Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pierwotne bóle głowy

prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Bóle głowy u dzieci ODC. 2/3

Diagnostyka i farmakoterapia w bólach głowy napięciowych, trójdzielno-autonomicznych, wtórnych oraz w aurze migrenowej

Transkrypcja Pierwotne bóle głowy (odc 2) 

00:00:00 

 

00:00:06 

 

00:00:19 

Kolejnym typem bólów głowy, które zaliczane są do tak zwanych do tak zwanych samoistnych bólów głowy, są napięciowe bóle głowy, które mają charakter. 

00:00:28 

 

00:00:29 

Jeśli chodzi o jego lokalizację, obustronny, ale również mają charakter uciskowy, często rozpiera jący nasilenie tych dolegliwości bólowych jest raczej niewielkie, ale niektórzy pacjenci nawet relacjonują, że ma charakter umiarkowany. 

00:00:45 

Może mieć swoją lokalizację w czole w skroniach w potylicy. Czasem pacjenci opowiadają o tym, że lokalizuje się w całej głowie. Nie towarzyszą temu ani nudności, ani wymioty. Bóle mają charakter. 

00:01:00 

 

00:01:00 

 

00:01:00 

 

00:01:01 

Mają też charakter częsty, natomiast niezwykle rzadko mają właśnie charakter rzadki. Zwykle są o charakterze przewlekłym. Jeśli chodzi o leczenie napięciowych bólów głowy, to 1:00 najważniejszy sprowadza się do tego, że powinniśmy ocenić prawdopodobne przyczyny występowania tego typu bólów głowy, a więc bardzo istotny jest tutaj w całej tej diagnostyce różnicowej prowadzenie badania psychologicznego. 

00:01:29 

 

00:01:30 

Możemy również zastanowić się w przypadku występowania tak zwanej postaci przewlekłej i ocenić współistniejące zaburzenie o charakterze obniżonego nastroju, a więc zaburzenia depresyjne i lękowe. 

00:01:43 

I wtedy powinniśmy zastanowić się nad potrzebą włączenia właściwego leczenia farmakologicznego właśnie zaburzeń depresyjnych i lękowych, które mogą w znaczny sposób poprawić sytuację tych pacjentów, zmniejszyć liczbę. 

00:01:59 

Bólów głowy, ale również i tych zaburzeń o charakterze depresji i lęków. 

00:02:04 

 

00:02:05 

Oczywiście, oprócz metod farmakologicznych są jeszcze metody niefarmakologiczne. Współpraca z psychologiem, ale również i należy zastanowić się nad potrzebą włączenia profilaktyki właśnie lekami przeciwdepresyjnymi lekami, również przeciw lękowymi. W przypadku, gdy występują tak zwane postaci epizodyczne. 

00:02:28 

 

00:02:29 

To znaczy, od czasu do czasu występują dolegliwości bólowe. To warto włączyć również leki przeciwbólowe, tak jak w przypadku migreny, a więc i stosowanie ibuprofenu i paracetamolu. 

00:02:41 

Podkreślam, że to są jedyne leki, które przeszły badanie kliniczne. Udowodnione jest ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w tej grupie. W tej grupie fill w tej grupie wiekowej oczywiście w profilaktyce napięciowych bólów głowy bardzo ważna jest identyfikacja tych emocjonalnych stresorów. 

00:03:00 

Jeśli już jest, zidentyfikujemy, to powinniśmy dążyć również również do ich wyeliminowania. 

00:03:06 

Wśród metod nie farmakologicznych oczywiście oprócz opieki psychologicznej, warto również zastanowić się nad potrzebą stosowania i technik relaksacyjnych terapii behawioralno poznawczej. Fill pacjenci również korzystają z zabiegów apu, Akupunktury i tak zwanych Mge baio feedback. 

00:03:26 

 

00:03:27 

Jeśli chodzi o leczenie jeszcze farmakologiczne, to również są doniesienia jest akceptowana do leczenia jest również amitryptylina, zwłaszcza u dzieci fill. 

00:03:36 

Jest ona skuteczna w przypadku, jeśli współistnieją na przykład napięciowe bóle głowy i migreny, co też nie jest rzadkością. Ważne, żebyśmy pamiętali o możliwości występowania objawów niepożądanych przy stosowaniu Amitryptylina. 

00:03:51 

 

00:03:52 

I kolejnym typem bólów głowy o charakterze tak zwanym samoistnym są trójdzielną autonomiczne bóle głowy, które są zdecydowanie rzadsze aniżeli migreny nawet mówi się, że 100 razy rzadsze aniżeli występowanie napadów migreny i cechują się one tym, że występują silne, ale jednostronne bóle głowy z takimi objawami, które już wspomniałam wyciek wydzieliny surowi zej z nosa czy Katar, ale często również niedrożność nosa. 

00:04:21 

Łzawienie, przekrwienie Spojówek, czyli towarzyszą temu bólowi objawy autonomiczne. 

00:04:27 

 

00:04:27 

I wśród tych trójdzielny autonomicznych bólów głowy wyróżnia się klaster owe bóle głowy, napadow o Chemik ranię, ale również bóle głowy, które określa się mianem krótkotrwałych jednostronnych bólów głowy, które przypominają neuralgia bull S przekrwienie spojówek i łzawieniem zalicza się również krótkotrwały jednostronne bóle, które przypominają neural gie El i również mogą występować objawy autonomiczne i wyróżnia się tak zwaną chemikami ciągłą. Jeszcze raz powtarzam. 

00:04:58 

Są to niezwykle rzadkie dolegliwości bólowe, które występują wśród dzieci i wśród młodzieży. 

00:05:05 

 

00:05:06 

Jeśli mielibyśmy odnieść się do algorytmu postępowania diagnostycznego w bólach głowy u dzieci, w sytuacji, kiedy występują nietypowe objawy, tak zwane objawy alarmowe, czyli mamy do czynienia z tak zwanymi objawowy mi ll bólami głowy, to jaki powinniśmy przyjąć schemat tego postępowania albo schemat postępowania diagnostycznego? 

00:05:31 

 

00:05:31 

Przede wszystkim powinniśmy uwzględnić występowanie tak zwanych wtórnych bólów głowy, więc nie pierwotnych, a wtórnych, czyli takich, które mogą towarzyszyć i być powikłaniem po urazach głowy i lub szyi one określane są mianem bólów głowy przypisywanych urazowi głowy i lubszy i dalej są to bóle głowy przypisywane chorobie naczyń mózgowych EE naczyń, które są. 

00:06:00 

 

00:06:00 

EE w obrębie czaszki lub też naczyń do głowy, ale również bóle głowy przypisywane nie naczyniowym zaburzeniom wewnątrzczaszkowych przypisywany działaniem substancji chemicznych reakcji na odstawienie ll często leków, tak zwane bóle głowy z odbicia, dalej bóle przypisywane zakażeniu, zaburzeniem homeostazy, ale również bóle głowy, ale też 2. 

00:06:22 

Każdy, które związane są z chorobami czaszki, nazwijmy to najogólniej szyi uszu nosa zatok zębów, jamy ustnej czy innych struktur zarówno szyi lub twarzy i bóle przypisywany jakimś chorobą o charakterze o charakterze psychicznym. 

00:06:26 

 

00:06:40 

Jeśli chodzi o leki, które są stosowane w objawowym leczeniu bólów głowy, więc leki doradzi. 

00:06:45 

 

00:06:46 

To przypominam państwu, że właśnie paracetamol i ibuprofen są lekami, które możemy stosować już pierwszy od 3 2 od 6 miesiąca życia. Natomiast kwas acetylosalicylowy doraźnie oczywiście u dzieci powyżej 12 roku życia, natomiast również spośród Niesteroidowych, przeciwzapalnych, wymienianej. 

00:07:06 

 

00:07:06 

Jest naproksen w dawkach od 5 do 10 mg, ale u dzieci powyżej 5 roku życia i kolejne wymienione między innymi diklofenak, ale u dzieci powyżej 6 roku życia, a nawet u dzieci, które ważą więcej niż 50 kg w dawce maksymalnej 75 mg. Te wartości, które tutaj podałam to są dawki L ten sposób dawkowania na jedną da. 

00:07:33 

 

00:07:34 

Jeszcze raz podkreślam paracetamol i ibuprofen to te, które mogą być zalecane w dawkach właśnie 10, 15 i 5 10 mg doraźnie podawane doustnie. 

00:07:44 

Oczywiście paracetamol również podawany per rectum w dawkach 15 20 mg na kilogram masy ciała. Dużo powiedziałam na temat bólów głowy, natomiast i diagnostyki różnicowej możliwości. 

00:07:58 

 

00:07:58 

Również włączenia leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego aco wydawałoby się takie najistotniejsze, jakie najważniejsze treści. Ile z tego kilku dziesięcio minutowego wykładu moglibyście państwo wynieść? 

00:08:14 

No wydaje mi się, że informacja taka, która jest o charakterze już truizmów, że bóle głowy są niezwykle częste, ale również występują u dzieci. Pierwotne bóle głowy, tak samo jak i u dorosłych i migreny, i napięciowe bóle głowy. 

00:08:28 

 

00:08:29 

Że bardzo często przyczyną bólów głowy w tej grupie wiekowej jest obecność tak zwanych stresorów, infekcje wirusowe, ale również zmęczenie związku. 

00:08:39 

Z tym bardzo ważna jest znajomość objawów alarmowych, które wymieniłam no i wydaje się, że zarówno diagnostyka, która ma za zadanie wyjaśnić przyczyny tych bólów głowy, ale również sama opieka postępowanie powinno mieć w przypadku bólów głowy u dzieci charakter opieki holistycznej. 

00:08:59 

 

00:09:00 

 

00:09:00 

 

00:09:00 

Ważnym elementem w diagnostyce i w obserwacji bólów głowy u dziecia, zwłaszcza migreny, jest tak zwana aura migrenowe i w tej części wykładu chciałabym opowiedzieć o tym, jakie daje ona objawy kliniczne i jakie powinniśmy przeprowadzić rozpoznanie różnicowe. 

00:09:18 

Chciałabym Jeszcze raz wrócić do migreny u dzieci i opowiedzieć, jakie są typy aury migrenowe yi i zastanowić się jak ją różnicuje my i odróżnić aurę migren ową od aury padaczkowy i opowiedzieć państwu o zespole Alicji w krainie. 

00:09:35 

 

00:09:35 

Czarów, epidemiologia migreny u dzieci proszę państwa pokazuje, że poniżej 20 roku życia częstość występowania tych bólów głowy dotyczy dość dużego odsetka populacji, bo nawet 10% oczywiście często częściej występują na u dziewcząt, aniżeli u chłopców i średnio rozpoczyna się w wieku około 7 lat, ale również u dzieci powyżej 5 roku życia. Mogą takie objawy wystąpić co cieka? 

00:10:03 

 

00:10:04 

U zdecydowanej większości pacjentów jest dodatni Wywiad rodzinny. Zapytają Państwo pewnie również o długoterminową prognozę, no to ona do końca nie jest poznana. 

00:10:15 

W niektórych doniesieniach, w których opublikowano istnienie czterdziesto letnich obserwacji pacjentów, którzy wyrośli z wieku dorosłego, okazuje się, że ustąpienie dolegliwości bólowych dotyczy 1/4 pacjentów w 25. 

00:10:30 

 

00:10:30 

Użycia, a około 50 roku życia u połowy pacjentów już nie występują napadowe bóle głowy o charakterze migreny 1/3 dzieci przed wystąpieniem napadu migreny odczuwa tak zwane objawy aury migrenowe, ale również niewielki odsetek doświadcza, proszę państwa, aury bez bólów głowy. 

00:10:52 

To jest około 5% dzieci. Zwykle objawy aury występują na kilkadziesiąt minut przed wystąpieniem bólu głowy około pół godziny i aura może utrzymywać się od kilku minut do kilkudziesięciu minut. 

00:11:05 

 

00:11:05 

Najczęściej objawy aury mają charakter zaburzeń wzrokowych. Są to migoczące światełka. Kolorowe linie mogą przyjąć również te objawy charakter halucynacji wzrokowych, ale również za niewidzenia na niedowidzenia połowi czego mogą być zmniejszenia zwiększenia obrazu i nieostre widzenie rzadziej aura ma charakter ruchowy lub też czuć owy i poniżej 8 roku życia. Objawy aury są raczej niezwykłą rzadkością. 

00:11:35 

 

00:11:36 

Migrena z aurą to jeden z typów bólów głowy wyodrębniony oczywiście w tym podziale zaproponowanym przez międzynarodowe towarzystwo bólów głowy i migrena z aurą dzieli się na tak zwaną aurę typową i również przebiega z bólem głowy. Ta typowa aura i również może przebiegać u 5% pacjentów bez bólu głowy. Mamy również migreny z aurą z objawami z pnia mózgu. 

00:12:06 

Również tak zwaną migrenę Chemik logiczną, często o charakterze rodzinnym i również tak zwaną migrenę siatkówką. 

00:12:13 

 

00:12:14 

EE migrena z aurą? Oczywiście. 

00:12:19 

Może mieć różny charakter i obraz kliniczny aury może również pomiędzy poszczególnymi napadami mieć różny obraz. Co ciekawe, wiek chorych migreną z aurą jest niższy aniżeli u pacjentów, u których występuje migrena bez aa. 

00:12:40 

 

00:12:40 

Zwykle, jak powiedziałam, migrena ma charakter wzrokowy. Mówimy, że to jest tak zwany Fenomen wzrokowy. Klasyczna aura wzrokowa to są 3 typy takich fenomenów. 

00:12:51 

To jest obłed oczne zaburzenie widzenia z mroczkiem. Prawie 3/4 pacjentów dalej to mogą być zniekształcenia i halucynacje występujące prawie u kilkunastu procent pacjentów. 

00:13:03 

Jednoroczne zaburzenie ostrości wzroku ll również występujące z Mroczkiem po prawej stronie ekranu. Pokazuje państwu, jak pacjenci potrafią narysować. 

00:13:13 

Objawy tejże aury, która może występować. 

00:13:17 

 

00:13:18 

Która jest skutkiem oczywiście pewnej dysfunkcji korowej. Jest to rozprzestrzeniająca się depresja korowa, która dotyczy głównie okolic potyliczny, ale również może mieć charakter zaburzeń czucia, ale również i funkcji językowej. Wszystko zależy od lokalizacji w ośrodkowym układzie ośrodkowym układzie nerwowym. Najczęstsza jest oczywiście aura wzrokowa dotyczy prawie 4/5 wszystkich pacjentów i jest niestała. Nie każdy ból głowy migrenowy u danego chorego musi przebiegać z aurą. 

00:13:48 

 

00:13:48 

 

00:13:49 

I my obecność tej aury możemy jedynie ocenić na podstawie tylko i wyłącznie wywiadu, ale musimy o to zapytać. Pacjenci często, zwłaszcza mali, nie potrafią ocenić występowania tych objawów, które poprzedzają ból głowy samym bólem głowy. Dlatego zawsze warto o to zapy. 

00:14:10 

 

00:14:10 

 

00:14:11 

Pacjenci często również opisują, że obraz zaczyna się ruszać albo zmienia swój kolor, albo zmienia swój kształt. Często jest to też zamazane widzenie. 

00:14:22 

Często mówią, że to są zygzaki, które gdzieś przemieszczają się w polu widzenia, ale również mogą być ubytki w polu widzenia może być wrażenie migoczące go światełka, wrażenie, iskrzenie albo czarnych kropek kolorowych wzorów. Uwagę na to, ale również i zniekształcenia rozmiarów. 

00:14:41 

Które w medycynie nazywamy mikro opcją lub makro. 

00:14:44 

 

00:14:44 

Wziął i również specjalna forma aury wzrokowej migren owej, którą określamy mianem metamorfoz psi, czyli tak zwanym zespołem Alicji w krainie czarów. 

00:14:54 

Oprócz tej migreny wzrokowej oo. Dzieki zdecydowanie rzadziej występują inne formy aury i tutaj chciałabym zwrócić uwagę na tak zwaną aurę uczuciową w postaci Parestezje Drętwienie Cierpnie cio ręki kończyny dolnej, ale również w okolicy ust. Mówimy o tak zwanych drętwienia Xperia. 

00:15:12 

 

00:15:12 

Moralnych, ale również mogą mieć charakter ruchowy. Te aury, czyli w postaci niedowładu w połowicznych, czyli chemii, parę zis albo niedowładu w pojedynczych kończy może mieć również charakter aura psychiczny o z objawami dezorientacji. 

00:15:27 

Zaburzenia uwagi nie pamięci, ale też pobudzenia i skojarzenie tego sam następ owym. Bólem głowy jest szalenie trudne zarówno dla opiekunów, jak i dla par. 

00:15:37 

 

00:15:37 

Klientów może również przyjąć obraz afazji, zaburzeń, rozumienia mowy, wypowiadania słów, ale również zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o typie a taxi Jeszcze raz podkreślam zdecydowanie rzadsze aniżeli aura o typie wzrokowym. Migrena z aurą z pnia mózgu to też rzadka postać występująca. 

00:16:00 

Za yy dzieci zwłaszcza trudna do diagnostyki. Kiedyś nazywana była również migreną podstawą, ponieważ występowały objawy dysfunkcji fill pnia mózgu, ale również i kory potylicznej i móżdżku. 

00:16:01 

 

00:16:17 

Występowały objawy obustronnych parestezje, a taxi, proszę państwa, niedosłuchu zaburzeń świadomości podwójnego widzenia, Desire tych zaburzeń, zawrotów głowy o zmiany, o typie tinnitus i również obustronnych zaburzeń. 

00:16:32 

 

00:16:32 

 

00:16:32 

Ja ll występuje, proszę państwa, u małych dzieci. Bardzo trudna, diagnostycznie, bardzo często nieprawidłowa, rozpoznawana, natomiast u młodzieży częściej tak zwana migrena siatkówka owa, bardzo trudna diagnostyka różnicowa, trudna, ale nie niemożliwa do przeprowadzenia polega na tym, że występują bardzo krótkie, nawet kilkudziesięcio sekunda. 

00:16:56 

 

00:16:56 

Nowe jednoroczny zaburzenia widzenia. Ból głowy występuje dopiero po tej aurze, nawet po jednej godzinie. W związku z tym skojarzenie tych 2 objawów jest zazwyczaj bardzo trudne i wywiadzie często umyka fill pacjentowi umyka również i diagnoście tutaj. 

00:17:17 

Diagnostyka różnicowa jest bardzo, bardzo istotne i kolejna również z migrena, które koniecznie należy zwrócić. Uwagę jest tak zwana migrena. 

00:17:20 

 

00:17:26 

Chemik logiczna, której aura polega na występowaniu przejściowych epizodów. 

00:17:32 

 

00:17:32 

 

00:17:33 

Ogniskowych deficytów ruchowych o charakterze niedowładu połowicznego, zaburzeń mowy o typie afazji, zaburzeń czucia i ograniczenia pola widzenia i po kilkudziesięciu minutach występuje ból głowy. Lokalizacja bólu głowy jest kontrola teatralna do deficytu. I tutaj, proszę państwa, bardzo często nieprawidłowo rozpoznajemy przejściowe. 

00:17:57 

 

00:17:57 

Niedokrwienia mózgu, ale bardzo ważne jest zebranie wywiadu wywiadu rodzinnego i zastanowienia się, czy ta migrena Chemik logiczna nie ma charakteru rodzinnego. Opisano do tej pory 3 typy mutacji w różnych genach i w genie scn jeden, a bardzo często opisywany w neurologii dziecięcej fill typy mutacji, w tym genie między innymi skojarzone z zespołem drawer, ale również i w genie CA cn, a jeden i a TP jeden an. 

00:18:28 

 

00:18:28 

2 i tego typu badania genetyczne, które pozwalają na wykrycie tych mutacji, są możliwe do przeprowadzenia w Polsce. Jeśli wystąpi ból głowy po nie do władzie połowicznym czy afazji zaburzeniach czucia czy ograniczenia pola widzenia zawsze warto zastanowić się nad rozpoznaniem migreny Chemik logicznej, zwłaszcza jeśli Wywiad rodzinny również jest dodatni w kierunku migreny. 

00:18:54 

 

00:18:55 

Natomiast jeśli chodzi o aurę wzrokową w migrenie, to ona oczywiście również wymaga różnicowania. Początek tego napadu aury jest zwykle stopniowy, trwa nawet kilkadziesiąt minut i tu bezwzględnie trzeba różnicować występowanie zaburzeń wzrokowych z napadami padaczkowy mi ogniskowy mi złożonymi, które występują z następ owym f bólem głowy. 

00:19:16 

 

00:19:17 

I tutaj pokazuje państwu taką tabelę, opublikowaną co prawda już prawie 10 lat temu, w której pokazano, w jaki sposób należy przeprowadzić zróżnicowanie napadu padaczkowego i migrenowego bólu głowy. 

00:19:30 

Najistotniejsze, na których tu chciałabym zwrócić uwagę, jest informacja dotycząca właśnie aury. W przypadku padaczki występuje ona nagle i pojawiają się zaburzenia widzenia o charakterze iluzji, halucynacji o charakterze. 

00:19:47 

Kolorowych wzorów rozprzestrzeniające się od obrzeża, pola widzenia formie kółek, które za chwilę Państwu pokażę jak wygląda. 

00:19:57 

Interpretacja pacjentów natomiast w przypadku migreny mamy raczej iluzja o charakterze czarno białych linii jnych. Zygzakowata tych wzorów, które też pojawiają się stopniowo, ale zaczynają się od pola widzenia. To jest taka najistotniejsza cecha, która pozwala na różnicowanie aury wzrokowe. 

00:20:16 

 

00:20:17 

Padaczkowe i Aury Wzrokowej migren owej. 

00:20:21 

I, jeśli już jesteśmy przy diagnostyce różnicowej, tych 2 typów aur padaczki i migreny, to chciałabym zwrócić uwagę na występowanie takiego zespołu padaczkowego, które nazywało się kiedyś łagodną, ogniskową padaczką z Wyładowaniami w okolicy Potylicznej typu gaz. To teraz mówimy, raczej ustępująca ogniskowa padaczka z tymi wyładowań. 

00:20:45 

 

00:20:45 

Niemniej to jest zespół padaczkowy, który dotyczy dzieci młodzieży i polega na występowaniu właśnie napadu w postaci halucynacji wzrokowych. To są kolorowe koła na obrzeżu pola widzenia i ta aura trwa kilka minut. 

00:21:00 

I co ciekawe, może po tym incydencie wystąpić ból głowy i to może być trudne w różnicowaniu czy napad padaczkowy, czy też jest to, proszę państwa, migrena. Natomiast momentem różnicującym jest występowanie i idz w okolicach potyliczny. 

00:21:14 

 

00:21:17 

I co ciekawe, zamknięcie oczu nasila występowanie tych zmian w zapisie eeg. 

00:21:23 

 

00:21:23 

 

00:21:23 

I tutaj chciałam państwu pokazać przykład pacjentki kilkuletniej, u której występowały właśnie takie napady aury wzrokowej i w czasie pozniej Występowi Ły występowały oczywiście bóle głowy, ale w zapisie czynności by elektrycznej mózgu, który tutaj pokazuje po zamknięciu oczu występowały wyładowanie zespołów iglica fala otwarcie oczu powodowało, że te objawy kompletnie ustępowały. Mówię oczywiście o zapisie o zapisie EG. 

00:21:53 

Zamknięcie oczu powodowało. 

00:21:56 

Ich pojawienie się ponowne to jest element bardzo ważny, różnicujący te 2 zespoły chorobowe i te halucynacje w tej padaczce potylicznej z iglicami. 

00:22:08 

Typ gesto EE mają właśnie charakter takich kolorowych wzorów. Te 2 umieszczone w środku ekranu to są. 

00:22:09 

 

00:22:18 

 

00:22:18 

Rysunki, które przygotowała jedna z pacjentek będące pod naszą opieką, która opisywała, że trwają one kilka sekund do kilku minut i one znikają, po czym często występowały objawy za niewidzenia. 

00:22:33 

Kolorowe wzory o charakterze kółek czy też nielegalnie regularnych nieregularnych figur, szczególną również formą współistnienia właściwie padaczki i migreny jest tak zwany migra epilepsy. To jest, proszę państwa, niezwykle rzadki zespół chorobowy. 

00:22:49 

Który polega na tym, że epizody migreny z aurą poprzedzają napad padaczkowy, ale w okresie krótszym niż jedna godzine. 

00:22:56 

 

00:22:56 

I wśród chorych chorujących na padaczkę i migreny. Częstość występowania tego złożonego zespołu jest bardzo różnie podawana od jednego do kilkunastu procent. 

00:23:07 

Zapis między napadowy EGE jest niezwykle mało charakterystyczny, jest zwykle prawidłowy i on nie ułatwia nam całego procesu diagnostycznego. 

00:23:19 

 

00:23:19 

 

00:23:19 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały