Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Wstępne zaopatrzenie rany

prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj
Rany u dzieci ODC. 3/5

Metody postępowania w zależności od rodzaju rany

Transkrypcja video Wstępne zaopatrzenie rany 

 

00:00:00 

 

00:00:00 

 

00:00:00 

 

00:00:20 

 

00:00:20 

 

00:00:23 

 

00:00:34 

Zaopatrzenie rana u dziecka, czyli leczenie rany to, co stanowi wykładnik naszych działań klinicznych, można podzielić na kilka fazy. Pierwsza pomoc, faza wstępna. 

00:00:47 

Formalne zaopatrzenie rany 2, faza. 

00:00:47 

 

00:00:51 

Pielęgnacja pooperacyjna po zabiegowa, bo tutaj mam na myśli też rany, ja trochę denne, czyli rany, które my chirurdzy dziecięcy zadajemy naszym pacjentom wykonując zabiegi operacyjne i taco często jest zaniedbywane i na to zwrócę akcent w końcowej części swojego wystąpienia pielęgnacja i leczeniu blizn i tak to, co decyduje o efekcie estetycznym, a chcielibyśmy, żeby on był jak najlepszy. 

00:01:22 

No to przejdźmy przez poszczególne fazy. No tuzy dziecka jednoznacznie wskazują, że rana u dziecka nie jest takim prostym problemem i niestety uzy będą się pojawiały u większości naszych małych pacjentów. 

00:01:38 

 

00:01:39 

No i oczywiście pediatra, lekarz rodzinny, do którego zwrócą się rodzice, może brać aktywny udział na każdym z datków. Tak. 

00:01:48 

 

00:01:48 

 

00:01:49 

To jest coś, co bardzo chciałbym zaakcentować, że musimy wspólnie roztoczyć opiekę nad naszymi małymi pacjentami, bo być może państwo macie lepszy kontakt z małymi pacjentami. 

00:02:01 

Wizytę u chirurga dziecięcego nie zawsze jest tym, co dziecko toleruje, a znajomy pediatra, który spotyka się wielokrotnie z małym pacjentem, może zapewnić to coś jest najbardziej przyjazne i do tego zachęcam wstepnie zaopatrzeniem. 

00:02:18 

 

00:02:20 

Czyli to, co się dzieje na samym początku. 

00:02:23 

To są czynności rodziców lub lekarza, bo wielu przypadkach rodzice zwrócą się do państwa, do pediatrów i lekarzy rodzinnych. Co zrobić z tą raną, bo nasze dziecko się skaleczył? Uderzyło doznało urazu. 

00:02:39 

 

00:02:39 

Optymalne zabezpieczenie rany to znaczy coto znaczy zabezpieczenie przed. 

00:02:45 

 

00:02:45 

 

00:02:46 

A oczyszczanie rany, czyli zmniejszenie ryzyka zakażenia. 

00:02:52 

Ochrona przed bodźcami mechanicznymi bólowymi, czyli to, co ma stanowić, że ograniczenie urazów mechanicznych takiej raney, czyli zmniejszenie doznań bólowych, no i. 

00:03:06 

 

00:03:07 

Jeśli jest to konieczne przygotowanie do formalnego i zaopatrzenia przez chirurga dziecięcego, czyli tutaj nasza współpraca. 

00:03:16 

Zawiązuje się, ale to państwo decydujecie o tym, w jaki sposób na postępujecie u pacjenta po wykryciu takiej rany? 

00:03:29 

 

00:03:29 

Są musi wiedzieć pediatra wstępny zaopatrzenie rany. No oczywiście, kiedy rana powstała, bo tak jak państwo pamiętacie większości ran. 

00:03:40 

Ważne jest pilne zaopatrzenie rolnej, czyli wczesne zaopatrzenie rany w dniu, w którym ona powstała. Nie możemy odwlekać takich decyzji do dnia następnego, ani do dni następnych. 

00:03:40 

 

00:03:55 

Musimy wiedzieć o naszym pacjencie. 

00:03:58 

 

00:03:59 

Co musi dzis pediatra. 

00:04:02 

 

00:04:04 

Macie państwo przykład też małej rany, którą pacjentów dorosłych nie stanowi żadnego problemu i każdy wie, co należałoby zrobić. Natomiast u małego dziecka. No to już nie jest taki prosty problem. 

00:04:20 

 

00:04:20 

 

00:04:22 

Ocena fizykalna rany jest bardzo ważnym elementem tego, co państwo podejmujecie w swojej działalności klinicznej. 

00:04:31 

Ciała obce głębokość rany, żywotność czy ta rana wymaga formalnego zaopatrzenia chirurgicznego. Czy wystarczy proste założenie opatrunku, który. 

00:04:45 

 

00:04:46 

Pozwoli na optymalny efekt końcowy. To musi widzieć pediatra momencie, gdy zetknie się z pacjentem i jego rodzicami. 

00:04:55 

 

00:04:56 

 

00:04:56 

 

00:04:58 

Oczywiście w przypadku tego obrazka nie macie państwo wątpliwości, że rano dotyczy tylko wyłącznie skóry i tkanki podskórnej, ale są rany, które wymagają dokładniejszej oceny, które mogą budzić podejrzenie, że oprócz skóry i tkanki podskórnej uszkodzono są inne struktury, czyli tak zwane. 

00:05:19 

 

00:05:20 

 

00:05:21 

Rany głębsze, które wymagają formalnego zaopatrzenia i szybkiej wizyty w oddziale ratunkowym najbliższego szpitala. Jakie są cele wstępnego zaopatrzenia rany, czyli to, co państwo musicie wykonać w momencie spotkanie takiego pacjenta przede wszystkim wyeliminowania wszystkich tych elementów, które albo zmniejszenia. 

00:05:48 

Działanie tych wszystkich niekorzystnych elementów, które wiążą się z naruszeniem ciągłości skóry, no więc zmniejszenie ryzyka, zakażenia ramy, czyli przemycie płukań realny. 

00:06:00 

Należy założyć opatrunek. 

00:06:03 

Żeby nie doszło do nasilenia doznań bólowych i drażnienia mechanicznego. 

00:06:11 

Czyli to opatrunek spełnia tą rolę. No i rozpoczęcie postępowania przeciwbólowego. To jest bardzo ważny element postępowania wstępnego. 

00:06:21 

I to jest dwojakie działanie, przede wszystkim leki przeciwbólowe. Trzeba podać jak najszybciej, by pomóc takiemu małemu pacjentowi założyć opatrunek plus. 

00:06:32 

 

00:06:34 

Unieruchomienie? Oczywiście. 

00:06:37 

W państwa przypadku unieruchomieniu może oznaczać. 

00:06:40 

 

00:06:40 

 

00:06:42 

Założenie opatrunku i unieruchomienie najprostszymi elementami, które są możliwe, bo nie macie przecież państwo jakiś tym czy opatrunków, a które służą zmniejszeniu ruchomości takiej kończyny, ale to wystarczy najprostszy, ponieważ jest to wstępne zaopatrzenie realnej. 

00:07:01 

 

00:07:01 

 

00:07:01 

Rany wystarczy. 

00:07:01 

 

00:07:03 

Gazeta wystarczy te, która chodzi o to, żeby takie dziecko nie ruszało uszkodzoną kończyną. 

00:07:13 

Bo to przyniesie zniszczenie urazów mechanicznych i doznań bólowych takiemu pacjentowi i naprawdę nie musi być to jakiś wymyślimy opatrunek, a przecież państwo nie macie takich opatrunków w swojej a praktyce w swoim gabinecie i dlatego najprostsze rozwiązania są również skuteczne. 

00:07:13 

 

00:07:35 

 

00:07:37 

 

00:07:39 

Są 2 sytuacje, w których oczywiście państwo nie musicie. 

00:07:43 

Nie możecie się zawahać? 

00:07:46 

W pilnym skierowaniu pacjenta do oddziału chirurgii dziecięcej, czyli szpitalnego oddziału ratunkowego. Kiedy przychodzą rodzice do państwa, a opatrunek jest przekrwione? 

00:07:58 

I wtedy musicie państwo podejrzewać, że jest aktywne krwawienie i tego pacjenta musicie skier o. 

00:08:06 

Najlepiej wtedy założyć najprostszy opatrunek z gazików z bandaża. Jeśli takimi dysponujecie w swoim gabinecie opatrunek uciskowy i wysłać pacjenta pilnie na ostry dyżur chirurgiczny, tam my musimy podjąć ostateczne decyzje, jak szybko i jak należy pomóc takiemu pacjentowi. 

00:08:15 

 

00:08:26 

 

00:08:31 

 

00:08:31 

 

00:08:31 

2 elementem pilnego postępowania, w którym Państwo nie możecie mieć żadnych zabaw hań. 

00:08:38 

Jest, no ten pacjent akurat nie jest wyjątkowy. To jest dziewczynka kilkunastoletnia, której tak naprawdę powiem szczerze, ostatecznie nic się nie stało. Chodzi widok budzi no. 

00:08:54 

 

00:08:55 

 

00:08:56 

Bardzo trudne emocje wydaje się, że to jest okropny uraz. Nie wiem, jak ona zaparkowało ten swój rower upadła. W każdym razie tej dziewczynce nic się nie stało, ale w każdej ranie, w której państwo macie podejrzenie, że uszkodzone zostały. 

00:09:17 

Głębsze struktury. 

00:09:19 

Co o czym to może? Co może podpowiadać państwu taką sytuację, że mi rusza pacjent? 

00:09:29 

Palcami stopy nie ma czucia albo jest znaczny obrzęk stawu, no oczywiście to są wyjątkowe sytuacje, w których taki pacjent trafi do państwa, ale w tych sytuacjach nie możecie państwo mieć żadnych wątpliwości. 

00:09:29 

 

00:09:43 

Ten pacjent wymaga pilnego o zaopatrzenia w oddziale ratunkowym szpitalnym w oddziale chirurgii dziecięcej w ramach ostrego dyżuru i tu wstępna pomoc może polegać tylko wyłącznie na. 

00:09:48 

 

00:09:48 

 

00:09:59 

Pilnym skierowaniu tu od państwa nie oczekujemy, tylko oczekujemy, żeby skierować szybko do oddziału Chirurgicznego. 

00:10:08 

 

00:10:08 

Sn fill powiem, że u tej dziewczynki Wszystko zagra. Nigdy się dobrze. Nie ma żadnych konsekwencji. Nie doszło do uszkodzenia ani nerwów ani naczyń usunięta w znieczuleniu ogólnym ta. 

00:10:22 

To tam metal metalowa, metalowy stopka. 

00:10:28 

No, ale to można powiedzieć szczęściem niż część. 

00:10:28 

 

00:10:35 

Przejdźmy teraz do bardziej praktycznych sytuacji i scenariuszy, które na pewno państwo spotykacie w swojej działalności klinicznej. Drobne rany, rana czysta, nie zabrudzona. Właściwie można powiedzieć, Ramat uczona niewielka i od razu widać, że żadna z tych 2 ran. 

00:10:38 

 

00:10:56 

Nie wymaga i zaopatrzenie chirurgiczne go żadne z tych 2 pacjentów nie musi być skierowane do Chirurga dziecięcego, żeby podjął ostateczną decyzję. 

00:11:05 

To państwo możecie zrobić i mieć tego pacjenta pod swoją opieką. Bo po co go kierować, skoro nie ma ku temu potrzeby? 

00:11:13 

 

00:11:16 

Taką ranę wystarczy przemyć. Oczywiście ja jeszcze podkreślę o tym przemywaniu rany, ale to teraz jak gdyby tylko zaznaczę sól fizjologiczna albo woda skrajną, no i założenie opatrunku. 

00:11:29 

 

00:11:30 

Tak naprawdę ani w jednym, ani w 2 przypadku ten opatrunek nie jest konieczny, ale on zabezpieczy przed dalszym drażnij mechanicznym. 

00:11:40 

Myślę, że doznanie bólowe z tych ran nie są wielkie i można tylko wspomnieć rodzicom o tym, że leki przeciwbólowe można podawać doraźnie. 

00:11:56 

Oczywiście o opatrunkach będę mówił za chwileczkę. Macie państwo przykład, jak mogą być zaopatrywane opatrunkami rany powierzchowne u dzieci? 

00:11:59 

 

00:12:08 

Może być to tak, jak po stronie prawej widzicie, gaziki przylepiec może być to duży plaster albo plastry oszty. 

00:12:17 

 

00:12:17 

 

00:12:18 

Rzaden z tych opatrunków nie jest optymalnym dla dzieci. Dlaczego? Bo po pierwsze, no tak jak widać. Są to duże opatrunki, które trzeba ściągnąć, zmienić. Myślę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. 

00:12:36 

W obecnej sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji różnych wiele opatrunków, ale one zabezpieczają przede wszystkim tak, jak państwo pamiętacie. One zabezpieczają przed urazami potencjalnymi mechanicznymi doznaniami bólowymi. No dobrze akceptujemy. 

00:12:40 

 

00:12:53 

I teraz pada pytanie, która im się, gdyby zaznaczyłem, czy zawsze potrzebny jest opatrunek. 

00:13:00 

Nie tak naprawdę wiemy, że są rany, które zagonie się najlepiej bez opatrunków, ale opatrunki są przyjęte jako. 

00:13:12 

 

00:13:12 

Czy nowy sposób postępowania w ranach u dzieci w ramach wstępnego postępowania? Oczywiście opatrunki zakładamy tam, gdzie jest. Istnieje ryzyko urazów mechanicznych, no niestety zdarza się do większości. Dał więc przejrzyjmy. 

00:13:17 

 

00:13:27 

Kiedy nie zakładamy opotu? 

00:13:29 

Ty mały chłopiec doznał upadku, przewrócił się i takiego pacjenta na pewno. 

00:13:36 

Spotkaliście albo spotkacie w swojej praktyce klinicznej, czyli otarcie naskórka. No właściwie tak naprawdę założenie opatrunku na taką ranę no jest możliwe, ale będzie bardzo temu pacjentowi przeszkadzało. 

00:13:51 

 

00:13:52 

No w skórze owłosionej głowy to w ogóle nie mała możliwości, żeby każdy, żeby żadnym opatrunek się przyjął. No i tutaj to jest rana operacyjna, więc taki sposób można powiedzieć troszeczkę inne rana to na skórę owłosioną głowy. O czym jeszcze powiem państwu? Polecamy. 

00:14:12 

Aktywny aktywne srebro w spray'u, idealne rozwiązanie zresztą w ogóle będę Państwu podkreślał, ale to powiem za chwileczkę. 

00:14:20 

 

00:14:21 

Takie opatrunki sprey owe są optymalne dla dzieci, dlatego, że nie wymagają kontaktu ze skórą przy zakładaniu. 

00:14:32 

I przy myciu, czyli zakładamy ten opatrunek. Właściwie zakładamy, to trudno powiedzieć, Zakładamy, nie zakładamy tego opatrunku, tylko po prostu spryskujemy ranę. 

00:14:42 

Spreyem z ze srebrem i takie dziecko akceptuje nasz sposób postępowania, bo właściwie jest Bezdotykowy co gorąco polecam. 

00:14:43 

 

00:14:55 

Oczywiście, po co jest opatrunek? No u tej dziewczynki, zobaczeniem zresztą w ogóle w oparzeniach. 

00:15:02 

 

00:15:03 

Nie zakładamy opatrunków na twarz, bo nie mamy jak ich umocować, bo po pierwsze każdy opatrunek na twarzy stanowi bardzo. 

00:15:12 

Niekorzystny źródło doznań u dziecka nie ma jego umocować, niczym możemy go umocować, ale to jest nie przyjazny dziecku nieprzyjazne ten tępy min. Będę podkreślał nie przyjazna dziecku i a anemie twarzy bez opatrunków goją się bardzo dobrze. 

00:15:30 

 

00:15:33 

Dlaczego zakładamy opatrunek, bo dziecko i rodzice boją się widoku rany? No to jest zrozumiałe. No to jest złe, to jest niewątpliwie uzasadniony. 

00:15:37 

 

00:15:44 

 

00:15:45 

Tak jak podkreślałem, musimy założyć opatrunek, żeby taką obszar dotkniętą razem zabezpieczyć przed dodatkowymi urazami mechanicznymi, które mogą nasilać doznania bólowe. No więc trzeba założyć opatrunek. 

00:16:03 

Ból to już podkreśliłem. No i oczywiście taki opatrunek ma zmniejszyć ryzyko wtórnego zakażeń. 

00:16:11 

No sprawa oczywista. 

00:16:13 

Zaraz to przedyskutujemy? 

00:16:14 

 

00:16:16 

Słowo przyjazny podkreśliło, iż kilkakrotnie tak jest. Proszę państwa, my pediatrzy. 

00:16:23 

Mienie się pediatr om po raz kolejny Jestem z tego dumny, bo zajmuje się leczeniem dzieci o grze jesteśmy w jednej drużynie. Opatrunek musi być przyjazny dziecku. 

00:16:37 

 

00:16:38 

Co to znaczy przyjazny jego założenie usunięci i zmiana musi być. 

00:16:44 

 

00:16:45 

Związana z minimalnym ryzykiem nieprzyjemnych doznań dla tego naszego małego pacjenta, a najlepiej jeszcze, żeby opatrunek był kolorowy, żeby znieść tylko ten biały kolor czy szary. 

00:16:59 

Oddziałów szpitalnych i myślę, że możemy to zapewnić naszym pacjentom. Tu macie państwo przykład, trafił do mnie niedawno pacjent, który był operowany z powodów ortopedycznych. 

00:17:09 

 

00:17:13 

No i po lewej stronie Widzicie państwo opatrunek, z jakim ten pacjent do mnie trafił, bo rodzice mieli oczywiście w Ranie powstała ziarnina. 

00:17:22 

 

00:17:22 

 

00:17:24 

No zmieniali opatrunek, bo po pierwszy było to bardzo bolesne, więc doklej Ali ten opatrunek. No widocznie lekarz i mniej powiedział albo nie sprawował regularnej opieki. No i tak to wyglądało i to jest codzienny obraz. 

00:17:28 

 

00:17:40 

Czy można to zmienić? Proszę po stronie prawej zobaczyć można założyć opatrunek przyjazny pacjentowi. 

00:17:46 

 

00:17:47 

Którego usunięcie nie będzie bolało i które można zmieniać co kilka dni, a nie codziennie. 

00:17:54 

 

00:17:55 

To jest przyjazn opatrunek dziecku. 

00:18:00 

Oczywiście macie państwo. 

00:18:03 

W swojej opinii bardzo wysoką ocenę plastry szwów. Oczywiście ja też stosuję w codziennej swojej praktyce klinicznej. Plastron szły bardzo często, ale powiem, że najczęściej stosuje do planowych zabiegów usuwania różnych zmian skórnych na twarzy planowych. 

00:18:13 

 

00:18:23 

Zmiany skórne natomiast przy urazach. 

00:18:27 

 

00:18:28 

Twarzy i czoła u dzieci Plast ruszty się bardzo rzadko sprawdzają, bo widzicie państwo, jak po stronie lewej ta rana, choć potencjalnie wydaje się, że plast rosły, mogłoby być najbardziej optymalnym rozwiązaniem. 

00:18:46 

 

00:18:46 

 

00:18:46 

Mama z wysiękiem. 

00:18:48 

Nie pozwoli wam, żeby plastrow ty zadziałało? 

00:18:52 

Tylko rane cięte i suche bez wysięku pozwolą wam zaopatrzyć u tego małego pacjenta po stronie lewej. Owszem, rano zaopatrzona jest w plastry szwami, ale. 

00:19:03 

I efekt estetyczny efekt końcowy nie będzie dobry, dlatego, że ta rana nie będzie zmniejszona swojej powierzchni przez plastron. Szwy one będą tylko przykrywały otwartą ranę, ale nie będą zmniejszały i czy nie będą? 

00:19:03 

 

00:19:22 

Prowadziły do lepszego faktu statycznego, dlatego, że jest wysięk. 

00:19:26 

 

00:19:27 

I tu niestety chirurg dziecięcy musi podjąć decyzję, jaki jest najlepszy sposób optymalnego zaopatrzenie takiej rany, ale oczywiście plastrow szwy to jest bardzo dobre rozwiązanie. 

00:19:29 

 

00:19:43 

Tylko w przypadku ran, których nie ma wysięku. Niestety rany tłuczone as takimi się będziecie państwo spotykali, nie pozwalają na zastosowanie albo nie pozwalają pozwalają, ale. 

00:19:56 

Postępowanie z plastrów Szwami nie jest tym, który jest najlepszym rozwiązaniem. 

00:20:02 

 

00:20:02 

 

00:20:02 

 

00:20:04 

Otarcia naskórka, no macie państwo rany powierzchowne. 

00:20:08 

 

00:20:10 

Które się same zagoją. 

00:20:12 

Oczywiście najczęściej w początkowym okresie są z wysiękiem, więc tutaj trudno założyć jakikolwiek opatrunek, tak jak państwo pamiętacie, są to dłonie twarz kolana typowy albo rowerzysta, albo dziecko, które upadło na potknęła się i ma. 

00:20:33 

 

00:20:34 

Ma rozległą, ale powierzchowną ranę te rany nie wymagają zaopatrzenia chirurgicznego. No, ale są najczęściej z wisienki wstępnym zaopatrzenie rany. Co możemy takiemu pacjentowi za zaproponować? 

00:20:48 

 

00:20:49 

Tu macie państwo przykład przyjaznego opatrunku? 

00:20:54 

Który nie przylega do ramy, oczywiście nadaży. Trudno za łożyć taki opatrunek, ale przypadku oparzeń i otarcie naskórka kolana dłoni. Takie opatrunki są optymalne. Tu państwu wymieniam i powolutku wchodzimy. 

00:21:13 

 

00:21:15 

W ten temat opatrunków, które będę nazwy wymieniał, choć tak, jak państwo pamiętacie, nie mam żadnych konfliktów z firmami farmaceutycznymi i pozwolę sobie wymienić te, które stosuję w praktyce klinicznej, które się sprawdzają. 

00:21:31 

Tu majs łopacie a trauma N AG opatrunek stosowany, który zwróćcie państwo uwagę? 

00:21:40 

 

00:21:41 

Bardzo szeroko przylega do rany. 

00:21:45 

A przede wszystkim nie. 

00:21:47 

 

00:21:49 

Nie związane jest z doznaniami bólowymi. Przy jego zmianie może być utrzymywany przez dłuższy okres czasu, czy nieco nie wymaga codziennie zmiana opatrunku może co kilka dni być zmieniane. Jest zawiera elementy, które pozwalają łatwo ściągnąć takie podobnych bez doznań bólowych. 

00:22:10 

To, co w przypadku gazika, który przysycha? 

00:22:13 

 

00:22:13 

I uszkadza przy jego ściąganiu powierzchnię gojące gojące się rany. No niewątpliwie jest niekorzystnym doznaniem. Także tutaj wymieniam. Jeszcze kilka lat temu były znane tylko 2 Opatrunki, a traumami Grasso lind dostępny w aptekach. Oczywiście nie jest to dostępne tak łatwo w każdym. 

00:22:34 

 

00:22:37 

Dziala ratunkowe, ale są to opatrunki, które państwu zaznaczam i zaraz jeszcze wiele zmian. 

00:22:45 

Wiele yy nas wymień. 

00:22:48 

Oczywiście gra soliny i ja trautman są to opatrunki dostępne. 

00:22:54 

 

00:22:55 

Myślę, że w każdej aptece. 

00:22:57 

Tych opatrunków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i gorąco je państwu. Polecam, że na te powierzchowne rany jest to idealne rozwiązanie dla dzieci teraz. 

00:23:08 

 

00:23:10 

Jeszcze kolejne? Oczywiście eee. 

00:23:14 

Opatrunki, które zawierają muś miód, jak algi von aktiv on akty vit kolejna seria opatrunków urgo tul Archimedes i TRAN fantastyczne opatrunki. 

00:23:27 

Wszystkie żadna z nich nie jest lepszy od 2. Wszystkie opatrunki sprawdzają się w praktyce klinicznej, a zwłaszcza u dzieci, dlatego, że są przyjazne tak, jak podkreślam, założenie tego opatrunku jest bardzo łatwe. 

00:23:42 

 

00:23:43 

Ciśnięcie tego opatrunku nie wiąże się z doznaniami bólowymi, bo są nasączone substancjami, które zawierają elementy, które powoduje, że tego potomkini przylegają, nie przesyłają do ran. 

00:24:00 

Jedynie to. 

00:24:02 

Że te opatrunki wymagają zewnętrznego umocowania. No to jest coś, co musicie państwo wkalkulować swój sposób postępowania z takim małym pacjentem. 

00:24:02 

 

00:24:14 

Ale niewątpliwie są to przyjemne opatrunki. Bardzo przyjazny. Kolejne nazwy, które wymieniam. 

00:24:23 

Które stosuje w praktyce klinicznej i które no naprawdę się sprawdzają. Oczywiście Wszystko zależy od realny. Czy rana jest wysiękiem, czy rana jest już bojąca się to? 

00:24:30 

 

00:24:39 

Nie jest aż taki bardzo istotne. Ważne jest, żeby ufać temu, co się dzieje i teraz umocowanie opatrunku, tak jak państwu powiedziałem opatrunek przyjazny. 

00:24:51 

Który przylega do rany, który nie ulegnie przeschnie iou którym nie będzie prowadził do doznań bólowych przy jego zmianie. 

00:24:56 

 

00:25:00 

 

00:25:00 

 

00:25:00 

Ale teraz trzeba go mocować, bo tak, bo oczywiście spadnie ich list. To kończymy. No i teraz umocowanie opatrunku. Oczywiście możecie państwo pokusić ją o gaziki i bandaż elastyczny, ale może poleciłbym co do fix to jest coś co? 

00:25:20 

 

00:25:21 

I jest, myślę, bardzo przyjazny dziecku, czyli siateczki takiej właśnie można powiedzieć taś taś my czy opaski, które pozwalają mocowanie na. 

00:25:22 

 

00:25:34 

Kończynach górnych dolnych na twarzy na szyi zależności od rozmiaru. 

00:25:41 

 

00:25:42 

To jest dostępny też w apteka, no oczywiście państwo nie macie tego w swoich apteczkach i w swoich gabinetach na, ale może po dzisiejszym wykładzie w tych najczęstszych sytuacjach klinicznych państwo pokusi się, żeby mieć. No bo oczywiście to trzeba założyć od razu i tu wiedziecie u tego pacjenta z raną kończyny górnej. 

00:26:02 

 

00:26:03 

Założony co do fix, który utrzymuje opatrunek przyjazny dziecku, a jednocześnie nie spowoduje, że ten opatrunek odpadnie w czasie snu. 

00:26:13 

Kiedy dziecko będzie się ruszało, a samo założenie grodu fixu wiąże mu, wiąże się z żadnymi doznaniami bólowymi. Jego wymiana jest bardzo łatwa. 

00:26:22 

Są oczywiście różne rozmiary od 2 do 10 ll. Myślę, że rozmiar 2 czy jeden to na palce 4 6 8. 

00:26:33 

To dla dzieci jest wystarczający. Oczywiście nawet na klatkę piersiową mamy takie opatrunki, zgody fixu. 

00:26:39 

Ale teraz chciałbym państwu powiedzieć o opatrunkach przyjaznych. 

00:26:42 

 

00:26:43 

Cały czas mówi o potomkach przyjaznych, ale teraz Państwo macie tak zwane opatrunki, które nie wymagają umocowania. Kolejne nazwy, których nie będę wymieniał, żebyście mieli państwo mnie nie posądzili, że któryś z nich preferuje. 

00:26:58 

Nie, ale od dłuższego on niedługiego okresu czasu stosuje w swojej praktyce klinicznej i uważam, że są to najlepsze opatrunki, jakie mogę zaproponować swoim pacjentom. 

00:27:10 

 

00:27:11 

Vela Fill widzicie państwo na rano pooperacyjne opatrunki typu Border, czyli opatrunki, które w różnych firmach możecie dostać, które zapewniają wam, że mają część terapeutyczną, aktywną, zawierające aktywne substancji? Czy to jest miod cokolwiek innego, a jednocześnie mają ten plaster, który tak jak widzicie państwo pozwala. 

00:27:21 

 

00:27:36 

 

00:27:36 

Na przyklejenie tego opatrunku nie wymaga żadnego dodatkowego usunięcia. 

00:27:44 

Ja może wrócę jeszcze do poprzedniego przeźrocza tych opatrunków typu Border jest różne i jest wiele z różnych firm. 

00:27:44 

 

00:27:55 

Nie będę podkreślał, ale uważam, że jest to coś, co bardzo zmienia sposób postępowania u pacjenta z raną. 

00:28:05 

 

00:28:06 

Skórną dzieci i bardzo gorąco. Polecam takie opatrunki. Oczywiście są naprawdę, bo po pierwsze ona mogą być utrzymywane przez kilka dni. Ona nie wymagają. 

00:28:18 

 

00:28:19 

 

00:28:22 

Dodatkowych umocowań i ich usunięcie jest bardzo proste. Nie wiąże się z doznaniami bólowymi u dzieci i są tymi, które pozwalają najlepiej pielęgnować taką ranę. 

00:28:37 

Kolejny typ przyjaznych opatrunków. Wiecie państwo, jak plastry zostawiają klej i ślad na skórze, jeśli są utrzymywane przez kilka dni. 

00:28:40 

 

00:28:47 

 

00:28:47 

 

00:28:47 

To jesteś masy konowa, która jest moim stałym elementem? Postępowanie obecnie u dzieci. Jeśli mam umocować opatrunek, jeżeli mam cokolwiek zrobić. 

00:28:59 

Taśma silikonowa sprawdza się jak najlepiej. Dodatkowo widzicie państwo, to jest pacjent po operacji METRO stwa wspominałem państwu o srebrze w aerozolu. 

00:29:12 

Jest to opatrunek, który jest również przyjazny, bo nie wymaga w ogóle żadnego zetknięcia ze skórą i sprawdza się doskonale. Widzicie państwo tutaj na swojej dłoni, bo to jest taki sprej, który zostawia. 

00:29:25 

 

00:29:26 

Taki proszek i to jest doskonały sposób postępowania z wadami u dzieci, które nie wymagają opatrunków, a jednocześnie. 

00:29:37 

Nie tyle wymagają, ale nie wymagają opatrunków przyklejanych, tylko wymagają opatrunków, które sprzyjają gojeniu tej rany, a na pewno ten sprej jest doskonałym sposobem rozwiązania. 

00:29:52 

U postępowania u dzieci. 

00:29:53 

 

00:29:55 

No Jeszcze raz wróćmy opatrunek, przyjaźń idzie. 

00:29:58 

Łatwy do zarzutu do założenia sprzyja goni jura gojeniu rany. Oczywiście to sprawa oczywista, to jest cel główny naszego postępowania można utrzymywać przez kilka dni, nie ogranicza aktywności dziecka, łatwo można usunąć i zmienić tak jest, a jeszcze gdy jest kolorowy, to już w ogóle jest najwspanialszy. 

00:30:13 

 

00:30:18 

No zwróćcie państwo uwagę przed chwileczką. Widzieliście państwo chłopca operowanego społu dumę Grossa po stronie prawej i widzicie państwo opatrunek ma promować gojenie. 

00:30:29 

 

00:30:30 

Ale proszę pamiętać. 

00:30:33 

Rodzice bardzo często boją się zmiany opatrunku i często. 

00:30:39 

Yy bardzo. 

00:30:39 

 

00:30:41 

Długo utrzymują opatrunek założony przez lekarza, bo skoro lekarz założył, znaczy, że tak ma być. Czy myślicie Państwo, że któryś z tych opatrunków, które widzicie na zdjęciach, spełnia jakąkolwiek rolę terapeutyczną? 

00:30:42 

 

00:30:56 

Promuje gojenie rany. 

00:30:58 

 

00:30:58 

 

00:30:59 

Uważam, że gdyby go nie było, byłoby o wiele lepiej, ale należy pamiętać, że rodzicom należy bardzo precyzyjnie określić, jak mają postępować z danym opatrunki. 

00:31:13 

Na pewno w tych 2 sytuacjach, które Państwo widzicie, no brud, który jest związany z opatrunkiem, no stanowi wprost czynnik ryzyka. Zakażenie tej rany niewielka rana po stronie. 

00:31:29 

Powyżej pępka no 3 opatrunki utrzymywane przez rodziców. 

00:31:33 

 

00:31:34 

No to jest nasza wina. Myśmy powiedzieli tym rodzicom, albo myśmy założyli ten opatrunek bije się więcej jako chirurg dziecięcy, a ci rodzice nie uzyskali instrukcji, co mają zrobić z tym opatrunkiem. Oczywiście bali się kąpać takiego pacjenta. 

00:31:50 

 

00:31:50 

Nie wiem dlaczego. 

00:31:52 

Rana ma być sucha przez 24 godziny po 24 godzinach. Każde dziecko może z każdą raną być wykąpane. No chyba, że jest to oparzenie. 

00:32:00 

 

00:32:04 

Kolejny przykład, czy taki opatrunek cośkolwiek daje? 

00:32:09 

Nic nie daje, więc dlatego opatrunki przyjazne są bardzo ważne i o tym musi pamiętać. Każdy pediatra i lekarz rodzinny. 

00:32:14 

 

00:32:18 

Jeśli państwo spotkacie takiego pacjenta, nie miejcie wątpliwości, że taki opatrunek wymaga natychmiastowego usunięcia i być może w ogóle nie wymaga taka Rama. 

00:32:28 

Opatrunku bo lepiej jest bez opatrunku niż z takim brudnym opatrunkiem. 

00:32:34 

No tuzy już państwo widzieliście? No to jest. 

00:32:37 

No to jest. 

00:32:37 

 

00:32:38 

Codzienna nasza sytuacja, którą spotykamy się oczywiście u tego pacjenta. 

00:32:46 

Widzicie państwo założone jest opatrunek, no przez całe czoło ściągnięcie tego opatrunku na pewno nie będzie przyjazny dla tego pacjenta i na pewno nie zdobędziecie w nim przyjaciela. Jeśli będziecie chcieli ściągnąć tak w sposób normalny. 

00:32:47 

 

00:33:03 

 

00:33:04 

Jest coś, co pozwoli wam zostania? 

00:33:08 

By zostać przyjacielem tego pacjenta jest Aku Tool Sprej do bezbolesnego usuwania plastrów. Oczywiście nazwa być może są inne preparaty. Ja stosuję ten codziennej praktyce klinicznej i uważam, że sprawdza się znakomicie. 

00:33:09 

 

00:33:24 

Spryskuje cie i. 

00:33:26 

 

00:33:28 

Odklejać E ten plaster bez żadnych doznań bólowych. Rama czysta, nie zabrudzona. 

00:33:34 

 

00:33:34 

 

00:33:35 

Ale wymaga zaopatrzenia chirurgicznego i tu państwo podejmujecie decyzje? Tak jest ten pacjent musi trafić do chirurga dziecięcego. Czy trafi do zaprzyjaźnionego z wami chirurga dziecięcego, czy trafi do oddziału ratunkowego? 

00:33:50 

To już jest państwa wybór i decyzja, ale wiadomo, że to już musi być chirurg dziecięcy, bo plastron szwy. 

00:34:01 

Nie pomogą, bo Państwo już wiecie, że w tej ranie jest wysięk i plastra szwy. Owszem, przykryją ranę, ale nie zbliżą i brzegów, żeby defekt był defekt estetyczny był najmniejszy. Jest to dziewczynka. Rodzice wymagają od państwa, żeby zrobić to jak najlepiej, żeby ten efekt był doskonały. 

00:34:09 

 

00:34:22 

No oczywiście są państwo powinniście zrobić 2 rzeczy, ranę trzeba przemyć. 

00:34:26 

 

00:34:30 

I zabezpieczyć opatrunkiem na czasem sportu, żeby zmniejszyć urazy mechaniczne, no i żeby przygotować ją do formalnego zaopatrzenia, bo państwo pamiętacie, że rany są problemem? PIN ostro dyżur owym, czyli w dniu doznanie rany trzeba wykonać pierwotne zaopatrzenie rany pierwotne zeszycie. 

00:34:44 

 

00:34:51 

Oczywiście opatrunek może być taki. 

00:34:54 

 

00:34:55 

I rana jest zaopatrzona. To oczywiście nie jest dziecko, no ale przykład takiego zaopatrzeniu na czas transportu. Ta pani zanim trafiła do chirurga do chirurga została zaopatrzona plastrem. 

00:35:09 

No oczywiście tu nie ma tu już nie odgrywa roli tutaj chodzi bardziej o przykrycie tej rany i przemycie. Zabezpieczenie przed zanikiem. No problem, kiedy jest rana brudna zanieczyszczona jeszcze kiedy są ciało obce. 

00:35:24 

I tutaj powiem coś, coi? 

00:35:27 

Może stanowić dla państwa zaskoczenie, ale ponieważ w naszej. 

00:35:27 

 

00:35:34 

Yy dyscyplinie pediatrzy i wiem to z własnego doświadczenia l. 

00:35:43 

Bardzo, bardzo, bardzo wielu z nas wierzy w UE. 

00:35:49 

Octanisept, że to albo może w ten sposób mniej wielu z nas, ale wielu rodziców jest przekonanych, że tylko na świecie istnieje octanisept. Nic innej, proszę państwa, mechaniczne oczyszczenie rany służy. 

00:36:03 

 

00:36:04 

Wymyciu ciał obcych ich wszystkich elementów, które mogą stanowić potencjalne zakażenie. I proszę państwa, zgodnie z zaleceniami. 

00:36:14 

Można powiedzieć wszystkich towarzystw zajmujących się leczeniem ran. Nie będę ich wymieniał, bo ich jest wiele, ale w każdym razie proszę państwa, surkis biologicznej, woda z kranu letnie podkreślę to Jeszcze raz, żebyście państwo uwierzyli woda z kranu. 

00:36:30 

Jest równoważnym środkiem do przemywania wstępnego do przemywania rano w ramach wstępnego postępowania solą fizjologiczną. I proszę nie mieć żadnych za wahań. Żadne inne płyny nie są wskazane ani potrzebne. 

00:36:46 

 

00:36:47 

Proszę o tym pamiętać i jest to. 

00:36:51 

 

00:36:53 

 

00:36:55 

Nie są eyy roztwory oparte na judy nie chlorheksydyny czy wody utlenionej nie są wskazane do wstępnego przemywania ran skóry i tkanki podskórnej u dzieci i osób dorosłych. 

00:37:09 

Ważne jest. 

00:37:11 

Przemywanie ran służy innemu celowi. Oczywiście środki oparte na jedynie chlorheksydyny czy wodzie utlenionej znajdują zastosowanie w leczeniu ran, ale na całkiem innym etapie i w innym momencie to chirurg, kiedy przemywam. 

00:37:26 

 

00:37:26 

Rana brudna zanieczyszczona. Oczywiście to są te rany, które bardzo rzadko z państwo spotkacie w swojej praktyce. Może podaję to, bo to jest oczywiście już skrajny przypadek ran, które trafiają do ostrych do Izby ostry dyżur owych oddziałów chirurgii dziecięcej. Niewątpliwie te dzieci wymagają zabiegu w znieczuleniu ogólnym, bezdyskusyjnie tu w ogóle nie ma żadnego zawahania. 

00:37:50 

 

00:37:52 

Ważne jest, żeby zabezpieczyć iławą jałowym opatrunkiem i skierować pilnie na oddział chirurgii dziecięcej. Choć powiem szczerze, myślę, że to jest chyba dzisiaj niemożliwe, żeby tacy pacjenci trafili do państwa gabinetów i praktyczne. No ale. 

00:37:52 

 

00:38:11 

Takie jest taka jest możliwość, więc tutaj dyskutujemy i wspominamy o tym. 

00:38:17 

 

00:38:17 

 

00:38:17 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały