Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Przewlekłe bóle brzucha

Prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht
Program edukacyjny Rodzaje bólów brzucha u dzieci ODC. 5/6

Jak rozpoznać czynnościowe choroby przewodu pokarmowego, patomechanizm oraz charakterystyka IBS

Transkrypcja video „Przewlekłe bóle brzucha”

00:00:28

Witam państwa znowu serdecznie i dziś teraz będziemy omawiać przewlekłe bóle brzucha z mairę każdego doktora. Czy on jest gastroenterologia M pediatrą pediatrą wyspecjalizowanym rezydentem, przewlekłe bóle, czy też jest się tylko rodzicem takiego dziecka to przewlekłe bóle brzucha to zmora wszystkich.

00:00:54

Dlaczego za każde 90 szacuje się, że 90% nawracających lub przewlekłych bólów brzucha u dzieci to bóle tak zwane czynnościowe lub inaczej idiopatyczne? Tak tłumaczę często rodzicom jest to sytuacja, w której jakbyśmy nawet otworzyli brzuch rozcięli.

00:01:18

Cały przewód pokarmowy wzdłuż i wszerz i zbadali to.

00:01:22

To nic nie znajdziemy?

00:01:25

A czy boli? No naprawdę boli to nie jest wymyślone, to jest rzeczywisty ból, tylko nie jest on bólem organicznym i żadnej organicznej przyczyny.

00:01:36

Dostępnymi dzisiaj metodami nie jesteśmy w stanie wykazać.

00:01:42

Jak rozpoznajemy czynnościowe zaburzenia, czy też ty czynnościowe bóle brzucha?

00:01:49

Polega to na wykluczeniu podstawowych tak zwanych objawów alarmowych. Jeżeli mamy jeden lub 2 objawy alarmowych, o których będę mówił za chwilę, to prawdopodobieństwo czynnościowych bólów brzucha czy czy czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego jest stosunkowo niewielka i szukać musimy czegoś innego, organicznego. Natomiast jeżeli pacjent nie ma tych objawów alarmowych, to możemy spokojnie go.

00:02:19

Dalej obserwować.

00:02:21

Jeśli chodzi o podmiotowe objawy alarmowe, to niepokojące są przewleka jące się bóle w prawym górnym i Dolnym Kwadrancie brzucha, bo tam jest najwięcej rzeczy, które mogą być przyczyną na przykład chirurgicznych bólów brzucha.

00:02:24

EL.

00:02:37

Zaburzenia połykania, czyli dysfagia, która nagle się pojawiła, czyli niemożność przełknięcia kęsa pokarmowego albo bolesne utknięcie kęsa pokarmowego w przełyku, który nagle się pojawiło. Dotychczas nigdy nie występowało. Jest objawem alarmowym i to nie jest zwykle sprawa czynnościowa.

00:02:57

Przewleka jące się wymioty, bo oczywiście sporadycznie każdemu z nas się wymioty mogą zdarzyć. Wymiar to jest domieszką krwi, są niepokojące, choć czasem nie są niczym dramatycznym, ale już wyłączają wstępnie podejrzenie czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego. Trochę krwawienia z przewodu pokarmowego, czyli smoliste stolce, wymioty krwawe w usowa te wymioty.

00:03:23

Wymioty EE żywą krwią krew na stosach albo na stolcu. Krew pojawiająca się na papierze toal toaletowym bądź cechy anonimizacji. Przyspieszone tętno, bladość. Już nie mówię o badaniu ewentualnym i morfologii krwi.

00:03:44

Biegunka występująca w nocy, bo biegunka występująca tylko w dzień. To jest bardzo często biegunka czynnościowa, czyli tak zwana biegunka.

00:03:53

Dawniej określaliśmy ją biegunką pędraków, bo to dotyczy dotyczy dzieci właśnie w takim wieku pędraków, czyli do 4 mniej więcej.

00:04:03

Roku życia, które mają biegunkę spowodowaną w cudzysłowie zdrową dietą polegającą na dużej ilości warzyw, owoców, soków no i kompletnym pozbawieniu dziecka tłuszczu.

00:04:18

No to wtedy ma się biegunkę, ale ona występuje tylko w dzień. Dziecko Zasypia koniec biegunki, to jest bardzo wcale nie rzadkie, bo większość przewlekłych biegunek u dzieci to jest właśnie biegunka czynnościowa albo biegunka.

00:04:35

Jakie inne podmiotowe objawy alarmowe, ból budzący w nocy.

00:04:41

Jęczenie w ciągu dnia na ból brzucha to niekoniecznie jest coś bardzo poważnego. Bóle stawowe towarzyszące bólom brzucha, zmiany około odbyt Owena szczelina odbytu ropień około odbytowej ubytek masy ciała. Oczywiście niezamierzony.

00:04:58

Zwolnienie tempa wzrastania. No do tego niezbędny jest rysowanie siatek centylowych, a czy też używanie siatek centylowych i nanoszenie na nie wartości w określonych odstępach czasu. Opóźnienie dojrzewania płciowego, gorączka o nieustalonej etiologii, czyli gorączka towarzysząca bólom brzucha.

00:05:21

Nieswoiste choroby zapalne jelit celiakia lub choroba wrzodowa w rodzinie, ponieważ tu mamy albo predyspozycje genetyczne, jeśli chodzi o nieswoiste choroby zapalne jelit i celiakie bądź możemy nabywać choroby wrzodowej od swoich rodziców, głównie matek poprzez zakażenie związane z helikobakter Pylori.

00:05:46

Jeśli chodzi o przedmiotowe objawy alarmowe, czyli pacjenta, patrzymy, badamy. No to niepokojące. Oczywiście z bladość żółtaczka, której nie było i won stwierdzamy Cisza w brzuchu, czyli brak perystaltyki, powiększenie narządów jamy brzusznej to się nie zdarza w czynnościowych zaburzeniach opór w jamie brzusznej, jakiś cechy krwawienia z przewodu pokarmowego. No, który możemy naocznie zobaczyć? Teraz rodzice często pokazują nam zmiany.

00:06:18

Przynosząc zdjęcia bądź filmy nawet.

00:06:22

Przepuklina, bo może być przyczyną bólu brzucha i bolesność i obrzęk stawu. W wywiadzie, bo oni w momencie kiedy pacjenta badamy, to są objawy alarmowe, które jak gdyby nakazują nam poszukiwać przyczyny organicznej, a nie czynnościowej.

00:06:42

Jeśli chodzi o czynnościowe E zaburzenia związane z bólem brzucha, to kryteria Rzymskie 4 z 2016 roku. Obecnie jeszcze wciąż owi obowiązujące. Wśród nich wymieniony jest zespół jelita nadwrażliwego, który omówie nieco szerzej dyspepsja czynnościowa, która nie jest bardzo częsta u dzieci. Zdecydowanie częściej występują dorosłych. Migrena brzuszna rozpoznanie dość enigmatyczne w sensie możliwości diagnostycznych.

00:07:14

Choć wcale być może nie taka rzadka.

00:07:17

Tak zwany czynnościowy ból brzucha albo zespół czynnościowego bólu brzuch tak naprawdę omówimy sobie zespół jelita nadwrażliwego jako najczęstszy i myślę, że spośród nich najważniejszy, jeśli chodzi o patomechanizm Czynnościowy chorób przewodu pokarmowego.

00:07:34

Jak państwo widzą, jest on niezwykle złożony, bo jest to współ oddziaływanie mózgu z przewodem pokarmowym i przewodu pokarmowego z mózgiem.

00:07:47

L odgrywają w ich rozwoju czy yy rolę, czynniki rodzinne, socjal nei, psychiczne, środowiskowe, kulturowe i tak dalej i tak dalej.

00:08:03

Ale tu chciałbym państwu zwrócić szczególną uwagę na jedną rzecz, która jest tutaj, zaraz się państwu. Pokażę, to jest nad opiekuńczość matek i ojców, także w każdym razie rodzinna nadopiekuńczość.

00:08:19

To są te matki, które co chwilę pytają.

00:08:21

Obalicie, brzuszek.

00:08:23

A możecie boli brzuszek, nie bolał cię dzisiaj brzuszek, a wczoraj cię nie bolał. To jest sytuacja, w której brzuch boli dziecko.

00:08:33

Prawie nie ma dziecka, u których, które nie miało bólu brzucha. Nadmierne zainteresowanie prowadzi do nadmiernego skoncentrowania się na swoim wnętrzu, a potem już co jest przyczyną, co skutkiem nie wiemy. I potem dochodzi również kwestia manipulowania matką.

00:08:53

Czy też rodzicami w postaci tego, że można zawsze coś ugrać tym bólem brzucha.

00:09:00

A jednocześnie to uwrażliwia mózg ma to, co dzieje się w przewodzie pokarmowym.

00:09:10

Ja określam pacjentów z czynnościowym bólem brzucha, zwłaszcza zespołem jelita nadwrażliwego. To jest oczywiście duże uproszczenie. To są pacjenci, które, którzy odczuwają, jak odczuwają jako bolesty normalny ruch, kiszek one się ruszającą chwilę na myśl o jedzeniu z głodu, ze stresu, Z miłości z wielu bardzo pow.

00:09:36

Lodów, a to są pacjenci, którzy tak wsłuchują się w swoje wnętrze, że ten ruch fizjologiczny odczyn odczuwają jako bolesny.

00:09:45

To przejdźmy w takim bądź razie do zespołu jelita nadwrażliwego albo niektórzy mówią jej tak wrażliwego, a często w piśmiennictwie i to jest dla skrótu. Będę czasem używał a ibs, czyli.

00:10:00

Określenia angielskiego.

00:10:04

Zacznijmy od bardzo ważnej rzeczy, które coraz bardziej jest znana, a nawet udowodniona, że mózg.

00:10:13

Jest niebywałym wpływem przewodu pokarmowego, ale i głusk może wpływać na przewód pokarmowy, ale tak intensywnie może wpływać na przewód pokarmowy, że nas nasz stres może doprowadzić do dysbioza.

00:10:30

Add z bio za, czyli zaburzenie normalnej mikrobioty jelitowej może doprowadzić do różnego typu objawów, w tym na przykład zespół jelita nadwrażliwego bądź innych czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego.

00:10:45

I to jest bardzo, bardzo ważny i pouczający schemat, wskazujący, że nie da się oddzielić jelit czy też brzucha od głowy i głowy od brzucha.

00:10:59

Nigdy tylko nie w czy też na dzień dzisiejszy nie wiemy tylko gdzie było, co było pierwsze czy jajo czy kura.

00:11:05

Czy najpierw mózg, a potem brzuch, czy najpierw brzuch, a potem mózg, ale ten jest to bardzo złożony mechanizm. Ta regulacja jednego i 2 odbywa się poprzez układ nerwowy hormon różnego typu entero hormony i inne związki, które.

00:11:28

Są uwalniane w przewodzie pokarmowym i mogą oddziały.

00:11:32

Weź na ośrodkowy układ nerwowy, a układ ośrodkowy układ nerwowy tak jak zresztą pokazywałem państwu na początku, no dociera nawet do entero cyta pojedynczego.

00:11:46

W związku z tym może być przyczyną stres. Nasz również zapalenia czy też mikro zapalenia w obrębie przewodu pokarmowego.

00:11:57

Jeśli chodzi o patek on partner genetyczną rolę mikrobioty, zespół jelita nadwrażliwego to jak państwo widzą tutaj zasadniczą rolę odgrywa dysbioza ona daje taki mini zapalenie w obrębie błony śluzowej, które u niektórych wywołuje określone zaburzenia w perystaltyczne w czuciu drzewnym i tak dalej bardziej uświadamiane bądź mniej uświadamiane, czyli to jest ten wpływ.

00:12:27

DZ bio zy na ośrodkowy układ nerwowy, ale już wiemy o czym już mówiłem przed.

00:12:32

Chwilą ten nasz ośrodkowy układ nerwowy może doprowadzić tylko nasz stres dobry zbiorowy, która też doprowadzi do tych zaburzeń i nasza nadmierna percepcja tego, co dzieje się w brzuchu, może być przyczyną nadmiernego odczuwania bólu, czyli normalnego ruchu kiszek i jako bolesnego.

00:12:59

Jeśli chodziło o.

00:13:01

Definicję, które oczywiście mają większość są to to, co teraz przedstawię ma większe znaczenie, może w badaniach naukowych, ale pewne elementy są ważne również dla nas praktyków, to jeśli chodzi o zespół jelita nadwrażliwego u dzieci do obowiązują nas w rozpoznawaniu. Kryteria rzymskie 4 z 2016 roku.

00:13:22

Które mówią, że EE, że żeby rozpoznać zespół jelita nadwrażliwego, to dziecko musi mieć bóle brzucha. Pojawiające się przynajmniej 4 dni w miesiącu. To już jest takie niezbyt łatwe do określenia na codzień przez 2 miesiące poprzedzające rozpoznanie.

00:13:44

I te bóle, to jest bardzo ważny. Chyba najważniejsze w tym całym tabunem muszą mieć związek z Defekacja, czyli z oddawaniem stolca.

00:13:56

Związek ze zmianą częstości oddawania stolca, czyli albo 5 razy na dobę, albo oraz napięć dyni, albo jest związek ze zmianą konsystencji stolca. Będziemy mówić o skali Bristol Skiej konsystencji stolca to wtedy w stanie się to.

00:14:16

U dzieci z zaparciem ból u tych, które mają zaparcie ból nie powinien ustępować po opanowaniu zaparcia, bo jeżeli ustępuje, to raczej mieliśmy do czynienia z zaparciem czynnościowym niż zespołem jelita nadwrażliwego z zaparciem. Czy to jest duży pro?

00:14:36

Ble ble jak państwo widzą bardzo duży, bo jeśli chodzi o dzieci młodszy, to jest od 6 do 14% wedle różnych badań, ale to wcale nie mało, a u nastolatków 22 do 35%, czyli co 5 ma zespół jelita nadwrażliwego, a nawet więcej niż to są 5 bo nawet co 3 i to są autentyczne duże badania kliniczne, czyli jest to problem z którym zetknie się każdy lekarz.

00:15:06

Ogólnie praktykujący, nawet jeżeli nie jest gastrologiem.

00:15:12

Jeśli chodzi o podział?

00:15:14

Zespół jelita nadwrażliwego na podtypy to przedstawia 17 następująco, zespół i ta nadwrażliwego z dominującą biegunką. Średnio to około 1/3 zespół nie dla nas wrażliwego z zaparciem też około 1/3 przypadków.

00:15:34

Zespół dane wrażliwego podtyp mieszany, których nie jesteśmy w stanie dokładnie zakwalifikować, bo raz jest tak raz. Jest tak, a raz przebiega z zaparciem raz z biegunką i.

00:15:48

I tak zwany niesklasyfikowanych, którego w ogóle nie Jestem, co prawda ma szereg cech sugerujących zespół jelita nadwrażliwego, ale nie pasuje do żadnego z tych 3 wymienionych typów. Jeśli chodzi o te statystyki co tu podałem 1/3, 1/3, 1/3?

00:16:03

To jest bardzo zróżnicowany, zróżnicowany jest tak, że jeśli chodzi o.

00:16:10

Ale to zróżnicowanie statystyczny dotyczy również wieku dzieci. W związku z tym to jest tylko bardzo orientacyjne.

00:16:20

I co bardzo ważne u jednego pacjenta wszystkie typy mogą przechodzić jeden w 2, to znaczy możemy mieć. To był więc przykładowo 3 miesiące zaparcia w postaci Zaparć owej.

00:16:35

Potem pojawia się faza biegun kowa i tak może się to zmieniać. W czasie może być rok tak, a rok tak może być rok nazwijmy to źle, a potem być bardzo dobrze przez kilka miesięcy i nie mamy żadnej z tych postaci, tak się może zdarzyć.

00:16:56

Ten podział na te 4 typy związany jest tak zwaną skalą brystol eską. Za chwilę ją pokażę państwu i w zależności od tego, który z rodzajów stolców u pacjenta dominuje, czyli prób klasyfikacji, to jest 25% stolców. Ma charakter taki taki lub taki to pacjenta zaliczamy do w klasyfikacji albo do postaci biegunkowe yi.

00:17:27

Albo postaci zaparć owej, albo do postaci mieszane.

00:17:32

Albo tu, jak Państwo widzą ten do klasyfikacji, to jest ci niezdecydowani na nic, czyli typ nie sklasyfikowany.

00:17:44

A na czym polega skala Bristol? Scared to jest właśnie skala elvis to rska w naturze nie schematycznie, żeby łatwiej było uchwycić jak to jest naprawdę i tak naprawdę.

00:17:56

Takim idealnym wzorcem stolca jest ten, czyli typ 4. Oczywiście typ 3 jest dopuszczalny i jest mieści się jeszcze w granicach normy i typ 5 także może być prawidłowy, niemniej idealny to jest 4, czyli ogólnie rzecz biorąc ja to określamy tatę. Nauczyłem się od mojego nauczyciela.

00:18:22

Filmu Austrii.

00:18:24

Prawidłowy stolec to jest stolec o konsystencji pasty do zębów, jak komuś nie odpowiada to porównanie, to trudno, ale oddaje rzeczywistość.

00:18:35

Jakie są następstwa zespołu i te nadwrażliwego, bo można powiedzieć, co tam no boli, boli, przechodzi, boli, przychodzi, no to nic.

00:18:44

Takiego, ale są pacjenci, którym zespół jelita nadwrażliwego dramatycznie.

00:18:49

Obniża jakość życia.

00:18:51

Skłania do kosztowne i męczące i diagnostyki często kompletnie nie potrzebnej, bo zamiast rozpoznać to to w po stosujemy metodę przez wykluczenie. No to jest gastroskopia. Kolonoskopia jest 150 innych tego typu obciążających pacjenta i kosztownych badań.

00:19:10

Które nic nie wnoszą?

00:19:13

Asterysk zespół jest na wrażliwego, daje absencję w pracy i szkole.

00:19:18

Co wcale nie jest takie ban.

00:19:21

Alne bo te absencje są bardzo, bardzo poważne w skali kraju czy też świata generale. Zespół jelita nadwrażliwego znaczne koszty pośrednie i bezpośrednie, czyli jest to poważny problem również.

00:19:37

Dla tak zwanej służby zdrowia czy też płatnika Wszystko jedno, jak to nazwiemy ubezpieczyciela, ponieważ ten.

00:19:46

Jak praktycznie rozpoznawać zespół Internet profilowego, jeśli chodzi o dzieci, powinniśmy ocenić krzywą masy i wzrostu. Jeżeli jest prawidłowa, no to mało prawdopodobne, że coś jest nie tak.

00:20:00

Zwykle ten pacjent ma rozlaną tkliwość jamy brzusznej, to znaczy jak obmacuje takiego takie dziecko? No to i ono jest skoncentrowane na tym badaniu to Wszystko boli i wszędzie.

00:20:12

Natomiast jeżeli w tym czasie każe mu opowiedzieć film, albo co ciekawego robiło, albo co było w szkole, albo dlaczego tak niedobra jest jego matka, to wtedy, jak przestaje się koncentrować na swoim brzuchu, to taki udaje się wziąć nerkę w garść i nic nie boli.

00:20:29

Ale jak tylko zapomnie opowiadaniu i skoncentruje się na swoim brzuchu o już boli często stwierdzano u takich pacjentów wzdęcie.

00:20:39

Głośno perystaltykę zresztą ci pacjenci czasem się skarżą na głośną Perystaltykę Powrózka zobaczą zstępni C możemy wyczuć i.

00:20:50

Ważnym badaniem, aczkolwiek niedostępnym na codzień, bo nie jest w gestii lekarza pierwszego kontaktu i wymaga odpłatności. To jeżeli wykonamy badanie kal pa YW Kale i jest ona prawidłowa, to prawdopodobieństwo zapalnych schorzeń jelit zaraz cza Nieswoistych chorób zapalnych jelit jest bardzo, bardzo małe. W związku z tym jest to takie badanie oddzielające zespół wrażliwego od poważniejszych.

00:21:21

W chorzeń bardzo, bardzo dobre.

00:21:26

Jakie badania pomocnicze powinien jest pacjent z zespołem jelita nadwrażliwego.

00:21:32

Tak naprawdę nie zaleca się żadnych badań, bo tak jak już powiedziałem poprzednio było dużo badań, dużo problemów, bo przynajmniej w jednym w 2 lub 3 będziemy mieć odchylenia od stanu prawidłowego ono może być minimalne, ale jak wytłumaczyć matce, że jeżeli norma dla trans ani nas jest 30, a ono ma 32?

00:21:56

To co tu z tym fantem zrobić? Jak wytłumaczyć temu pacjentowi, że on jest dalej zdrowy i ma tylko na przykład zespół jelita nadwrażliwego?

00:22:05

No, czasem, żeby powiedzieć, że tam nic nie ma, należałoby wykonać biopsję wątroby i też możemy nie trafić w to miejsce, które jest aktualnie chore, więc nie szaleć z badaniami.

00:22:18

Ale oczywiście, jak już mam duże wątpliwości, to możemy morfologię krwi wykonać podstawową biochemię, hormony tarczycy, badania na pasożyty. Z tym też jest ostrożnie. Były panuje moda na w tej chwili na zakażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego, więc też ostrożnie badania i obrazowej endoskopowe na samym końcu i nie od nich zdecydowanie nie należy zaczynać, bo skoro mamy do 30%.

00:22:48

Obywateli Polski ma zespół it.

00:22:51

Dlatego po trudno jest 30 procentom praca N tam wykonać gastroskopię na przykład niewykonalne nigdzie na świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych.

00:23:05

To czym się kierować w tych badaniach pomocniczych są pewne takie wytyczne, które mówią, że niektóre rzeczy warto jest wykonać w przypadku uporczywego wzdęcia.

00:23:16

Ducha, który może sugerować na przykład sibo albo nietolerancję laktozy albo fruktozy, to można wykonać oddechowy test wodorowy lub teodorowo.

00:23:27

Meta nowy badanie mało obciążające. Nie powiem, że może przyjemne, ale mało obciążający o kal Pa Mie już mówiłem, jeżeli jest ona ujęta, to mamy bardzo niskie ryzyko Nieswoistych zapaleń jelit jako przyczyny dolegliwości bólowych.

00:23:44

W biegu rynkowej lub mieszanej postaci zespołu jelita nadwrażliwego warto jest wykonać testy przesiewowe w kierunku celiakii. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce około 1% populacji ma celiakie, ale większość.

00:24:03

Z tej części nic o tym nie wie, jeżeli nie przeprowadzimy badania, bo mają niespecyficzne objawy i.

00:24:12

Albo objawy, nie.

00:24:13

Sugerujące wprost celiakii, dlatego ewentualnie warto jest takie badania wykonać.

00:24:22

No a jak to nieszczęsne leczenie zespołu jelita nadwrażliwego prowadzić to nie jest bardzo proste zadanie. Zresztą jak zobaczycie państwo liczbę sposobów postępowania, liczbę leków, które ja tu państwu zaprezentuję, to jak widać jest to zagadnienie wcale wcale niełatwe.

00:24:44

Bez względu na postać. Czy to jest zaparcie owa, biegunkowe, a czy mieszana to udowodnia na efektywność psychoterapii? Dostęp jak państwo wiedzą do do psychoterapii?

00:24:56

W warunkach polskich jest no dość znikomy psychologów klinicznych, mało psychiatrów, jeszcze mniej kiepsko hipnoza też dostęp do tego nie aczkolwiek są badania na wskazujące na bardzo.

00:25:12

EE dobry efekt hip nocy. No ale jeden mamy rzeczywistych nazwijmy to licencjonowanych hipnotyzer UE.

00:25:22

Też mało akupunktura. No nie jest to typowa metoda terapii w Polsce, aczkolwiek być może dostępna udowodniona są na to dobre badania.

00:25:35

Niektórzy stosują dietetyczne postępowanie dietetyczne, czyli JET tak zwaną fodmap, czyli postać pozbawioną właśnie laktozy fruktozy w różnego tego typu polioli takich jak sorbitol i tak dalej i tak dalej dodawanych do.

00:25:53

EE środków spożywczych.

00:25:56

Stosuje się także.

00:25:58

Leki, o których nieco więcej powiem leki ziołowe oraz leki z bardzo różnych grup terapeutycznych, które państwo tu za chwilę będą mogli zobaczyć.

00:26:12

Stosujemy leki rozkurczowe, podstawowym i znanym jest zwrot averion, a u jednych pomaga innych. Nie pomaga bardzo dobrych badań prospekt w dych podwójnie zaślepionych nie ma.

00:26:26

Różnego typu cholina lityki te, które tu wymieniłem w Polsce są na razie niedostępne, ale bywają skuteczne. Try me buty na ukochany lek wielu pediatrów i internistów może działać, nie jest rewelacyjna, ale megève ryna też jest lekiem sprawdzonym i u wielu pacjentów w przynajmniej mogę powiedzieć z doświadczenia, ale również jest badań klinicznych jest skuteczna.

00:26:57

Rolę odgrywa nasz ośrodkowy układ nerwowy, przynajmniej w powstawaniu w powstawaniu zespołu IT Nadwrażliwego, o czym mówiłem na początku to jest to, że skuteczne są i udowodnione trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

00:27:12

No dajemy coś brzydko mówiąc na głowę, a efekt mamy w brzuchu. No właśnie dlatego, że zespół jelita nadwrażliwego swoim dużym elementem znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym.

00:27:28

Blokery wychwytu serotoniny. No to też są leki o działaniu ośrodkowym paroksetyna Sertralina citalopram w okazały się u niektórych pacjentów, zwłaszcza skuteczne.

00:27:42

Stosuje się także tu niektóre leki w Polsce niedostępne, ale aktywatory Kanału Cl Kowego jak lubi prostą agonistów cykl a zyguła Nylonowej dla nas straszne nazwy, trudny dla Naklo Tyt Plec Ana ty to straszne, ale w Polsce niedostępne, więc na razie na nimi się nie będę rozwój.

00:28:04

Olej z mięty pieprzowej jest jedna bardzo dobre badaniem z olejem z mięty pieprzowej. No tylko nie Jestem pewien, czy każdy olej z mięty pieprzowej ten dostępny w Polsce albo w innym kraju jest równie skuteczny jak ten, który został przebadany, ale skuteczny może się okazać. Probiotyki okazały się skuteczne, ale nie są też panaceum na zespół jelita nadwrażliwego.

00:28:29

No i tak zwany stw 5 nie powinienem ale napisałem nazwę dlatego że no stw 5 większości z Państwa nic nie mówi a ibero gaz myślę że trochę więcej preparat służący z 9 sue o nim powiem trochę więcej, bo ma bardzo dobre badania kliniczne prospektywne, więc i zaślepione, więc warto będzie się nad tym.

00:28:54

Kupić, a jak wygląda taki typowy pacjent z biegunką ową postacią zespołu i ta nadwrażliwego, a zwykle to jest dziecko trochę starsze niż 5 lat, które wciąż skarży się na ból brzucha bez przerwy jęczy tej matce ona już odchodzi od zmysłów.

00:29:12

Te bóle, żeby być zakwalifikowany do istotnych, muszą przerywać ciekawe zajęcia.

00:29:19

Ale i występować tylko w dzień, bo jeżeli występują w nocy, to najprawdopodobniej jest to przyczyna organiczna.

00:29:27

Bardzo często tego to dziecko boli po jedzeniu, często musi natychmiast biec do toalety i oddać stolec i z reguły oddaje stolec biegunkowy w tej konstelacji, gdzie ma powstać biedronkową.

00:29:42

Oczywiście, jeżeli osłuchuje my brzuch tę stwierdzamy bardzo żywą głośną Perystaltykę. Czasem o głos, odgłos bębenkowy przy obsługiwaniu przy obmacywali aniu. Tak jak już podkreślałem poprzednio boli wszędzie.

00:29:57

Ale jak odwrócimy uwagi, to można wziąć rękę w garść i jakoś nie boli.

00:30:04

Warto się o to dopytać i bardzo charakterystyczną cechą właśnie wskazującą, że komponent a stresowa jest bardzo ważna. To bardzo często, jak się do pytamy, okazuje się, że w weekendy urlopy wakacje przy braku jakichkolwiek stresów, bóle albo ustępują, albo ulegają bardzo zdecydowanemu zmniejszeniu. I to jest bardzo ważny element. To jest taki typowy, klasyczny pacjent. Większość z nich takich właśnie.

00:30:33

Jest, tylko trzeba się o Wszystko dopytać i Wszystko przebadać.

00:30:38

No jak leczyć postać biegunką jest pewne zróżnicowanie między postacią biegu Łąkową i zaparć ową. Psychoterapia, akupunktura, hipnoza. O tym już mówiłem i tutaj szereg.

00:30:51

Hillel leków, o których już też mówiłem, ale jeszcze jest tu dieta skąpo lub bezglutenowa.

00:30:59

Oczywiście jest nadużywana współcześnie bardzo, ale niektórym czasem rysak Sylwina jest antybiotykiem o szerokim spektrum. Słabo się wchłaniając ym i w postaci biegunkowe.

00:31:12

Jej czasem oka okazuje się przydatna, bo likwiduje Desi Bakterio ze Antagoniści Receptora 5 Hydroxy frytami nowego 3 Ondansetron znany państwu alos E tron Ramos może przynieść.

00:31:30

Mieszanie antagoniści albo organiści opioidów, czyli lxa Dolina w Polsce niedostępna, ale może kiedyś będzie problematyki i leki ziołowe, ale jak z mięty pieprzowej, o którym już mówiłem i ten stw 5.

00:31:47

Jeśli chodzi o probiotyki w pod typie biegunkowy ym, to sprawdziły się lepiej lub gorzej. Lactobacillus g no z usg.

00:31:57

Bacillus plantarum 299 fał fał Es El 3, który zawiera 8 probiotyków.

00:32:07

Wisi dobrym bakteriom langu 11 wraz z Lactobacillus ram do ZUS gie, czyli to jest preparat złożony metaanalizy oraz przeglądy systematyczne.

00:32:18

Najnowsze wskazują, że najlepiej działają w zespole jelita nadwrażliwego preparaty wielo szczep owe takim jest właśnie wisi do bakteriom longu 11 i ljay i Fał sl 3 zawierający.

00:32:37

8 probiotyków.

00:32:41

A jak?

00:32:43

Czyli teoretycznie, ale część tych działań jest udowodniona. Probiotyki mogą działać w zespole i ta nadwrażliwego o typie biegunkowy zmniejszają w sekrecie jelitową poprzez syntezę maślaną i stymulacje mikrobioty produkujących właśnie kwas masłowy.

00:33:07

Zmniejszenie nadwrażliwości jelitowej i to udowodniono, że probiotyki no te, o których mówiłem wybrane wpływają na Śródziemne układ nerwowy jak gdyby głowy wyhamowują nicc.

00:33:21

Korzystnie oddziaływują na ośrodkowy układ nerwowy. To dotychczas wydawało się jakieś nieprawdopodobne, że coś, co siedzi w przewodzie pokarmowym, może oddziaływać na ośrodkowy układ nerwowy, ale to zostało już udowodnione.

00:33:34

Są probiotyki, które na przykład wpływają korzystnie na depresję, więc bardzo to jest ciekawa dziedzina, którą się teraz zajmujemy. Zmniejszanie nasilenia, mikro zapalenia i nasilenie i poprawianie tolerancji pokarmowej.

00:33:51

To też jest bardzo ważny element działania probiotyków.

00:33:56

Teraz pokrótce, o.

00:33:57

Stw 5, czyli no mówię co to jest dlatego że stw 5 do większości jak już mówiłem nic.

00:34:06

Nie przypomina w zespole jelita nadwrażliwego w postaci Biegunkowe. Zobaczyła. Jest to bardzo duże badanie 980 dzieci w przedziale wieku 3 do 14.

00:34:18

Lat s czynność oraz innymi zaburzeniami przewodu pokarmowego w tym zespole. Jej te nadwrażliwego badanie zabrał, doprowadzono krótko dawkowanie, no było w zależności od wieku, tak jak państwo tu tu widzą i stosowano ocenę punktową na podstawie 14 objawów charakterystycznych dla czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego i zespołu jelita nadwrażliwego i zobaczcie państwo, wskaźnik spadł. No powiedzmy, że średnio 17.

00:34:50

Do średnio 4.

00:34:54

U 38% pacjentów u wystąpiło całkowite ustąpienie Objawów.

00:35:01

Tolerancja tego leczenia była bardzo dobra lub dobra. Zanotowano tylko 4 łagodne objawy niepożądane, czyli no na pewno nie szkodzi, a jak widać po maga.

00:35:17

Teraz typowy pacjent Zaparć ową postacią zespołu jelita nadwrażliwego znowu zwykle jest to dziecko powyżej 5 lat skarży się na bóle brzucha związane z Defekacja ją lub poprzedzający oddanie stolca.

00:35:33

Przerywają te bóle za ciekawe zajęcia i zawsze występują w dzień. Nigdy nie występują w nocy.

00:35:42

Poza bólami brzucha pacjent ten oddaje zwykle zbite bobko watę stolce lub drużyn zbity, ale rzadziej niż co 3 4 dni. Bardzo ważny. To to się trzeba dopytać.

00:35:57

Obecność bólu wyraźnie odróżnia objawy od typowego zaparcia czynnościowego, w którym bóle występują stosunkowo.

00:36:04

Rzadko przy obmacywał aniu, boli wszędzie i odgłos o pułkowy bywa bębenkowy z powodu wzdęcia. Czas są wyczuwalne są w lewym dole biodrowym, zbite masy kałowe w czasie urlopu w wakacje przy braku stresów dolegliwości, tak jak i poprzednio, mają zdecydowanie mniejsze nasilenie lub ustępują całkowicie.

00:36:28

To, co możemy zastosować w postaci zaparć owej zespołu IT Nadwrażliwego, czyli w tej fazie zaparć o wybo da się może zmienić wszystkie te metody, które wymieniałem powyżej czyli ww. Postaci biegun tkowej, a zwłaszcza psychoterapia jest bardzo zalecana.

00:36:47

A poza tym no znane w ogóle z zaparcia makrogol ela, który Roza bądź Psy Lion, czyli łuski babki jajowatej.

00:36:57

Co jeszcze czym dysponujemy albo nie dysponujemy w Polsce, no tu mają państwo wymienione, bardzo pokrętne nazwy, ale nie będziemy się nimi bardzo zajmować, dlatego, że większość z nich jest na razie w Polsce nie dostępna.

00:37:14

A cóż możemy powiedzieć o probiotykach? Bo to jest ciekawa kwestia. Wszyscy rzucają się na probiotyki. No skoro to takie panaceum, to na zaparcie działa.

00:37:26

Okazało się, że większość dotychczas zbadanych probiotyków w ogóle również badania przeprowadzone w naszej klinice przez dr Gawrońska wykazały, że nic nie działa z tych zbadanych dotychczas probiotyków. Jeśli chodzi o postać zaparć ową.

00:37:44

Czy też w ogóle zaparcie, ale pojawiła się jaskółka na niebie. To jest taki konglomerat 3.

00:37:53

EE yy probiotyków tu wymienionych nazywa się nazwa firmowa to jest lag to stad no, bo wątpię żeby ktoś zapamiętał konglomerat tych 3 nas w Lactobacillus ram nozu w L Rh Zero 20 wątpię bo ja też nie pamiętam, ale jest taki preparat który się nazywa lag to stad i co się okazało że działa on jeśli chodzi o postać biegunkowe są korzystnie na bóle brzucha, minimalizuje bóle brzucha.

00:38:23

Bardzo korzystnie wpływa na zaparcie. Co tu widzę jest widoczne.

00:38:28

Na wzdęcia likwiduje też tu jest widoczne i skurcze jelitowe, także niweluje i to zobaczcie państwo. Lek był podawany przez 60 dni, a działanie utrzymuje się do 90 dnia. Czyli efekt mamy dużo dłużej niż ten zestaw probiotyków stosowaliśmy.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały