Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Witamina D

prof. dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska
Witamina D u dzieci ODC. 1/6

Przedstawienie podstawowych kwestii związanych z witaminą D.

Transkrypcja video Witamina D

00:00:02 

 

00:00:14 

 

00:00:16 

Dzień dobry państwo, ja nazywam się Justyna Czech Kowalska. Jestem zastępcą kierownika kliniki. Miał na to logi patologii i intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Dziecka. Tematem witaminy DU dzieci zajmuje się już pewnie ponad 20 lat. Miałam tym zaszczyt uczestniczyć w tworzeniu polskich wytycznych, o których też będę. 

00:00:34 

 

00:00:34 

 

00:00:39 

A w prezentacji mówiła i dzisiaj chciałabym państwu przybliżyć temat witaminy DU dzieci. 

00:00:51 

Witam nawet należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i w przyrodzie występuje w 2 postaciach jako witamina D, która jest głównie pochodzenia roślinnego oraz jako witamina D 3 pochodzenia zwierzęcego. O tym za chwilę jeszcze szerzej. 

00:00:51 

 

00:01:04 

 

00:01:04 

 

00:01:04 

Powiem tak, jak wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Witamina D jest magazynowana głównie w tkance tłuszczowej i w związku z tym stamtąd powoli uwalniane do krążenia. 

00:01:13 

Dlatego też w przeciwieństwie do witamin rozpuszczalnych w wodzie, łatwiej dochodzi do zatrucia. Jeżeli dochodzi do kumulacji w organizmie, a te objawy zatrucia w przypadku witaminy D to jest przede wszystkim hiperkalcemia i hiper caprio. Oczywiście jeżeli mówimy o objawach i biochemiczne. 

00:01:35 

 

00:01:35 

Jak spojrzymy sobie na metabolizm witaminy D to niezależnie czy to będzie witamina D 3 o chodzą czasem też słonecznej, że pokarmu czy suplementów, czy też yy witamina D 2 diety. To aby ujawniłeś się biologiczne działanie witaminy te to ona musi przejść taki dwuetapowy proces hydroxy lat. 

00:01:56 

 

00:01:56 

Najpierw wątrobie powstaje ten tak zwanym wątrobowe metabolizm witaminy D, czyli 25 lat roxy witamina D, która jest jednocześnie markerem zasobów ustrojowych witaminy D jako że ma najdłuższy okres półtrwania wynosi około 3 tygodnie, natomiast to jeszcze nie jest ta witamina D aktywna biologicznie ona musi przejść kolejne etap hydroxy laci. 

00:02:21 

Które ma miejsce głównie EE w nerkach, ale również ta lokalna synteza jeden 25 i hydroksy witaminy D ma miejsce i dopiero ta aktywna witamina DW połączeniu z receptorami dla witaminy D, które są na większości komórek naszego organizmu wykazuje swoje biologiczne działanie. 

00:02:30 

 

00:02:43 

 

00:02:45 

Oczywiście im mówimy o czymś takim jak klasyczne działanie witaminy D, czyli przede wszystkim witamina D nam się kojarzy, że ze zdrowiem, kości ze zdrowiem układu szkieletowego, natomiast tutaj przede wszystkim to działanie, jeżeli chodzi o układ szkieletowy witaminy D sprowadza się do tego, że mamy zwiększone wchłanianie. 

00:03:10 

Wapnia a w przewodzie pokarmowym również, a resorpcja Nerkową po to, żeby uzyskać wyższe stężenia wapnia, które można wykorzystać do kości otworzenia i mineralizacji kości. 

00:03:23 

 

00:03:23 

I chrząstki wzrostowej. 

00:03:29 

Natomiast ta rola witaminy DW układzie Szkieletowym. To jest tak zwany czubek góry lodowej i ostatnie myślę, że około 20 lat przyniosło ostatnie 10 lat. W szczególności przyniosło fill bardzo dużo badań i dowodów na to, że witamina D to jest nie tylko wpływ na układ szkieletowy, ale że ma ona również wpływ na pozostałe układy i nage. 

00:03:57 

 

00:03:58 

I jak spojrzymy na to biologiczne i działanie. 

00:04:03 

Tej aktywnej witaminy D no to mówiłam o tej homeostazy wapniowej. O tym wpływie na kość również na mięśnie, ale proszę zobaczyć, że że witamina Dye właśnie poprzez fill wpływ na receptory dla witaminy D 2 angażowana jest pracę układu sercowo naczyniowego układu nerwowego w bardzo dużym stopniu kontroluje układ immunologiczny i tutaj przede wszystkim jej rola. 

00:04:34 

To jest takie działanie? 

00:04:36 

 

00:04:38 

Jeżeli chodzi o te czy to inne, przeciwzapalne fill sn te rzeczy, to kim tych przeciwzapalnych, a hamowanie syntezy cytokin prozapalnych. 

00:04:38 

 

00:04:48 

Poza tym zaangażowana jest w kontrole poprzez kontrolę odpowiedzi nie swoistej przez kontrolę nad inwazją patogenów. Tutaj między innymi białko i katolicy tablicy dyn, która jest syntetyzowana dzięki witaminie D ma to działanie bakteriobójcze i. 

00:05:07 

Fill i bardzo duża rola witaminy DW regulacji wzrostu i różnicowaniu COM. 

00:05:14 

To przede wszystkim, jak widzicie państwo bardzo wielu narządach fill i tutaj bardzo wiele badań. One są oczywiście dotyczą przede wszystkim osób dorosłych, jeżeli chodzi o rolę witaminy DWW. 

00:05:28 

Powstawaniu nowotworów. 

00:05:32 

 

00:05:32 

 

00:05:32 

 

00:05:36 

 

00:05:36 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały