Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Kaszel - dolegliwości i objawy towarzyszące: alarmowe (,,red flags”) oraz wskaźnikowe (,,pointers”)

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Kaszel u dzieci ODC. 3/5

Omówienie dolegliwości towarzyszących kaszlowi oraz objraów wskaźnikowych występujących w kaszlu u dzieci.

Transkrypcja video „Kaszel - dolegliwości i objawy towarzyszące: alarmowe (,,red flags”) oraz wskaźnikowe (,,pointers”)”

00:00:17

Nazywam się Henryk Mazurek. Zapraszam państwa do obejrzenia kolejnego odcinka dotyczącego kaszlu, a tym razem, bo mówimy o objawach alarmowych i wskaźnikowych. Przypomnę, że wszystkie odcinki są do obejrzenia na portalu Pediatria plus.

00:00:33

Jak wspomniałem, pomówimy o objawach alarmowych i o objawach wskaźnikowych omówię je łącznie, mimo że każdy z nich ma nieco inne znaczenie.

00:00:44

Objawy alarmowe wskazują na potrzebę pilnej diagnostyki zwykle w warunkach szpitalnych ze względu na zagrożenie życia Zdrowia Dziecka. Natomiast objawy wskaźnikowe.

00:00:58

Podczas wywiadu czy badania dziecka, ewentualnie w oparciu o badanie, w jakim styczne pozwalają nam ustalić rozpoznani przyczynowe i.

00:01:05

W związku z.

00:01:06

Tym prowadzą nas prosto do właściwego leczenia.

00:01:10

Umówię je łącznie, ponieważ bardzo często te objawy zazębiają się i charakter alarmowy jest bardzo często objawem. Równocześnie wskaźnik zacznijmy od początku kaszlu w okresie noworodkowym pamiętamy, że noworodki bardzo rzadko kaszy i pojawienie się kasiu noworodka jest objawem na tyle niepokojące wskazującym na.

00:01:30

Na tyle poważny problem, że wymaga diagnostyki w warunkach optymalnie szpitala.

00:01:37

Kiedy noworodek kaszle, kiedy dochodzi do krztuszenia się, a więc mamy problemy drożności, ale tak naprawdę braku pełnej izolacji drogi pokarmowej, drogi oddechowej, przetoki rozszczepem podniebienia może też każdej z powodu intensywnego stanu zapalnego, na przykład z powodu wrodzonego zapalenia.

00:01:57

Rzadko może zdarzyć się, że noworodek dotychczas jeszcze nie rozpoznano mukowiscydozą, ponieważ czekają rodzice na wynik badania przesiewowego już zaczyna kaszleć w tym okresie i to jest oczywiście bardzo niepokojący objaw, który wymaga pilnej.

00:02:14

Blisko tego objawu znajduje się kaszel, który pojawia się w trakcie karmień. Bardzo często może przebiegać z kruszeniem się zwinieta.

00:02:23

W takiej sytuacji oczywiście podejrzewamy problemy związane z prawidłową anatomią dróg oddechowych i pokarmowych, a więc różnego rodzaju przetoki tylko przełykowy rozszczepień, ale również zaburzenia prawidłowego odruchu połykania.

00:02:39

Tutaj dodajmy, że tego typu objaw może też wiązać się z szeroko rozumianym refluksem żołądkowo przełykowy, a więc z cofaniem się treści pokarmowej i jego zarzucaniem aspiro waniem do dekodera.

00:02:55

Ten objaw łączy się również z tak zwanymi zespołami aspiracjami, a więc sytuacji.

00:03:01

Kiedy powtarzają się zwykle bardzo drobne epizody aspiracji nie tak masywnej, żeby prowadziła bezpośrednio do za grożenia życia dziecka, ale te powtarzające się epizody aspiracji powodują przewlekły stan zapalny w drogach oddechowych i w związku z tym wymagają bezwzględnie skorygowania tego problemu.

00:03:22

Również niedaleko tego objawu znajduje się nagłe pojawienie się. Każda tego typu sytuacja sugeruje przede wszystkim możliwość aspiracji ciała obcego do dolnych dróg oddechowych.

00:03:34

Tutaj dodajmy wprawdzie główna grupa dzieci, które doświadczają tego typu nieprzyjemnego zdarzenia to głównie 2, trzylatki, ale jednak aspiracje ciał obcych zdarzają się również u dzieci.

00:03:44

Poza tymi widełkami czasowym, tutaj warto dodać, że warto zadać rodzicom pytanie, zwłaszcza jeżeli obserwowano u stosunkowo nagłe pojawienie się kaszlu.

00:03:55

Czy przypadkiem nie było epizodu aspirację ciała obcego?

00:03:59

W jednym z badań wykazano, że rodzice, którzy spontanicznie nie zgłaszali epizodów aspiracji w znacznym odsetku.

00:04:09

Potwierdzali obecność takiego objawu, jeżeli byli bezpośrednio zapytani o obecność epizodu aspiracji.

00:04:18

Rzadko, ale zdarzają się sytuacje, że ten obiad była lekceważony. Miałem osobiście takie doświadczenie, że rodzice zgłaszali poprzedniemu lekarzowi epizod krztuszenia, ale on zlekceważy.

00:04:29

Ten kolejna sytuacja, która zwraca uwagę i kieruje postępowanie określoną stronę. To jest produktywny charakter przewlekłego kaszlu. Ile produktywny kaszel pojawia się na pewnym etapie ewolucji ostrej infekcji. Przykładowo zapalenia oskrzeli to na charakter oczywiście przy miejąc natomiast utrzymujący się przewlekły produktywny kaszel wskazuje na obecność.

00:04:56

Stanu zapalnego przewlekłego, prawdopodobnie bakteryjnego w obrębie dolnych dróg oddechowych i wymaga diagnostyki u małego dziecka dziecka przedszkolnego. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem będzie przylegające się bakteryjne zapalenie oskrzeli, ale u starszego dziecka to może być objaw z jednostką, która jest nie do diagnozowano, mianowicie z rozszerzeniami oskrzeli. Tutaj dodajmy, że wbrew temu, co się przypuszcza.

00:05:22

W rozszerzeniach oskrzeli wcale każdym nie musisz być w sposób ciągły produkty u dzieci, które mają stosunkowo jeszcze niewielkie nasilenie zmian i rozszerzeń owych.

00:05:31

Ten kaszel bywa produktywny przedłużony po okresach zaostrzeń infekcyjnych, ale może też się wyciszać i występować z okresowym przeba. Kolejnym elementem, który zwraca uwagę na potrzebę pilnej diagnostyki jest spadek masy ciała.

00:05:49

Lub u dzieci może to być utrzymujący się Brak przyrostu masy ciała, analogicznie jak nocne poty tego typu objaw wskazuje na obecność ciężkiej choroby systemowej.

00:06:01

To może być choroba wychodzą z układu oddechowego, ale może mieć też między miejscem w układzie ze strony układu oddechowego. Przyczyny takich dolegliwości oczywiście może być łukowicy. Boza może być przewlekłość od marszowa.

00:06:15

Ale może być również zakażenie prątkiem gruźlicy. Kolejny element, o którym również dowiemy się z wywiadu. Rozmawiam z rodzicami. To jest utrzymujący się długo trwały charakter kaszlu albo niepokojąca dynamika związana ze stopniowym nasilaniem. Przekaże tego sytuację. Tego typu sytuacja bezwzględnie wymaga oczywiście postępowania diagnostycznego, po którego zasadach omówimy kolejne.

00:06:42

Kolejny objaw, który bardziej niepokoi tak naprawdę rodziców, ani żadnego, jaka to jest domieszka krwi wchodzi oczywiście dzieci, najczęściej połykając suszono wydzieliny, stąd nieczęsto ona jest obserwowana.

00:06:53

Niemniej zdarza się, że rodzice zaobserwują lub samo dziecko. Tego typu obecność Czerwonego zabarwienia widzi oczywiście wymaga to różnicowania. Po pierwsze, ze sztucznym zabarwieniem, na przykład poprzez kolorowy cukierek czy kolorową Kredkę, ale prawdziwe krwioplucie.

00:07:11

Zwykle nie wiąże się z jakimiś dramatycznymi przyczynami, ponieważ najczęstszą przyczyną krzyk lucia.

00:07:16

Jest nasilenie stanu zapalnego w obrębie dolnych dróg oddechowych u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, takimi na przykład jak mukowiscydoza czy rozszerzenie oskrzeli albo ostry stan zapalny związany z ostrym zapaleniem oskrzeli czy zapalenia.

00:07:31

Niemniej może to być jednak związane z innymi bardziej poważnymi przyczynami, stąd oczywiście poprzednia diagnostyka optymalnie w warunkach szpitalnych tutaj może być przyczyną. Ciało obce może być przyczyną. Gruźlica może być przyczyną również choroba nowotworowa.

00:07:47

Kolejnym objawem alarmowym jest niewątpliwie duszność. Dodajmy, że duszność jest generalnie definiowana jako subiektywne uczucie utrudnionego oddychania. W związku z tym mamy dzieci nie mówią o tym objawie, natomiast rodzice mogą zaobserwować zwiększony wysiłek oddechowy, który jest wykładnikiem duszności. Oczywiście, by również w badaniu możemy to stwierdzić, czyli potwierdzić.

00:08:12

Duszność oczywiście świadczy albo o zaburzeniach drożności na poziomie krtani na poziomie oskrzeli lub znacznym zajęciu miąższu płucnego, czyli tego typu sytuacja może się zdarzyć w przebiegu różnego rodzaju.

00:08:26

Zapalnik tani aspirację ciała obcego zapalenia oskrzelików.

00:08:31

Zaostrzenia astmy czy przewlekłej chorobie takiej jakość mógł wstać.

00:08:36

Tu zawsze potrzebna jest diagnostyka i oczywiście adekwatne leczenie. Starsze dziecko może już powiedzieć o duszności, ale pamiętajmy, że zwłaszcza w grupie nastolatków zdarzają się również epizody dusznością psychogenne. Stąd konieczność oczywiście wnikliwego zebrania wywiadu, badania i ewentualnie panelu banem latarką.

00:08:56

Kolejnym niepokojącym objawem, który również znajdziemy w wywiadzie, a których przemawia za potrzebą diagnostyki, są nawroty zapalenia.

00:09:06

O nawrot owym zapaleniu płuc, w przeciwieństwie do przewlekłego zapalenia płuc, mówimy o sytuacji, kiedy epizody zapalenia płuc są oddzielone okresami dobrego samopoczucia.

00:09:15

Optymalnie, jeśli te zapalenia płuc były potwierdzone radiologicznym u małych dzieci, zwłaszcza z Nie rozpoznano astmę oskrzelową zaostrzenia astmy mogą prowadzić do bardzo podobnych zmian u słuchowych związanych z obecnością. Widzieli go bowiem w odcinkach dróg oddechowych i pojawianiem się trzeszczenia w przebiegu rzeczywistych za palant.

00:09:37

Bardzo ważne jest staranne zebranie wywiadu, również pod kątem astmy i oczywiście potrzebna będzie diagnostyka diagnostyka, która będzie poszukiwać przyczyn tu.

00:09:48

Diagnostycznie istotne jest również to, czy te zapalenia płuc stwierdzane w wywiadzie dotyczyły stałej lokalizacji, czy były obustronne. Stała lokalizacja sugeruje lokalne zaburzenie drożności na przykład ciało obce baby rozwoju. Natomiast obustronne rzeczywiste, pod zwłaszcza potwierdzone radiologiczne zapalenia płuc, które się powtarzają.

00:10:08

Sugerują innego typu schorzenia schorzenia systemowe, na przykład niedomogi. Moda dobrze i wreszcie ostatni z.

00:10:17

Objawów, o których mogą mówić rodzice, a których ma charakter objawów bardziej wskaźnik owego niż alarmowego. To jest odkrztuszanie odlewów oskrzeli.

00:10:27

Jest to stosunkowo rzadko zgłaszane przez rodziców, a przyczyną jest specyficzna postać zapalenia oskrzeli związana z zaburzeniem prawidłowego odpływu chłonki w płucach, jaką jest plastyczne zapalenie oskrzeli.

00:10:41

Te dolegliwości, o których mówiłem, są podawane wywiadzie. Nierzadko niektóre z nich możemy potwierdzić podczas badania przedmiotach. Teraz kilka objawów, które możemy stwierdzić obserwując pacjenta czy badając u nas zgadnąć, zacznijmy od niewydolności.

00:11:00

O tych nie wybaczą, bychowo jest stanem, w którym jedno zjemy kazo metryczny, ale obserwując duszność, obserwując zwiększony wysiłek oddechowy u pacjenta, zawsze pamiętajmy o potrzebie sprawdzenia.

00:11:12

Wysycenia hemoglobiny.

00:11:14

Jeżeli jest prawidłowa, nie ma wskazań do badania gazu metrycznego, ale jeżeli jest obniżona, jest to po pierwsze wskazanie do podania tlenu po 2.

00:11:23

Pamiętajmy, że powinniśmy to potwierdzić badaniem gazu metrycznym, ponieważ ono potwierdzi nam bardziej precyzyjnie u trenowanie organizmu, ale zwłaszcza powie nam o ewentualnych zaburzeniach związanych z ewidencją. Zwykle nowe tutaj przyczyną.

00:11:39

Obniżonej obniżonego wysycenia hemoglobiny tlenem, czyli równości oddechowej. Mówiąc sobie, że mogą być przewlekłe choroby.

00:11:47

Układu oddechowego, czasem przedłużającej, że zaostrzenie ostrej choroby układu oddechowego, ale mogłoby to być związane też z chorobami układu krążenia.

00:11:57

Kolejnym niepokojącym zjawiskiem, które możemy stwierdzić badając pacjenta, ale jest asymetria zmian osłuchowo.

00:12:03

Tego typu sytuacja oczywiście będzie nas kierować w stronę potrzeby wykonania badań obrazowych i szerzej diagnostyki, ponieważ może wiązać się z obecnością albo wady rozwojowej, albo na przykład ciała obcego zainspirowanego do dolnych dróg oddechowych, albo może być związane też z obecnością.

00:12:23

Stwierdzany zmiany o słuchowej, jeżeli mają charakter trzeszczenia, zwłaszcza towarzyszy temu to hypno będą na skierować oczywiście w stronę zaburzeń dotyczących miąższu płuc, takich jak stan zapalny, czyli zapalenie płuc, ale może to być związane również przewlekłą chorobą, taką jak Grupa Chorób Śródmiąższowe i.

00:12:41

Zajmujących tym odcinku.

00:12:43

Missing czy Freedom są oczywiście objawami dosyć oczywisty mi, jednoznacznie interpretowany mi jako wskazujące na zaburzenie dróg oddechowych wizji oskrzeli free do centralnych dróg oddechowych, których przyczyną mogą być zarówno infekcji, jak też mogą być aspiracje na przykład ciała obcych lub wady procesu.

00:13:04

Silnica palce paczkowa, te deformacje klatki piersiowej to są stosunkowo rzadko obserwowane objawy dlatego, że są to późne objawy przewlekłej choroby układu oddechowego, rzadziej wady serca, które są stwierdzane zwykle już nawet lepiej, kiedy kaszel nie jest tym objawem, który jest podstawową przyczyną konsultacji.

00:13:26

I wreszcie odchylenia w badaniach dodatkowych. Wspomniałem wcześniej o pulsoksymetr ale, którą niejako wykonujemy, żeby się upewnić, że na pewno nie mamy zaburzeń u dziecka karzącego w aspekcie trenowania.

00:13:37

Natomiast mówiąc o odchyleniach, badaniu czym już był badaniach, radiologii, badaniach dodatkowych, przede wszystkim radiologicznym, czynnościowym mówimy już o konkretnym etapie diagnostyki, zwykle warunkach szpitalnych albo w poradni specjalistycznej z objawów, które jeszcze możemy czasem stwierdzić w badaniu.

00:13:54

Przedmiotowym albo uchwycić, dopiero chyba na mnie radiologicznym może być na przykład dextro karnie dextro każdy jest objawem, który może wiąże się z obecnością zespołu dyskinezy Sn ale może być całkowicie od tego.

00:14:08

Nie zależy w takiej sytuacji, zawsze lepiej pokierować dziecko do ośrodka specjalistycznego i wreszcie współistniejące objawy, czyli stwierdzone nawet w wywiadzie choroby innych układy.

00:14:19

Choroby laryngologiczne choroby układu krążenia, choroby nerek, choroby trzustki. To przykłady jednostek chorobowych, w których warto zebrać szczegółowy Wywiad. Warto rozważyć badania dodatkowe, jeżeli obserwujemy równocześnie każdy, ponieważ w niektórych chorobach systemowych możemy obserwować również zajęcie więcej niż jednego.

00:14:42

Oczywiście te objawy alarmowe czy objawy wskaźnikowa, których tutaj mówiłem, zmierzają do jednego, bardzo ważnego stwierdzenia po prostu niektórych rozpoznań mi możemy przełączyć do takich jednostek chorobowych, których musimy pamiętać i które musimy wykluczyć niejako w tle. Analizując całość obrazu chorobowego karzącego dziecka to między innymi ciężkie choroby bakteryjne.

00:15:11

Całopalenie płuca, palenie nagłośni, gruźlica, krztusiec.

00:15:16

To zaostrzenie chorób przewlekłych, które wymagają swoistego postępowania astma rozszerzenie oskrzeli o różnej pierogi to wreszcie.

00:15:25

Dosyć pediatryczna jednostkę, jaką jest aspiracja ciała obcego czy zespoły inspiracyjne. No i wreszcie wady układu oddechowego, które zwykle manifestują się w okresie noworodkowym lub niemowlęcy, ale niektóre z nich mogą objawić się dopiero w późniejszym okresie i wreszcie niektóre choroby przewlekłe, które mogą się wiązać z obecnością kaszy. Przykładem mogą być chociażby niedobory immunologiczne czy wspomniany wcześniej choroby i śródmiąższowe układu oddechowego.

00:15:55

Jak wspomniałem wcześniej, część dolegliwości możemy uchwycić wywiadzie część objawów.

00:16:02

Jesteśmy w stanie wykryć badaniem chorego dziecka. Część natomiast znajdziemy dopiero wynikach badań dodatkowych. Tak czy inaczej ja chciałem przypomnieć 10 pytań, które fill wszystkich Karol przedstawili w roku 2016, a które są często cytowane w literaturze dotyczącej koszty. Są to pytania, które powinniśmy zadać.

00:16:27

Rodzicom karzącego dziecka albo dziecku, zwłaszcza w dobie tele konsultacji, ponieważ.

00:16:34

Uzyskując odpowiedzi na te pytania, jesteśmy.

00:16:38

W stanie trafnie ocenić potrzebę bezpośredniego obejrzenia i zbadania pacjenta i ewentualne zagrożenia. Te pytania dotyczą po pierwsze, jak i kiedy pojawił się kaszel, czy kaszel jest suchy, czy produktywnym, czy rodzice obserwowali powtarzający się schemat epizodów kaszlu, czy były stosowany jakieś lęki, a jeśli tak, to jakie przyniosły efekt tutaj szczególną rolę przywiązujemy do leków rozszerzających oskrzela antybiotyk.

00:17:08

Kolejne pytanie dotyczy sytuacji epidemiologicznej. Czy ktoś w rodzinie czy spośród znajomych dziecka prezentował podobny charakter? Każdy, jaka jest zmienność dobowa, czy kaszel nasila się w dzień, czy w nocy, czy towarzyszą mu inne objawy?

00:17:22

Przykładowo zjawiska akustyczne typu głośnio świsty. Tutaj pamiętajmy, że różnie mogą rodzice określać to, co my nazywamy w listami w burczenia mi dystrybutorem.

00:17:34

Czyli zaobserwowano zmianę oddychania. Przede wszystkim zmierzamy do próby wykrycia zwiększonego wysiłku oddechowe czy kaszl owi towarzyszy podwyższona temperatura, a może spadek masy ciała i wreszcie czy kaszel ma związek skami?

00:17:49

Oczywiście oprócz tych 10 pytań wspomnianych wcześniej, oczywiście możemy i warto dopytać jeszcze o inne aspekty, jaka jest dynamika kaszub, czy nasila się, czy rośnie? Czy jest narażenie na czynniki drażniące na przykład, czy ktoś w domu?

00:18:04

W mieszkaniu pali, papierosy czy mieszkają bardzo zanieczyszczone Japonią.

00:18:09

Czy dziecko choruje na jakieś inne choroby, które mogłyby ewentualnie mieć związek z kaszlem? No i wreszcie Wywiad rodzinny również może dostarczyć ciekawych informacji. Nawet dziękuję państwu i do zobaczenia w następnym odcinku.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały