prof. dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska

Materiały autora prof. dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska

 Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD

Absolwentka  Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog.

Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie  „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” .  Jej zainteresowania naukowe ogniskują się na gospodarce wapniowo – fosforanowej, metabolizmie kostnym, żywieniu noworodków i niemowląt (szczególnie urodzonych przedwcześnie). W kręgu jej zainteresowań naukowych i klinicznych znajdują się również zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem  zakażenia wirusem cytomegalii oraz zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u hospitalizowanych w Klinice noworodków, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach dotyczących m.in. suplementacji witaminą D oraz ultrasonografii w okresie noworodkowym.

Brała aktywny udział w tworzeniu  krajowych wytycznych dotyczących  m.in. profilaktyki niedoborów witaminy D, profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K w okresie noworodkowym i niemowlęcym, żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie oraz profilaktyki i leczenia zakażenia wirusem cytomegalii. Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną, prowadzi wykłady na konferencjach naukowych, kursach doskonalących CMKP oraz dla studentów medycyny Uczelni Łazarskiego.

Oglądaj (21:05)
Oglądaj (23:36)
Oglądaj (17:25)
Oglądaj (07:21)
Oglądaj (21:21)
Oglądaj (05:40)