliniczne, które sugerują nadczynność tarczycy. To jest i to związaną z chorobą Grace. A to jest wolę ze szmerem naczyniowym stała tachykardia bez rytmu dobowego, zwiększone pobudliwość nerwowa, duża amplituda ciśnienia tętniczego i wytrzeszcz. 

00:11:10 

To są takie objawy, które silnie sugerują chorobę. Gra i psa natomiast mogą wystąpić też u pacjenta. Objawy, które można przypisać również innym jednostkom chorobowym. 

00:11:23 

I to jest drżenie rąk, czyli tremor. Ubywanie na wadze przy zwiększonym łaknie iu, co jest dowodem stanu hiper metabolicznego. 

00:11:32 

I również o takim stanie hiper metabolicznym świadczy sła zła tolerancja fill ciepła. Pacjent ciągle mu jest gorąco, nie lubi ciepłych temperatur ciepłych pomieszczeń fill chodzi lekko ubrany i jest ciągle spocony. 

00:11:52 

Wolę w chorobie grax, a może wyglądać nawet tak jak tutaj na tym zdjęciu, czyli bardzo powiększone praktycznie zajmuje duży odcinek szyi to nie jest tylko. 

00:12:04 

Yyy odcinek Przedni, ale tu roz rozprzestrzenia się też na boki i całkowicie zmienia szyję. 

00:12:15 

EE skóra jest bardzo wrażliwym narządem, tak samo jak układ krążenia i tutaj tak jak mówiłam państwu wykładzie na temat niedoczynności tarczycy, gdzie też ta skóra była bardzo szybko. 

00:12:32 

Manifestowała objawy niedoczynności. To tutaj też będziemy to dosyć wcześnie. Obserwowali w nadczynności skóra się staje cienka jedwabista nadmiernie ocieplona jest spocona, często występuje na demografii takim l wyjątkowym zjawiskiem jest też. 

00:12:52 

Świąd zgłaszany przez pacjentów bez żadnej wysypki bez zmian skórnych. Pacjenci skarżą się na świat. 

00:12:59 

Fill taki uporczywy świąd skóry ll nadmierne wypadanie włosów, ale ona ma troszkę inny charakter niż to wypadanie w niedoczynności tarczycy ll tutaj mamy od odrost nowych włosów. 

00:13:14 

Włosy są cienkie z wyraźnym odrostem cienkie łamliwe paznokcie, obrzęk przed Goleniowy i poszerzenie części miękkich wokół małych stawów międzypaliczkowych, czyli akro patchy. 

00:13:32 

FZ układu krążenia jest stała tachykardia. Pacjent nawet jak śpi wtedy, kiedy powinna być przewaga układu przy współczulnego nadal ma tachykardię, mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca. Różnym charakterze jest spadek oporu naczyniowego. W związku z tym obserwuje się wysokie ciśnienie skurczowe i obniżone ciśnienie Rozkurczowe, więc jest duża amplituda ciśnienia tętniczego. 

00:14:00 

EE wzrasta pojemność wyrzutowa serca pojawia się tachykardia zatokowa. Wysoki Załamek jest te skrócenie qt i wydłużenie odcinka PR. 

00:14:13 

Z przewodu pokarmowego, przyspieszenie perystaltyki, jej częste wypróżnienia aż do biegunek ci pacjenci mają uporczywe biegunki po każdym posiłku praktycznie. 

00:14:25 

EE muszą oddać stolec pogorszenie wchłaniania stolce tłuszczowe, bo to tłuszcze najbardziej llll cierpią na. 

00:14:36 

Dostępność i Boel wymagają jednak dwufazowego trawienia. 

00:14:43 

A Pasaż jest bardzo szybki, więc do tej 2 fazy zwykle nie dochodzi L może dojść do uszkodzenia wątroby podwyższenia się fill aminotransferaz. 

00:14:56 

EE pacjent ma zaburzenia snu jest drażliwy, zmęczony ma słowotok. Zaburzenia koncentracji to mu przeszkadza w szkole. Zwykle te dzieci bardzo. 

00:15:10 

Łatwo są wyłapywane przez właśnie nauczycieli. Jeżeli chodzi o podejrzenie jakiejś zaburzeń, bo to są dzieci, które zmieniają się, nie są w stanie funkcjonować w szkole. 

00:15:24 

EE drżenie rąk żywe odruchowo, kosztowo ścięgnistych i takie wrażenie szeroko otwartych oczu związany z hiper stymulacją mięśnia podnoszącego powiekę, czyli ten to, co nazywamy wytrzeszczem, ale nie ma jeszcze charakteru of darmo partii, bo to nie jest wypchnięta gałka oczna z oczodołu, tylko po prostu szeroko otwarte oczy. 

00:15:51 

EE układu mięśniowego, wyraźne osłabienie siły mięśniowej. To są dzieci, które te, które miały jakąś systematyczną aktywność fizyczną w postaci fil trenowania jakiejś dyscypliny sportowej mówią, że one po prostu są bez formy, nie są wstanie fill treningu przejść bez zmęczenia i ta męczliwość może nawet sugerować miast enie u tych dzieci. Ll jeżeli chodzi o układ kostny to mamy przewagę resorpcji nad kości otworzeniem, czyli tendencję do o. 

00:16:25 

Osteo peni. 

00:16:26 

Ale też jest przyśpieszenie dojrzewania kości, czyli przyspieszenie wieku kostnego. 

00:16:34 

EE w morfologii krwi widzimy umiarkowaną lenko pełnię z limfocyt ową. To jest typowe dla nadczynności tarczycy, a z układu rozrodczego mamy rzadkie skąpe miesiączki i wtórnie do aż do wtórnego braku miesiączki. 

00:16:54 

Ze zmian metabolicznych należy podkreślić, że tej spowodu tego stanu hiper metabolicznego jest większe zużycie tlenu i glukozy, więc taki pacjent na pewno będzie gorzej. Radził sobie z ze wszystkimi infekcjami przewodu układu oddechowego, które będą. 

00:17:15 

Przebiegały z dusznością. 

00:17:18 

Jest obniżony poziom cholesterolu i triglicerydów jest zwiększona utrata wody w związku z poceniem i zwiększoną The reds są przyspieszone wydalanie nerkowe, różnych mikroelementów i wszystkiego wydala się przez nerki. 

00:17:37 

I też zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. 

00:17:40 

Czyli metabolizm ogólnie jest przyspieszony i taco wydala się przez nerki i taco neutralizuje wątroba. Szybciej opuszcza nas nasz organizm, ale to nie chodzi tylko o te rzeczy, które ulegają, które powinny być wydalone, ale również te, których potrzebujemy, czyli mikroelementy i witaminy. 

00:18:02 

I z odrębności wieku rozwojowego widzimy przyśpieszenie tempa wzrastania w tym okresie i przyśpieszenie wieku kostnego. 

00:18:14 

Czyli 2 takie zjawiska, które mogą spowodować, że nie będą te dzieci, mogły osiągnąć prawidłowego wzrostu końcowego, dlatego, że jeżeli dojdzie do nawet do przyśpieszenia tempa wzrastania fill, a idzie za tym przyśpieszenie wieku kostnego, one mogą wcześniej wejść w okres dojrzewania i zakończyć wzrastanie. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały