Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Terapia inhalacyjna

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec
Alergia a drogi oddechowe ODC. 5/5

Techniki inhalacji - jak dobrać odpowiednią

Transkrypcja Terapia inhalacyjna 

 

00:00:23 

To lepiej informacyjna to podstawowa terapia ze względu na oczywisty fakt, że w ten sposób możemy najlepiej dotrzeć do miejsca. 

00:00:33 

Gdzie toczy się proces zapalny, czyli do małych dróg oddechowych, ale też oczywiście, ponieważ proces ten to części pozostałej części i tutaj również jest miejsce dla dla a osoby leczniczego. Co to jest aerozol? No każdy z nas intuicyjnie. 

00:00:53 

Powiedzieć, że aerozol to chmura drobnych cząsteczek ciała stałego lub kropelek cieczy rozproszonych powietrza. 

00:01:01 

Taka jest definicja, natomiast rozum staje się leczniczy, kiedy to substancją rozpraszają jest lek, który może być wprowadzany do układu oddechowego i wykorzystywany do terapii. Z punktu widzenia efektywności leczenia instalacyjnego, co jest istotne, istotne jest taki rozkład cząstek wielkości. 

00:01:29 

Koszty różnych średnicach, bo wiemy, że rozum jest to taką powiedziałbym rozproszony ma różnego rodzaju i różnej wielkości cząsteczki. Zapewnienie takich cząstek, abyśmy te efekt terapeutyczny uzyskali najlepszy patch dotarł niej znowu do tych małych dróg oddechowych i to jest taki powiedziałbym podstawowy cel przygotowywania przygotowywania urządzeń, które temu służą. 

00:02:00 

4 jak spojrzymy? 

00:02:02 

To badanie to już widać wyraźnie, że są 2 elementy, które decydują o tym, jak nisko superior troszkę we właściwe miejsce, a od razu musimy powiedzieć, że właściwym miejscem są prasowy, mały drogi oddechowe. 

00:02:19 

Nie, no bo usta nie drogi centralne, tylko te drogi obwodowe, ale małe mały, rozczarowana, bo tam głównie to oczywiście proces zapalny Wasz koniec wstałem, żeby ośrodek ma ona miejsce. 

00:02:33 

Jak spojrzymy na? 

00:02:34 

Kosteczki duże taki powyżej 6 M co proszę spojrzeć i przy przepływie nawet jak szybkością 30 miejską tak śrutę, czyli troszkę więcej inspekcje, choć to ciężkie życie albo bardzo aktywnie 60. 

00:02:52 

To większość ich dużych cząsteczek znajdzie się w ziarnach ostatnio koło. 

00:02:59 

Jeżeli kupujemy te spokojniejszy więcej, jeżeli jest bardziej go. 

00:03:07 

Wieku nie widzi myszy, ale więcej cząsteczek może docierać drogą, podobnie jak tych, które są najmniejsze. 

00:03:17 

I do. 

00:03:18 

Tak niektóre z tych amyz z większą szybkością, mniejszą szybkością kontroli centralnego, które prezentują właściwości, czyli już widzimy, co jest naszym celem w leczeniu, ale 2 podobę. 

00:03:34 

Uzyskaj rozwoju o małych, prestiżowej cząsteczka, czyli cronberg również jest zarazem bardzo czyste 3. 

00:03:45 

Ale różne możliwości. 

00:03:47 

Traffic akcyjnej to już, które mają bardzo wiele lat. Jako będzie dane to deanie przez inhalatory straszakiem w ciśnieniowym. 

00:03:56 

Yy panie, które mają troszkę, może mniej ra papier i kolory najbardziej ciśnieniowe, skoro mial akcyjną stopniowo przekonywaliśmy, że taka metoda jest zdecydowanie bardziej efektywna. 

00:04:13 

I trochę też. 

00:04:14 

Ale dzisiaj nowe, które są uwalniany rozum jest powiedziane przez 4. 

00:04:23 

Ciśnięcie na ciśnięcie tutaj pojemnika tylko przez aktywnie do pacjenta jest też grupa takich letnich aktorów metod traffic, które opierają się na tym, że sami generujemy ten aerozol, który jest sproszkowany i zależności od siły. 

00:04:45 

Uzyskujemy taki rozproszenia rosolu, które no właściwości terapeutyczne. Wreszcie też cała grupa nebulizator ów, czyli już znanych od wielu lat nebulizator ów duma Tycznych. 

00:04:58 

Yy nebulizator ów yy siateczkowych a siateczkowe to tak naprawdę jest kwestia naszych. Powiedziałbym ostatnich ostatnich ostatnich lat. 

00:05:13 

No i mamy tutaj coś przed czym staje pacjent. 

00:05:18 

Od razu widać, że te wszystkie metody leczenia trafi raczej, no są wyzwaniem, są wyzwaniem i naprawdę trzeba dużo włożyć pracy. 

00:05:28 

Czasami, żeby uzyskać dobre efekty poprzez nauczanie prawidłowej techniki akcyjnej i sprawdzamy tej techniki instalacyjnej okresowo w trakcie wizyt, a także co jest niezwykle ważne właściwy dobór. 

00:05:45 

Metody leczenia inflacyjnego, no aby yy ktoś kto ma 2 lata, również odniósł dobry efekt klinicznych no. 

00:05:56 

Tutaj jest to po naszej stronie zdecydowanie i od razu takim razie przejdźmy do tego, w jaki sposób możemy wybrać, jaką technikę inhalacji dobrać dla dzieci w różnym wieku, żeby efekty były tutaj najlepsze. 

00:06:15 

Pierwsza grupa to są inhalatory ciśnieniowe dozujące połączeniu z komorą inhalacyjna. Od razu powiemy, że tylko taka metoda tak naprawdę spełnia kryteria f'ie leczenia. 

00:06:29 

Zawsze jest to połączenie inhalatora ciśnieniowego i Komory Inhalacji. 

00:06:34 

Stosujemy komory nisko objętościowe. Minął czas takich potężnych wielkich komór, bo już wiemy, że przecież dziecko nie ma pojemności płuc. Powiedzmy dorosłego. Przepraszam, że tutaj takie oczywistości, ale te oczywistości no wymagałem wiele lat pracy badań, żeby można było je przełożyć na właściwe dzisiaj sposobu postępowania, czyli nisko objętościowe poniżej 250 ml. 

00:07:04 

Jedno lub 2 zastaw kowy, czyli wdech i wydech. 

00:07:08 

Muszą mieć odpowiednio dobraną maseczkę twarzową. To jest dla dzieci od do 3 roku życia, albo też możemy tutaj stosować ustnik no dla dzieci, które już są powyżej 4 roku życia nebulizacji. 

00:07:23 

Ja to tak jak wspomniałem są nebulizatory siateczkowe i Nebulizatory Derma tyczne pracy ciągłej to jak stosujemy leczeniu astmy oskrzelowej nebulizatory, gdzie wykorzystywany jest. 

00:07:39 

Efekt pierwszy elektryczny nie są stosowane, ponieważ one niszczą tutaj tam praktycznie rzecz biorąc strukturę. 

00:07:48 

Wreszcie też inhalatory suchego proszku, o których wspominaliśmy, no mają swoje wymagania. W związku z tym też dla dzieci powyżej 4 roku życia. 

00:08:03 

Wspominając o inhalatora. 

00:08:05 

Ciśnieniowych dozujących to na pewno przez wiele lat dominowały one na yy w leczeniu, no wygodne wiele dodatkowe. 

00:08:15 

Przenośne, no krótki czas podania leku, ale właśnie te wszystkie, ale które państwo widzicie? Czyli wymagania dotyczące koordynacji podania leku i. 

00:08:27 

Zrobienia wdechu dużo D pozycja w gardle to jest aerozol. Bardzo że tak powiem gwałtownie podawany yy. 

00:08:36 

Możliwe tylko takie określone dawki yy no czasami były też problemy techniczne, ale przede wszystkim problem koordynacji podania leku i wykonania prawidłowego oddechu powoduje, że no bez zastosowania komory i Hall akcyjnej nie możemy i nie powinniśmy stosować wyłącznie samego inhalatora ciśnieniowego. 

00:08:58 

No więc skoro michal akcyjną to jest można powiedzieć, jedyny wybór jest bardzo wygodny, bo pozwala leczyć pacjentów praktycznie w każdym wieku. 

00:09:07 

Albo za pomocą baski tam dołączanej, albo też oczywiście ustnik znacznie zmniejsza osadzanie yy leku w gardle. No bo przecież Jestem czas na przejście aerozolu, jeżeli są to Komory antystatyczne, no to tak naprawdę nie mamy strat rozwoju po drodze nie. 

00:09:27 

Osiada on również na. 

00:09:29 

Ściankach, Komory instalacyjny, ale tutaj też nadal wymagana jest pewna technika inhalacji. No jest to już niewątpliwe ułatwienie, ale też nie możemy powiedzieć, że nie trzeba się tego, w jaki sposób uczyć, więc to urządzenie dodatkowe wymaga czyszczenia okresowego. To nie powinno być urządzenie myte i czyszczone. 

00:09:53 

Każdego dnia tutaj właściwości elektrostatyczne na pewno byłyby. 

00:09:59 

Takie, że efektywność naszego leczenia byłaby niższa. Jeszcze raz przypomnę tylko małe pojemności. 

00:10:08 

Yy, może nie powinienem tego mówić, ale powiem. 

00:10:11 

Że bejbi, ale nie jest komoro mnie reakcyjną. 

00:10:15 

O małej pojemności. 

00:10:18 

Tutaj poniżej 250 ml i różne różne tutaj stosowane. 

00:10:24 

Yy metod następna metoda to jest inhalatory suchego proszku. 

00:10:30 

Dla troszkę starszych dzieci, powiedzmy od powyżej 5 roku życia w sposób taki racjonalny to jest wygodny oraz kompaktowy, przenośny. No ale jest tutaj jedna cecha. Efekt zależy od wysiłku naszego EW czasie w czasie wdechu no D pozycja wyższa, wulgarne też tutaj też o tej występuje. 

00:10:55 

Yy mamy doświadczenia własne tutaj w klinice profesora Kurzawy przeprowadziliśmy badania, które mówiły nam, jak jest skorelowany, jaki powinien być wybór inhalatora, ponieważ te inhalatory proszkowe same w sobie jest taka ją o kur, czyli żeby przełamać ten opór, trzeba mieć odpowiednią wartość tak zwanego szczytowego przepływu wydechowego pisz i określa to pewien zakres optymalny dla. 

00:11:25 

Każdego z tych różnych, tak jak widzicie tutaj dysk, który bühler jak zwany i brief, czyli inhalator ciśnieniowy uruchamiany w tfm okazało się, że ten, który słucha mianem techem praktycznie żadnych tutaj wymagań nie stawia, ale tur bühler i dysk no już pewien tutaj trzeba było wysiłek oddechowy włożyć w efektywne uzyskanie dobrego efektu. 

00:11:51 

No i wreszcie ta metoda, która wydaje się w pediatrii najbardziej przyjazna, a to już technologicznie bardzo się rozwija. To jest embolizacja. 

00:12:00 

To jest najbardziej naturalna metoda podawania leków do układu oddechowego. Wykorzystuje nasz naturalny oddaj do przygotowania chmury aerozolu i dostarczania DU miejsca toczącego się procesu chorobowego, czyli do małych oskrzeli do. Realizacja przeznaczona jest dla szerokiej grupy chorych nie tylko dla dzieci, ale też i dla dorosłych. 

00:12:21 

No powiedzmy dla dorosłych yy określonych sytuacjach klinicznych wytwarzania aerozolu. 

00:12:29 

Oczywiście jest procesem czynnym. Tutaj wykorzystuje się o przypadku yy regulatorów tematycznych tak zwane zjawisko bernoulliego, kiedy yy gaz przepływający w wąskim powiedzmy przewodzić dyżurce rozpręża się i uzyskuje taką energię kinetyczną, że płyn zawierający lek, który zna oczywiście znajduje ulega rozproszeniu. To są de Boer jest to dogmatyczne. 

00:12:59 

Ale są też do boli zatory ultradźwiękowe, które wykorzystują energię ultra dźwięków. 

00:13:05 

I tutaj możemy powiedzieć, że Polsce w tej chwili powiem bardzo szeroki dostęp do dużej grupy nebulizator zarówno tych tradycyjnych, czyli nebulizator UE, które są legislatorami pracy ciągłej. 

00:13:22 

Czyli pneumatycznymi, jak i do tych nowoczesnych nebulizator ów siateczkowych membranowych, które no de facto wydają się być najlepszą rozwiązaniem, zaczęli ją z punktu widzenia praktycznego. To są nebulizatory, które pracują w sposób bez zgłosi do polizać, a jest. 

00:13:41 

Krótka to jest jednak kilka kilka minut. W przeciwieństwie do tradycyjnych zabili zatorów tematycznych. One też wytwarzają bardziej lepszy aerozol. 

00:13:55 

To jest taki aerozol, powiedzmy nie hetero dyspersyjny, tylko mała dyspersyjny, ponieważ na powierzchni siateczek znajduje się kilka 1000 utworów jednakowych, związku z tym ten spektrum cząsteczek, co który uzyskujemy, jest. 

00:14:11 

Podobne one są takie. 

00:14:12 

Bardziej powiedziałbym jedno jednolite spektrum. 

00:14:17 

Występuje to w wyniku fill wibracji kryształki z elektrycznego. On przepychacie przez tą drobno od folkową siateczkę membranę i uzyskuje się ten model dyspersyjny. 

00:14:30 

Aerozol tacosy wspominałem z punktu widzenia praktycznego to jest cicha praca. Krótki okres nebulizacji to i mało zrozumiały, no bo to jest rozmiar powiedzmy No 7 8 10 lat. 

00:14:42 

Metrów na pewno yy bardzo przyjazny taki dobry Izolator można zabrać nawet podróż. To co jest nowością, na co trzeba zwrócić uwagę, to wykorzystywanie nebulizatora siateczkowe go i komory i hala Cyj nej. 

00:14:58 

Wspólnie tutaj Państwo widzicie, jak wygląda właśnie ten bolo dyspersyjne r Azor to takie zastosowanie pozwala na uzyskanie całości aerozolu, bo tak czy tak w trakcie oddychania? 

00:15:12 

Właśnie wydechu nie przyjmujemy yy tego rozumiem, natomiast tutaj mamy taką możliwość wykorzystania. 

00:15:18 

Pełnej dawki nawet. 

00:15:20 

Jest to telefon nakładka łącząca widać wyraźnie, że możemy to. 

00:15:25 

No to jest jak widzicie przeznaczone dla mniejszego dziecka, bo mamy tutaj maskę, ale jak spojrzymy na kolejne przekroczę, to może to być zarówno maseczka, jak też oczywiście tradycyjna tradycyjnych, której ustnik zagospodarowuje my całej wytworzonego aerozolu. No ta dawka jest wykorzystana w sposób optymalny. Tutaj tą metodę możemy uznać za preferowaną do postępowania. 

00:15:55 

Jak wygląda pandemia w czasie SARS co w 2? No bo przecież żyjemy w tym czasie. 

00:16:02 

Trzeba sobie powiedzieć, że ajato medyczny zanieczyszczony patogenem staje się biora. Rozumiem natomiast terapia warunkach domowych, jeśli nie ma osób zakażonych, wydaje się równie bezpieczna, tak jak przed pandemią. Natomiast terapię w szpitalu należy przeprowadzać z nebulizator M wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowych sali. 

00:16:26 

No wyposażonych wyciągi z zabezpieczaniem personelu medycznego i stabilizację sprzętu to z wiadomych względów i to, co należy podkreślić, że należy używać nebulizator ów minimalizujących ryzyko powstania się bio rosolu do otoczenia, czyli takim no rozwiązany na przykład jest pokazywane wcześniej urządzenie łączące aerozol łączący komorę instalacyjną z nobili zatorem. 

00:16:56 

Siateczkowy nie ma możliwości zamiany na inne formy terapii inhalacyjna w przypadku leków dostępnych wyłącznie w tej postaci. 

00:17:04 

No tutaj może myślimy tutaj o leczeniu, na przykład zaostrzenia astmy podawanie leków mogło aktywnych o politycznych i rzeczywiście, no wtedy już takie wskazanie do stosowania tych leków jest. 

00:17:16 

Nie mamy innej nie innej możliwości. Te zalecenia, które Państwo widzicie, no tutaj są zaleceniami Polskiej Grupy ekspertów, które dwutysięcznym 20 roku publikowała je w czasopiśmie. Teraz proszę państwa, na dzisiaj kończymy. 

00:17:34 

Naszą przygodę z. 

00:17:37 

Chorobami alergicznymi z alergią IG E zależną z chorobami alergicznymi układu oddechowego w niczym nieżytem nosa astmą oskrzelową z terapią, którą tutaj stosujemy, czyli aerozole terapią, terapią i hal akcyjną. Ale oczywiście temat zostaje dalej aktualny. Nie jest to. 

00:18:03 

Dzień dzisiejszy, który nam stawia taki wiele wyzwań w związku z pandemią jest również no brzmi wyzwaniem dla nie tylko dla nas, ale jak wiemy dla naszych pacjentów racjonalna terapia uzasadniali jak wyboru w terapii. Być może nowe możliwości telemedycyny ll powinny nam pozwolić i pozwalają nam mimo tych trudnych chwil z. 

00:18:32 

Nadzieją i pozytywnie EE patrzeć w przyszłość. 

00:18:36 

Będziemy te choroby leczyć efektywnie, a na pewno jeszcze bardziej efektywnie. W miarę postępu metod i możliwości leczenia. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały