Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Migrena u dzieci i młodzieży – od rozpoznania do leczenia

dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Autorka przedstawia w jaki sposób rozpoznać prawidłowo migrenę, czynniki, które mogą na nią wpływać oraz sposób leczenia.

Streszczenie

Migrena należy do pierwotnych bólów głowy. Występuje u 5–10% dzieci. Etiologia migrenowych bólów głowy pozostaje nieznana. Patogeneza również w dużej mierze pozostaje niejasna. Prawdopodobnie migrenowy ból głowy wynika z nieprawidłowych reakcji układu nerwowo-naczyniowego na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. W patogenezie migreny bierze się również pod uwagę genetycznie uwarunkowane zaburzenia kanałów jonowych oraz zaburzenia neurotransmisji, głównie serotoninowej.

 

Migrena jest przewlekłym zaburzeniem nerwowo-naczyniowym, charakteryzującym się napadami silnego bólu głowy. Najczęstszą postacią jest migrena bez aury, która dotyczy 80–90% przypadków [1, 2, 3].

Tab. 2. Kryteria diagnostyczne ICHD-3 dla dziecięcej migreny bez aury i z aurą

Migrena bez aury Migrena z aurą

A. co namniej 5 napadów spełniających kryteria B–D;

B. napady bólów głowy trwające od 2 do 72 h (nieleczone lub leczone nieskutecznie);

C. ból głowy spełniający co najmniej 2 z 4 następujących cech:

 1. umiejscowiony po jednej stronie,
 2. pulsujący charakter,
 3. umiarkowane lub duże nasilenie,
 4. nasilanie się przy zwykłej aktywności fizycznej lub konieczność jej unikania;

D. w czasie bólu co najmniej 1 z objawów:

 1. nudności i (lub) wymioty,
 2. nadwrażliwość na światło i dźwięk (u młodszych dzieci ustalane na podstawie zachowania),

E. brak innego rozpoznania ICHD-3, lepiej opisującego stwierdzane zaburzenia.

 

A. co najmniej 2 napady spełniające kryteria B i C,

B. co najmniej 1 z następujących w pełni odwracalnych objawów aury:

 1. zaburzenia widzenia,
 2. zaburzenia czucia,
 3. zaburzenia mowy i (lub) języka,
 4. zaburzenia ruchowe,
 5. zaburzenia czynności pnia mózgu,
 6. zaburzenia siatkówki;

C. ból głowy spełniający co najmniej 2 z 4 cech:

 1. co najmniej 1 objaw aury rozwijający się >5 min i (lub) 2 lub więcej objawów aury następujących kolejno po sobie,
 2. każdy objaw a...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla zalogowanych .

Zaloguj się

Podobne materiały