Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Transkrypcja video Samobójstwa dzieci 

 

00:00:35 

Kolejna nasze nasze nasze spotkanie poświęcimy samobójstwo samobójstwom grupie dzieci i młodzież. Dlaczego to jest problem? Nie musimy przypominać. Mówiliśmy od tym od tym. 

00:00:55 

Niedawno depresje w grupie dzieci i młodzieży są obarczone bardzo dużym ryzykiem samobójstwa. Jeżeli takie ryzyko dużej jest, No to trzeba myśleć o tym, jak identyfikować depresje. No właśnie, jak najwcześniej jakiś sposób uruchamiać system wsparcia. W jaki sposób? 

00:01:17 

Podejmować, teraz ich musimy pamiętać o tym, że ta nawrotowe ość zaburzeń będzie zwiększała ryzyko samobójstwa, czyli jeżeli mielibyśmy mieliśmy do czynienia z jednym epizodem depresyjnym yy u młodego człowieka u dziecka. No to kolejny nawrót jest prawie pewny. Prawie pewny, jeżeli nie podejmuje się od po. 

00:01:40 

Miernik ze środków zaradczych zapewniać im terapii albo nie otacza tego dziecka w szczególnym wsparciem. No bo nie wiadomo, że jeżeli jeżeli minutę epizod depresyjny będzie cierpiał, wiązał się z utrwalaniem negatywnego wizerunku. No to wiadomo, że konsekwencje będą tutaj były powtarza. 

00:02:03 

Tutaj warto zwrócić również uwagę, że ta przewlekłość utrzymywania się tych objawów jest obarczona tym dużym ryzykiem bagatelizowania, bagatelizowania dziecko, które funkcjonuje w pewnym wymiarze zagrożeń, często jest smutne. 

00:02:22 

Często mówi, że życie nie ma sensu. Znaczy, no to przyzwyczaja swoich opiekunów rodzicom. Taki zawsze Bóg no to jest niestety niestety niebezpieczne. Niebezpieczne jest również to, że. 

00:02:38 

W jakiś sposób no łatwo męczące się, niemające energii zniechęcone yy trudem podejmują jakieś wyzwania, nie mają silnej woli, nie mają postanowie, no mają poczucie słabości i to tak naprawdę gdzieś zmierza do podejmowania rozważań. 

00:03:01 

Z ulicy dalej. 

00:03:04 

Zanim dochodzi do samobójstwa samobójstwa czy próby samobójczej, bardzo często wśród dzieci, młodzieży ujawniają się samouszkodzeń. Samo uszkodzenie mają różne, różne, różne wymiary. Oczywiście są mniej lub bardziej. 

00:03:20 

Dokuczliwe wymagający interwencji ogólno medycznej kolorów i tak dalej, ale to same uszkodzenia łatwo zdiagnozować nuty najczęściej cięcia przypalania. 

00:03:30 

By żadna gryzienia uszkadzania skóry, przede wszystkim skóry różnymi metodami. Ona mogła występować okazjonalnie, ale wcale tego nie jest tak mało. Na próbie takiej 12000 ponad 20000 dzieci stwierdzono okazjonalne samo uszkodzenia, blisko 20 proc. To jest ogromny ogromna liczba, prawda? Yy powtarzalne blisko 8% no ale każde takie samo uszkodzenie czy by pamiętać trzeba pamiętać koreluje. 

00:04:01 

W sposób szczególny z depresją, z niepokojem i z myślami yy samobójczy. 

00:04:07 

Jakie są przyczyny samouszkodzeń samookaleczeń dzieci? Jedno może to być właśnie depresja. Może być to właśnie ten szczególny stan emocjonalny w. 

00:04:17 

Którym człowiek jest młody, jest bezradna. 

00:04:19 

I Samotna ma poczucie niezrozumienia ma poczucie odrzucenia, nie ma do kogo się zwrócić ze swoimi problemami. To są te dzieci, które są właśnie ofiarami przemocy lub jeśli czy ofiarami hejtu ofiarami wykluczenia. 

00:04:35 

To samo uszkodzenie jest próbą radzenia sobie z trudną sytuacją pokonania własnego lęku, ale wtedy jeżeli ten lęk się ujawnia, to równocześnie lęk poprzedza agresji. 

00:04:49 

No to jest pewna prawidłowość, ale jak ta agresja, ale agre sja skierowana na silnie, żeby zredukować swój własny rynek, rozwija się obszar autoagresji. 

00:05:01 

EE rozwija się obszar tego i tej szczególnej złości, tego niepokoju, poczucia bezradności i wściekłości na samego siebie. 

00:05:08 

Rzeczy jest sławy. 

00:05:10 

Że się człowiek bor związku z tym no sięga to źle, to sięga po papierosa przypalasz jest jakiś inny sposób. Jeszcze jeszcze stara się zastąpić ból psychiczny bólem fizycznym. 

00:05:27 

Czy jest to Zamiana Zamiana tego bólu yy psychicznego ma właśnie ból fizyczny, ale równocześnie dowodzi Wielkiej dojrzałości. To jest przecież dowód też, że młody człowiek i nie ma kontroli nad własnym życiem. Ba poczuć l tego o braku kontroli nad własnym. 

00:05:47 

Przyczyny samouszkodzeń to tak, jak już wspominaliśmy, konflikty z rodzicami to za odrzucenie. To jest zaniedbanie, ale często też nadopiekuńczość ani wyzwolenia się z nadmiernej kurateli, ale też sprzeciw wobec czy bezradność wobec nadmiernych wymagań. 

00:06:05 

To jest to jeszcze jest to reakcja buntu i sprzeciwu Mark sytuacji, której nie chce się zaakceptować, ale na którą się nie ma żadnego wpływu na ll to żeby. 

00:06:16 

Godzić zwaśnionych Yy to tłuczonych rodziców, żeby żeby przestali yy wszczynać między samo yy awantury kłótnie czy żeby się yy nie rozwodzili, prawda? No i też reakcja na przykład na patologii rodziny alkoholizm. 

00:06:34 

Któregoś któregoś yy z opiekunów rodziców. 

00:06:38 

Także to są te najczęstsze przyczyny samouszkodzeń. 

00:06:41 

No samo okaleczenie. 

00:06:44 

Chcę zwrócić uwagę na coś, o czym się rzadko stosunkowo mówi. Mianowicie od nas o tatuaże tatuaże to okazuje się, że nie tylko mógł. 

00:06:54 

Małe tatuaże, które są dość popularni, prawda? Już coraz więcej młodych ludzi no jest wytatuowanych od stóp do głów. Nie mówię, że tak jedny jedna osoba, ale jej chłopak ma na szyi 2 anal nocy, prawda? Dziewczyna na przykład na przedramiona na ugodę i tak dalej, gdzie fill? Dlaczego tak się dzieje? 

00:07:15 

No tatuaże to również przekaz jakiegoś komunikatu. 

00:07:19 

Przekaż takiego komunikatu, który może sygnalizować różnego rodzaju Stany emocjonalne Stany emocjonalne, które nie muszą tylko ll wpływać na zewnętrzne otoczenie, bo trzeba pamiętać, że tatuaż to jest takie zwierciadło duszy. Troszeczkę ona oddaje stan emocjonalny, ono nie jest dla kogo. 

00:07:42 

Tatuaż jest dla SI, bo to jest ingerencja własne działo jak się lubi własne ciała albo się go nie lubi to się robi taki tatuaż, którym. 

00:07:49 

Ciało wiąże określony efekt emocjonalny przeżywania własnego ciała. Widzę to przerażenie, bo moje ciało, moje życie jest związane z przerażeniem. 

00:07:59 

Jest związane z przeżywaniem lęku, jest związane z jakimś cierpień, ale też takich, które które może być związane z tym, że ja chcę o czymś zapomnieć. Czy ja chcę pokazać swoją siłę? 

00:08:16 

Dziura chce pokazać swoje. 

00:08:19 

No i wreszcie to, co tu się wiąże samo uszkodzeniami tatuaże bardzo często służą do ukrywania śladów samo łóżko na na nacięciach przedramion ud L wykonują młodzi ludzie tatuaże po to, żeby ukryć ślady samo łóżko. 

00:08:39 

No odzież również maskuje samo uszkodzenia. W związku z tym długie rękawy, prawda? W upalne dni czy chodzenie w yy w Obcisłych Yy Rajstopach Legginsach w upały. 

00:08:53 

No i jeżeli takie dziecko z problemami praw jak dziś do lekarza? No to ważna jest ocena czy pod tym odzienie nie kryją się fill ślady samouszkodzeń tam później. 

00:09:05 

Się, że Jestem prawdziwy problem gdzieś ukry. 

00:09:11 

Co mu się dzieje? 

00:09:12 

W pandemii z tymi wskaźnikami depresji. 

00:09:15 

I sam obóz na ciekawe są badania, które co pod koniec ubiegłego roku zostały opublikowane yy takim czasopiśmie oficjel oficjalnym czasopiśmie amerykańskiego towarzystwa Pediatrycznego. Tam spada na blisko 10000 dzieci, które które trafiały na sor ów takie dla dzieci solu pediatryczne. Ale na tych studiach pediatrycznych. 

00:09:43 

Yy oddziały ratunkowe pediatryczny zajmują się również zaburzeniami psychicznymi, ale tam jest ta opieka psychiatryczna, nad formie konsultacji czy nawet podejmowania leczenia skierowanie. 

00:09:55 

I tak dalej. 

00:09:56 

Ale też na tych oddziałach yy no yy ratunkowych dla dzieci. 

00:10:04 

Spotyka się osoby po próbach sam, czyli w okresie pandemii. Jeżeli zmniejszyła się ogólna liczba skierowań i dzieci trafiających na pediatryczny sor, to jeżeli już tam trafiały dzieci, to po poważnych próbach samo. 

00:10:20 

Rato wzrosły, prawda? To wzrosło w stosunku do dole roku przed yy pandemii. No i można było wtedy dokonać tylko rola ci, że wzrasta liczba. 

00:10:33 

Zawodach samobójczych dodatnim sposób koreluje lezy Yyy Mmm. 

00:10:39 

Właśnie z dystansem z pozostawaniem w domu ze zdalną nauką. No i yy z tymi nasilonymi, co? 

00:10:48 

Ledowymi stresor ami zewnętrznymi czy bezpośrednio. 

00:10:51 

Eel działa. 

00:10:53 

Na dzieci nie robiły w czasie pandemii Yy zmniejszyła się ta liczba ogólnych, ale jeżeli już trafi interwencji. 

00:11:01 

Pediatrycznych, ale jeżeli już tam dzieci Wprawiały, to właśnie jaśnie nią już z ciężkimi bardzo przypadkami między innymi po próbach. 

00:11:11 

Gdybyśmy popatrzyli na samobójstwa yy grupie dzieci i młodzieży w Polsce na przestrzeni 10 lat między 1999 rokiem a 2019, to jak Państwo widzicie, na tym wykresie jest taka, bo wyraźna te spadkowe. 

00:11:30 

O czym to świadczy? No przede wszystkim. 

00:11:32 

Yy świadczy o tym, że fill dane policyjne, które na podstawie których te statystyki są, były prowadzone, są. 

00:11:42 

Nie peł no. To są dane. Według Komendy Głównej Policji, kiedy jest rzeczywiście zgodnie stwierdzamy, prawda? Najczęściej to jest przez policji odnotowywane. 

00:11:53 

Nie ma tutaj usiłowali samobójczy nie ma tych. 

00:11:56 

Zgodnych, które są. 

00:11:57 

Wynikami no mi jakiegoś niestety nieudanego procesu reanimacji dziecka po próbie samobójczej tutaj już kwalifikowały się to. 

00:12:08 

Inaczej nieprowadzenie w ratowaniu życia koduje się inaczej. Jakie są bezpośrednie przyczyny przyczyny zgonu z tej statystyki wypadają nieszczęśliwe wypadki. 

00:12:21 

Które są główną przyczyną śmierci no osób do yyy 18 roku życia. Dzisiaj prawda? A ile tych wypadków może być efektem nie tylko nieostrożnego przechodzenia przez tory, ale, ale próbą samobójczą także tak udaną skuteczną próbą samobójczą. No podobne inne nieszczęśliwe wypadki, czyli tutaj tak liczba nie spadku z tych 270 59 roku do do. 

00:12:51 

Około 100 w 2019 nie mogę nie może. 

00:12:55 

Nas mówić, bo jeżeli skonfrontujemy to z podmiotowym i również próbami samobójczy to tu, ale to też jest ciemna liczba. My i wg mnie to można spokojnie tą liczbę pomnożyć przez 2. W związku z tym te próby samobójcze na 100000 ludności no zrosły tak jak już wspominałem o 130%. Ten skok jest bardzo wysoki, bardzo, bardzo. 

00:13:25 

Bardzo tusz. 

00:13:26 

Jakie postępowanie w zachowaniu? 

00:13:30 

Zachowania, gdyż lub cyjne zagrożeniu z tak tego typu zachowania, no przede wszystkim ważna jest wczesna przedmedyczna identyfikacja, ona musi spoczywać przede wszystkim na domu. Una musi spoczywać przede wszystkim na bezpośrednich opiekunów, ale niezwykle istotna jest interwencja psychologiczna i pedagogiczna szkołę. 

00:13:49 

Tam przecież te zaburzenia zachodnie zachowania i też te pierwsze wołanie o pomoc ujawnia się choćby poprzez zaburzone zachowanie. W związku z tym w związku z tym tutaj właściwie psychologiczne jest identyfikowanie zagrożeń jest niezwykle East. 

00:14:10 

My również. 

00:14:13 

Ważne jest tutaj myślenie o tym, żeby. 

00:14:17 

Ułatwić udrożnić to yy yy komunikacji wśród i międzypokoleniową, ponieważ często o tych zagrożeniach się nie mówi, albo fill mówienie o tym jest, no jakimś obszarem wstydu film. 

00:14:35 

Który no niestety czy czy będzie prowadził do do yy zaciemniania sytuacji eee autentycznego zagrożenia. Niekiedy rodzice nie potrafią zidentyfikować tak naprawdę stanie emocjonalnego swojego dziecka. Nie potrafi tego również zrobić wychowawcy. 

00:14:58 

Nauczyciel. W związku z tym konieczna jest konieczne jest edukowanie i rodziców i nauczycieli, by mogli dokonywać wczesnych identyfikacji możliwością zachowań destrukcyjnych, bo później niestety jest już za późno. 

00:15:14 

No, no ważne jest wyeliminowanie czynników ryzyka tego wykluczenia społecznego. Ważne jest eliminowanie hejtu, czyli od tego wszystkiego, z czym się to wiąże, czyli czyli przemocy nietolerancji, poniżania. 

00:15:35 

Yy przemocy również tej tej yy sieciowej tej przemocy internetowej to oczywiście będzie wymagało znaczącego yy procesu edukacyjnego, przede wszystkim w środowisku w środowisku, również pedagogicznym środowisku, psychologiczno i pediatryczny. No bo przecież też do państwa takie takie dzieci. Rz, zagrożeniu zakup Stanach zagrożenia instrukcją będą będą. 

00:16:08 

To wymaga niewątpliwie współdziałania wielu instytucji i specjalności. Jeżeli z czymś takim, czym zetkniemy w gabinecie pediatrycznym, a przede wszystkim skierowanie do psychologa do poradni, psychoterapeutyczna, psychologicznej. 

00:16:22 

Jeżeli już powstała w danym powiecie, jeżeli nie, to poradni zdrowia psychicznego już nie wymaga. Tam fill nie jest wymagane skierowanie od lekarza. 

00:16:33 

Lekarza psychiatry, prawda? Czyli pediatra może też skierować do do do opieki psychologicznych w poradni zdrowia psychicznego dziecko, które według niego tego będzie wymagało. I tutaj chciałbym, żeby państwo tak przybliżyć ten problem samobójstwa. Jest to mój pacjent. Kamil miał 19 lat, był uczniem technikum L, jednym z powiatowych i miast w Polsce, urodził się we Włoszech. No i 21 marca 19 roku. 

00:17:04 

Pierwszy dzień wiosny. Powieśmy się nie miał objawów psychicznych, choroby psychicznej. 

00:17:09 

Natomiast był. 

00:17:12 

Ofiarą hejtu ofiarą zastraszenia wiarą. 

00:17:16 

Eliminowania w tym trudnej dla siebie psychologicznej sytuacji zgłosił się do poradni zdrowia psychicznego, której konsultowałem kilkakrotnie ze mną się spotkał, rozmawiał. 

00:17:27 

Starałem się mu dawać wsparcie, ale równocześnie środowisko, w którym mam funkcjonował, no było bardzo dla niego nieprzyjazne. Ja środowiska jako psychiatra, nawet psycholog tego środowiskach nie zmieni. 

00:17:41 

Natomiast on funkcjonuje. Trudno było też chora kierować bez objawów depresji, ale w sytuacji, że ktoś się skarży, jest prześladowany przez innych, żeby yy, żeby tutaj to indyka i kierować go do szpitala, bo jest prześladowany przez równieśników. 

00:17:58 

Do tej pory to trzeba było się zwrócić na policję, ale to niestety policja tutaj też doprowadziła do tego, że się powiesi mogła. Coś się stało. 

00:18:06 

Cóż, chłopak miał kontakt z narkotykami jako tak z marihuaną, tak jak większość młodych ludzi, dziś ten kot tak ma. 

00:18:12 

A, w którym mają go więcej. Niektóre mają do mnie nozna złapany na tym, jak udostępniał jak miał lat 18 swoim kolegom siedemnastoletniej z jednej klasy. 

00:18:21 

Magda marihuana no to spowodowało, że wcześniej stosunku do Kamila zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie udostępniania marihuany. 

00:18:30 

Nieletnim chociaż, bo już był pełnoletnia. 

00:18:33 

Jego koledzy z zespołu byli jeszcze nieletni. 

00:18:35 

No i co związku z? 

00:18:37 

Tym yy spowodowało to, że Kamil musiał się zgłaszać yy pana komendzie Powiatowej Policji raz w tygodniu, ale to zgłaszałem stało od maja aż do dnia śmierci. 

00:18:49 

Czyli blisko rok co tydzień młody osiemnastoletni Chłopach i Dziewiętnastoletni bobrów. Międzyczasie już kończą 19 lat. Musiał zgłaszać, mordować i na komendzie policji. 

00:18:59 

To oczywiście w małym miast mieście było powszechnie wiadomo, że od co tydzień chodzi na policji jakiś dobry do Mosina swoich praw, czyli jest kapuś i chodzi kapować związku z tym był wielokrotnie bity na ulicy, w szkole w domu bał się wychodzić z domu, a równocześnie jak bał się wychodzić z domu, to przestał chodzić do szkoły. To powodowało matka samotnie go wychowywała. 

00:19:21 

No w domu też nie miał wsparcia ty nieuku i tak dalej. 

00:19:24 

I tak dalej. Nie chcesz chodzić do szkoły? 

00:19:26 

Nie wytrzymał tego. 

00:19:28 

A możliwości, któremu bała no medycynę okazały się, czy psychiatria czy psychologia okazały się nieskuteczne i takie taka przestroga, że każdy ma jakiegoś jakieś zdjęcie, no tam, gdzie się jego usiłowania terapeutyczne okazały nieskuteczne. 

00:19:49 

Dlatego chcę Jeszcze raz tutaj do państwa zaapelować, że tutaj no nie można bagatelizować samobójstw dzieci i młodzieży, że zawsze to samobójstwo jest. 2 przyczyną śmierci w tej grupie wiekowej, że dzieci często wołają o pomoc i tutaj wystarczy popatrzeć na zestawienia Fundacji takiej dajemy dzieciom siłę. To jest telefon zaufania, który który jest ogólnie. 

00:20:19 

Dostępny by na. 

00:20:21 

By był on tam tam tam informacje są podane yy jaki sposób, jakich sytuacjach można korzystać z tego telefonu zaufania na strona internetowa? 

00:20:35 

I dzieci tam konsultuj było 2 ponad w 2020 roku naprawdę prawie 13000 konsultacji mailowych z prośbą o pomoc w sytuacji właśnie przemocy domowej i seksualnej, rówieśniczej i wzrost tych konsultacji przez tę fundację jest w ciągu fill pomiędzy 20 rokiem a 19, że około 30% wzrostu. 

00:20:59 

Odnotowano tam były blisko 750. Już yy ewidentnych zagrożeń. Samochód. 

00:21:07 

No tutaj tutaj, gdybyśmy popatrzyli na to statystykę z 2014 roku, to Polska wtedy była na 2 miejscu powinny samobój dzieci, a popatrzmy jak to wtedy wygląda na intymniej czy później w Polsce, bo oni gwałtowny spadek we Francji, Wielkiej Brytanii we Włoszech, 87 lat w Norwegii to było coś 10 prac. 

00:21:27 

Tak, czyli tutaj tutaj ten T TEN rozrzut częstotliwości samobójstw dokonanych fill, głupie dzieci i młodzieży. No niestety zlokalizował nas dalej jest wszędzie zmniejszyło się, a w Polsce dalej mamy to 2 yy do yy 2 miejsce ja 20 2020 roku ile tych samobójstw było? No jedno dziecko między 7 a 12 rokiem samobójstwo fill 100 szęść fill sam obóz między 13 a 18 rokiem życia przy tak jak mówię są to dzial dane. 

00:21:58 

Niepełne jest to ciemna liczba. Yy, tylko z danych z danych ochrona danych yy policyjnych. 

00:22:06 

Co możemy jeszcze powiedzieć o yy o yy o tej depresji młodzieńczej podejście tutaj musi być wie psychospołeczne. No z jednej strony to jest kwestia wsparcia w domu, w szkole, w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych, ale też podstawowej opiece zdrowotnej. 

00:22:25 

Poradnia zrobię psychicznego, że w tym obszarze nie można przede wszystkim pomijać im maski depresji, bo ona tak zaciemnia fill nie obraz depresji, ona nas troszeczkę uspokaja na tym jak. 

00:22:37 

Nas powinien niepokoić zaburzenia zachowania są mapy zancia nadmierna, bez przyczyny, nadmierna drażliwość, zaburzenia snu. To pozwala nam wyodrębnić grupy ryzyka, objąć yy te grupy jakimś szczególnym zainteresowaniem przed tą pomoc psycholog, psychologów, pedagogów. 

00:22:58 

L uczyć też yy yy pedagogów i wychowawców i nauczycieli, co mają robić w takich sytuacjach? No a włączacie farmakoterapię wtedy, kiedy to jest bezwzględnie konieczne wtedy, kiedy już mamy do czynienia, no z utrzymywaniem się epizodu depresyjnego przez dłuższy dłuższy czas. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały