Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Opieka nad dzieckiem po Covid-19 - powikłania

prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz
Covid – 19 u dzieci ODC. 5/5

Podział powikłań ze względu na czas i naturę występowania

Transkrypcja Opieka nad dzieckiem po Covid-19 - powikłania 

 

00:00:28 

Szanowni Państwo Magdalena i Hitlerowi. Czy chciałabym kontynuować cykl wykładów dotyczący dotyczących opieki nad dzieckiem chorującym na COVID 19 i tą dzisiejszy wykład chciałabym święcić opiece nad dzieckiem po COVID 19 a więc chciałabym poświęcić powikłaniom, jakie mogą wystąpić dzieci związku z tą chorobą. 

00:01:00 

EE powikłania po COVID śródmieściu dzieci możemy podzielić na wykładzie wczesniej i te odległe na powikłania dotyczące zdrowia fizycznego jakieś zdrowia psychicznego, jeśli chodzi o powikłania wczesne, to występują one zarówno równocześnie z rozpoznaniem kobiet 19, a więc zdarza się, że rozpoznamy u pacjenta równo. 

00:01:26 

Właśnie El Kol 19 i Amelia Plastyczną, od czym wspominałam quot 19 i zapalenie wyrostka robaczkowego czekolady 19 i cukrzycę albo szereg innych chorób. Zawsze wtedy powstaje takie pytanie, czy wirusem Skow 2 wy in drukował tę chorobę? 

00:01:45 

Inną dodatkową EE jest to, czy jest to związane z kolei 19 takie bezpośrednie następstwo zakażenia, czy też jest to zbieżność i występowanie równocześnie tych 2 chorób baley po dokładnym wczesnym. 

00:02:03 

EE rozpoznawanie niekiedy jeszcze w ostrej fazie choroby albo zaraz po, a najczęściej 4 do 6 tygodni po przechorowaniu ostrej fazy kowie 19 jest Pis, któremu poświęciłam również poprzedni wykład. Dalej zaburzenia to wczesniej psychiatryczne. Zdarza się, że równocześnie skowyt 19 F. 

00:02:30 

Dzieci trafiają do nadolu psychiatryczny z poważnymi zaburzeniami, czasem po próbach samobójczych również byt powstaje. Pytanie, czy ma to związek z zakażeniem, czym jest to tylko zbieżność? 

00:02:44 

No i powikłania odległe, dotyczący zdrowia fizycznego. Na pewno te, które znamy kardiologiczne ll po przebytym wstrząsie chemo dynamicznym w ostrej fazie zakażenia czy w przebiegu pins po zapaleniu mięśnia sercowego czy inaczej wieńcowych. 

00:02:59 

Możliwość powstawania tętniaków. 

00:03:02 

Mm choroby niedokrwiennej serca EE niedomykalności zastawek czy po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego, pogorszeniu frakcji wyrzutowej serca dalej powikłania pulmonologiczne po ciężkim siódm noszonym zapaleniu płuc, podobnie jak u dorosłych, może takie ciężkie zapalenie prowadzić do włóknienia. 

00:03:26 

Do wijącego się przewlekłej z więcej się przewlekłej choroby mówi się coraz więcej o konieczności rehabilitacji pacjentów po koli 19, również dzieci u tych, u których był ciężki przebieg z ciężkimi zmianami w płucach takiej rehabilitacji ukierunkowanej właśnie pulmonologicznej na pacjentów po COVID 19. 

00:03:51 

No bardzo poważne problemy psychiatryczne, o których jeszcze powiem później ll, depresja, Stany lękowe, które rozwijają się po zakażeniu. Problem urologiczny, inny, narządowe, jak i zdrowie i zaburzenia psychiczne. 

00:04:08 

To przeznaczy. Pokazywałam już w poprzedniej części, kiedy mówiłam o powikłaniach neurologicznych przemkowi 19 to chciałam tylko zwrócić uwagę na ten fragment dotyczący. 

00:04:23 

Tych powikłań, a więc następstw autoimmunologicznych po przebytym elko widz 19. Wiemy, że po zakażonych wirusami SARS co w jeden i morse obserwowaną różniej sze powikłania neurologiczne i my już teraz widzimy właściwie te same. 

00:04:40 

Po zakażeniu SARS co w 2. Przewlekłe bóle głowy, zaburzenia poznawcze, pacjenci z gażą się na pogorszenie sprawności intelektualnej na gorsze zapamiętywanie. 

00:04:53 

Na trudności w koncentracji. 

00:04:55 

EE wydaje się, że to może być efektem przebytej encefalopatii. Niedotlenienia zapalenie mózgu ll dalej. Stany napadowe są pacjenci, u których PL. 

00:05:07 

Przebytym zapaleniem mózgu, PL Obrzęku mózgu u darzy rozwija się Padaczkę dalej Porażenia nerwów czaszkowych. To również zdarza się, że równocześnie fazie ostrej ll rozpoznaniem porażenie nerwów czaszkowych i t jest jednoznacznie pow. 

00:05:24 

Wiedzieć na ile tam jest EE no faza ostra, na ile powikłanie, jeśli czasem rozpoznanie było kilka tygodni dni tygodni po ostrej fazie zakażenia natomiast są pacjenci z porażeniem zaburzenie węchu smaku, ale również zaburzeniami słuchu, czasem głuchotą jedną stroną albo nawet obustronną. 

00:05:49 

Dalej choroby domini za cyj ny. Wśród nich rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia takich pacjentów. Na naszym oddziale również już mieliśmy. 

00:05:58 

Czy ostra polineuropatia zapalna zapalna zapal administracyjna zespół Gloria barego po epidemii SARS co w jeden i MERS opisywano zapalenie pnia mózgu typu picker Staffa. Prawdopodobnie po tym zakażeniu SARS co w 2 takie przypadki również będziemy obserwować. 

00:06:20 

Tutaj są EE zdjęcie przedstawiające EM zdjęcie z rezonansu magnetycznego l mózgu. Pracujący pacjentów z ostrym Rosjanom, zapaleniem mózgu i rdzenia właśnie wy indukowany przez Sel Skow 2 widać rozległe zmiany demi za cyj nie istocie białej. 

00:06:43 

Yy istocie. 

00:06:47 

Pod korowych. 

00:06:50 

Mogą oni występować Zero zarówno w mózgu, jak i w rdzeniu. 

00:06:56 

Po przebyciu zakażenia koronawirusami tymi właśnie wywołującymi ciężkie zakażenia obserwowano bardzo liczne objawy psychiatryczne jako odstępstwa odległe. My jeszcze części z nich nie widzimy, bo nie mam tyle czasu, ale po epidemii SARS co w jeden ll obserwowano zespół stresu pourazowego u pacjentów. 

00:07:27 

50 procentach po przebytym COVID 19 po przebytym zakażeniu SARS co w jeden Deprez jest prawie 40 procentach. Kompleksowe zespół był pourazowego Stany Lękowe, zaburzenia obsesyjno, kompulsywne pacjenci pokład 19 wymagają obserwacji w tym kierunku, bo patrząc analogiam można się spodziewać, że u tych pacjentów po również takie zaburzenia L będą się pojawiały. 

00:07:56 

Bardzo dużo niepokoju budzi zdrowie psychiczne dzieci w czasie pandemii COVID 19 dzieci są izolowane w domu EW. W związku z tym to stanowi większe zagrożenie dla ich zdrowia. 

00:08:12 

Nie mają normalnej aktywności pozaszkolnej, w związku z tym nie mają normalnych nawyków żywieniowych rytmu, snu stylu życia. To sprzyja monotonii, rozpaczy zniecierpliwienie, irytację, różnią konfliktom. 

00:08:26 

Ee przemocy domowej nadużyciom seksualnym l. Szczególnie l opieki wymagałyby dzieci, których rodzice są pracownikami medycznymi, gdyż obserwuje się, że one jeszcze częściej doświadczają l lęku, bo niepokoją się o zdrowie i życie swoich najbliższych. 

00:08:47 

Bo pewnie przeprowadzony w Chinach wskazują, jak często u dzieci w czasie epidemii COVID 19 występowały różnorakie zaburzenia psychiczne od takiego dyskomfortu ll zniecierpliwienia poprzez Stany Lękowe, depresje, ll po, drażliwość ll ten procent dzieci, które doświadczały top kich. 

00:09:16 

Objawów jest bardzo duży. Jak widzą państwo od kilkudziesięciu kilkunastu do kilkudziesięciu procent? 

00:09:25 

Dzieci zdrowe, które w czasie kwarantanny zbadano L. Okazuje się, że w ponad 70 60 procentach prawie w 70 procentach odczuwają smutek, odczuwają bezradność. 

00:09:42 

Osobne zagadnienie to problemy dzieci zdrowych dzieci, które nie chorują na COVID 19. One mają również gorszy dostęp do poradni dla dzieci zdrowych. 

00:09:55 

Rzadziej są poddawane badaniom okresowym przeprowadzane rzadziej są bio. 

00:10:00 

Szanse są zerowe. Oczywiście od również dziś nicków to też sprzyja depresji, zaburzeniom psychiatrycznym, no i mają gorszy dostęp do edukacji dzieci, które no żyło w czasie pandemii ll, mogą mieć również opóźnieniu rozpoznawanie różnych poważnych chorób. 

00:10:21 

Eem gorszą yy oceny Rozwoju psychoruchowego, gorszą ocenę rozwoju mowy. Konsekwencje tych zdarzeń będziemy ponosić następnych miesiącach i latach po pandemii będzie jest również opóźnione rozpoznawanie przemocy w rodzinie, o czym już wspomniałam. 

00:10:41 

No i opóźnione kierowanie do poradni specjalistycznych, no początku pandemii w Polsce były odroczone szczepienia ochronne. Na szczęście w tej chwili wydaje się, że są one realizowane zgodnie z kalendarzem, natomiast nie pewno w ograniczonym sposób realizuje się różne programy edukacji prozdrowotnej. 

00:11:04 

Podsumowując te dzieci z innymi chorobami mają gorszy dostęp do opieki pediatrycznej częściej muszą zadowolić się teleporada mi gorszy dostęp do badań diagnostycznych obserwujemy opóźnione wykrywanie chorób nowotworowych. Odraczania inne są planowe przyjęcia do szpitala, planowe operacje wstrzymywane nowe programy. 

00:11:27 

Naukowe koszt i nadzór nad chorobami przewlekłymi no i te zachorowania na COVID utrudniają czy wikłają leczenie chorób przewlekłych. Na zakończenie chciałam państwu pokazać, że dzieci, które które udało się wyleczyć, są no bardzo wdzięczny i na szczęście pani paleo nas razem to nam dodaje sił. 

00:11:53 

Do pracy na oddziale covidowe. Dziękuję bardzo. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały