Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Antybiotykoterapia, leki przeciwbólowe

prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj
Rany u dzieci ODC. 4/5

Rany a postępowanie farmakologiczne.

Transkrypcja video Antybiotykoterapia, leki przeciwbólowe 

 

00:00:34 

2 ważne decyzje, które musi podjąć pediatra czy chirurg dziecięcy. Oczywiście. 

00:00:40 

Pierwsza to szczepienie przeciwtężcowy. No i tu zaczyna się. Jesteśmy w okresie coraz większych aktywności ruchu przeciw szczepionkowych do jako chirurg dziecięcy. Powiem, nie mam zbyt dużego doświadczenia i oczywiście nie będę na ten temat dyskutował, ale. 

00:01:02 

Możemy potraktować, że większość dzieci szczepionych jest zgodnie z kalendarzem szczepień. No i 2. Sprawa antybiotyk kiedyś stosować w ramach skórnych. 

00:01:11 

Może przejdźmy nad pierwszym problemem. Oczywiście każda rano jest obarczona ryzykiem zakażenia tężcem. 

00:01:18 

Podkreślam, że zdecydowana większość dzieci nie wymaga żadnego aktywnego postępowania w tym zakresie. 

00:01:25 

Jeśli ma udowodniony. 

00:01:28 

Prawidłowy kalendarz szczepień, ale. 

00:01:32 

Zdarzają się sytuacje, w której no to przede wszystkim my chirurdzy, bo to raczej ni państwo, kiedy nie mamy dokumentacji, kiedy trafia pacjent z opiekunem? 

00:01:42 

Który nie może udowodnić nam, że nie ma szczepień albo przywożonej dziecko karetką pogotowia bez rodziców, opiekunów albo taco zdarza się. 

00:01:53 

Że mamy pacjentów. 

00:01:56 

My z innego kraju, którzy mają całkiem inny sposób postępowania i nie mogą udowodnić szczepień. No to wtedy oczywiście musimy podjąć decyzję w każdej sytuacji. Jeśli mamy wątpliwości, musi być postępowanie aktywne. 

00:02:12 

Jeżeli nie mamy dowodu, musimy postępować tak, jakby dziecko było nie było szczepione. 

00:02:17 

No i 2 sprawa antybiotyk no to też jest raczej decyzja, którą nie państwo będziecie podejmowali tylko chirurg dziecięcy, bo to są realne, które trafią od razu. 

00:02:26 

No oczywiście najniższe ryzyko, kiedy nie trzeba to dziecko rana prosta cięta dobrze unaczynioną tkanki, głowa i szyja tam no nie ma otarcia naskórka również nie wymagają postępowania ze antybiotyki. No ale oczywiście te większe rany, który tak jak Państwo widzicie na obrazku rana. 

00:02:47 

Kłuta miażdżone kąsa na. 

00:02:49 

Ranę mocno zanieczyszczona jest ciałami obcymi i te wszystkie będą wymagały. 

00:02:54 

Stosowania antybiotyku od momentu już zetknięcia się z tym pacjentem to jest bezdyskusyjnie, choć to podkreślę, że raczej problem chirurga dziecięcego, do którego trafi taki pacjent niż pediatry czy lekarza rodzinnego. No oczywiście muszę podkreślić, że raney są nawet małe rany, ale są okolicy, które. 

00:03:16 

Nakazują wzmożoną. 

00:03:18 

Pilność to są ranę w okolicy jamy ustnej i narządów płciowych, pachy i odbytów. 

00:03:25 

Było listopa kończyny, które mogą wymagać profilaktycznego, choć ci pacjenci nie zostaną w szpitalu. 

00:03:33 

Ale wymagają, no oczywiście takie rozległe rany na pewno wymagają zastosowania antybiotyku, bo to jest duża rana, którą dostał pacjenta, ale no oczywiście też rana nie, który nie będzie tylko pediatra postępował. No najważniejsze postępowanie przeciwbólowe. Najważniejsze oczywiście jednym z elementów postępowania u dzieci z ranami jest postępowanie przeciwbólowe. 

00:03:57 

Oczywiście lek przeciwbólowy doustnie jak najszybciej. 

00:04:04 

Fill, powiem tak musicie państwo pamiętać, jeżeli państwo macie potencjalnie pacjenta, który będzie wymagał znieczulenia ogólnego, to lek przeciwbólowy powinien być podane duże nie, czyli jak gdyby też spoza państwa lll zakresem działalności nie podawać leków przeciwbólowych ani nic doustnie i uprzedzić rodziców. Jeżeli państwo czujecie, że ten pacjent będzie wymagał zabiegu w znieczuleniu? 

00:04:32 

To, proszę nic, proszę powiedzieć rodzicom, że ten pacjent nie może nic przyjmować doustnie. W większości przypadków takich pacjentów, których spotykacie lek przeciwbólowy doustnie i ze wszech miar wskazany. 

00:04:46 

Teraz tak jeżeli realna wymaga formalnego zaopatrzenia poza ranem i błon śluzowych i większości, no oczywiście można pomyśleć i tak przygotowujemy się do zabiegów planowych albo do zabiegów, które wymagają interwencji chirurgicznych. Oczywiście jest krem emla to jest oczywiście pacjent, którego mam zamiar wyciąć coś na szyi. 

00:05:09 

I zakładamy wcześniej emla Emla jest idealnym emla no lekki jest wiele preparatów, ale w każdym razie emla jest tym takim można powiedzieć. 

00:05:17 

Fill standardowym określili leku przeciwbólowego, który stosujemy przed zabiegiem chirurgicznym na powierzchnię skóry. Żeby wkłucie igły było jak najmniej doznaniem negatywnym niekorzystnym. 

00:05:33 

Chirurg dziecięcy ma podjąć zabieg operacyjny optymalnym rozwiązaniem w takich radach, które wymagają zaopatrzenia chirurgicznego jest to, że my w pierwszych kilku godzinach zaopatrzyć taką ranę. Pamiętajcie Państwo Jeszcze raz podkreślę, każda rana skórna jest problemem pilnym ostro dyżur owym. 

00:05:57 

Jeżeli państwo macie wątpliwości, czy ta rana wymaga zaopatrzenie, czy nie macie pełne prawo wysłać takiego pacjenta do chirurga dziecięcego, a nawet obowiązek, dlatego, że nie można tutaj odraczać i oceniać ranę następnego dnia za 2 dni, bo jeśli rana wymaga zaopatrzenia chirurgicznego, ważne jest, by to zaopatrzenie wykonać w dniu doznania rany, czyli w ciągu kilku godzin od. 

00:06:22 

Urazu, który spowodował powstanie tej rany? 

00:06:27 

Proszę zwrócić uwagę. Ten chłopiec trafił do mnie. 

00:06:33 

Urazu wargi. 

00:06:37 

O i trafił następnego dnia? 

00:06:41 

I oczywiście, gdyby trafił w dniu urazu, na pewno myślałbym zaopatrzeniu tej danej. 

00:06:49 

Chłopiec trafił następnego dnia. No i zwróćcie państwo uwagę, jak wygląda dno rany pokryte Bóg nikiem na pewno ta rana nie nadaje się do pierwotnego zaopatrzenia i podjęliśmy działanie zachowawcze. Na szczęście Wszystko dobrze się skończy. 

00:07:08 

Ale ten chłopiec oczywiście to jest kolejny problem. Rana wargi to nie jest proste działanie. Za chwilę może powiem coś o potencjalnych sposobach rozwiązania. 

00:07:19 

W każdym razie rany wargi bardzo szybko ulegają pokryciu takim Bóg nikiem nie nadają się do pierwotnego zaopatrzenie rany wargi muszą być pilnie skierowane do ostrego dyżuru do oddziału ostro biurowego chirurgii dziecięcej. 

00:07:36 

Proszę państwa, użyłem słowa koszmar czy? 

00:07:40 

Przekleństwo chirurga dziecięcego tak jest, pamiętacie państwo to zdjęcie, która na początku omawiałem to koszmar chirurga dziecięcego, bo chirurg ogólny powiedziałby, proszę państwa. 

00:07:53 

Tą ranę muszę zeszyć 3 szwami i wchłanialny mi znieczuleniem miejscowym. Proszę się położyć. My zaraz oczyścimy pole operacyjne założymy. 

00:08:06 

Podamy środek znieczulający i ze szyjemy 3 Szwami bezdyskusyjnie każdy pacjent zaakceptuje taki sposób postępowania będzie się bardziej lub mniej bał. Oczywiście teraz proszę sobie wyobrazić, co możemy takim o mało mu pacjentowi za łopatki zaproponować. 

00:08:25 

Położyć się, proszę? 

00:08:26 

Czy Tata ma przyprowadzić 4 swoich kolegów, którzy przetrzymają małego pacjenta, żebyśmy Wbili Igłę no przecież żadnym mały chłopiec w wieku 2 3 lat jak ten chłopiec manami na zdjęciu nie jest akceptuje w sposób tak banalne takiego sposobu postępowania. Oczywiście 2 szwy no, które wymagają znieczulenia ogólnego, czasami są rany, które wymagają jednego szkół. 

00:08:51 

I to jest w ogóle problem, bo wkłucie igły ze środkiem zwieńczonej on cym to jest jedno ukłucie a 2 wkłucie to jest związane z założeniem szkół. 

00:09:01 

No więc jeśli mamy wbijać igłę ze środkiem znieczulającym jedną, no to może bez znieczulenia. No ale tu jest kolejny problem. To co podkreślałem jesteśmy zawsze, w których koncie państwo. 

00:09:13 

Tylko lekarze czy my wspólnie? 

00:09:16 

Pacjent i rodzice. 

00:09:19 

I teraz rodzice muszą zaakceptować. No i jak możemy powiedzieć rodzicom, Przepraszam państwa, ja chcę założyć jeden szew, ale bez znieczulenia miejscowego, bo znieczulenie miejscowe to jest jedno ukłucie a 2 temat. 

00:09:31 

No i oczywiście musicie państwo wszystkie te aspekty przedyskutować, no na szczęście mogę powiedzieć tak, że spada to na barki chirurga dziecięcego. 

00:09:41 

Państwo kierujecie takiego pacjenta do nas? Właściwie nie musicie się tym pacjentem zajmować. Koszmar chirurga dziecięcego jeszcze do niedawna zawsze tak to określał MI pokazywałam i studentom i pediatrą, i lekarzem rodzinnym, że to jest najtrudniejsza sytuacja, bo kiedy jest duża rana, która wymaga formalnego zaopatrzenia z czystym sumieniem, mówimy rodzicom, proszę państwa, ten zabieg będzie przeprowadzane w warunkach formalnej sali operacyjnej, zdjęciu nie ogólnym, ponieważ jest to mało dziecko i wszyscy się na to zgadzają i wszyscy akceptują taką sytuację. 

00:10:12 

Ale kiedy jest taka? 

00:10:14 

Rana niewielka potencjalnie można powiedzieć, że zagojenia mamy wszyscy dylemat, jaki sposób postępowania jest optymalne dla takiego małego pacjenta nie ma czy zaopatrzyć oczywiście u małych dzieci w zdecydowanej większości Zero nami konieczne jest znieczulenie ogólne, czyli formalny zabieg operacyjny. Niemcy zmienia całkowicie sposób postępowania. 

00:10:40 

No warunkach teraz jeszcze ee tej pandemii to już jest w ogóle całkowicie odmienna sytuacji. 

00:10:48 

Co chirurgii dziecięcej może zaproponować małą pacjentowi proste ze szycie rany, czyli założenie kilku szwów znieczuleniem miejscowym. 

00:10:58 

No oczywiście formalna, jeśli są większe rany, to wymaga bardziej formalnego interwencji. To wtedy znieczuleniu ogólnym. Rewizja rano usunięcie ciał obcych, wycięcie martwych tkanek i fill rana nie jest zaopatrywana szybko. 

00:11:11 

No i powtórka u tego chłopca małego mała rana. 

00:11:18 

Dylemat bez znieczulenia, bo 2 szwy czy jeden szew znieczulenie miejscowe na sinko WE, czyli wbicie igły emla oczywiście może być nałożona, ale to nie zmienia, nie znosi lęku tego dziecka. No oczywiście znieczulenie ogólne jeżeli. 

00:11:37 

Rodzice nie dają zgody na żadnym z poprzednich sposobów postępowania. Oczywiście o tym decyduje rozmiar ramy. Lokalizacja potencjalnej defekt estetyczny. No i rodzice. 

00:11:50 

To jest trudny, bardzo trudny dylemat dla nas wszystkich. 

00:11:57 

To jest jedno z najtrudniejszych problemów. Mała rana. 

00:12:01 

A duży problem, jak pomóc małemu pacjentowi, bo przecież chcemy wszyscy, żeby ta rana zagoiły się jak najlepiej. No u tego chłopca będzie efekt. 

00:12:13 

Estetycznie bd on wymagał założenie 2 słów. 

00:12:18 

Rodzice wyrazili zgodę na zabieg bez znieczulenia miejscowego, ale to nie jest takie proste i to jest bardzo trudny problem dla chirurga dziecięcego. Jakiś sposób wybrać najlepszy dla małego pacjenta? 

00:12:33 

Bo chcielibyśmy, żeby to było postępowanie przyjazne dziecku. No oczywiście państwo widzicie pieróg dziecięcy pierwotne zaopatrzenie rany wspomnieniu dziecka, plast roślin. Wiecie państwo o tym, że. 

00:12:44 

Plast ruscy owszem, ale tylko do ran chirurgicznych zadanych w sposób planowy, czyli dowie powie cięciu znamion po wycięciu jakichś guzków skórnych, kiedy rana jest sucha, bo najczęściej to rano urazowych te plastry się nie do końca sprawdzają tylko wybranych przypadkach, kiedy nie ma wysięku, to plastrow szwy są optymalnym rozwiązaniem. Oczywiście. 

00:13:07 

Teraz widzicie państwo 2 sposoby, bo chirurg dziecięcy musi pamiętać, że ten pacjent jest jego pacjentem na cały okres leczenia rany, a cały okres leczenia dane to nie tylko zaopatrzenie rany. 

00:13:21 

Tylko sposób postępowania po zabiegu operacyjnym i musi pamiętać, że jeśli założy szwy, musi ją usunąć. 

00:13:30 

I kolejny aspekt, proszę państwa, usunięcie szwów u dziecka na głowie wieku 3 4 lat. 

00:13:38 

Nie jest możliwe, albo. 

00:13:40 

No oczywiście jest możliwe, ale jest bardzo trudne, bo musimy się zbliżyć do takiego małego pacjenta ze skalpelem i pensetą. On na pewno nie jest zaakceptuje lęk. Będzie tak duży, że nie potrafimy tego zrobić w sposób bezpieczny. 

00:13:54 

Dlatego chirurg dziecięcy musi to wziąć pod uwagę. Jak zakłada szwy musi się zastanowić i podjąć. 

00:14:00 

Odpowiedź na pytanie, jak też to usunę oczywiście już starszego dziecka możemy założyć linię wchłanialne, pojedynczy, tak jak tutaj na przeźroczy u małego dziecka możemy założyć przez ciągły wśród skórny, który tylko będzie wymagał wyciągnięcia krótkiego okresu niepokoju małego pacjenta i założenie jak leszczyku w III. 

00:14:24 

Cóż, no to jest optymalne, ale takie rany muszą być dłuższe, żeby szef sił skórne niekłań alny oczywiście może być. 

00:14:33 

Szew wchłanialny i to jest moje teraz preferencje, jeśli mam ramę u dzieci, które są w wieku, które nie zaakceptują usuwanie słów, zakładam szwy wchłanialne, żeby nie było problemu. 

00:14:46 

Oczywiście najlepszy efekt estetyczny jest założenie szwów nie wchłanialny hale swój wchłanialne dają ten komfort, że nasze postępowanie jest przyjazny, a to jest główne motto, no i pojawia się coś, co chciałbym podkreślić, co od. 

00:15:04 

Od ponad roku jest moim optymalnym sposobem postępowania w wybranych ranach u dzieci nie mam koszmarów. Proszę państwa, dzięki klejem tkankowym nie mam koszmarów. 

00:15:18 

Państwo, pamiętacie tego pacjenta, przy którym tak się zatrzymałem i omawiałem, co zrobić? Znieczulenie miejscowe znieczulenie ogólne. Co możemy zrobić? Kleje tkankowe, proszę państwa, daje mi pod. 

00:15:30 

Stare rany, które potencjalnie bym uważam, że trzeba zeszyć. Możemy skleić, skleić sklejenie nie jest bolesny. Oczywiście one będzie się wiązało z niepokojem dziecka, ale myślę, że z rodzicami przyjaznymi możemy to załatwić i zapobiec. 

00:15:47 

Kleje tkankowe. 

00:15:49 

To jest coś podobnego jak kropelka, tylko jest przystosowane do działań biologicznych. Ten chłopiec zalano Małżowiny Usznej trafił do mnie. 

00:16:00 

W dniu urazu no oczywiście, no bezdyskusyjnie powiedziałbym jeszcze 2 lata temu, że ta rana wymaga ze szycia, czyli państwo musicie trafić nos dyżur chirurgii dziecięcej i w znieczuleniu. 

00:16:11 

No trudno powiedzieć, czy ten chłopiec dał by sobie w niczym nie miejscowym założyć tu państwo. Macie klej założone to jeszcze ślady rękawiczki, bo ramy trzeba zbliżać rano zagojona. Oczywiście efekt jest jeszcze lepszy. W okresie odległym kleje tkankowe to jest coś, co? 

00:16:28 

Daje mi oczywiście opatrunek takim chłopiec przyjechał. 

00:16:34 

Jest takim wyszedł, czyli ten silk tej opaski, elastyczne opaski silikonowe, które nie przylegają, który ściągnąć można jest łatwo, a właściwie można powiedzieć na małżowinie usznej opatrunek nie jest potrzebny. 

00:16:46 

Tu kolejny przykład, że stosowanie kleju tkankowego po wycięciu guzka podskórnego właściwie można powiedzieć efekt estetyczny, bardzo dobry, a sposób postępowania. Po pierwsze nie ma zakładanie szwów, czyli skraca to zabieg a po 2. 

00:17:03 

Nie ma żadnej pielęgnacji pooperacyjnej klej tkankowy nie wymaga żadnej pielęgnacji ze strony rodziców, wyłącznie żeby tylko nie uczyli tej rany przez 20, 24, 48 godzin. A widzicie państwo nie ma tego problemu usuwa nieszków. Oczywiście w takich ranach, które można by powiedzieć, że rozważali byśmy plastron szwy no to klej tkankowy. Oczywiście klej tkankowy tylko wybranych radnych. Proszę nie traktować jak jest to panaceum na wszystkie rany skórne u dzieci? 

00:17:34 

Ale klej tkankowy w tych ranach, których możemy swobodnie zbliżyć, nie ma krwawień. 

00:17:40 

Nie ma sączenia, nie ma zakażenia, to możemy ze skutecznie zastosować i jest to coś godnego polecenia. 

00:17:49 

Kolejny element przyjaznego postępowania. 

00:17:52 

Które na szczęście mogę w swoim gabinecie polecić i wiem, że w wybranych ośrodkach chirurgii dziecięcej jest element postępowania wdrożony. 

00:18:02 

Coś, co znosi lęk, bo Pamiętajcie Państwo, ja mogę zaopatrzyć każdą ranę prawie bez bólu może być znieczulenie miejscowe emla lidokaina znieczulenie na sing owe, ale lęk przed zabiegiem nie pozwala wykonać wielu zabiegów w znieczuleniu miejscowym u dzieci. Powiedzmy między pierwszym a 10 rokiem życia. 

00:18:23 

Jest coś coe? 

00:18:26 

Pozwala znieść lęk. 

00:18:28 

Podtlenek azotu widzicie państwo miś miodek, który u mnie w gabinecie służy za to rzec no, ale proszę zobaczyć przykład chłopca, który nie pozwalał sobie usunąć znamienia skórnego oddychał gazem K Linux i. 

00:18:45 

W pełni zadowolony uśmiechnięty, a w rozkminie śmiejący się EE zakończył ten zabieg no oczywiście jest to coś cojest dodatkowe, ale jest to element przyjezdnego postępowanie u dzieci, które jest nieszkodliwe, jest bezpieczne i może być zastosowane. 

00:19:03 

Praktycznie u każdego dziecka. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały