Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Powikłania neurologiczne u dzieci po COVID-19 – okiem neurologa dziecięcego

prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Powikłania neurologiczne u dzieci po COVID-19 ODC. 2/1

Nagranie webinaru

Transkrypcja video Powikłania neurologiczne u dzieci po COVID-19 – okiem neurologa dziecięcego

00:01:33

Dzień dobry państwu, nazywam się Barbara steinborn. Jestem kierownikiem katedry i kliniki neurologii wieku rozwojowego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

00:01:44

W dniu dzisiejszym chciałam państwu przybliżyć problem. Występowanie objawów neurologicznych fill podczas zakażenia wirusem SARS co w 2. Czyli w kobiet 19.

00:01:54

U dzieci i młodzieży.

00:01:57

Od roku proszę państwa, cały świat boryka się już pandemią tej nieszczęsnej choroby. Ponad 140 milionów osób na świecie chorowało bądź aktualnie choruje. Oczywiście istnieje również duże ryzyko zachorowania w populacji dzieci i młodzieży, piśmiennictwo i doświadczenie. Pewnie państwa również mówi o tym, że najczęściej spośród powikłań występują powikłania oddechowe i takich jest też najwięcej doniesień.

00:02:26

Ale możemy spodziewać się występowania również objawów w postaci ogólnoustrojowych skutków in tej infekcji wirusowej. No i oczywiście jego potencjalnego wpływu na układ nerwowy wśród osób dorosłych objawy neurologiczne to przede wszystkim zespoły naczyniowo mózgowe, zapalenie mózgu, ale również cech encefalopatii i zaburzeń nerwowo mięśniowych. Oczywiście ta choroba również dotyczy.

00:02:55

Populacji dziecięcej objawy COVID 19.

00:03:00

EE mają charakter zarówno bez objawowy, ale również występują ciężkie przypadki w postaci niewydolności oddechowej są oczywiście wymaga intensywnej opieki i wentylacji mechanicznej, czyli ten przebieg jest bardzo zróżnicowany, co pewnie obserwując różne doniesienia, ale również niestety i bliskich, i pacjentów piwnice mamy okazję obserwować.

00:03:26

To ryzyko ciężkiego przebiegu tej choroby wzrasta z wiekiem. Oczywiście fill pacjenta. Wśród czynników, które predysponują do ciężkiego przebiegu COVID 19, oprócz chorób współistniejących, takich jak cukrzyca, należy szereg wykładniku w nazwijmy to biochemiczną zapalnych, tak jak wysokie stężenie białka C reaktywnego. Wysokie stężenie D dimerów, obniżenie, stężenie albumin we krwii oczywiście gorączka, wysoka temperatura ciała.

00:03:57

I Wysoka punktacja w skali SOFA, który określa poziom niewydolności poszczególnych poszczególnych narządów.

00:04:05

Ale mamy zastanowić się, jak często występują powikłania neurologiczne i tutaj piśmiennictwo podaje ll. Liczby w granicach 25 35 35%. To są oczywiście objawy nie tylko związane z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego, ale również obwodowego i autonomicznego. Jeśliby przyjrzeć się hipotezą, które w pewien sposób mają nam wytłumaczyć występowanie objawów neurologicznych.

00:04:36

To musimy wziąć pod uwagę Neuro trockizm tego wirusa, ale również występowanie zmian.

00:04:43

O charakterze zmian czynności l Układu Krzepnięcia, czyli zaburzeń, co ogóle o logicznych, ale również i występowaniu zmian zapalnych, ale również występowanie objawów chyba XI związanych z nieprawidłową czynnością dotyczącą wymiany gazowej.

00:05:02

I wszystkie te czynniki mogą prowadzić do uszkodzenia bariery, krew, mózg i również związane są z bezpośrednim powinowactwo em tego l wirusa.

00:05:12

Do receptorów do receptora.

00:05:16

ACEA 2, które charakteryzują się wysoką reprezentacją w ośrodkowym układzie nerwowym, to uszkodzenie śródbłonka i bezpośredni tropisz mi tego wirusa do układu nerwowego.

00:05:29

Oczywiście fill staje się przyczyną występowania wielu różnych objawów o charakterze zapalnym i o charakterze takim po infekcyjnym czy para INFO.

00:05:39

Akcyjnym wśród nich wymienia się i bóle głowy, drgawki, objawy encefalopatii, ale również zaburzenia funkcji intelektualnych, zaburzenia funkcji poznawczych, obrzęk mózgu, niedowłady nerwów obwodowych, ale również procesy D mieli za cyjne skutkujące.

00:05:57

Obrazem zarówno zespoły gilliam barwę, ale również i rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia.

00:06:04

Ale także i zespół zmęczenia drgawki gorączkowe i tak jak już wspomniałam fill, występowanie zaburzeń funkcji poznawczych. Oczywiście występowanie tych objawów związany jest ze skomplikowanym mechanizmem uwalniania lll cytokin, których to nagłe pojawienie się określane jest mianem burzy cytokin owej i prowadzi również do szeregu powikłań, o czym o czym za chwilę państwu przybliży ten ten.

00:06:32

Ta reprezentacja fill receptorów a CE 2 receptorów konwertazy angiotensyny jest bogata w ośrodkowym układzie nerwowym, bo obejmuje struktury kory ruchowej, ale również i zakrętu Obręczy, ale także i struktury struktury rdzenia przedłużonego i rdzenia i rdzenia kręgowe.

00:06:53

Ta inwazja nazwijmy wirusa do ośrodkowego układu nerwowego odbywa się nie tylko drogą uszkodzenia bariery, krew, mózg, uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych, ale również drogą transportu wstecznego i wzdłuż nerwu pierwszego narodu fachowego, ale również nerwu trójdzielnego i nerwu i nerwu błędnego.

00:07:16

Czy faktycznie dzieci chorują rzadziej? Wielu doniesieniach mówi się o występowaniu niskiej ekspresji receptora konwertazy angiotensyny w nabłonku nosa i być może przez to występowanie tych objawów neurologicznych. Nazwijmy je tak jest.

00:07:33

W tej populacji l wiekowej zdecydowanie rzadsze zwykle w doniesieniach mówi się o łagodnym przebiegu choroby zakaźnej, ale niestety występują też poważne powikłania po WIT 19 zarówno związane z ostrą INFO.

00:07:49

Chcą ogóln.

00:07:51

No, ale także i występowaniem takich zjawisk, jak wiele układowy zespół zapalny z poważnymi konsekwencjami u dorosłych. Jak już wspomniałam, mogą wystąpić i łagodne objawy w postaci bólów głowy, ale z zakresu objawów ośrodkowego układu nerwowego drgawki, ale objawy również zaburzeń naczyniowych zakresu układu obwodowego i neuropatia Obwodowa, ale również i cechy demobilizacji i cech również.

00:08:20

Encefalopatii to powikłania neurologiczne wraz ze wzrostem wieku i współwystępowanie innych chorób niestety stają się cięższe i również częstsze, korzystając z różnych doniesień, które publikują na temat.

00:08:38

COVID 19 objawów przebiegu i rokowania pokazuje państwu informacje z takiego portalu aptitude, który wyróżnia ostre objawy COVID u dzieci o przebiegu zarówno łagodnym, jak i ciężkim. W tych cięższych objawach mówię oczywiście o zaburzeniach oddechowych, o niewydolności Oddechowej, natomiast.

00:09:00

Um łagodnych mówi o objawach niewielkiej gorączki i łagodnym przebiegu tej choroby, ale mam się koncentrować na objawach ll neurologicznych i tutaj sięgam do źródeł opublikowanych już w roku 2021. Oczywiście objawy, które dotyczą populacji dzieci i młodzieży, to najczęściej w tych doniesieniach mówi się o występowaniu bólów głowy, utraty smaku i węchu.

00:09:27

Ale niestety są również doniesienia, w których podkreśla się występowanie objawów zapalenia mózgu, drgawek, ale także i udarów.

00:09:37

Ale objawy neurologiczne mogą wystąpić i tu uwaga bez typowych objawów COVID 19. W związku z tym wydaje się, że nie tylko koledzy, którzy zajmują się leczeniem i diagnostyką chorób zakaźnych, będą mieli okazję obserwować powikłania neurologiczne, ale również praktykujący neurolodzy dzieci.

00:10:00

Podsumowanie, częstość występowania objawów COVID 19 przynosi praca też opublikowana w roku 2021, ale jest to podsumowanie częstości występowania tej choroby do Września 2020 roku w Stanach Zjednoczonych i tam doniesienia te mówią o częstości występowania kobiet 19 u dzieci niespełna 10 procentowej grupie chorych też około 8,4%, ale bólu głowy już w tej populacji dotyczą prawie i 1/3 dzieci.

00:10:32

Są i doniesienia, które mówią, że niespełna połowa pacjentów skarży się na występowanie bólów głowy.

00:10:39

Oczywiście podkreśla się występowanie i powikłania wiele układowego zespołu zapalnego, natomiast objawy neurologiczne, tak jak drgawki, zapalenie mózgu, zespoły demini za cyj ny, czas optyczne zapalenie opon są raczej rzadkie i dotyczą tylko 5% dzieci. W doniesieniach brytyjskich podkreśla się występowanie takich objawów jak encefalopatia, tak się, ale również cechy. Proszę państwa, polineuropatii.

00:11:07

Czas, w którym pojawiają się objawy kliniczne związane z COVID 19 to kilka do kilkanaście dni po infekcji. Zarówno jeśli chodzi o objawy encephalitis, ale również mieli tys, czyli zapalenia mózgu, zapalenia rdzenia i pojawienia się również objawów rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia zespołu.

00:11:28

Gilliam barwę, powikłań naczyniowych. W związku z tym te pierwsze kilkanaście dni to czas, w którym możemy się spodziewać występowania takich objawów.

00:11:39

Pojawienie się powikłań ze strony ośrodkowego układu nerwowego, tak jak już wspomniałam, jest związane z bezpośrednim wpływem wirusa na ośrodkowy układ nerwowy, ale również i zaburzonej pracy układu immunologicznego, które bezpośrednio daje objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, począwszy od bólów głowy poprzez zawroty głowy drgawki, ale dalej nawet opisywany były objawy parkinsonizm u.

00:12:09

Oczywiście u osób dorosłych Obwodowego układu nerwowego, począwszy od objawów.

00:12:15

EE zaburzeń, smaku i węchu, a skończywszy również na powikłaniach, nazwijmy to nerwowo mięśniowych, ale również i autonomiczne ll związane z zaburzeniem od zaburzeniami oddechu i prowadzące niestety do objawów encefalopatii.

00:12:32

Ale to by w encefalopatii mogą być również związane z nieprawidłowym działaniem innych narządów wewnętrznych, począwszy od nieprawidłowej wymiany powietrznej w płucach.

00:12:45

Zaburzeń, czynności serca, ale również i czynności nerek.

00:12:50

Uszkodzenie śródbłonka śródbłonka jest sytuacją, która może doprowadzić do nawet i wystąpienia, mówiąc oczywiście w dużym skrócie wystąpienia zaburzeń krążenia mózgowego i objawu krot oku, ale również i ll zespołów niedokrwienia ośrodkowego układu net.

00:13:09

To tak w związku z tym, jakby tak podsumować, to najczęściej występują w tej populacji bóle i zawroty głowy, ale również i brak smaku wśród innych.

00:13:20

Wymieniłam po prawej stronie tego przeźrocza, to szeroko pojęte choroby naczyniowe zaburzenia świadomości, ale również poprzeczne zapalenie rdzenia, cechy ostrej encefalopatii mert ljay dalej ostro ściany zapalenie mózgu, zapalenie mózgu, drgawki, ataksja neuralgia. Zespół miałam barwę.

00:13:40

I zawsze wymieniane na końcu uszkodzenia mięśni szkieletowych. Oczywiście pojęcie bardzo ogólne.

00:13:47

Ten ciężki przebieg i powikłania ciężkie neurologiczne przebiegu COVID 19 z populacji ogólnej, biorąc pod uwagę dzieci osoby dorosłej to przede wszystkim udar niedokrwienny, spowodowany zamknięciem dużych naczyń, ale również krwotoki wewnątrzczaszkowe wspominano już tutaj wielokrotnie cechy zapalenia mózgu i także rdzenia i zespół the yandere, ale także stan padaczkowy i rzesz był tak zwanej tylnej odwracalnej encefalopatii.

00:14:17

Niemczech alokacja niedotlenieniu Wa ll niedobrze.

00:14:20

Dzienna i te wszystkie Stany, które wymieniłam, mogą wystąpić u pacjentów, nawet jeśli nie ma u nich żadnych czynników ryzyka, powinni powinny być szybko zdefiniowane. No i oczywiście bardzo szybko, jeśli to możliwe, lecz owy same bóle głowy wspomniałem dotyczą niewielkiego odsetka pacjentów w populacji dziecięcej. To jest około 8%, ale i są doniesienia, które mówią, że około 1/4 wszystkich dzieci zgłasza bóle.

00:14:51

Głowy przyczyny mogą wynikać z zakażenia ogólnoustrojowego, ale również zapalenia dróg oddechowych. Dzieci też skarżą się na objawy zmęczenia, czasem również mialby, które występują u niespełna 1/5 dzieci. Jeśli chodzi o zespół Jan barwę, to średni czas wystąpienia tych objawów w stosunku do zakażenia wirusem jest około 14 dni, a objawy mogą się utrzymywać nawet ponad 3 tygodnie.

00:15:22

Najbardziej na powszechniej znane są oczywiście zaburzenia smaku i węchu i one występują w sposób nagły prawie u 3/4 pacjentów, ale mogą również mieć charakter o stopniowego nasilania się tych objawów. Rzadko współistnieją to objawy z nieżytem nosa czy też obrzękiem małżowin nosowych. To są objawy o charakterze odwracalnym w przeciągu kilku, kilkunastu dni o ustach.

00:15:50

Bo ja w pracy opublikowanej w roku 2020 w dość dużej grupie prawie 200 dzieci utratę smaku i węchu zarejestrowano w niewielkim tylko odsetku. Zwróćcie państwo uwagę tylko u 9% pacjentów. No oczywiście mamy bardzo duży problem w ocenie występowania zaburzeń zarówno smakowych i zapachowych, ponieważ tutaj jest bardzo kwestia subiektywnego odbierania tych wrażeń.

00:16:20

Smakowych. W związku z tym ocena tego objawu jest szalenie trudna.

00:16:26

Te zaburzenia mogą być oczywiście jedynymi objawami występującymi w Il podczas choroby COVID 19, ale mogą też występować z innymi. Uważa się, że wartość diagnostyczna, zwłaszcza brak węchu oceniana jest na 43% czułości, a specyficzność nawet 99%.

00:16:48

Poważnym swoim przebiegu i również występującym z objawami neurologicznymi jest tak zwany wiele układowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID 19.

00:17:00

W patomechanizm y wystąpienia tego zespołu chorobowego. Istotną rolę oczywiście odgrywają dysfunkcje układu odpornościowego i wracam również do publikacji zamieszczonej na portalu Aptitude IP, który fill określa ciężkie przebiegi kobiet 19.

00:17:18

Ujmując oczywiście ten ciężki zespół, wiele układowego zapalenia, ale również mówią o występowaniu objawów.

00:17:25

EE podobnych do choroby kawasaki i również o ciężkim przebiegu z wysoką gorączką, ale z jednoczesnym występowaniem objawów bólów głowy zmęczenia, który nie przyjmuje charakteru właśnie tego, czego ciężkiego ciężkiego przebiegu w postaci wielu układowego zespołu zapalnego.

00:17:48

Jeśli chodzi o objawy neurologiczne w przebiegu.

00:17:52

Tego zespołu chorobowego, proszę Państwa, to przede wszystkim występują one od 12 do 58% dzieci w różnych publikacjach. Ten odsetek pacjentów jest podawany w sposób zróżnicowany.

00:18:07

Obrazy pieniężne są bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj podkreśla się występowanie gorączki, ale również zaburzeń żołądkowo jelitowych i występowanie zmian skórnych.

00:18:19

Kryteria diagnostyczne zakładają wykazanie.

00:18:23

Nie gorączki w czasie 3 lub nawet dłuższy 3 dni lub też dłuższym czasie. I obecność objawów towarzyszą towarzyszących z minimum 2 układów czy też narządów. I to dotyczy przede wszystkim zmian.

00:18:39

Górnych pod postacią wysypki, ale zapalenia spojówek, zaczerwienienia, zaczerwienienia warg obrzęków dłoni i stóp i występowania tak zwanego truskawkowego języka, ale również występują objawy dysfunkcji układu krążenia fill i wstrząs, cechy zapalenia mięśnia sercowego.

00:18:59

AP płyną również w worku o sierpniowym zaburzenia rytmu, zakresu przewodu pokarmowego, biegunka, wymioty, bóle brzucha, a z zakresu układu nerwowego.

00:19:09

Drażliwość apatia, które często są na początku tego zespołu chorobowego bóle.

00:19:17

I również uszkodzenia nerwów obwodowych i również aseptyczne zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, zakresu układu oddechowego dominują objawy kaszlu, duszności, zapalenia płuc, bóle w klatce piersiowej.

00:19:31

My oczywiście całe jajko ogól o pati no i oczywiście podwyższone markery stanu zapalnego crp progresy tony na podwyższony poziom fibrynogenu dehydrogenazy mleczanowej, D Dimerów i Ll również i również sterydy.

00:19:49

EE, rozpoznając ten zespół należy oczywiście przeprowadzić diagnostykę różnicową. Wymieniam tutaj na tym przeźroczy u Ll te zespoły chorobowe, które muszą być brane pod uwagę w celu wykluczenia właśnie powikłań COVID 19 fill to rozwiąze zapalenie wyrostka robaczkowego aż po z.

00:20:08

Współ wstrząsu toksycznego i ostrej choroby wirusowej, ale także inne odczyny infekcyjne i toksyczne, łącznie z posocznica. No i oczywiście ważne jest zanotowanie pozytywnego wyniku testu na COVID 19 lub też prawdopodobny kontakt z osobą chorą na COVID 19.

00:20:29

Wśród innych powikłań neurologicznych, które możemy się.

00:20:34

Spodziewać u osób zakażonych tym wirusem to może być wirusowe zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, poprzeczne zapalenie rdzenia, ale również zapalenie mózgu, zmiany naczyniowe, drgawki, napady padaczkowe i encefalopatię.

00:20:51

Jeśli chodzi o wirusowe zapalenie opon mózgowo rdzeniowych i poprzeczne zapalenie rdzenia, to też zespoły chorobowe nie są częstymi objawami co wojkowic 19 zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

00:21:05

Oczywiście musimy przeprowadzić szczegółowy Wywiad.

00:21:08

Emm, żeby określić podejrzenie występowania takiego zespołu chorobowego Fill przeprowadzić również odpowiednie badania techniczne i ewentualnie wdrożyć leczenie.

00:21:21

EE zapalenie mózgu nie jest też częstym powikłaniem COVID 19. U dzieci mogą występować zaburzenia świadomości, ale też i ogniskowe deficyty neurologiczne, a wykrycie kopii wirusa w płynie mózgowo rdzeniowym ze względu na jego niskie stężenie może być true.

00:21:40

Sięgając do literatury przedmiotu, pokazuje także państwu zmiany, jakie mogą wystąpić w przypadku zapalenia mózgu tutaj o charakterze rozsianym akurat opisywane u 4 tygodniowego noworodka w przebiegu zakażenia wirusem SARS tylko w 2.

00:21:59

I kolejne zmiany ll zarejestrowane w badaniu rezonansu magnetycznego u dwunastoletniej chorej, u której przebieg był bardzo charakterystyczny dla ostrego.

00:22:10

Rozsianego zapalenia mózgu, ale o charakterze te zmiany, jak opisują w toku swojej tej dyskusji autorzy miały he.

00:22:20

Ustępujący, jeśli chodzi o zmiany naczyniowe, które są zmorą, można by tak powiedzieć w populacji osób dorosłych i najczęściej występuje jako powikłanie neurologiczne. To u dzieci te objawy występują rzadziej. Oczywiście występowanie zmian naczyniowych jest związany z wysokim powinno was M.

00:22:41

Tego wirusa by receptora konwertazy angiotensyny w ośrodkowym układzie nerwowym. Jak pokazałam, reprezentacja tych receptorów jest duża, ale również związana z uszkodzeniem śródbłonka, występowaniem zaburzeń krzepliwości krwi i również zaburzeniem krążenia przepływu żylnego. Tutaj przykład ll Trzydziesto 3 miesięcznego pacjenta, u którego w przebiegu COVID 19 na początku wystąpił.

00:23:11

Napad padaczkowy połowi czy, a potem niedowład połowiczny prawostronny.

00:23:17

W badaniu rezonansu magnetycznego uwidoczniono ogromne ognisko niedokrwienne lewej półkuli mózgu, które było związane z nieprawidłowością naczyń krwionośnych. Autorzy określili to jako arteria opat naczyń mózgowych. Cechy tego niedowładu połowicznego ustępowały ul. Tego fill 19 miesięcznego dziecka bardzo wolno.

00:23:42

I przykład pięcioletniego chłopca, który przed wystąpieniem objawów neurologicznych, nazwijmy to fill, prezentował objawy kaszlu i gorączki. Te objawy trwały 3 dni fill podejrzewając COVID 19, ponieważ dziecko było wśród osób zarażonych tym wirusem Ll dokonano oceny parametrów między innymi krzepnięcia i D Dimerów, które miały ogromne wartości 12 mikrogramów na mililitr obserwowane u dziecka w 4 dniu hospitalizacji.

00:24:14

Udar niedokrwienny.

00:24:17

Mózgu i również cechy obrzęku mózgu. Niestety to tego dziecka nie udało się uratować. W 6 dniu hospitalizacji dziecko zginęło. Te objawy powikłań, nazwijmy to naczyniowych w przebiegu COVID 19 u dzieci były przedmiotem publikacji w 2020 roku w Annals of Neurology, gdzie autorzy dokonali oceny częstości występowania tych powikłań naczyniowych.

00:24:47

W 42 różnych ośrodkach.

00:24:50

I w tych ośrodkach leczono grupę prawie tysiąca dzieci. Proszę państwa, powikłania naczyniowe występowały tylko u niespełna 1% pacjentów pediatrycznych, 82/100%, ale autorzy ci podjęli się również poszukiwania innych danych na temat częstości występowania pediatrycznego udaru niedokrwiennego.

00:25:14

I tutaj dane z buchan były zupełnie inne, bo obserwowano takie powikłania prawie u 5% dzieci. Natomiast z innych ośrodków amerykańskiej były także poniżej 1%. Jedynie w ośrodku włoskiem i również amerykańskim Filadelfii opisywano częstość występowania tych powikłań naczyniowych. Myślę oczywiście o udarze niedokrwiennym mózgu rzędu 2,4% rzadki zespół.

00:25:43

Ale faktycznie musimy być przygotowani na występowanie. Faktycznie takich powikłań.

00:25:49

Czy napady drgawkowe lub też napady padaczkowe występują często w oczywiście, jeśli występuje gorączka to i istnieje możliwość obserwowania drgawek gorączkowych, ale napady padaczkowe rzadko raczej są pierwszą taką prezentacją zakażenia SARS Wkop 2.

00:26:10

Bo drgawki mogą być powikłaniem zarówno hipoksji, ale również przebiegać i występować w przebiegu encefalopatii, ale również i wielu zaburzeń o charakterze metabolicznym.

00:26:25

I tu pokazuje państwu znowuż przypadek trzyletniego chłopca, u którego choroba rozpoczęła się wystąpieniem objawów stanu padaczkowego. Ll dotychczas zdrowy, nie chorujący chłopiec.

00:26:40

Wystąpiły u niego drgawki gorączkowe, które przyjęły postać stanu padaczkowego w badaniach. Oczywiście potwierdzono występowanie infekcji. Już pierwszego dnia po wystąpieniu stanu padaczkowego.

00:26:55

I w pierwszym badaniu tomografii komputerowej, który obraz widzimy tak pokazuje cechy obrzęku mózgu.

00:27:04

W kolejnych dniach 5 dniu zaprezentował cechy krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego układu nerwowego, przebiegu powikłań COVID, ale również i stanu padaczkowego.

00:27:18

Już takich przykładów, który przygotowałam to przykład trzydziesto miesięcznego dziecka, u którego choroba rozpoczęła się gorączką ll wrażliwością, zaburzeniami zachow.

00:27:32

Podejrzewając choroby neurologiczne wykonano między innymi, proszę państwa, zapis czynności by elektrycznej mózgu, który pokazał rozlane zmiany pod postacią czynności czynności wolnej.

00:27:46

Oczywiście potwierdzono występowanie zakażenia wirusem SARS co w 2. W kolejnych dniach wykonano badanie rezonansu magnetycznego.

00:27:55

Które uwidoczniło zmiany w obrębie jąder pod korowych w obrębie wzgórz. Dziecko było bardzo intensywnie leczony różnymi preparatami, począwszy od sterydów, skończywszy na immunoglobulina, ale również ja na kindred.

00:28:09

W publikacji tej bardzo szczegółowo opisywany jest.

00:28:13

Bieg EE występowania, pojawianie się kolejnych objawów, ale również ustępowania tychże objawów od śpiączki aż do 15 dnia, kiedy objawy kompletnie ustąpiły dziecko chodziło samodzielnie w obrazie rezonansu magnetycznego nie obserwowano żadnych zmian.

00:28:32

Nie było oczywiście również gorączki, ale również i parametry biochemiczne poziomie. Interleukin bardzo się normalizować. To bardzo optymistyczny przykład pokazujący, że możemy również.

00:28:44

Swoją chorobą doskonale walczyć.

00:28:48

Ponieważ w praktyce neurologa dziecięcego bardzo często spotykamy się z osobami chorymi na padaczkę, leczymy je związku z tym jesteśmy, jak gdyby, czy powinniśmy być przygotowani na pytanie, czy chorzy na padaczkę są bardziej narażeni na występowanie zakażeń SARS co w 2, czy też nie?

00:29:08

No oczywiście nie opisano żadnych czynników ryzyka u chorych na padaczkę, które by zwiększyły prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia tym wirusem.

00:29:17

No i również nie mamy żadnych dowodów w szeroko.

00:29:21

Reprezentowany w piśmiennictwie, że chorzy na padaczkę mogą w związku z tym ciężej na tę chorobę chorować. Nie może. Ten wirus cechuje się no dużym neuro tropi z mema receptory, a C 2 Fill są wszechobecne zarówno w neuro cyklach, jak i w komórkach glejowych.

00:29:40

To nie mamy żadnych dowodów na to, że zakażenie tym wirusem F daje, jak gdyby podstawy do rozwoju padaczki, ale oczywiście występowanie cech infekcji.

00:29:52

EE wirusowych z wysoką gorączką jest ryzykiem wystąpienia napadów padaczkowych, byśmy nic się też zastanawiano się, czy w związku z tym istnieje większe ryzyko nagłej, niespodziewanej śmierci, czyli cudem jak na ten czas nie nie ma takich doniesień. Na pewno infekcje wirusowe są czynnikiem ryzyka czy stan padaczkowy tego również jeszcze nie wiemy.

00:30:17

Czy dzieci chorujące na inne choroby układu nerwowego są bardziej narażone, czy bardziej są narażone na występowanie różnych powikłań? Oczywiście czas pokaże, ale musimy zdawać sobie sprawę, że konieczne jest leczenie chorób przewlekłych, z którymi na codzień u naszych pacjentów się spotykamy.

00:30:36

Chociażby rdzeniowego zaniku mięśni czy też stwardnienia rozsianego i życząc sobie i państwu, żeby takich widoków było przerwać mniej. Dziękuję za uwagę.

00:30:50

Dobry wieczór państwu fill. Dziękuję, że wysłuchaliście tego wykładu, który przygotowałam oczywiście głównie na podstawie doniesień z piśmiennictwa, ale fill pozwoliłam sobie na takie przedstawienie w taki sposób tematu, obawiając się, że w przyszłości możemy jednak spodziewać się występowania wielu powikłań po przebyciu SARS co V 2 właśnie w tej grupie wiekowej.

00:31:15

Która nie jest jeszcze szczepiona, która jak starałem się udowodnić, choruje w sposób bardziej łagodny. Tym niemniej objawy neurologiczne. Jak widzieliście państwo, mogą wystąpić niezależnie od tego, czy widzimy klasyczne objawy SARS co w 2, czy też nie. Oczekuję na pytania komentarze bardzo proszę.

00:31:39

Pierwsze pytanie brzmi, jak leczyć zaburzenia węchu odczucie nieprzyjemnych zapachów popkowi 19 fill jak do tej pory nie znalazłam takich informacji, przynajmniej w grupie dziecięcej fill staramy się, proszę państwa, właściwie to się już stało.

00:31:56

Fill w szpitalu, w którym pracuje w szpitalu imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Została otworzona specjalna poradnia, która się nazywa ten neuro COVID i w tej chwili jedynie neurolodzy dorośli.

00:32:09

Fill zdecydowali się na konsultacje pacjentów. Odsyłam związku z tym tanu do pana profesora Michalaka.

00:32:17

Ale również mam propozycję od dyrekcji mojego szpitala, żeby zastanowić się, czy nie uruchomić również takiej poradni i ll przyjmować również dzieci. W tej chwili dałam odpowiedź, że jest jeszcze za wcześnie, że nie widzimy takich powikłań, ale czas pokaże.

00:32:35

Pacjentka nastolatka po przebytym COVID 19 przez kilka miesięcy utrzymuje się u niej smak.

00:32:41

Smak i zapach, benzyny czy wiązać to z przebytym COVID 19 czy skierować do laryngologa neurologa, skierować jak najbardziej do neurologa, skierować również do laryngologa.

00:32:55

Laryngolodzy również fill na naszych takich cotygodniowych spotkaniach L opisują, że widzą wiele powikłań w postaci właśnie zaburzeń smaku w Ełku, a neurolodzy również o powikłaniach takich proszę państwa chmur albo nerwy nerwu trójdzielnego.

00:33:13

Piśmiennictwie dotyczącym dzieci o takich powikłaniach jeszcze nie przeczytałam, ale może nie są jeszcze opublikowane.

00:33:21

Dzień dobry, mam pytanie czy obiad mózgowej czy mogło po covidowej występuje w przypadku dzieci takich sformułowań jaką była mózgowa czy Mgła po covidowa fill w piśmiennictwie, do którego miałam dostęp L nie było fill używano jedynie fill, używano jedynie określeń encefalopatii, które miały jednak charakter objawów występujących.

00:33:50

Dzień dobry. Jakie jest postępowanie w przypadku zaburzeń pamięci po COVID no tutaj?

00:33:56

Poddaje się, myślę.

00:33:57

Że należałoby skonsultować się jednak z psychologiem, zasięgnąć, zasięgnąć opinii w tych doniesieniach, do których ja dotarłam.

00:34:07

Proszę państwa, nie miałam jeszcze z takimi sytuacjami do czynienia. Nie było żadnych informacji w jakiś sposób leczyć pamięć, zwłaszcza u dzieci. Proponuję zasięgnąć najpierw.

00:34:21

Jednak opinii psychologa, ale również, że odsyłam do poradni neuro COVID.

00:34:28

Pytanie się pewnie powtórzy, ale jak wyleczyć utrzymujący się od pół roku zaburzenia węchu tak powtórzyło się faktycznie nie wiem tylko, czy dotyczy to dzieci fill, czy dotyczy to osoby dorosłej, ale Jeszcze raz powtarzam adresatem są na pewno laryngolodzy uprzejmie proszę o taki kontakt.

00:34:49

Czy zdarzają się dzieci z powikłaniami po COVID 19 wymagające rehabilitacji, gdzie takie dzieci kierować habilitacji? Czyli myślę, że autorka tego pytania myślę o jakiej rehabilitacji ruchowej, usprawnianiu ruchowym.

00:35:03

Nie, nie mieliśmy jeszcze takich sytuacji, ale proszę państwa, jeżeli te dzieci przebywał chociażby lch objawy zespołu gdynian bary, to jak najbardziej rehabilitacja będzie potrzebna. Myślę, że każdy rehabilitant, każdy fizjoterapeuta.

00:35:19

Będzie mógł się opiekować, ponieważ sposób rehabilitacji będzie taki sam jak w innych powikłaniach. O na przykład zespole giną ba etiologia tu nie ma znaczenia.

00:35:31

Czy chyba na premie związane z nią zaburzenia neurologiczne są częstym objawem w przebiegu ko win?

00:35:37

A takich yy.

00:35:38

Powikłaniach w tych doniesieniach, do których miałam dostęp, proszę państwa od piechy, bo na premii nie znalazłam żadnych informacji.

00:35:48

Czy obserwuje się związek między powikłaniami neurologicznymi po przebiegu COVID 19 a współ występowaniem a występowaniem chorób współistniejących jak padaczka nie dotychczas nie opisano była taka publikacja.

00:36:03

Czy jest jakieś powiązanie między właśnie padaczką odpowiedź 19 odwrotnie COVID 19, a padaczka nie w przebiegu. Oczywiście COVID może wystąpić stan padaczkowy i może to być tak zwany norceca, czyli stan padaczkowy ał.

00:36:18

Fill o pierwszym, że tak powiem objawie które.

00:36:22

W konsekwencji do rozpoznanie padaczki, ale jeśli są takie doniesienia, to do takich nie dotarłam, ale myślę, że będą będą, będą to kazusy, jeśli stan padaczkowy wystąpi, ale generalnie pacjentów chorych na padaczkę uspokajamy i zachęcamy do szczepień. Takich SMS ów maili odbieram po kilka, kilkanaście dziennie.

00:36:45

Co to jest?

00:36:46

Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii D zespół związany z zaburzeniami czynności głównie płatów potyliczny z zaburzeniami, zaburzeniami widzenia, który występuje właśnie w przebiegu chorób o charakterze autoimmunologicznym, chorób zapalnych, który ma charakter odwracalny.

00:37:07

Czy gorączka pojawia się często jako następstwo kobit gorączka w sensie wzrostu temperatury raczej jako powikłania COVID nie występują takie przynajmniej znalazłam informacje.

00:37:19

Gorączka jest na początku na początku tej choroby i czy nawet niewielki wzrosty temperatury muszą być takim sygnałem ostrzegawczym diagnostyki w tym kierunku.

00:37:33

Co zalecać nastolatkowi skarżącemu skarżącym się nastolatką, skarżącym się na przemykające się uczucie zmęczenia po COVID fill 19. Faktycznie takie objawy było pisane tak zwany zespół fill zmęczenia fill. Myślę, że dokładna informacja jest bardzo ważna, żeby nie kojarzyli fill, że tak powiem tych objawów.

00:37:56

Związanych z Przesileniem zimowo wiosennym, też permanentnym zamknięciem w domu i brakiem kontaktu z innymi osobnikami z kolegami, ale po prostu dokładnie wytłumaczyć, zapewnić przede wszystkim odpowiednią higienę. To znaczy sen czuwanie, prawda, ale również unikanie infekcji i w miarę możliwości również zapewnienie jakiejś aktywności ruchowej.

00:38:24

Czy istnieje możliwość badania przeciwciał Casey'ego 2 w płynie mózgowo rdzeniowym? Tak istnieje.

00:38:33

Czy ten wektor mechaniczna u dziecka z udarem niedokrwiennym w przebiegu przebiegu COVID jest przeciwwskazana? Myślę, że tam back to me w ogóle nie jest wykonywana u dzieci Fill.

00:38:44

Natomiast w sytuacjach no trudnych, jeśli by taka potrzeba istniała, to oczywiście można wykonać opis fill właściwie pierwszej takiej trombektomii u 15 lat.

00:38:55

Przepros był chyba w ubiegłym roku albo 2 lata temu w Polsce pokazany. Natomiast ten typ zabiegu jest u dzieci Fill przeciwwskazany.

00:39:05

Jeżeli by taka oczywiście istniała potrzeba, to myślę, że musiała być szybka decyzja. Zarówno fill chirurgów naczyniowych czy osób, które przeprowadzają ten zabytek i zgodę.

00:39:16

Oczywiście rodziców, a najlepiej wcześniej Komisji bioetycznej, ale oczywiście w takim pośpiechu, gdzie trzeba natychmiast podjąć decyzję, byłoby to.

00:39:24

Niemożliwe. Teoretycznie nie proszę panią.

00:39:29

Jak długo obserwowane są zmiany naczyniowe? Ale o jakich zmianach naczyniowych myślimy? Te przypadki, których państwu pokazałam ll to były w przypadku tych zmian w przebiegu przebiegu tego fill.

00:39:43

Wiele układowego zespołu Fill Zespołu Zapalnego. Objawy ustępowały w ciągu kilkunastu dni, natomiast po udarach niedokrwiennych czy też po krwotokach. Oczywiście te stałe zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym się utrzymywały, natomiast deficyty neurologiczne.

00:40:00

Ustępowały dość szybko, w tym oczywiście pojedynczych opublikowanych przypadkach.

00:40:07

Polsce prowadzone są badania nad grobem podaniu w grupie dorosłych pacjentów. Czy takie badania są planowane także w grupie dzieci?

00:40:14

Na pewno nie, proszę Państwa, jak pewnie słuchajcie państwu wielu doniesień na temat COVID 19 i leczenia amantadyną nie jest zarejestrowanym lekiem w leczeniu COVID 19 są to tylko i wyłącznie badania o charakterze eksperymentu medycznego. Myślę, że u dzieci na pewno nie będą takie prowadzone.

00:40:37

Czy jest możliwe wystąpienie tików po infekcji COVID? No teoretycznie Przepraszam, że powiem taki dowcip w medycynie jak w kinie.

00:40:45

Wszystko może się zdarzyć, ale bezpośredniego przeniesienia przynajmniej jeśli chodzi o oglądanie mechanizmów obydwu tych 2 chorób. Ja raczej nie widzę, więc mało prawdopodobne.

00:40:59

Czy był prowadzony na temat zaburzeń poznawczych za pomocy befit begu. Ja nie dotarłam do takich źródeł, ale myślę, że biofeedback w przypadku zaburzeń poznawczych w pewnej grupie pacjentów mógłby odnieść dobry efekt, zwłaszcza dla osób dorosłych.

00:41:18

Czy dzieciom zbieglo zadbanymi zaburzeniami ze strony układu immunologicznego?

00:41:24

Mogą częściej towarzyszyć powikłania neurologiczne. Czy jest to obserwowane? Myślę, że jest to czynnik ryzyka związku z tym, jeśli jest to czynnik ryzyka, to częściej mogą oczywiście występować takie powikłania neurologiczne pokojowi jako znany czynnik ryzyka.

00:41:44

Czy przy bezobjawowym przechorowaniu młodzież odczuwa zmęczenie? Gdzie prowadzić, jakie zrobić badania to zlecić?

00:41:51

No bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli mamy bezobjawowe przechorowanie, połączenie, objawy zmęczenia z przechowywaniem COVID jest praktycznie niemożliwe.

00:42:03

Wić również jest praktycznie niemożliwe, żeby odpowiedzieć na takie na takie pytanie, no musimy przede wszystkim wiedzieć, że taki ktoś chorował na COVID, czyli mieć dowody w postaci wykonywanych wykonywanych p.

00:42:17

I, jeśli występuje taki ze zmęczenia, proponowałabym kontakt z psychologiem i również z rehabilitantem.

00:42:28

Czy na przebieg powikłań ma wpływ odmiana koronawirusa, którym dziecko było zakażone. Brytyjskie afrykański, proszę państwa, wszystkie te publikacje, do których dotarłam i na których opierałam moje wystąpienie, w ogóle nie różnicowały. Czy są to warianty brytyjskie, czy też afrykańskie? Takich doniesień nie było trudno mi odpowiedzieć.

00:42:50

Czy spotka się pani profesor z doniesieniami na temat złośliwego obrzęku mózgu przebiegu kobiet przebiegu COVID?

00:42:57

Jednym z tych doniesień, które Państwo pokazywała mu tego kilkuletniego dziecka, mogą mieć taki charakter, bo dziecko rozwinęło objawy gorączki kaszlu i następnie wystąpiły cechy obrzęku mózgu i krwawienia do mózgowia.

00:43:13

I myślę, że tak jak piszą autorzy tej pracy, dziecko było ofiary Ll z tą był związany właśnie z orzełkiem mózgu.

00:43:24

Czy naprawdę padaczkowy kombucza mogą być powikłaniem trwały?

00:43:29

Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy stanu padaczkowego, czyli tak zwanego no są, bo teoretycznie mogą, ale nie znamy jeszcze odsetka pacjentów, u których COVID rozpoczął się jako stan padaczkowy.

00:43:47

Gdzie w Polsce mój pies, będąc poziom przeciwciał yy SARS co w 2 w płynie mózgowo rdzeniowym bez pędziliśmy takie badanie u pacjenta Fill u nas piwnicę i było to badanie robione w laboratorium na rokietnica skiej.

00:44:03

Jak postępować z palcami lpo covidowy mi. No proszę państwa, Jestem neurologiem, więc jak bym tutaj prosiła o kontakt z specjalność z lekarzami odpowiednich specjalności.

00:44:17

Czy nastolatki mają przewlekłe bóle mięśni?

00:44:21

Jeśli prze będą objawy w postaci, mnoznik jest albo też zespoły biją barwę. To niewykluczone, że takie powikłanie może fill. Mogą również wystąpić te przypadki zespołu the nam bary i również o charakterze newsy Pis były relacjonowane w niezwykle rzadkich odsetkach. To były poniżej 2%.

00:44:43

Czy powikłaniem infekcji SARS pod 2 może być my partia przebiegająca z podniesionym poziomem CPK? Tak były takie doniesienia może tak się wydarzyć.

00:44:55

Czy często obserwowane są objawy uczucia drętwienia jednej zmiennej połowy ciała z poczuciem zaburzeń?

00:45:02

EE postawnym obserwowałam 2 przypadki młodych dorosłych w jednostce nie wykazano zmian wołem, a w jednym przypadku brak. Zobaczymy a wie pan przypadku, brak fill brak tętnicy łączącej tylnej w kole willisa.

00:45:22

EE, myślę, że może być takie być takie, być takie powikłanie fill, zaburzenia, czucia sa urocze i fill no z obiektywnym takim odczuciem.

00:45:33

Ale nie wątpię, że było prawidłowo prawidłowe prawidłowo zbadane te zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, jeżeli nawet miały charakter zmian typu dia, jej bardzo szybko, bardzo szybko proszę państwa ustępują i czas. Powtarzam literatura, którą przejrzałam.

00:45:52

To była literatura, która dotyczyła.

00:45:54

Jak dzieci młodzieży, natomiast tutaj nie podjąłbym się w 100 procentach dokładnie odpowiedzieć.

00:45:59

Czy u osób teraz Uno jednak już dorosłych, dwudziestodwuletni?

00:46:04

Takie zmiany mogą być.

00:46:08

Co myślę, że liczyć u dzieci kilkuletnich z utrzymującymi się bólami głowy po zakażeniu owiec 19 i teraz proszę państwa, pytanie, którego chyba się najbardziej fl obawiałam, ponieważ fill bóle głowy, jak powiedziałam, są najczęstszym fill, najczęstszym typem PL powikłań czy też spóźniał fill zakażeniem?

00:46:29

Tym wirusem fill właściwie należałoby wykluczyć. Proszę państwa, na początku inne przyczyny i mieć stuprocentową pewność, że to tylko i wyłącznie powikłanie po zakażeniu tym wirusem.

00:46:43

Elementem specjalnego nie ma, jeżeli są to dzieci kilkuletnie, to by przewlekle leków. Oczywiście takich w profilaktyce praktycznie nie podajemy. Prosiłabym jednak, żeby dokonać szczegółowej diagnostyki różnicowej. Czy jest to związane z zakażeniem?

00:47:00

W przebiegu COVID 19.

00:47:04

Czy wydatki miesiąc gorączkowym miesiąc po przechorowaniu COVID 19 mogą być późnym powikłaniem po kowicie? Myślę że nie, że drgawki gorączkowe jak ich definicja zakłada, występują wtedy kiedy jest gorączka niezależnie od dialogi, więc jeżeli ktoś już jedną chorobę przebył, prawdopodobnie w tej chwili brygad i gorączkowe są w przebiegu gorączki związanej z inną chorobą.

00:47:32

Czy zaburzenia neurologiczne częściej występują w ostrej fazie zakażenia SARS co 2, czy też są powikłaniami? Później, proszę państwa, boimy się, że to zaburzenia neurologiczne będą też powikłaniami późnymi.

00:47:46

W tej chwili mamy dość krótki czas obserwacji, bo dość 2 niespełna rok prawie wszystkie te informacje, które państwu pokazałam, to były jednak zaburzenia. Prawie wszystkie, które przebiegały w ostrej fazie zakażenia SARS co w 2.

00:48:01

Natomiast oczywiście bóle głowy, zaburzenia smaku, które państwo?

00:48:05

Wydaliście i węchu niestety są powikłaniami powikłaniami późnymi udary ll są powikłaniami, powikłaniami ostrymi, podobnie jak również i takie jak adem czy zespół gimbazę. Ale te te późne wydaje mi się, że jeszcze będziemy obserwować.

00:48:26

Czy obserwuje obecnie nasilenie zaburzeń? Zachowanie w tym agresje, zaburzenia obsesyjno, kompulsywne u dzieci ze spektrum autyzmu po COVID. Jakie postępowanie wdrożyć w takiej sytuacji?

00:48:36

Przyznam się szczerze, że nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żeby obserwować dziecko z zaburzeniami spektrum autyzmu, które chorowało, chorowały na COVID.

00:48:45

Pewnie samo przeżycie przebycie takiej infekcji i fill fakt pobytu w szpitalu odosobnienia dziecka. Może te objawy na pewno zaburzyć. Myślę, że postępowanie inne niż dotychczas było wdrażanym jest uzasadnione. Fill należy utrzymać taki sposób postępowania jak dotychczas.

00:49:08

Czy obserwujecie państwo zwiększoną obecnie ilość obwodowych porażeń nerwu twarzowego jako powikłanie przebitego COVID Fill? Obecnie dodatnie przeciwciała klasy IG g przeciw SARS co 2.

00:49:19

Po wykluczeniu innych przyczyn tak osoby dorosłe, nie urolodzy dorośli, z którymi mam też kontakt, mówią, że liczba tych fill porażek czy też niedowładu w nerwu twarzowego jest w tej chwili większa. Zgadza się.

00:49:19

Uczeń inny.

00:49:35

Jakim czasie po przechorowaniu mogą pojawić się powikłania w różnym różne powikłania. Tak one się mogą pojawić bezpośrednio po uzgodnieniu obiadów ostrych gorączki zaburzeń, zaburzenia oddychania, ale zaburzenia funkcji poznawczych mogą utrzymywać mogą wystąpić zdecydowanie fill zdecydowanie fill później.

00:49:56

Wszystko to takie bezpośrednio powikłania, o których państwu mówiłam, jak zapalenie mózgu, a powikłania naczyniowe zespół biją parę nawet do 14 dnia.

00:50:06

Od początku choroby pojawiały się.

00:50:12

Czy mam jeszcze jakieś pytania?

00:50:21

Jeśli nie macie państwo żadnych pytań, to bardzo dziękuję na nie wszystkie pytanie. Umiałam pewnie odpowiedzieć wprost, ale myślę, że my wszyscy, zarówno ja i zespół, ale również i państwo tej choroby się.

00:50:33

Cóż to powiedzieć? Uczymy i obserwujemy piśmiennictwa, ale obserwujemy również fill naszych pacjentów. Jeśli państwo macie jakieś wątpliwości dotyczące właśnie tych powikłań neurologicznych, to.

00:50:45

Zachęcam do korzystania z usług tej poradni neuro COVID w Poznaniu. Dziękuję bardzo w takim razie, dobra.

 

Podobne materiały