Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Astma - rozpoznawanie

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec
Alergia a drogi oddechowe ODC. 3/5

Rozpoznanie astmy - poszczególne etapy, poprzez szczegółowy wywiad po badanie fizykalne

Transkrypcja Astma – rozpoznawanie 

 

00:00:24 

Dzień dobry yy Witam po raz kolejny alergię na drogi oddechowe. 

00:00:31 

Kolejnym naszym tematem, którym chcemy się zająć, jest astma. 

00:00:38 

Bo rzeczywiście dotyczy tutaj oskrzeli, to jest dosyć złożona choroba, którą tak naprawdę praczu je jedna cecha. Wszystkie konsekwencje, jakim jest przewlekłe zapalenie dróg oddechowych. 

00:00:54 

I Wszystko to co obserw. 

00:00:56 

Jemy, czyli nawracający suchy kaszel świszczący oddech duszność o różnym nasileniu różnej częstości. To jest konsekwencja tego toczącego się stale procesu zapalnego do indukowanego w naszym przypadku najczęściej alergenami, ale też nie tylko go zaostrzenia tej choroby najczęściej są zastrzeżeniami związanymi z wirusami. To są te charakterystyczne objawy u podstawy. 

00:01:26 

W których leży zmienna drożność oskrzeli. 

00:01:31 

Zmienna drożność, czyli raz mogą być bardzo już dopowiem zwężone z różnych przyczyn. Nico do tego się, co do czego już mamy. 

00:01:41 

Pewność, że oprócz skurczu mięśniówki gładkiej istotny sposób do tych objawów przyczynia się nadprodukcja śluzu Lepkiego, więc tego śluzu, który również obserwujemy z powodu zmiana, hmm? 

00:01:58 

I przebudowy struktury oskrzeli, jakim jest yy wzrost produkcji bucy. No to wypadku komórki kubkowe produkują tak zwane buczyny móc 5. 

00:02:12 

Mechanizmy są to jak mówiłem? 

00:02:13 

Złożone i to nie jest tylko ta tradycyjna astma alergiczna, na której się dzisiaj skupiamy, czyli jest naciekami rozne filów, zapaleniem Rozne Chwilowym SA aktywacją komórek einf oocytów Th 2. To są również inne rodzaje, czyli na przykład astma nie rozumiał chwilowa taka ubogo w ogóle komórkowy. 

00:02:36 

Yy to jest astma gdzie jest indukcja? Innymi czynnikami na przykład gdzie występuje za zapalanie sporej neutrofile, o tym najczęściej powiedzmy to może starszych, gdzie również takimi czynnikami, które wyzwalają nie są już alergeny, ale na przykład zanieczyszczenia powietrza. 

00:03:00 

Dziś pozostaniemy w kręgu pas my si do chwilowej astmy alergicznej. 

00:03:09 

No na początek. 

00:03:11 

Tak na rozgrzewkę przyjrzyjmy się 15 miesięcznej dziewczynce, no wywiadzie okresowy kasze 15 lat, 15 miesięcy małe dziecie, ale od 6 miesiąca okresowo kaszle. 

00:03:24 

Dotychczas miała 4 takie epizody. Każdy z nich był wywołany infekcją. 

00:03:31 

No nie było. 

00:03:32 

Prawdą między infekcjami dziecko nie ma wywiadzie jakiś atopii. 

00:03:37 

Bywa też przewlekłego Kaszlu i żaden z członków rodziny nie choruje. Na smyrnie chorował na astmę i też mają inną chorobę alergiczną. 

00:03:46 

Wkładaniu dziecko bez odchyleń od stanu prawidłowego. Czy gdybyśmy taki wyglad usłyszeli? Na podstawie tego wywiadu można rozpoznać astmę wczesne dziecięcą wypadku, to może jeszcze byśmy się tutaj troszkę zawahali, ale mamy przypadek 2 kupiec dwuletni mam nawracające epizody kaszlu. 

00:04:08 

Ćwiczącego oddechu trudności w oddychaniu od 3 miesiąca życia. 

00:04:13 

Niektóre epizody były poprzedzone infekcją, niektóre spadają pogody, no w części w okresie wiosennym starsze rodzeństwo choruje na smy no i podaniu, kiedy akurat zjawiło się tutaj u lekarza obustronny, słyszalny Świst no, a świszczący oddech nawet już przy wejściu. Czy tutaj moglibyśmy rozpoznać astmę czesno dziecięcą? No wiesz, że czasy na to, żeby tak zrobić. 

00:04:43 

Tutaj na pewno istnieje, ale. 

00:04:46 

Czasami wiemy, że to są zbyt szybkie, że tak powiem decyzje diagnostyczne. W związku z tym różne owo, jak dojdziemy do rozpoznania astmy. 

00:04:59 

Na początku oczywiście Wywiad tam. 

00:05:02 

Czy dolegliwościach, którym mówiliśmy, że kaszlu ćwiczącym oddechu naprawdę stającym przy reakcjach, o którym już wcześniej mówiliśmy nawet duszności, to musimy cały ten proces prześledzić. Pytamy się dziecko. 

00:05:16 

Urodziło się o czasie, czy nie wymagało przedłużona? 

00:05:18 

Jego leczenia plener no, czyli gdzieś tam te dla przykład możemy mieć inne choroby. Zapowiem na myśli. 

00:05:27 

Na pewno ważne. 

00:05:28 

Jest to identyfikacja tego, co wywołuje objawy. 

00:05:31 

Czy te czynniki są powtarzalne? Od kiedy zacząłem występować? Czy zaraz po urodzeniu no jest w kaszlące zaraz po urodzeniu? 

00:05:40 

No to może jednak myślimy, że to coś jest innego niż astma? Czy objawy wystąpiły wtedy nagle gdzieś w tle? Na przykład jakieś zakrztuszenie? 

00:05:50 

Czy też stopniowo narastał? 

00:05:52 

Jaka jest ciężkość tych objawów czy one? 

00:05:56 

Kupują w sposób taki, no wybierając się na przykład pobytu oby jakiegoś podawania leków typu sterydy, czy jakieś działania bardziej gwałtownego, czy objawy występują w ciągu dnia, czy występują tylko w ciągu nocy, a jeżeli ciągu nocy, to w której części nocy? 

00:06:13 

Czy jeżeli były stosowane leki, to które z tych leków powodowały, że objawy ustępują? No i tak krok po kroku. 

00:06:22 

Dalej szukając innych przyczyn to było myśląc oraz nie zawsze szukamy też innych przyczyn. Objawy, o których mówiliśmy. No na przykład czy to objawy zależą od położenia pozycji dziecka? 

00:06:35 

Czy rzeczywiście był to świszczący oddech, a na przykład pewnie Katar i zatkanie nosa też się tak może zdarzyć? Jak dziecko toleruje wysiłek fizyczny, czy na przykład są jakieś programy w karmieniu tego dziecka? Czy powiedziec go rośnie i rozwija się prawidłowo, czyli na przykład? 

00:06:53 

Na jakimś etapie nastąpiło. 

00:06:55 

Byłem 100. Yy czy występują na przykład jakiś objawy nie tylko ze strony układu oddechowego, ale jak na przykład często jupiterów tłuszczowe to stolicę pytanie wprost już czy w rodzinie ktoś choruje chorował na mukowiscydozy? 

00:07:17 

Oprócz tych dolegliwości, których mówimy, czyli nawracające sobie proszę, jeśli liczący oddech duszność czy na przykład nie występują objawy częstych zapaleń ucha, zapalenie zatok, jak często czy dziecko choruje? 

00:07:32 

No w sposób taki powiedziałbym standardowy, czy są tak zle zwykłe infekcje przechodzące pod wpływem leczenia objawowego, czy też wymagają na przykład leczenia antybiotykami? Czy zawsze antybiotykami? 

00:07:46 

Czy na przykład są jakieś konieczność zmiany? 

00:07:49 

Kolejnych antybiotyków, żeby dziecko wyleczyć. Czy w rodzinie są występują jakieś niedobory odporności? 

00:07:57 

No i już. 

00:07:58 

Jeżeli tak wiele obszarów sprawdziliśmy, to wreszcie dochodzimy do obszaru, który uznał sugeruje no całe dolegliwości typu alergicznego, czy na przykład występują katary zapalenia, spojówek, czy dziecko miało objawy bry skła Topowego, atopowego zapalenia skóry? No i czy w rodzinie występują też objawy? 

00:08:18 

Nie należy też zapominać o pytaniu, czy ktoś w rodzinie choruje na gruźlicę przewlekły kaszel? 

00:08:26 

To też jest może być gruźlica. 

00:08:32 

Można powiedzieć, że nie tak często na szczęście, ale statystyka nie ma znaczenia, kiedy stoi przed nami konkretne osoby, konkretny pacjent. 

00:08:43 

No więc już. 

00:08:44 

Conieco dowiedzieliśmy się o przechodzimy do następnego elementu, jakim jest badanie fizykalne. 

00:08:51 

Patrzymy na dziecko, jaki jest stopień jego wydolności, jak się zachowuje, przy skóra czysto jest częstość oddechu, babcia serca czy po prostu nie ma duszności. 

00:09:02 

Patrzymy na zaglądamy do nosa, badanych gardło. Jakie są migdałki, podniebienne stan uzębienia, no i wreszcie jak wygląda klatka piersiowa? 

00:09:13 

Yy, słuchamy, jakie zoo, głoso, pułkowy, czy jest też, że nie głosowałem zdane, wręczone różne państwo tutaj widzicie, bo przypominamy sobie te fany abecadlo naszego naszego yy naszego działania. 

00:09:29 

Ale wreszcie też dochodzimy do tego, że poszukujemy cech alergii, czyli na przykład tak zwany język geograficzny. Jak wygląda skóra? 

00:09:37 

Jak wyglądają spojówki? Jaka jest wróżysz drożność nosa, bo pamiętamy o współistnieniu chorób alergicznych temu, że asn olu również towarzyszyć inne inne choroby alergiczne. 

00:09:50 

Ważne też jest wykonanie pomiarów antropometryczne. Sprawdzenie, jak się dziecko rozwija, bo to tam też pomoże wykluczyć inne przyczyny tych. 

00:10:01 

Dolegliwości weźcie też, jeżeli mamy tutaj jakieś uzasadnione. 

00:10:08 

Powiedziałbym obawy, czy też podejrzenia. Zresztą stan dziecka też czasami na to wskazuje. Przyjdzie do nas słusznością pulse symetria, bardziej potrzeby, ciśnienie. 

00:10:18 

To są takie standartowe nasze postępowanie. 

00:10:21 

I małych dzieci. 

00:10:23 

Chyba, żeby powiedzieć, że rozpoznawanie choroby polega w takim dużym skrócie na. 

00:10:30 

Określeniu jałówki liczne, które sugerują, jeżeli tych objawów, które sobie religijnym do rozpoznania nie mamy, to praktycznie rzecz biorąc skuter małego dziecka, gdzie wykonywanie standardowych badań, o których będziemy mówić, jest trudne albo nawet niemożliwe jest rozpoznaniem klinicznym. 

00:10:48 

Ale zanim do tego dojdziemy, to też musimy przejść pewną drogę diagnostyczną, czyli żeby rozpoznać astmę wczesne dziecięcą o pierwsze. 

00:10:59 

Objawy, które sugerują bujo nam o o która ci okresowo. Oczywiście jeśli zmieniającej to jest kaszel suchy, no nie jest sam w sobie obiad no która ci ale świadczy o tym, że receptory kaszlu są podrażnione przez mediatory zapalne odruch kaszlu nowy jest to i obecnie. 

00:11:21 

Yy to jest też yyy. 

00:11:26 

Ważne, żebyś myślisz to wydechowe. Witam wydechowe z tych identyfikowali. Jeżeli jest duszność, skrócenie oddechu. Jeżeli rolnicy nas rozgłaszają, to sprawa jest trochę prostsza. 

00:11:37 

Jak sprawdzić? Odwracam efektu racji. No można podać będę fanem etyki akurat jak nam się zdarzy, że dziecko przyjdzie do gabinetu. 

00:11:48 

Zrob kuracją, ale często u małych dzieci i sprawdzamy, czy ta odwracalność zmniejszenia drożności oskrzeli. 

00:11:56 

Jest możliwa po zastosowaniu systematycznego leczenia przeciwzapalnego, czyli oddziałujemy no w sposób bardziej szokują, długoterminowy i jest to tak zwana próba diagnostyczno zapro terapeutyczna, bo przez 3 miesiące podajemy małą dawkę skrajność. Co to znaczy mała dawka? No mała dawka steroidów w przypadku dziecka powyżej 6 miesięcy to jest 2 X 250 mikrogramów, czyli 2 raz 2 ml tego najmniejszego stężenia Budowlani był w różnych. 

00:12:27 

Różnych powiem. 

00:12:28 

Yy postaci różnych producentów ustaw tego dziecka możemy stosować w czasie tej próby. Propionat Ludzika zionu powyżej 12 miesiąca życia 2 X 50 mikrogramów no zawszs komunikacyjną. Tutaj trzeba sobie to powiedzieć i. 

00:12:44 

Co jest odpowiedzią na. 

00:12:47 

Nasze pytanie, jeżeli objawy stopniowo ustępują. 

00:12:52 

Ulegając zmniejszeniu, dziecko nie kaszle dopiero lepiej toleruje wysiłek fizyczny. Nie budzicie w nocy, to znaczy, że ta próba diagnostyczno terapeutyczna jest to dawnej potwierdza nam. 

00:13:05 

Potwierdza nam fill tutaj obecność astmy oskrzelowej. No ale tym 3 punktem, który gdzieś tam zawsze jest, to jest niezwykle ważny. To jest to, że po całym naszym wywiadzie szczegółowym, o którym już tutaj mówiliśmy. 

00:13:20 

Jak państwo widzi, widzieliście? 

00:13:22 

Było szereg pytań sugerujących inne przyczyny. 

00:13:25 

Yy dolegliwości niż astma yy oskrzelowa. Jeżeli nie mamy tutaj innych przyczyn, które podejrzewamy, no nie ma konieczności wykonywania badań dodatkowych, co podkreślę, ale też pozostaje konieczność dalszej wnikliwej obserwacji dziecka. 

00:13:44 

No z tego względu zawsze mamy możliwość wykonania badań dodatkowych, ale jeżeli te 3 punkty tutaj są te 3 kroki do rozpoznania zostały spełnione. 

00:13:56 

Możemy rozpocząć leczenie. 

00:13:59 

W takim pierwszym badaniem, który zwykle nam rozwiewa wątpliwości. No to jest badanie zdjęcia klatki piersiowej lub badanie ultrasonograficzne klatki piersiowej. No i potraktujmy jako badania pierwszego rzutu. 

00:14:13 

Ale jedno jest, to jest ważne, że nie możemy rozpoznawać astmy, bo na przykład pierwszym epizodzie jakiejś łagodnej kuracji. 

00:14:22 

Możemy tutaj się pokusić do rozpoznania, jeżeli na przykład było to ciężkie zaostrzenie, dziecko było w szpitalu, bo leczona sterydami. 

00:14:31 

No i tutaj możemy takie rozpoznanie noc z dużym prawdopodobieństwem postawić regulator. Operacja związana właśnie z takim ciężkim zaraz przed nim, a jeżeli są to łagodne, ustępujące objawy, to conajmniej kilka. 

00:14:46 

No tutaj dyskusja trwa czy 3 czy 4, ale przyjmijmy, że co najmniej 3 podobne objawy o która ci jeżeli występują. 

00:14:55 

No to wówczas miasto jak z bardziej przekonuje do tego klinicznego rozpoznania. Prawdopodobieństwo zwiększa również Wywiad, a topowy, o czym już wspominaliśmy. 

00:15:07 

No, ale też trzeba powiedzieć, jeżeli nie mamy cech alergii ani u dziecka, ani gdzieś tam u rodziców, to mnie przekreśla rozpoznania astmy oskrzelowej. Nie jest to konieczne do rozpoznania. 

00:15:21 

Jeżeli objawy operacji występują wyłącznie w przebiegu infekcji, czy tak jak powiedziałby powiedzieliśmy pochodzi. 

00:15:28 

Ja wcześniej to nie wyklucza rozpoznanie astmy, ale ryzyko cen szacowanie ryzyka wskazuje na to, że ryzyko astmy jest większe, kiedy operacja występuje także poza okresami infekcji, czyli czynnik infekcyjny. 

00:15:42 

Tak, ale jeżeli występuje również objawy występują, występują również poza okresami infekcji. No to również to nas, jakby upoważnia do rozpoznania. 

00:15:55 

Obrazy sugerujące inne przyczyny, która ci to musimy sobie przypomnieć, czyli te objawy, które wykluczają czerwone flagi, które wytyczają to rozpoznać. 

00:16:06 

To jest nagły początek objawów bać bizol Zachmurzenia nie zawsze, że tak powiem identyfikowany to jest wczesny początek objawów poniżej 6 miesiąca życia. To wiele znaków zapytania tutaj. 

00:16:22 

Wahamy się przed takim rozpoznaniem, jeżeli to jest tak wcześnie, jeżeli objawy utrzymują się stale, no asterysk królowej wiemy, że są okresy remisji, okresy zaostrzenia, jeżeli występują wymioty, bóle wania towarzyszący objawem oddechowym. 

00:16:40 

Również czerwona flaga, jeżeli występują przewlekłe i nawrotowe zakażenia układu oddechowego. 

00:16:47 

Wkład w te niedobory odporności również Czerwona sklep. Jeżeli występują zaburzenia lub zahamowaniu przyrostu masy ciała i wzrostu. No również na pewno się nad tym będziemy zastanawiać. 

00:17:01 

Patrzy gdzieś gdzieś w tle, bo rzadkie, ale uwarunkowane genetycznie choroby. Wreszcie, jeżeli jest brak związku występowania objawów z typowymi czynnikami zastrzegający mi astrę do to również mocno się musimy zastanowić. 

00:17:19 

Jeżeli wykonaliśmy próbę diagnostyczno terapeutyczną, no i nie ma żadnego efektu, to napewno asna to nie jest oszukujemy dziecko i słyszymy wyraźną asymetrię zmianą słuchowych. No to też daleko od astmy presje też jeżeli kontakt był z chorym na gruźlicę potwierdzony. 

00:17:41 

Również jest to czerwona flaga. Czy to jest inna przyczyna, o która ci oskrzeli te wszystkie wskazania te 3 kroki, o których mówiliśmy? 

00:17:52 

No możecie państwo znaleźć w takim kompasie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. To jest panem kompa, skoro z rozpoznawaniem a spy wczesno dziecięcej. Myślę, że jest to znana państwu również sprawa. No ale co wtedy jeżeli? 

00:18:13 

Mamy sytuację, kiedy kompas yy? 

00:18:17 

Jakby został tutaj sprawdzony, ale jednak to nie ma podstaw do rozpoznania astmy. Czy powinniśmy takie dziecko zostawić same sobie, czy zastanowić, czy ono nie ma ryzyka rozwoju tej astmy w przyszłości? No nie dziś, ale powiedzmy za rok i takim narzędziem sprawdzającym jest tak zwany pediatre. 

00:18:39 

Liczmy arkusz ryzyka astmy pastwią ocena ryzyka wystąpienia astrów dziecka do 7 roku życia, u którego aktualnie no takich dolegliwości. 

00:18:51 

Yy i wiemy, czy też wątpliwy wynik badania kwestionariusza kompas na to wskazuje? Otóż proszę państwa, jeżeli na przykład dziecko uzyska w punktacji. 

00:18:57 

No cóż też. 

00:19:07 

Po zadaniu pytania o astmy u rodziców, bo atopowe zapalenie. 

00:19:12 

Który 4 punkty w całym tym kwestionariuszu. No to ryzyko jest niewielkie. Jeżeli tych punktów jest 5 6 No to ryzyko już jest umiarkowane, a jeżeli punktów jest pewien, widzimy tutaj 10 11 to możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że. 

00:19:34 

Astra u dziecka wystąpi, czyli jeżeli jakiekolwiek występują świsty. Jeżeli też listy były wcześniej, jeżeli dziecko jest uczulone na Conajmniej 2 alergeny wziewne, jeżeli miało atopowe zapalenie skóry. 

00:19:48 

Jeżeli z astmą rodziców to taka punktacja par wskazuje na to, że jeżeli się zastanawiamy nad rozpoznaniem, to to nas również powinno przekonać do tego, że jutro. Jeżeli dziś również taka możliwość występuje. 

00:20:08 

Czyli powyżej 5 roku życia. Rozpoznanie jest bardzo podobne. Tutaj nie mamy jakiejś odmienności wielkich. To co jest istotne to jest tak, że u tych dzieci powyżej 6 7 roku życia możemy już wykonać odwracalność, o która ci nie tylko na podstawie oceny klinicznej, podając na przykład beda dla chyba etyki. 

00:20:32 

Słysząc, że ustępują świsty tak jak mu dzieci młodszych, ale dokonujemy klasyczny test odwracalności operacji, czyli podajemy 4 dawki salbutamolu i jeżeli w spirometrii wartości. 

00:20:48 

Poprawiają się co najmniej o 12% wzrost fł jeden no to mamy potwierdzenie odwracalności o która ci, czyli tej celi astro skrzydlowy inspirować i oczywiście jest badaniem dostępne. 

00:21:02 

No czasami można okazuje się, że objawy jednak są mocno sugerujące, ale mimo Wszystko jednak nie uzyskujemy tej opłacalności. To może świadczyć o kilku sprawach, między innymi o tym, że proces jest no już mocno zaawansowany. 

00:21:19 

Mamy procesy tak zwanego Brendy Re Modelingu zmiany na plus, czyli które nie pozwalają na taką pełną odwracalność, ale tutaj przechodzimy podobną też drogę. 

00:21:32 

Oczywiście, jeżeli mamy wątpliwości, to szereg patent dodatkowe, w których powiemy aniżeli tych wątpliwości nie mamy, włączamy leczenie przewlekłe i obserwujemy, czy jest poprawa kliniczna, czy też tej poprawy klinicznej nie ma. 

00:21:52 

Te badania diagnostyczne, o których mówimy, są zróżnicowane i wzorce w zależności od tego, jakim miejscu jesteśmy, od razu trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj bardzo. 

00:22:04 

Z którym spowodowały, że czegoś nie możemy, zapowiem zrobić czegoś nie możemy uzyskać. To Wszystko zależy tylko od tego, jak szeroką ścieżkę diagnostyczną otwieramy to warunkach poz u. 

00:22:16 

Te badania to jest poziom podstawowy w poradni jak oddziałach specjalistycznych to już jest poziom zaawansowany. Wreszcie jest w klinikach mały badania na poziomie wysoko specjalistycznym, oczywiście bez każdego z tych poziomów diagnostycznych możemy możemy skorzystać. 

00:22:35 

No aspekty praktyczne pracują jako stałej opiece zdrowotnej. Poziom podstawowy. 

00:22:40 

Co jest tutaj? 

00:22:42 

Możliwością naszą diagnostyczną to przede wszystkim jest prawidłowa interpretacja objawów klinicznych. Prawidłowa interpretacja badania podmiotowego, możliwość wykorzystania badań dodatkowych, czyli badania, zdjęcia klatki piersiowej oraz badania budżetów na graficznego przy określeniu tych objawów klinicznych. Przede wszystkim zwracamy uwagę na objawy alarmowe. 

00:23:01 

A OK. 

00:23:10 

Spodem są tym czerwonym pulsującym światłem, gdzie na poziomie już podstawowym, co mieliśmy na to zwrócić uwagę. 

00:23:20 

I tutaj też. 

00:23:22 

W celu potwierdzenia rozpoznania przeprowadzamy próbę diagnostyczno terapeutyczną. 

00:23:27 

No tak jak wspomniałem, w okresie 3 miesięcy przy użyciu małej dawki steroidów zielnej, inne leki tutaj nie są używane, a nie z jakiegoś antylop serialowe i inne nie mają część zastosowania do. 

00:23:41 

Wykonania tej próby. 

00:23:49 

Oczywiście posługujemy się tutaj no wspomnianym wcześniej kompasem. 

00:23:54 

Mamy tutaj zdjęcie klatki piersiowej? 

00:23:57 

Dziecko Kaszle EE, nawet świszczy dużo wydzieliny wykonujemy zdjęcie. No i co się okazuje, czy to nas skłania do rozpoznania astmy rozpier owej zaostrzenia? Spójrzmy, widzimy przemieszczenie śródpiersia w prawo, jesteś przemieszczenie tchawicy, proszę spojrzeć zacienienie u podstawy płata górnego prawego. 

00:24:23 

Niewątpliwie nawet całkiem spory zacienienia pasmowa te przy Dolnym biegunie wnęki prawej zacienienia osmozy cień w lewym polu pod szczytowym. To raczej tutaj też spojrzeć i dolne obszary płuc nadmiernie przejrzyste to świadczyłoby o takim pewnym rozdęcie. 

00:24:44 

Jak spojrzymy tutaj, na porównamy kopuły przepony, to lewa kopuła, przepony wyda się nam, wydaje nam się spłaszczone. Ano jest rozdęcie jest takie spłaszczenie i tutaj pokolenie jeszcze sobie to prześledzimy, by rozpoznanie jest zapalenie płuc czy zapalenie płuc może wystąpić przebiegu zaostrzenia oraz my no może, ale na pewno takie zdjęcie jest podstawą do innego sposobu innego sposobu myślenia. 

00:25:16 

Jesteśmy zapowiem yy fanami ultrasonografii, ale od razu powiem, że powinniśmy być to badanie przez spadkowe płuc jest takim badaniem powiedziałbym point of care, czyli tak naprawdę możemy mając aparat nawet przenośni czy inny doskonale zorientować się, w jakim miejscu jesteśmy. No i mamy tutaj, jak Państwo widzicie, ten sam obraz to jest duża nie doba. 

00:25:46 

I Zachodnie i tutaj również jak spojrzymy w tym. 

00:25:50 

Obrazie to znajdziemy to przy pomocy aparatu czasem granicznego, Nieinwazyjnej diagnostyki układu oddechowego. 

00:26:00 

Co jest na poziomie wyżej w oddziale specjalistycznym poziom zaawansowania albo poradnia, no tutaj już możemy zasięgnąć opinii laryngologa. Czy nie jest to na przykład zespół spływania wydzieliny z górnych dróg oddechowych? Eleno badanie obrazowe za to do skopia nosa. No na pewno 19 KW kierunku alergii. 

00:26:24 

I jest tutaj możliwa tutaj alergolog mapie kłania głęboko na pewno wykonany na tym poziomie powinny być już badania spirometryczne. 

00:26:34 

To jest odwracalności operacji. Jeżeli nie mamy takiej możliwości na poziomie podstawowym, ale najczęściej jest to oczywiście poradni specjalistycznej. Te kierunki badawcze, takie runki diagnostyczne, które które już można jakiś sposób skonsultować na poziomie oddziału specjalistycznego. 

00:26:53 

To są badania. 

00:26:54 

Które mają na celu wykluczenie refluks ją jako przyczyny objawów. Od czasami jest to już też wjazd oraz o najwa go skopię. 

00:27:03 

Yy bardziej zaawansowane badania mikrobiologiczne, serologiczne. No i jeżeli był kontakt z różnicą, to oczywiście odcien tuber kominowej z tego rodzaju pierwszym badaniem. 

00:27:13 

No i na tym etapie również badania ultrasonograficzne są wykonywane, ale nadal nie jesteśmy bowiem pewni tego, co stoi za tymi podstawowymi objawami. Dziecko znajduje się już na poziomie opieki wysokospecjalistycznych. No i tutaj mamy narzędzia. 

00:27:32 

Bardziej zaawansowane, to już nie jest zdjecie klatki piersiowej. To jest badanie tomografii. 

00:27:38 

Yy klatki piersiowej inne badania, które są dostępne, to są badania czynności układu oddechowego, ale bardziej zaawansowane. Widzimy tutaj kabinę prisma graficzną, badania endoskopowe. 

00:27:52 

Też są na tym etapie dostępne. Jeżeli szukamy, czy przyczyną yy objawów nie są zaburzenia oddychania w czasie snu, to badania polisą no graficzne, no i zwykle dopiero na poziomie tym najwyższym wysokospecjalistyczne możemy znaleźć miejsce, gdzie może być wykonana diagnostyka molekularna, komponentowe oraz inne. 

00:28:16 

Badania specjalistyczne, takie jak badanie poziomu tlenku azotu w powietrzu, wydychanym mikroskopia elektronowa, pozwalające na ocenę czynności rzęsek, czy też ocena Rzęsek, Wybadanie Kontrastowo Fazowym to są wszystkie te techniki, które wykluczają choroby inne o podobnej się tomato logi. Jak widzicie badania chlorków w pocie badania genetyczne to. 

00:28:43 

Jest to pytanie o mukowiscydozę i cały szereg badań, które tutaj zostały. Co jest ważne w zakres badań dodatkowych jest niezwykle szeroki, ale zawsze jest uzależniony od tego ukierunkowanego wywiadu i badania przedmiotowego powtarzanego no i krytycznej obserwacji pacjenta warunkach. No tych, które są najczęściej, czyli w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie oczywiście pediatra pracuje. 

00:29:13 

Bardzo dziękuję. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały