Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Podstawy immunologii szczepień

dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Szczepienia ochronne ODC. 1/6

Co zyskujemy dzięki szczepieniom i jaka jest ich idea

Transkrypcja video „Podstawy immunologii szczepień”

00:00:27

Dzień dobry państwu.

00:00:28

Witam serdecznie i cieszę się, że wspólnie przeszedł. Robimy taki nazwijmy to krasz. Kurs szczepień ochronnych zagadnienia podzieliłem na kilka.

00:00:45

Mniejszych rozdziałów, mianowicie zaczniemy oczywiście od podstaw immunologii szczepień, żeby wiedzieć, jak te szczepienia działają.

00:00:53

Fill następnie ze znanymi zaznajomi my się z ogólnymi stanu wykonania szczepień. Parę słów o kwalifikacji do szczepień, bo to jest zadanie lekarza kolei, technikę wykonania szczepienia, czym zajmują się przede wszystkim panie pielęgniarki. Potraktujemy zupełnie skrótowo.

00:01:10

Znacznie ważniejszym zagadnieniem jest nadrabianie zaległości i temu poświęcimy osobny, osobną część wykładu. Zdecydowałem, że warto wiedzieć coś o niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli nop Ach, ponieważ jest to jest to element szczepień budzący duży niepokój społeczny.

00:01:31

No i wreszcie powiemy, jak realizować szczepienia w okresie pandemii, w tym szczepienia przeciwko COVID no i wreszcie na koniec, jaką wartość niosą ze sobą szczepienia ochronne.

00:01:41

I z jakiego powodu warto im?

00:01:43

Zaufać co sobie podsumuje? Podsumujemy, jak wspomniałem, zaczynamy od podstaw immunologii szczepień i ta część w tej chwili w tej chwili będzie przedmiotem mojej prezentacji.

00:01:57

Proszę państwa, nasz organizm chroni się przed inwazją zjadliwych drobnoustrojów przy użyciu 3 linii obrony. Pierwszą linię obrony stanowią po prostu naturalne bariery. Skóra w zasadzie jest nieprzepuszczalna dla drobnoustrojów.

00:02:14

Ani wirus HIV ani COVID 19 czy poprawnie mówiąc SARS co w 2 ani grypa ani nawet proszę państwa, wirus bardzo zaraźliwy wirus zapalenia wątroby typu b przez zdrową skórę nie przejdzie. No ale niestety.

00:02:30

Znaczna powierzchnia naszego organizmu oddział naso środowiska zewnętrznego błonami śluzowymi, przewód pokarmowy, układ oddechowy, Układ Moczowo Płciowy.

00:02:40

Oczy, co sprawia, że tam niestety drobnoustroje są w stanie się przedostać. To jest pierwsza linia obrony 2. Linią obrony jest odporność, wrodzona ona była kiedyś zwana zupełnie niepoprawnie odpornością.

00:02:54

Nie swoistą. Dziś wiemy, że to odporność jest swoista, natomiast jest swoista grupowo, czyli mamy mechanizmy odporności skierowane przeciwko Bakteriom, jak na przykład Układu Dopełniacza przeciwko wirusom, jak na przykład odpowiednie komórki na przykład nk czy.

00:03:10

Cytokiny czy też?

00:03:13

Oparte na tak nazywanych receptorach rozpoznających wzorcach, których 2 2 zdania. Powiem dlatego, że najsilniejsza linia naszej obrony ta 3 no niestety ma ten feler, że do swego rozwoju wymaga czasu i tego czasu jest dość dużo.

00:03:29

Mianowicie, proszę państwa, odporność nabyta ta 3 najistotniejsza linię obrony powstaje po jakiś 2 mniej więcej 3 tygodniach od pierwszego kontaktu z antygenem.

00:03:38

Co oznacza, że w praktyce przez te 2 tygodnie organizm zdany jest na te pierwsze 2 linie, a w praktyce na odporność wrodzoną, bo jeżeli ona nie poradzi sobie przez 2 tygodnie.

00:03:48

No to tak naprawdę odporność nabyta już nie ma. Nie ma sensu, żeby to państwo jakoś zobrazować te bariery to niech będzie to co przedstawiam na zdjęciu zamek w Północnej Francji. Zobaczcie państwo fosa mury to niech będzie taka alegoria pierwszej linii o.

00:04:05

Wrony 2 no trudno ją zobrazować, a nas ta 3, która nas najbardziej interesuje, to będą ci przedstawieni na fotografii rycerze.

00:04:13

Proszę zwrócić uwagę, że rycerze nie rodzą się rycerzami, wymagają kształcenia i to jest ścisła ścisła. Jeśli wstana logia z układem odporności natomiast potrafią najwięcej, potrafią na przykład odróżnić swojego od obcego.

00:04:28

Potrafią wreszcie wykryć zagrożenie dla tego, że nie każdy obcy stanowi zagrożenie i odwrotnie. Nie każdy swój jest bezpieczny.

00:04:35

Chociażby komórki, komórki nowotworowe. I proszę państwa, gdybyśmy te mechanizmy odporności, już pomijając bariery zestawili sobie 2 takich.

00:04:46

Kolumnach to co wiemy o odporności wrodzonej działa od urodzenia. Reakcja jest natychmiastowa. To jest bardzo istotne w przypadku ataku z zewnątrz jest swoista grupowa.

00:04:55

Jak wspomniałem mamy mianowicie 2 rodzaje receptorów i o tym słów kilka są te receptory rozpoznające wzorce, przy czym najpierw tym wzorcem może być patogen czyli sąd pato dżem.

00:05:09

Asyż elity molecular pattern, czyli po prostu wzorce molekularne patogenów. Organizm wykrywa, że jakiś drobnoustrój.

00:05:17

Jest na terenie, na którym być go nie powinno, ale proszę państwa, też tu nie wystarcza do silnej reakcji, ponieważ to może być zwykłe nosicielstwo.

00:05:27

W końcu my drobnoustroje mamy i w nosie i w przewodzie pokarmowym i wielu innych miejscach ciała, w związku z czym kolejny receptor, który musi być uruchomiony, aby doszło do silnej reakcji immunologicznej, to są receptory rozpoznające uszkodzenie, czyli the micz.

00:05:44

Ethos jej tyt molecular Papers, czyli mówiąc krótko coś, co wylewa się z uszkodzonej komórki i dopiero jeżeli te 2 receptory zostaną pobudzone, no to wtedy organizm wie, że jest zagrożenie i na nie właściwie właściwie reaguje przykładem, proszę państwa, tych.

00:06:01

Receptorów rozpoznających wzorce są na przykład receptory to lajk receptors. Kiedyś nie wiedzieliśmy, do czego one służą, ale dzisiaj wiemy, że to lajk receptor 4 rozpoznaje na przykład lipo polisacharyd, typowy dla wszystkich bakterii gram ujemnych, czyli za swój grób.

00:06:14

Chyba asko zkolei. Na przykład powiedzmy to lajk Receptor 3 czy 7 rozpoznaje wirusowe kwasy nukleinowe, co jest ważną ważną cechą mechanizmy odporności wrodzonej tutaj jest brak pamięci, aczkolwiek samo pobudzenie tych przez wzorce pump już sprawia, że organizm jest pewnej gotowości.

00:06:33

Stąd jednak te pewne preparaty mogą wpływać na odporność wrodzoną w sposób stymulujący, ale my się skupimy dzisiaj na odporności nabytej cechą tej odporności jest to, że wymagana.

00:06:45

Nauki powstaje tygodniami, a nieraz i miesiącami i wymaga, proszę państwa, czasu między ekspozycją na antyk NA odpowiedzią dlatego, że.

00:06:54

Yy ona powstaje na skutek czy to wytwarzania swoistych przeciwciał, czy to powstania armii komórek to toksycznych not, a my nie powstanie w jeden dzień.

00:07:04

Podobnie w jeden dzienniki dojdzie do syntezy znacznej ilości przeciwciał na to potrzebny jest czas. Natomiast cechą odporności nabytej jest to, że jest wysoce swoiste dla antygenu nas antygenowo swoista myją dzielimy na odporność chóralną związane z przeciwciałami. Odporność komórkową wynikającą z.

00:07:23

Co toksycznych nie w odstawce te 8. No i proszę państwa, tutaj, w przeciwieństwie do odporności wrodzonej, mam pamięć antygenu.

00:07:31

No i ta odpowiedź uwaga doskonali się, doskonali się z czasem podaje przykład. Zobaczcie państwo wszystkie bakterie gram dodatnie są podobnie zbudowane, podobnie jak wszystkie bakterie. Gram ujemne przed cechą bakterii gram dodatnich jest to, że mają pod do Glika, czyli antygen zupełnie obcy dla nas, ponieważ w organizmie ludzkim.

00:07:49

Ściany komórkowe nie występują nasze komórki. Mam tylko błony błony komórkowe i proszę Państwa, pierwsza informacja, która dotyczy jednoznacznie szczepień, mianowicie szczepienia wykorzystują naturalne mechanizmy odporności. No oczywiście robimy to w sposób kontrolowany. Oczywiście szczepionka jest preparatem powiedzmy.

00:08:09

W pewnym sensie sztucznym, opracowanym w laboratorium, natomiast mechanizmy, które wykorzystuje, że zapewni odporność, są jak najbardziej naturalne. Są to dokładnie te mechanizmy, które są wykorzystywane w czasie walki z naturalną, że tak powiem infekcja.

00:08:25

Powiedz, proszę państwa, i tutaj wróćmy do tego tematu, który pokazałem na początku, czyli mianowicie pierwsza rzecz barier no pokonamy to bardzo prosto skórę pokonamy przy użyciu igły, a inne szczepionki można podać drogą doustną.

00:08:39

One wtedy naturalny sposób przez te błony śluzowe przejdą. To jest pierwsza bariera 2 bariera. Proszę państwa, odporność wrodzona i tutaj musi być stymulacja, bo bez stymulacji odporności wrodzonej tych właśnie wzorców rozpoznających tych molekularnych wzorców z jednej strony drobnoustroju, a z 2 strony uszkodzenia tkankowego.

00:08:55

No nie będzie odpowiedzi immunologicznej, więc.

00:08:58

Nie dziwmy się, że po szczepieniu musi nas boleć rękach, chociaż w jakimś stopniu.

00:09:02

Bo inaczej, jak to się mówiło, dawniej kolokwialnie szczepionka się nie przyjmie, czyli innymi słowy nie wzbudzi odporności, bo organizm nie potraktuje jej jak jako zagrożenia, na które ma odpowiedzieć przez produkcję swoistych przeciwciał i komórek uczulonych.

00:09:16

I, proszę państwa, będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie skupmy się może na drodze do mięśniowej podajemy szczepionkę do mięśni. Co się wówczas dzieje? Wówczas proszę państwa, fill te komórki mięśniowe, do których dostanie się stanie siątych ten antygen.

00:09:33

W eksponują yy układ odpornościowy, ponieważ będzie towarzyszył temu stan zapalny uszkodzenie komórek to dużo.

00:09:40

Mówić, które wywołane będzie albo przez samą szczepionkę, albo przez zawarte w niej adiuwanty, to są najczęściej substancje drażniące w postaci soli, glinu albo na przykład jak ja taz kolokwialnie określam majonezu, czyli po prostu emulsji olej w wodzie czy woda w oleju, co jest dla organizmu drażniącą substancją.

00:09:59

I wówczas proszę państwa, układ odpornościowy, po tym jak najpierw wy stymulowana będzie część wrodzona, odpowie tworzeniem swoistych przeciwciał, które odgrywa podstawową rolę w odporności poszczepiennej.

00:10:11

Ale również two.

00:10:13

Cytotoksycznych uczulonych limfocytów CD 8, bo przypominam, przeciwciała bardzo są skuteczne pozakomórkowej, ale przecież do komórek nie wchodzą, więc jeśli mamy do czynienia z zakażeniem wewnątrz komórkowym, no to znaczeniem pocztowe ma ma mają komórki cytotoksyczne Anie Anie swoiste przeciwciała, coś się dzieje dalej i później proszę państwa, ponieważ jak wspomniałem odpowiedź typu nabytego odpowiedź immunologiczna doskonali się z czasem te komórki, proszę państwa.

00:10:43

Powędrują do okolicznych węzłów chłonnych. Tam w tych węzłach chłonnych powstaną.

00:10:50

Komórki pamięci głównie limfocyty B, Komórki pamięci, które sobie wyemigrują. Oczywiście to będzie Wszystko trwało do szpiku i tam szpiku będą czekały na dalszą stymulację i wówczas, kiedy podamy dawkę przypominającą szczepionki, te proszę państwa, komórki wytworzą nam silną odpowiedź, bo ich już będzie dużo, a jednocześnie z racji selekcji.

00:11:14

Produkowane przez nich przeciwciała będą wysoce a widne, czyli będą idealnie dopasowane do antygenu, który podaliśmy. Dlatego, proszę państwa, schemat podawania szczepionek niezależnie od ich rodzaju, będzie ogólnie taki sam.

00:11:28

Będzie to 0, 1 6 nazywam to schematem medżlisu, bo chyba tą szczepionkę tak się od lat podaje i warto żeby to zapamiętać. Czego to wynika z własności naszego układu odpornościowego? Co my zyskujemy dzięki szczepieniom?

00:11:44

Proszę państwa.

00:11:45

Ten schemat, który przedstawiam w tej chwili obrazuje to, co powiedziałem werbalnie mianowicie to kontakcie z antygenem. Pierwszym układ odporności poprzez mnożenie komórek.

00:11:58

Tworzenie tych armii klonów, wytwarzanie przeciwciał no odpowiada, odpowie zajmuje 2 do 3 tygodni. Co widzicie na tym na tym schemacie po lewej stronie? Jeżeli jednak dojdzie do kontaktu ponownego z antygenem, oczywiście po jakimś czasie.

00:12:13

Jak już te komórki pamięci do tego szpiku wyemigrują, wyemigrują, to proszę państwa, wówczas odpowiedź jest znacznie silniejsza, znacznie szybsza i znacznie lepszej jakości.

00:12:22

I pojawia się już nie po 2 3 tygodniach, ale po jednym 2 dni co znakomicie zmienia układ sił. Bo proszę państwa, w tym pierwszym przypadku Układ odporności nasz organizm zdany był na odporność wrodzoną.

00:12:37

No bo, zanim powstała odporność nabyta, to mija 2 tygodnie. No to w przypadku choroby jest okres. Zgodzicie się ze mną?

00:12:43

Wystarczająco długi, żeby choroba człowieka.

00:12:45

Zaprowadziła do szpitala, albo nawet nawet gorzej. Natomiast tym 2 przypadku znakomicie o 180 ° odwraca się układ sił. O ile w pierwszym przypadku drobnoustrój rządził, to w 2 jest bez szans. Przewagę zdobywa nasz układ odporności odrzucić całą swą potęgę w ciągu jednego dnia drobnoustrój jest bez szans. Najczęściej nie dochodzi w ogóle do powstania objawów i na czym polegają szczepienia? My proszę państwa, niejaki szczepieniom wykorzystujemy tą naturalną właściwości układu odpornościowego.

00:13:18

Kontakt ze szczepionką.

00:13:20

Jest pierwszym kontaktem z antygenem dla układu odpornościowego i czujecie państwo, co się wówczas dzieje? Wówczas taki przygotowany układ odpornościowy, jeżeli zetknie się z patogenem, to będzie to dla niego pierwszy kontakt z jądrem ustrojem, ale de facto 2 od o układ kontakt z antygenem to całkowicie zmienia układ sił na korzyść organizmu i to będzie ta sytuacja 2 wtedy po prostu przygotowane organizm.

00:13:43

Drobnoustrój niszczy i o to tak naprawdę chodzi w szczepieniach szczepienia to są naturalne mechanizmy odpornościowe wykorzystywane przez nas w sposób kontrolowany.

00:13:52

Proszę zwrócić uwagę, że jest to działanie uprzedzając, a my musimy to szczepienie wykonać generalnie przed kontaktem z bimbrem ustrojem taka analogia jax ubezpieczeniem autocasco.

00:14:02

Proszę państwa, trzeba mieć wielkie znajomości, żeby ubezpieczyć samochód po stłuczce. Należy to dokonać wcześniej as punktu widzenia. Tak całkiem powiedzmy przygotowań.

00:14:13

Jest to takie nic innego jak trening układu i monologi.

00:14:16

Dlatego doszliśmy do najważniejszego slajdu tej części, mianowicie, na czym polega idea szczepień? Idea szczepień polega na uzyskiwaniu odporności na choroby zakaźne czy zakażenia w sposób kontrolowany od nas.

00:14:28

Planowany, że tak powiem, a istotą jest oddzielenie immuno godności, czyli zdolności do wzbudzania odpowiedzi mną logicznej tego wytwarzania tych przeciwciał wspomni.

00:14:38

Danych wytwarzania uczulonych Limfocytów Cytotoksycznych CDA 8 od zjadliwości, czyli chorobotwórczość i oczywiście względu na wykorzystanie mechanizmów naturalnych. Całkowite oddzielenie jest niemożliwe, bo gdyby szczepionka w ogóle była tak łagodna, że nie stymuluje układu odpornościowego, to nie wzbudziłaby również odpowiedzi immunologicznej.

00:14:58

Natomiast proszę państwa, możemy sobie spokojnie powiedzieć, że współczesne szczepionki są bardzo bezpieczne i innogene, czyli w większości no bo.

00:15:09

W przypadku na przykład szczepień przeciwko COVID 19 95% szczepionych uzyskujemy odporność, co jest przyznacie państwo wynikiem? Bardzo, bardzo do.

00:15:17

I ta idea szczepień legła u podstaw wszystkich szczepionek od najstarszych przypomnę zener to szczepienie zenera. Polegało tak naprawdę na zakazaniu ospą krowią wirus ospy krowiej był dla ludzi znacznie łagodniejszy.

00:15:34

No nie, nie można powiedzieć, że nieszkodliwe, ale znacznie łagodniejszy niż wirus ospy prawdziwej cechujące się dwudziesto czy nawet czterdziestoprocentowe o śmiertelność po kontakcie z ospą krowią co, czyli król janką.

00:15:46

Pojawiła się wysypka, pojawiła się gorączka, ale śmiercią to nie groziło, a chroniło przed czymś znacznie gorszym. Proszę państwa, chroniło przed ospą prawdziwą.

00:15:56

Wspomniałem chorobą nie tylko cechującą się zdecydowanie większą śmiertelnością niż kobiet 19 to jeszcze prowadzącą trwałych powikłań w postaci ślepoty.

00:16:05

I proszę państwa czegoś strasznego, mianowicie blizn, które sprawiały, że większość kobiet w średniowieczu była odpowiada, proszę państwa, z punktu widzenia praktycznego szczepionki dzielimy na 2 duże grupy.

00:16:17

Które chciałbym, żebyście zapamiętali szczepionki żywe, to będzie właśnie.

00:16:22

Począwszy od pra matki, czyli tej ospy krowiej poprzez wszystkie nowe szczepionki do szczepionek rota wirusowych i szczepionek przeciwko Odrze, śwince, różyczce czy ospie wietrznej włącznie to będą, proszę państwa, szczepionki zawierające osłabione drobnoustroje, a ponadto w szczepionce zawartej będzie niewielka ilość tych drobnoustrojów.

00:16:40

To sprawia, że układ odpornościowy od razu ma fory, bo proszę państwa, łatwiej zwalczyć małą ilość wirusa i deszcze słabego niż dużą zjadliwego. No i wreszcie szczepionki zabite.

00:16:52

Gdzie ryzyka infekcji nie ma?

00:16:54

Bo mówiąc kolokwialnie to zabite, przecież nie ożyje. Natomiast te szczepionki zabite to może być od zabitych całych drobnoustrojów. Jak powiedzmy inaktywowane wirusy kleszczowego zapalenia mózgu czy wirusowego zapalenia wątroby typu a poprzez poszczególny oczyszczone antygeny, jak chociażby antygen hbs w szczepionce przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Po super nowoczesne szczepionki, czyli mamy mrna jako szczepionkę przeciwko COVID czy szczepionkę otrzymaną metodami inżynierii genetycznej.

00:17:23

Przeciwko meningokokom sciero grupy.

00:17:27

I proszę państwa, widziałam szczepionki żywe szczepionki. Żywa muszą zawierać żywe drobnoustroje, które muszą się namnożyły organizmie. Oczywiście to namnażanie jest ograniczona i niewielki, ale jednak jest konieczne.

00:17:39

Przypomnę, że drobnoustroje nie wywołują choroby, lecz co najwyżej ją objawy, bo przecież gorączka to nie odra. Przykładowo szczepimy przeciwko Odrze, dziecko, dziecko Dostaje gorączki czy to jest odra to nie jest odra to jest gorączka poszczepienna bo też proszę państwa gorączka ustąpi nie podstawiając jakichkolwiek trwałych następstw oraz odporność zostanie.

00:17:56

Także trudno mówić o chorobie. W przypadku przypadku szczepienia. Z kolei szczepionki zabite.

00:18:01

Jak wspomniałem, zawierają albo nieżywe cały drobnoustroje, albo same antygeny, które no z definicji a priori nie mogą się mnożyć.

00:18:09

Coś zabitego się nie mnoży, chyba tylko długi rosną, ale to jest taka taka taka ta taka uwaga luźna. Proszę państwa, szczepionki zabite nie mogło wywołać choroby zakaźnej, no niestety ceną, którą za to się płaci jest to, że szczepionki zabite są słabe immuno geny niż szczepionki żywe i zazwyczaj wymagają kilku dawek do podania, byśmy sobie to zestawili. To zobaczcie państwo, że obie postacie obie rodzaje szczepionek mają zarówno wady.

00:18:31

Jak i zalety.

00:18:33

W rodku szczepionek żywych zaletą jest to, że odporność przypomina odporność naturalną, czyli jakby.

00:18:39

Zazwyczaj jedna dawka wystarcza przypadku tych szczepionek niektórych, jak na przykład przeciwko Odrze przeciwko ospie wietrznej możliwe jest podanie po ekspozycyjne, bo niejako podając inną drogą niż naturalne infekcja działamy trochę idziemy trochę na skróty i to sprawia, że szczepionka jest w stanie mimo ekspozycji przed chorobą ochronić natomiast wadą to jest to, że te szczepionki są bardzo wrażliwe na przechowa, na przechowywanie, na światło, na temperaturę, na mrużenie.

00:19:05

EE swoiste przeciwciała utrudnia odporność uodpornienie. Oczywiście w przypadku ciężkich zaburzeń odporności, ale naprawdę ciężki taki jak skit czy czy rozwinięty AIDS.

00:19:18

No to potencjalnie, nawet nie u wszystkich, ale u niektórych takie drobnoustroje szczepionkowe mogą wywołać chorobę, ale jak wspomniałem warunkiem tego jest bardzo ciężki, ciężki, ciężki wybór płatności. Z kolei jeśli chodzi o szczepionki zabe.

00:19:31

I te ich zaletą jest mała wrażliwość na przechowywanie. To, że nie mogą wołać choroby przeciwko, które chronią z definicji i swoiste przeciwciała obecne w organizmie osoby szczepione w niczym nie przeszkadzają. Natomiast niestety ta odporność jest z reguły ty puchu moralnego. Oczywiście.

00:19:47

Muszę, proszę państwa, dodać, że w tej chwili mamy jednak do czynienia z przełomem w dziedzinie wakcynologii. Te szczepionki mrna przeciwko COVID 19 to jest nowa, zupełnie klasa szczepionek, która być może tych tych tych wad będzie pozbawiona i chociażby tej głównej, którą wy.

00:20:01

Zmieniam, czyli ty odporności przede wszystkim ty puchu moralnego. No i to, że wymagało kilku dawek to to pozostaje pozostaje aktualne i zobaczcie państwo, że w naszym programie szczepień ochronnych występują zarówno szczepionki żywe jakieś zabite. Jak ten program wygląda, to państwo doskonale wiecie, zwrócę uwagę, że od 2021 roku od stycznia te dzieci, które się urodziły, mają również bezpłatny powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom akurat szczepionką, którą wybrano jest szczepionka 3 zdawkowa.

00:20:32

Ale skuteczność czy 2 czy 3 dawek jest bardzo, bardzo podobna.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały