Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

PIMS - diagnostyka i terapia

prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz
Covid – 19 u dzieci ODC. 4/5

Leczenie immunosupresyjnie i immunomodelujące. Kiedy i jakie leczenie wdrożyć?

Transkrypcja video „PIMS - diagnostyka i terapia”

 

00:00:28

Szanowni Państwo, chciałabym teraz poruszyć ll kolejnym zagadnieniem dotyczące covid 19 u dzieci. Mianowicie powiedzieć o diagnostyce i terapii PIMS.

00:00:45

Wspominałem, że przebieg COVID 19 u dzieci można podzielić na fazę ostrą i fazę.

00:00:54

Związanym z rozwojem bio układowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID 19.

00:01:04

Zespół w tym zespole można wyodrębnić.

00:01:09

3 przebiegi.

00:01:13

Przebieg związany z gorączką i ogólnym stanem zapalnym w uprzedniego, w tym w tym w tej fazie zakażenia mamy stosunkowo łagodne objawy konieczne i nieznacznie podwyższone markery, markery zapalenia. Nie mamy objawów wielonarządowych.

00:01:34

Może być przebieg typowy, taki jak od lat. Pediatrze obserwują w zespole kawasakiego dzieci ten spełniają kryteria typowego albo a typowego zespołu kawasakiego.

00:01:48

O czym jeszcze będę mówić? Albo możemy mieć pies, albo inaczej zespół miejsce w i L. Są to te same zespoły różnie nazywane, gdzie mamy wysokie odczyny zapalne zajęcie wielu układów.

00:02:03

Zajęcie serca albo wstrząs, albo dynamiczny.

00:02:10

Wespół Kawasakiego EE. Myślę, że to nie wymaga szczególnego wyjaśnienia, natomiast pojęcie miejsce i pojawiła się właściwie równocześnie w piśmiennictwie i dotyczy wielu układowego zespołu zapalnego dzieci albo pediatrycznego wielu układowego zespołu zapalnego i dotyczy w sumie tej samej jednostki chorobowej w LCD 10. Numeracja się 10. Pojawiło się już pojawił się nowy numer 10, kropka 9.

00:02:41

Eee oznaczający wielo płodowy zespół zapalny powiązany z COVID 19 nieokreślony.

00:02:49

Ja przypomnienia, kryteria diagnostyczne choroby kawasakiego.

00:02:55

Kryteria kliniczne to w typowym zespole gorączka plus Conajmniej 4 2 trwająca 4 dni i co najmniej 4 z 5 kryteriów takich kryteriów jak obu stron nie ropne zapalenie spojówek, zmiany w obrębie śluzówek, żywo czerwone pękające wargi, zapalenie gardła i Język malinowy.

00:03:22

Dalej objąć zaczerwienienie dłoni i stóp.

00:03:26

W późniejszej fazie łuszczenie około paznokciowe wysyłka po poligraficzna i powiększenie węzłów chłonnych szyi zespole.

00:03:38

A spełnionych powinno być powinny być 2 lub 3 z 5 tych wymienionych kryteriów klinicznych.

00:03:47

Jeśli mi chodzi o potem mechanizm pim sum, to proponowane są w zasadzie 3 te patomechanizm. Pierwszy, że jest to proces po infekcyjny, a więc w tej ostrej fazie choroby nie dochodzi do wytworzenia przeciwciał neutralizujących anty SARS 2 i ta ostra. Faza zakażenia przeciąga się przedłuża.

00:04:12

Prowadzi do rozwoju pins 2. Mechanizm to przedłużająca się burza cytokin owa, a więc wówczas jest wysoki ładunek wirusa i nadmierna reakcja immunologiczna z wytworzeniem cytokin, wysokiej ilości i różnych cytokin, które powodują pytanie.

00:04:36

Objawów i 3 przetrzeć i patomechanizm pewne predyspozycje genetyczne płeć tutaj jak zwykle zawsze w proponowaniu patomechanizm u takiej nowej choroby po proponuje się również jakieś rozwiązania.

00:04:52

Takie dotąd powiedzmy.

00:04:53

Nieznane, nieustalony, kiedy mam już objawy pim Store, możemy podzielić w zasadzie ten przebieg na 5 takich głównych obrazów klinicznych. Pierwsze gdzie dominują gorączka.

00:05:07

Objawy ze strony innych układów są mniej wyrażone i odczyny zapalne są mniejsze. 2 obraz z dużymi zaburzeniami hjb dynamicznymi, a więc pacjent jest właściwie we wstrząsie, chyba dynamicznym i często jest konieczność przyjęcia takiego pacjenta na oddział intensywnej terapii jest spadek ciśnienia, niska saturacja, nic tachykardia.

00:05:34

Yy yy obniżenie rzutu również frakcji wyrzutowej serca. Dalej obraz opis, gdzie do mnie na objawy skórno śluzu wkowe z taką intensywną planów to grudkowo wysypką, zapaleniem spojówek, zapewnieniu czerwieni wargowej. Następnie objawy ze strony przewodu pokarmowego jako dominujący z bólami brzucha biegunką.

00:06:00

Wymiotami, nudnościami, czasem takimi objawami sugerującymi ostry brzuch, niedrożność czy zapalenie wyrostka robaczkowego. No i ogladaj 5 z takimi robionymi głównie ze strony serca, gdzie mamy zaburzenia rytmu ll odtworzenie tętniaków tętnic wieńcowych, poszerzenia najpierw ich, a potem tworzenie ten Kraków, niedomykalność poszczególnych zastawek serca.

00:06:29

Postępowanie z dzieckiem z Wielo Kodowym Zespołem zapalnym zostało dość dokładnie opisane hmm wytycznych opublikowanych w przeglądzie pediatrycznym i w lutym tego roku pojawiła się aktualizacja.

00:06:58

Udowodnienie powiązań z COVID 19, choć to nie jest bezwzględnie ll wymagane obliczu pandemii, która panuje przede wszystkim taco istotny w Il wiek pacjentów.

00:07:11

Z kim sam to wiek średni zdjęć lat w porównaniu z zespołem kawasakiego są to starsze dzieci, więc powiem kawasakiego na ogół jest to średniej wieku 2 2, 3 lata.

00:07:26

EE konieczne jest występowanie gorączki i to jest kryterium również obowiązkowe baley. Wysokie wykładniki stanu zapalnego, a więc wysokie crp pracy to minut ob fibrynogen L dhd dimery podwyższone i wysoka ferrytyna też istotnie, bo w zespole kawasakiego na ogół w tej pierwszej fazie ferrytyna nie jest tak źle.

00:07:50

Oka B uszkodzenie wielonarządowe to znaczy objawy ze strony, co mam mniej.

00:07:58

Stanami 2 narządów albo układów i tutaj tym zakażeniem może być objęty przewód pokarmowy. Układ krążenia, układ nerwowy oddechowy mogą być objawy skórno śluzu w gowy.

00:08:15

EE albo ze strony nerek, no i wykluczenie innych przyczyn zawsze należy przeprowadzić diagnostykę różnicową, a więc również wykluczyć posocznicę ciężkie zakażenie bakteryjne czy spowodowane innym wirusem.

00:08:31

L wpięciem dominują objawy wstrząsu, a więc pacjent przyjmowany jest na ogół jednak w ciężkim.

00:08:40

L część pacjentów około 50% spełnia kryteria. Takie te pełno objawowe zespołu kawasakiego ll wielu pacjentów bardzo wielu. Jak widzicie państwo do 100% ma zależność od piśmiennictwa, ma dysfunkcje mięśnia sercowego, a więc zmiany B kg.

00:09:01

Albo podwyższony troponiny czy czy yy pro bait ten dalej może być ostra niewydolność oddechowa też bardzo często wymagająca czasem inwazyjnej albo inwencji jednej wentylacji. Ostre uszkodzenie nerek, zapalenie brąz, robi czych czy zapalenie wątroby, a więc bardziej z tym sam.

00:09:22

Najczęściej w ciężkim stanie barowych laboratoryjnych są właśnie wykładniki stanu zapalnego wysokiej INFO, pełnia niedokrwistość, Hip album mienia, hiponatremia i wysokie stężenie markerów, uszkodzenia mięśnia sercowego to w tej pierwszej fazie.

00:09:40

EE zaznaczony tutaj na czerwono te nieprawidłowości są charakterystyczne dla piecio i są w tej pierwszej fazie nieco odmienne niż w pierwszej fazie choroby kawasakiego.

00:09:54

Mianowicie ta małopłytkowość, która występuje w kimś na początku mona ogół zespole kawasakiego mamy nad płytko wość, a więc rzadziej z zespołu Kawasakiego Liwo pełnia i niedokrwistość.

00:10:10

Białko ostrej fazy jest wysokie, ale nie aż tak wysokie i jak w przypadku pins.

00:10:17

I ta ferrytyna, która w kim się jest ewidentnie wysoka i te markery uszkodzenia mięśnia sercowego, aczkolwiek te zespoły trzeba powiedzieć, są do siebie bardzo podobne i to różnicowanie na początku może wcale nie być takie jednoznaczny.

00:10:32

Na pewno istotne jest kryterium wieku, to powiem za nic. Składy 19 jak również no nasilenie tych objawów ogólnych, kardiologicznych.

00:10:44

Wstrząsom przy przyjęciu do szpitala.

00:10:48

Jakie jest leczenie? Według tych najnowszych rekomendacji, które się pojawiły w lutym 2021 roku? Niedawno istnieje możliwość obserwacji pacjentów z łagodnym przebiegiem l aczkolwiek no patrząc na pacjentów, którzy jednak trafiają do szpitala w momencie, kiedy spełniają kryteria rozpoznania, wydaje się, że bezpiecznie, żeby byli hospitalizowani.

00:11:14

Konieczność monitorowania parametrów życiowych, płynu, terapia antybiotykoterapia. Wówczas jeżeli obraz jest podobny do sepsy, czy mamy zespół wstrząsu toksycznego czy.

00:11:27

Podejrzenie wysypki charakterze bakteryjnej, no i leczenie przeciwwirusowe tak jak w ostrym kole 19. Wówczas jeżeli fill stwierdzamy wysoki ładunek wirusa, mamy.

00:11:42

Dodatni wynik w kierunku SARS co w 2. Leczenie Pis składa się z kilku etapów, przede wszystkim leczeniem pierwszego rzutu.

00:11:55

Poza tym meczem, o którym już wspomniałam wcześniej leczeniem immuno super sinem czy immunomodulujące pierwszego rzutu są immunoglobuliny, które podajemy wydawcy 2 g na kilogram masy ciała, przy czym stosuje.

00:12:11

Przelicznik na masę ciała należną, to znaczy, jeżeli pacjent ma znaczną nadwagę, to jednak konieczne jest przeliczenie. Jaka byłaby dla jego wzrostu i wieku masa należna i taką dawkę immunoglobuliny przytaczamy.

00:12:27

Przytaczamy w ciągu 10 do 12 godzin, zalety 2 g na kg masy ciała fill oczywiście zawsze należy obserwować u pacjenta WE wstrząsie czy nie czy nie ma.

00:12:41

Przeciwwskazań, bo tak yy powiedzmy gwałtownego toczenia wtedy ewentualnie istnieje możliwość.

00:12:47

Wydłużenia tej terapii.

00:12:49

EE uważa się, że jeżeli pacjent jest bardzo duży, wysoki, ma dużą masę i przy przeliczeniu na kilogram masy ciała te dawka przekraczałaby 100 g.

00:13:03

To przy braku dostępności bólu globulin, bo wiemy, że wielu ośrodkach ich brakuje. Uważa się, że można podać 100 g i że to powinno być wystarczające.

00:13:15

Ponowne przytoczenie immunoglobuliny stosuje się tylko wtedy, gdy podejrzewa się zespół kawasakiego i jeśli po pierwszej po pierwszym przetoczeniu nie ma efektu L przypadku podejrzenia pim z tym.

00:13:32

Się tylko jednorazowe podanie immunoglobulin, a lekiem 2 rzutu są już.

00:13:40

Sterydy podajemy nie tylo prednizon początkowo w dawce 2 mg na kilogram masy ciała na dobę możemy podać ten te sterydy zarówno wtedy, gdy nie ma efektu po immunoglobulin Ach, jak i równocześnie z nim o globulin ami.

00:13:57

Wtedy, gdy mamy wstrząs pacjenta w ciężkim stanie fill albo pojawia się jakaś reakcja anafilaktyczne po podawaniu i moglo buli.

00:14:07

Gorączka się utrzymuje lub u dzieci. W pierwszym roku życia również sterydy w tej dawce 2 mg na kilogram masy ciała na dobę możemy podać, gdy nie mam jej moglo boli.

00:14:20

L na tyle pewni ze room w Prusach sterydowych stosujemy tylko wtedy, gdy mamy.

00:14:29

Wstrząs ciężki stan pacjenta jest brak efektu po leczeniu pierwszego rzutu i po zastosowaniu metylo prednizon u w mniejszej dawce bardziej stary, bo redukujemy te oczywiście podawane w dawce Dobowej ll stopniowo przez 2 do 3 tygodni.

00:14:50

EM te rekomendacje dotyczące leczenia pins zmieniły się. Zwracam państwu uwagę, że ta nowelizacja rekomendacji z lutego 2021 roku zmieniła schemat leczenia ll i warto tutaj to przemyśleć LII sięgnąć do tych najnowszych zaktualizowanych informacji w przypadku braku leczenia pierwszego i 2 rzutu.

00:15:21

Istnieje możliwość zastosowania leczenia biologicznego.

00:15:25

EE yy oczywiście ze zgodą Komisji Bioetycznej w sytuacjach, szczególnie ciężkich ll. Wówczas takie leczenie możemy zastosować.

00:15:38

2 grupę mógł, w którą o której koniecznie musimy pamiętać? To oczywiście leki przeciwkrzepliwe i tutaj również pojawiła się dość istotna zmiana L. Jeżeli podejrzewamy chorobę kawasakiego, to stosujemy tak jak dotąd, a więc w pierwszej pierwszej fazie.

00:15:59

EE dopóki mamy gorączkę, podajemy dawkę przeciwzapalną o kwasu acetylosalicylowego dawce 32 50 mg na kilogram na dobę w 4 dawkach podzielonych moto miast redukujemy po 48 godzinach od ustąpienia gorączki i wówczas podały nie i już tą dawkę przeciwpłytkowe ją czy do 5 mg na kilogram masy działa w jednej dawce maksymalnie 75 minut.

00:16:27

No top natomiast u pacjentów, u których nie podejrzewamy zespołu Kawasakiego, a Podejrzewamy 5. Od początku podajemy tylko dawkę. Przeciwpłytkowe są 3 do 5 mg na kilogram masy ciała w jednej dobie w jednej dawce Przepraszam.

00:16:46

Maksymalnie 75 mg na dobę, co najmniej do 6 tygodni. Tutaj również w tym sposobie dawkowania kwasu acetylosalicylowego wpił się powstała. Według nowych rekomendacji dość istotna zmiana.

00:17:03

EE u pacjenta Hospitalizowane go już za. Jeżeli są duże zaburzenia krzepnięcia, wykładniki diq stosuje się również heparyne w dawkach profilaktycznych albo łuczniczych u wszystkich pacjentów z pi SEM konieczna jest kontrola kardiologiczna ll ją przeprowadza się ll ostrej fazie choroby, najlepiej bezpośrednio przy pójść przyjęciu najpóźniej do 3 doby później w 7, 14 dobie i później.

00:17:33

Po 6 tygodniach i 6 miesiącach od zachorowania.

00:17:38

Powołanie 5 5 mogą być najróżniejsze do mój częstszych trwałych powikłań należą tętniaki tętnic wieńcowych, jak również inne powikłania kardiologiczny, a śmiertelność w tym zespole, mimo podjęcia właściwego leczenia wynosi od 1,5 do 2%, a więc jest dość istotne. PL Zachęcam państwa do zapoznania się z taką pracą, która powstała ze współpracy wielu ośrodków polskich.

00:18:11

Której opisywani są pacjenci tu polscy z zespołem 5 z.

00:18:17

Mmm EE już na podstawie tego jednego wykresu, który tutaj pokazuje, widać Polska jest zaznaczona na niebiesko na różowo. Stany Zjednoczone, że wydaje się, że ta rozpoznawalność PiS u dzieci w Polsce jest ciągle niewystarczająca. Nie sądzę, powiem, żeby była aż taka różnica w częstości występowania tego zespołu.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały