Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

Materiały autora Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

Prof. dr hab. EWA MARIA MAŁECKA-TENDERA

Lekarz pediatra, endokrynolog i diabetolog, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2005-2019. Uczestniczyła w licznych kongresach i zjazdach naukowych zagranicznych i krajowych jako zaproszony wykładowca i członek komitetów Naukowych Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej.. Od 2005 do 2009 r była Prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Od 2012 r. jest także członkiem honorowym tego Towarzystwa oraz przewodniczącą Komisji Nagród. Autor i współautor licznych artykułów naukowych i rozdziałów książkowych poświęconych problemom zaburzeń hormonalnych u dzieci.

Oglądaj (16:22)
Oglądaj (10:41)
Oglądaj (15:42)
Oglądaj (30:05)
Oglądaj (18:12)